Kerst voor iedereen!!!

443 views

Published on

Kinderkerstfeest met Netty Zeeders van kindertehuis Horeb.
organist dhr de Harder.
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kerst voor iedereen!!!

 1. 1. Kinderkerstdienst 2013 Kerst voor iedereen
 2. 2. Komt allen tezamen Komt allen tezamen, Jubelend van vreugde Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.
 3. 3. De hemelse engelen Riepen eens de herders Weg van de kudde naar ‘t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! Komt, laten wij aanbidden, Komt, laten wij aanbidden, Komt, laten wij aanbidden die Koning
 4. 4. O Kind, ons geboren, Liggend in de kribbe, Neem onze liefde in genade aan! U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.
 5. 5. Welkom Mededelingen
 6. 6. Komt, verwondert u hier, mensen Komt, verwondert u hier, mensen, Ziet, hoe dat u God bemint, Ziet vervuld der zielen wensen, Ziet dit nieuwgeboren kind! Ziet, die ‘t woord is, zonder spreken, Ziet, die vorst is, zonder pracht, Ziet, die ‘t al is, in gebreken, Ziet die ‘t licht is, in de nacht, Ziet, die ‘t goed is, dat zo zoet is, Wordt verstoten, wordt veracht.
 7. 7. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, Hoe men Hem in doeken bindt, Die met zijne godheid wandelt Op de vleugels van de wind. Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden Zonder teken van verstand, Die de hemel moet verblijden, Die de kroon der wijsheid spant. Ziet, hoe tere is de Here, Die ‘t al draagt in zijne hand.
 8. 8. O Heer Jesu, God en mense, Die aanvaard hebt deze staat, Geef mij wat ik door U wense, Geef mij door uw kindsheid raad. Strek mij door uw tere handen, Maak mij door uw kleinheid groot, Maak mij vrij door uwe banden, Maak mij rijk door uwe nood, Maak mij blijde door uw lijden, Maak mij levend door uw dood!
 9. 9. Gebed
 10. 10. Gedicht Door de jeugd
 11. 11. Vrees niet, ik mag u allen nu berichten, Je kunt dit Kindje vinden in een stal, Want ieder die zich door de ster laat lichten Weet, dat hij Christus zeker vinden zal. Wat ster, wat licht, de nacht is even donker Als gisteren, er is geen lichte schijn, Ik weet, dat heel dit duizend stergeflonker Heel doodgewoon maar de planeten zijn.
 12. 12. Dit licht is niet met ogen te aanschouwen, Omdat het in die harten op zal gaan, Die door geloof dit wonder nu verstaan, En daarom bij de krib hun handen vouwen. Ach, Bethlehem is ver en niet meer te bereiken En deze tijd vraagt om gezond verstand, Ik ben te nuchter om mij te verkijken, Ik zoek een man met ijzersterke hand.
 13. 13. Vergis je niet, je moet het niet ver zoeken, Want Bethlehem ligt binnen je bereik, Geloven is geen kwestie van gelijk En geen moraal van oude Bijbelboeken Je zoekt een man, weet dat dit Godd’lijk Kind De Man werd die de dood heeft overwonnen En met ons mensen is opnieuw begonnen
 14. 14. Ik weet het echt niet meer, er zijn zoveel verhalen En honderd wegen die ik in kan slaan, Wie zal mij zeggen hoe ik’t moet vertalen Om werkelijk dit wonder te verstaan? Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, Alleen dit Kind brengt jou de zekerheid, Want ieder die zijn hart aan Hem wil geven Heeft Hij een woning en een thuis bereid
 15. 15. Kerstfeest is meer dan enkel een beleven Wat eenmaal plaats vond in een kille stal, God heeft Zijn liefde aan ons willen geven, Er is geen mens die dit begrijpen zal Want wie ontdekt heeft, dat dit Kerstgebeuren Het allergrootste wonder is geweest, Die pas ontdekt de wonderlijke kleuren De echte warmte van dit rijke feest
 16. 16. Luid klokjes klingelingeling Luidt klokjes klingelingeling, luidt klokjes kling. Laat de boodschap horen, Jezus is geboren. Met die blijde klanken, willen wij God danken. Luidt klokjes klingelingeling, Luidt klokjes kling.
 17. 17. Midden in de winternacht Midden in de winternacht, ging de hemel open. Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!
 18. 18. Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister Want de dag is niet meer ver, bode van de luister Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom Kere om, kere om, laat de bel-trom horen: Christus is geboren!
 19. 19. Kerstverhaal De geboorte van Jezus
 20. 20. Stille nacht Stille Nacht, Heilige Nacht. Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal werd geboren in Bethlehems stal. Hij, der schepselen Heer Hij, der schepselen Heer.
 21. 21. Stille Nacht, Heilige Nacht, Heil en vree wordt gebracht, aan een wereld, verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen! Gode zij eer Amen! Gode zij eer.
 22. 22. Spel Noordwolde got’s talent
 23. 23. De herdertjes lagen bij nachten De herdertjes lagen bij nachte, Zij lagen bij nacht in het veld; Zij hielden vol trouwe de wachte; Zij hadden hun schaapjes geteld. Daar hoorden zij 'd engelen zingen, Hun liederen vloeiend en klaar; De herders naar Bethlehem gingen; 't liep tegen het nieuwe jaar.
 24. 24. Toen zij er te Bethlehem kwamen, Daar schoten drie stralen dooreen; Een straal van omhoog zij vernamen; Een straal uit het kribje beneên; Daar vlamd' er een straal uit hun ogen En viel op het Kindeke teer; Zij stonden tot schreiens bewogen En knielden bij Jesus neer.
 25. 25. “Och kindje, Och kindje, dat heden in 't nederig stalletje kwaamt, ach, laat ons Uw paden betreden; want Gij hebt de wereld beschaamd. Gij kwaamt om de wereld te winnen, de machtigste vijand te slaan; de kracht Uwer liefde van binnen kan wereld noch hel weerstaan”.
 26. 26. Muzikaal optreden Noordwolde got’s talent
 27. 27. Verhaal van Netty
 28. 28. Collecte voor de kappersopleiding van Carolaine
 29. 29. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn'; jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!
 30. 30. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, of het helder licht geeft of ook bijna niet, Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn; jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!
 31. 31. Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is, overal op aarde zonde en droefenis; laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn; jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!
 32. 32. Dankgebed en slotwoord
 33. 33. Jubel het uit Jubel het uit. De Heer is hier; Ontvang het koningskind! Als redder van de aarde Geeft Hij het leven waarde. Dus hemel en aarde, zingt! (2x) Dus hemel, dus hemel En aarde, zingt!
 34. 34. Jubel het uit. De Heer regeert; Wees blij, verhef je stem! Zing als de schepping juicht, Aanbiddend voor Hem buigt Een vreugdelied voor Hem, (2x) Een vreugde-, een vreugdelied voor Hem! Zijn koningschap Zal eeuwig zijn, Rechtvaardig en vol kracht! Laat ieder volk op aarde Zijn heerlijkheid ervaren; De liefde die Hij bracht, (2x) De liefde, de liefde die Hij bracht!
 35. 35. Bedankt voor jullie komst! Aan de bar is warme chocomelk voor iedereen.

×