Is het echt????

320 views

Published on

Voorganger dhr van Dijke
organist Johannes de Vries

luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Is het echt????

 1. 1. Welkom. Voorganger dhr van Dijkeorganist Johannes de Vries Thema: “Is het echt?”
 2. 2. VDD ELB 178Als ik maar weet
 3. 3. 1Als ik maar weet, dat hier mijn wegdoor U, Heer, wordt bereid,en dat die weg, hoe moeilijk ook,mij nader tot U leidt.
 4. 4. Refrein:Nader tot U, nader tot U,Nader, mijn Heiland, tot U.Als ik maar weet, dat alles hiermij nader brengt tot U.
 5. 5. 2Als ik maar weet, dat ook voor mijde Heer aan t kruishout stierf;en dat de Heiland ook voor mijeen levenskroon verwierf.
 6. 6. Refrein:Nader tot U, nader tot U,Nader, mijn Heiland, tot U.Als ik maar weet, dat alles hiermij nader brengt tot U.
 7. 7. 3Als ik maar weet, uw liefde o Heervertroost mij dag aan dag;dan juich ik voort, wat ook mijn lotop aarde wezen mag.
 8. 8. Refrein:Nader tot U, nader tot U,Nader, mijn Heiland, tot U.Als ik maar weet, dat alles hiermij nader brengt tot U.
 9. 9. 4Als ik maar weet, ook als op aardmij droefheid wacht of kruis,dat ieder kruis mij nader brengtbij t eeuwig Vaderhuis.
 10. 10. Refrein:Nader tot U, nader tot U,Nader, mijn Heiland, tot U.Als ik maar weet, dat alles hiermij nader brengt tot U.
 11. 11. Welkom. Voorganger dhr van Dijkeorganist Johannes de Vries Thema: “Is het echt?”
 12. 12. Intochtslied P 66 – 1, 3Breek aarde uit in jubelzangen
 13. 13. Psalm 66 (LvdK) t. G. Kamphuis, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 14. 14. Psalm 66 (LvdK) t. G. Kamphuis, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 15. 15. Psalm 66 (LvdK) t. G. Kamphuis, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 16. 16. Psalm 66 (LvdK) t. G. Kamphuis, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 17. 17. Stil gebed Begroeting Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 18. 18. Verootmoediging Daarna ELB 8
 19. 19. Als een hert dat verlangt naar water (EL 8) t. & m. M.J. Nystrom
 20. 20. Als een hert dat verlangt naar water (EL 8) t. & m. M.J. Nystrom
 21. 21. Boodschap van genade en liefde, daarna gebed.
 22. 22. Is je deur nog op slot?
 23. 23. Is je deur nog op slot?Is je deur nog op slot?Van je krr krr krr, doe m open voorGod,want de Heer wil bij je wonenen dan ben je nooit alleen.
 24. 24. Je hart is net een huisje waar hetgezellig is,maar t is er nog zo donker.Er is iets wat ik mis!Is je deur nog op slot?Is je deur nog op slot?
 25. 25. Van je krr krr krr, doe m open voorGod,want de Heer wil bij je wonenen dan ben je nooit alleen!
 26. 26. Wij gaan, tot straks!!
 27. 27. Lezen Handelingen 5 : 27 – 42Gevangenneming van de apostelen
 28. 28. 27 Ze namen de apostelen mee en leiddenhen voor het Sanhedrin. De hogepriesterbegon het verhoor met de vraag: 28 ‘Hebbenwij u niet nadrukkelijk verboden de naam vanJezus nog te gebruiken en onderricht overhem te geven? En toch verspreidt u uw leer inheel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijkvoor de dood van deze man.’
 29. 29. 29 Petrus en de andere apostelenantwoordden: ‘Men moet God meergehoorzamen dan de mensen. 30 De God vanonze voorouders heeft Jezus weer tot levengewekt, nadat u hem had vermoord doorhem aan een kruishout te hangen. 31 Godheeft hem een plaats gegeven aan zijnrechterhand, hem tot leidsman en redderverheven om de Israëlieten tot inkeer tebrengen en hun zonden te vergeven.
 30. 30. 32 Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigtook de heilige Geest, die God geschonkenheeft aan wie hem gehoorzamen.’33 Toen de leden van het Sanhedrin dithoorden, ontstaken ze in woede en wilden zede apostelen ter dood brengen. 34 Maar toenstond een van hen op, een farizeeër dieGamaliël heette en die als wetsleraar bij hethele volk in aanzien stond.
 31. 31. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenbliknaar buiten te brengen 35 en zei vervolgens:‘Israëlieten, overweeg nog eens goed wat uvan plan bent met deze mensen te doen. 36Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zichop als een man die het volk zou leiden, enongeveer vierhonderd mensen sloten zich bijhem aan;
 32. 32. hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen enverdween in het niets. 37 Na hem was erJudas de Galileeër, die ten tijde van devolkstelling met zijn volgelingen in opstandkwam; ook hij ging ten onder, en al zijnvolgelingen werden uiteengedreven. 38Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van dezemensen en laat hen begaan, want als hetmensenwerk is wat ze nastreven, zal het opniets uitlopen,
 33. 33. 39 maar als het Gods werk is, zult u nietstegen hen kunnen uitrichten, of het zou weleens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.’De leden van het Sanhedrin stemden methem in 40 en riepen de apostelen weerbinnen. Ze lieten hen geselen, bevalen hun denaam van Jezus niet meer te gebruiken enlieten hen vrij.
 34. 34. 41 De apostelen verlieten het Sanhedrin,verheugd dat ze waardig bevonden warendeze vernedering te ondergaan omwille vande naam van Jezus. 42 Ze bleven dagelijksonderricht geven in de tempel of bij iemandthuis en gingen door met het verkondigen vanhet goede nieuws dat Jezus de messias is.
 35. 35. ELB 252 in canonWij zijn hier in Jezus naam
 36. 36. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 37. 37. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 38. 38. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 39. 39. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 40. 40. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 41. 41. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 42. 42. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 43. 43. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 44. 44. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 45. 45. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 46. 46. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 47. 47. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 48. 48. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 49. 49. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 50. 50. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 51. 51. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 52. 52. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 53. 53. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 54. 54. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 55. 55. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 56. 56. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 57. 57. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 58. 58. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 59. 59. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 60. 60. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 61. 61. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 62. 62. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 63. 63. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 64. 64. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 65. 65. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO
 66. 66. Is het echt?
 67. 67. • 1/3 van wereldbevolking is Christen• 2,3 miljard Christen wereldwijd
 68. 68. • China: 4 miljoen bijbels per jaar gedrukt
 69. 69. • 83.000 groei per dag• Bijna 3500 per uur• = inwoners van Noordwolde
 70. 70. ELB 186aLeid Heer o machtig Heiland
 71. 71. allen:Leid mij Heer, o machtig Heiland (EL 186a) t. onbekend; v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 72. 72. Leid mij Heer, o machtig Heiland (EL 186a) t. onbekend; v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 73. 73. Leid mij Heer, o machtig Heiland (EL 186a) t. onbekend; v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 74. 74. Leid mij Heer, o machtig Heiland (EL 186a) t. onbekend; v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 75. 75. Leid mij Heer, o machtig Heiland (EL 186a) t. onbekend; v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 76. 76. Leid mij Heer, o machtig Heiland (EL 186a) t. onbekend; v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 77. 77. Dankgebed
 78. 78. Collecte 1ste evangelisatie2de voor eigen gemeente
 79. 79. Slotlied opw 249Heer, wat een voorrecht om …
 80. 80. allen:Heer wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. en B. Gaither; v. H. Lieberton
 81. 81. Heer wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. en B. Gaither; v. H. Lieberton
 82. 82. Heer wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. en B. Gaither; v. H. Lieberton
 83. 83. Heer wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. en B. Gaither; v. H. Lieberton
 84. 84. ZegeningAansluitend ELB 501
 85. 85. allen:Vrede van God (EL 501) t. & m. J. Bronsveld
 86. 86. Vrede van God (EL 501) t. & m. J. Bronsveld
 87. 87. Vrede van God (EL 501) t. & m. J. Bronsveld

×