Advertisement

Ik ben de wijnstok

Kerkgemeente at Noordwolde, Friesland
Mar. 11, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Ik ben de wijnstok

 1. Welkom Voorganger dhr Frank Boterenbrood organist Johannes de Vries Thema: “Ik ben de wijnstok”
 2. VDD op verzoek jarige P 89 – 1, 3, 7
 3. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 4. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 5. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 6. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 7. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 8. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 9. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 10. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 11. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 12. Welkom oorganger dhr Frank Boterenbrood organist Johannes de Vries Thema: “Ik ben de wijnstok” Mededelingen
 13. G 182 – 1, 2, 6 Jezus leven van ons leven
 14. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 15. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 16. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 17. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 18. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 19. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 20. Votum & groet aansluitend G 192 – 1, 5, 6
 21. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 22. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 23. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 24. Verootmoediging/lijdenstijd
 25. Opw 462 Aan Uw voeten Heer
 26. Aan uw voeten, Heer (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 27. Aan uw voeten, Heer (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 28. Aan uw voeten, Heer (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 29. Aan uw voeten, Heer (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 30. Aan uw voeten, Heer (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 31. Aan uw voeten, Heer (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 32. Aan uw voeten, Heer (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 33. Aan uw voeten, Heer (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 34. Gebed voor de opening van het woord en vervulling met de heilige Geest
 35. Kinderlied: Ik zag een kuikentje
 36. Ik zag een kuikentje (BvL 1.40) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 37. Ik zag een kuikentje (BvL 1.40) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 38. Ik zag een kuikentje (BvL 1.40) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 39. Ik zag een kuikentje (BvL 1.40) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 40. Ik zag een kuikentje (BvL 1.40) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 41. Ik zag een kuikentje (BvL 1.40) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 42. Ik zag een kuikentje (BvL 1.40) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 43. Ik zag een kuikentje (BvL 1.40) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 44. Naar de kindernevendienst!!
 45. Lezen Johannes 15 : 1 t/m 8 De ware Wijnstok en de ranken
 46. 151Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.
 47. 5Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
 48. 7Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 8Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.
 49. Lezen Gelaten 5 : 22 – 26 De vrucht van de Geest
 50. 22De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23Daartegen richt de wet zich niet. 24Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
 51. 25Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. 26Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.
 52. Opw 214 Ik wandel in het licht
 53. Ik wandel in het licht met Jezus (JdH 13) t. M.A. Alt; m. anoniem
 54. Ik wandel in het licht met Jezus (JdH 13) t. M.A. Alt; m. anoniem
 55. Ik wandel in het licht met Jezus (JdH 13) t. M.A. Alt; m. anoniem
 56. Ik wandel in het licht met Jezus (JdH 13) t. M.A. Alt; m. anoniem
 57. “Ik ben de wijnstok”
 58. ELB 183 – 1, 2, 4 Dit weet ik zeker,
 59. Dit weet ik zeker (EL 183) t. T. Wever; m. J.F. Knapp
 60. Dit weet ik zeker (EL 183) t. T. Wever; m. J.F. Knapp
 61. Dit weet ik zeker (EL 183) t. T. Wever; m. J.F. Knapp
 62. Dit weet ik zeker (EL 183) t. T. Wever; m. J.F. Knapp
 63. Dit weet ik zeker (EL 183) t. T. Wever; m. J.F. Knapp
 64. Dit weet ik zeker (EL 183) t. T. Wever; m. J.F. Knapp
 65. Dankgebed
 66. QR-code voor uw gift. 2/3 van de gift is voor bouw en onderhoud 1/3 van de gift is voor de eigen gemeente Wordt aan het einde opnieuw getoond.
 67. Opw 400 Liefde was het
 68. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 69. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 70. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 71. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 72. Gebed om zegen
 73. Vervuld van uw zegen
 74. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 75. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 76. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 77. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 78. QR-code voor uw gift. 2/3 van de gift is voor bouw en onderhoud 1/3 van de gift is voor de eigen gemeente Wordt aan het einde opnieuw getoond.
Advertisement