Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoop die niet beschaamd ......

298 views

Published on

voorganger drs mevr Kramer, Urk
organist dhr Krikke
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoop die niet beschaamd ......

 1. 1. WelkomVoorganger ds mevr Kramerorganist dhr KrikkeThema: “Hoop die nietbeschaamd …”
 2. 2. VDD ELB 8 en 142Als een hert ….Majesteit, groot is Zijn …
 3. 3. Als een hert dat verlangt naar water (EL 8) t. & m. M.J. Nystrom
 4. 4. Als een hert dat verlangt naar water (EL 8) t. & m. M.J. Nystrom
 5. 5. Majesteit, groot is zijn majesteit (EL-142) t. & m. J. Hayford; v. J. Goldschmeding
 6. 6. Majesteit, groot is zijn majesteit (EL-142) t. & m. J. Hayford; v. J. Goldschmeding
 7. 7. WelkomVoorganger ds mevr Kramerorganist dhr KrikkeThema: “Hoop die nietbeschaamd …”
 8. 8. Intochtslied P 107 – 1, 4Gods goedheid houdtons staande
 9. 9. Psalm 107 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 10. 10. Psalm 107 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 11. 11. Psalm 107 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 12. 12. Psalm 107 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 13. 13. Stil gebedVotum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.
 14. 14. P 84 – 3, 6Hoe lieflijk, hoe goedis mij, Heer
 15. 15. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 16. 16. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 17. 17. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 18. 18. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 19. 19. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 20. 20. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 21. 21. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 22. 22. Gebed om verootmoedigingenleefregel.
 23. 23. ELB 249Door uw genade Vader
 24. 24. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveldallen:
 25. 25. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 26. 26. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 27. 27. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 28. 28. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 29. 29. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 30. 30. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 31. 31. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 32. 32. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 33. 33. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 34. 34. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 35. 35. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 36. 36. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 37. 37. Gebed om de openingvan het Woord.
 38. 38. Zoals klei in de hand …ELB 479
 39. 39. Zoals klei in de hand (EL 479) t. & m. E. Zuiderveld-Nieman en R. Zuiderveld
 40. 40. Zoals klei in de hand (EL 479) t. & m. E. Zuiderveld-Nieman en R. Zuiderveld
 41. 41. Zoals klei in de hand (EL 479) t. & m. E. Zuiderveld-Nieman en R. Zuiderveld
 42. 42. Zoals klei in de hand (EL 479) t. & m. E. Zuiderveld-Nieman en R. Zuiderveld
 43. 43. Wij gaan, tot straks!
 44. 44. Lezing OTP 56 : 1 t/m 7 NBGVertrouwen op God in de nood
 45. 45. 1 Voor de koorleider. Op de wijzevan: De duif op verre terebinten.Van David. Een kleinood, toen deFilistijnen te Gat hem gegrepenhadden.2 Wees mij genadig, o God, wantde mensen vertrappen mij,de ganse dag benauwen mij debestrijders;
 46. 46. 3 wie mij benauwen, vertrappenmij de ganse dag,ja velen zijn het, die mij uit dehoogte bestrijden.4 Ten dage dat ikvrees, vertrouw ik op U;5 op God, wiens woord ik prijs.Op God vertrouw ik, ik vreesniet;wat zou vlees mij aandoen?
 47. 47. 6 De ganse dag verminken zijmijn woorden;al hun overleggingen zijntegen mij ten kwade.7 Zij willen aanvallen, zijspieden, zij nemen mijnschreden waar,terwijl zij loeren op mijnleven.
 48. 48. ELB 205 – 1, 2¶ G 487Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
 49. 49. 1Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakten mij gestreeld als zuidenwind debomen.Zijn liefde heeft mijn luiken losgemaaktzodat er volop licht kanbinnenstromen;Hij roept mij zacht en zo ben ikontwaakten zie verbaasd wat mij is overkomen.
 50. 50. 2Nog nooit heb ik zon zoete vruchtgesmaaktvrede en vreugde bleven diepe dromen;God heeft de wereld als een boekgemaaktmaar nooit had ik dat boek ter handgenomenwanneer Hij mij niet zelf had aangeraaktzijn licht doet al mijn knoppenopenkomen.
 51. 51. Lezing NTMatt. 15 : 21 t/m 28 NBGDe Kananese vrouw
 52. 52. 21 En Jezus ging vandaar entrok Zich terug naar deomgeving van Tyrus enSidon. 22 En zie, eenKananese vrouw uit datgebied kwam en riep: Hebmedelijden metmij, Here, Zoon vanDavid, mijn dochter is deerlijkbezeten.
 53. 53. 23 Hij echter antwoordde haargeen woord, en zijn discipelenkwamen bij Hem en vroegenHem, zeggende: Zend haarweg, want zij roept onsna. 24 Hij echter antwoorddeen zeide: Ik ben slechtsgezonden tot de verlorenschapen van het huis Israëls.
 54. 54. 25 Maar zij kwam en viel voorHem neer en zeide: Here, helpmij! 26 Hij echter antwoorddeen zeide: Het is niet goed hetbrood der kinderen te nemenen het de honden voor tewerpen. 27 Maar zij zeide:Zeker, Here, ook de hondeneten immers van de kruimels,
 55. 55. die van de tafel van hunmeesters vallen. 28 Toenantwoordde Jezus en zeide tothaar: O, vrouw, groot is uwgeloof, u geschiede gelijk gijwenst! En haar dochter wasgenezen van dat ogenblik af.
 56. 56. G 291 – 1, 2Nooit kan „t geloof teveel verwachten
 57. 57. Nooit kan „t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562
 58. 58. Nooit kan „t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562
 59. 59. Nooit kan „t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562
 60. 60. Nooit kan „t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562
 61. 61. Hoop die beschaamd …..
 62. 62. G 427 – 1, 5, 8Beveel gerust uw wegen
 63. 63. Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans
 64. 64. Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans
 65. 65. Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans
 66. 66. Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans
 67. 67. Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans
 68. 68. Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans
 69. 69. Dank- en voorbeden
 70. 70. Collecte1ste audioserver2de eigen gemeente
 71. 71. Slotlied ELB 186a – 1, 2, 3Leid mij Heer,o machtig Heiland
 72. 72. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 73. 73. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 74. 74. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 75. 75. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 76. 76. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 77. 77. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 78. 78. Zending en zegen3 x amen

×