Het is prediken voor en prediken na

221 views

Published on

voorganger dds Bijleveld
organist dhr Pesman
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het is prediken voor en prediken na

 1. 1. WelkomVoorganger ds Bijleveldorganist dhr PesmanThema: Het is prediken vooren prediken na!!
 2. 2. VDD ELB 381Daar ruist langs de wolken
 3. 3. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 4. 4. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 5. 5. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 6. 6. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 7. 7. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 8. 8. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 9. 9. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 10. 10. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 11. 11. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 12. 12. WelkomVoorganger ds Bijleveldorganist dhr PesmanThema: Het is prediken vooren prediken na!!
 13. 13. P 47 – 1, 2Volken weest verheugd
 14. 14. Psalm 47 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 15. 15. Psalm 47 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 16. 16. Psalm 47 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 17. 17. Psalm 47 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 18. 18. Psalm 47 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 19. 19. Psalm 47 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 20. 20. Votum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.
 21. 21. Verootmoedigingsgebeden genadeverkondiging.
 22. 22. P 97 – 1, 4, 5, 6Groot Koning is de Heer
 23. 23. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 24. 24. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 25. 25. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 26. 26. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 27. 27. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 28. 28. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 29. 29. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 30. 30. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 31. 31. Regel van Dankbaarheiden gebed om verlichting met deHeilige Geest.
 32. 32. Wij zullen opstaanELB 475
 33. 33. Wij zullen opstaan (EL 475) t. & m. R. Zuiderveld
 34. 34. Wij zullen opstaan (EL 475) t. & m. R. Zuiderveld
 35. 35. Wij zullen opstaan (EL 475) t. & m. R. Zuiderveld
 36. 36. Wij gaan, tot straks!
 37. 37. Lezen Marcus 16 : 1 t/m 20De opstanding
 38. 38. 1 En toen de sabbat voorbij was,kochten Maria van Magdala enMaria, (de moeder) van Jakobus,en Salome specerijen om Hem tegaan zalven. 2 En zeer vroeg opde eerste dag der week gingenzij naar het graf, toen de zonopging. 3 En zij zeiden totelkander:
 39. 39. Wie zal ons de steen afwentelenvan de ingang van het graf? 4 Entoen zij opzagen, aanschouwdenzij, dat de steen afgewenteldwas; want hij was zeergroot. 5 En toen zij in het grafgegaan waren, zagen zij eenjongeling zitten aan derechterzijde, bekleed met eenwit gewaad, en ontsteltenisbeving haar.
 40. 40. 6 Hij zeide tot haar: Weest nietontsteld. Jezus zoekt gij, deNazarener, de gekruisigde. Hij isopgewekt, Hij is hier niet; zie deplaats, waar zij Hem gelegdhadden. 7 Maar gaat heen, zegtzijn discipelen en Petrus, dat Hiju voorgaat naar Galilea; daarzult gij Hem zien, gelijk Hij ugezegd heeft.
 41. 41. 8 En zij gingen naar buiten envluchtten van het graf, wantsiddering en ontzetting haddenhaar bevangen. En zij zeidenniemand iets, want zij warenbevreesd.
 42. 42. 9 [Toen Hij des morgens vroegop de eerste dag der weekopgestaan was, verscheen Hijeerst aan Maria van Magdala,van wie Hij zeven boze geestenuitgedreven had. 10 Zij gingheen en berichtte het hun, welkebij Hem geweest waren, dietreurden en weenden.
 43. 43. 11 En toen zij hoorden, dat Hijleefde en door haar gezien was,geloofden zij het niet.12 Daarna verscheen Hij in eenandere gedaante aan twee vanhen op de weg, terwijl zij zichnaar het land begaven.13 En ookdie gingen heen om het aan deanderen te berichten.
 44. 44. En ook die geloofden zij niet.14 Daarna verscheen Hij aan deelven zelf, terwijl zij aanlagen,en Hij verweet hun hun ongeloofen hardheid van hart, omdat zijhen niet geloofden, die Hemaanschouwd hadden, nadat Hijopgewekt was.
 45. 45. 15 En Hij zeide tot hen: Gaatheen in de gehele wereld,verkondigt het evangelie aan deganse schepping. 16 Wie gelooften zich laat dopen, zal behoudenworden, maar wie niet gelooft,zal veroordeeld worden. 17 Alstekenen zullen deze dingen degelovigen volgen:
 46. 46. in mijn naam zullen zij bozegeesten uitdrijven, in nieuwetongen zullen zijspreken, 18 slangen zullen zijopnemen, en zelfs indien zij ietsdodelijks drinken, zal het hungeen schade doen; op ziekenzullen zij de handen leggen enzij zullen genezen worden.
 47. 47. 19 De Here [Jezus] dan werd,nadat Hij tot hen gesproken had,opgenomen in de hemel en heeftZich gezet aan de rechterhandGods. 20 Doch zij gingen heenen predikten overal, terwijl deHere medewerkte en het woordbevestigde door de tekenen, dieerop volgden.]
 48. 48. G 229 – 1, 3, 4De dag van onze Vorst brak aan
 49. 49. De dag van onze vorst brak aan (LvdK 229) t. P.D. Kuiper; m. L. Bourgeois 1551
 50. 50. De dag van onze vorst brak aan (LvdK 229) t. P.D. Kuiper; m. L. Bourgeois 1551
 51. 51. De dag van onze vorst brak aan (LvdK 229) t. P.D. Kuiper; m. L. Bourgeois 1551
 52. 52. De dag van onze vorst brak aan (LvdK 229) t. P.D. Kuiper; m. L. Bourgeois 1551
 53. 53. De dag van onze vorst brak aan (LvdK 229) t. P.D. Kuiper; m. L. Bourgeois 1551
 54. 54. De dag van onze vorst brak aan (LvdK 229) t. P.D. Kuiper; m. L. Bourgeois 1551
 55. 55. 19 De Here [Jezus] dan werd, nadat Hijtot hen gesproken had, opgenomen inde hemel en heeft Zich gezet aan derechterhand Gods. 20 Doch zij gingenheen en predikten overal, terwijl deHere medewerkte en het woordbevestigde door de tekenen, die eropvolgden.]Het is prediken voor en prediken na!!
 56. 56. G 470Wat vlied of bezwijk,getrouw is mijn God
 57. 57. Wat vlied’ of bezwijk’ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. ‘Hanover’ 1708
 58. 58. Wat vlied’ of bezwijk’ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. ‘Hanover’ 1708
 59. 59. Wat vlied’ of bezwijk’ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. ‘Hanover’ 1708
 60. 60. Wat vlied’ of bezwijk’ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. ‘Hanover’ 1708
 61. 61. Dankgebed en voorbeden.
 62. 62. Collecte:1ste Open Doors2de eigen gemeente
 63. 63. Slotlied G 231 – 1, 3, 4Wij knielen voor Uw zetel neer
 64. 64. Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
 65. 65. Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
 66. 66. Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
 67. 67. Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
 68. 68. Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
 69. 69. Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
 70. 70. Zegen,3 x amen.

×