Heilig Avondmaal

467 views

Published on

Voorganger ds Maliepaard
organist Johanes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Heilig Avondmaal

 1. 1. WelkomVoorganger ds Maliepaard Organist Joh de VriesViering Heilig Avondmaal.
 2. 2. VDD JdH 404Hart aan hart
 3. 3. 1 Hart aan hart en één in Jezus, enkel levend voor Zijn Naam, bindt de liefdegeest van Jezus tot één lichaam ons tezaam. Hij ons Hoofd, wij Zijne leden, Hij ons licht, wij wederschijn, Hij de wijnstok, wij de ranken, als wij één in Jezus zijn.
 4. 4. 2 Laten wij elkander schragen, als de wereld ons bespot, en elkanders lasten dragen naar t bevel van onze God. Jezus gaf voor ons Zijn leven, plengde aan t kruis Zijn bloed, opdat wij ons harte geven voor des broeders eeuwig goed.
 5. 5. 3 Jezus, maak zo één ons allen, als Gij t met de Vader zijt; laat niet één zelfs ons ontvallen, ook in s levens bangste strijd. Maak door ons aan U te wennen, zo ons liefdes wederschijn, dat de wereld moet bekennen, dat wij Uw disciplen zijn.
 6. 6. WelkomVoorganger ds Maliepaard Organist Joh de VriesViering Heilig Avondmaal.
 7. 7. P 98 – 1, 3Zing een nieuw lied voor God de Here
 8. 8. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 9. 9. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 10. 10. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 11. 11. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 12. 12. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Aansluitend ELB 312
 13. 13. Jezus vol liefde (EL 312) t. H. Lieberton; m. T. Rothenberg
 14. 14. Jezus vol liefde (EL 312) t. H. Lieberton; m. T. Rothenberg
 15. 15. Jezus vol liefde (EL 312) t. H. Lieberton; m. T. Rothenberg
 16. 16. Lezing formulier, daarna G 423
 17. 17. allen:Ach, blijf met uw genade (LvdK 423) t. J. Stegmann; v. N. Beets; m. M. Vulpius
 18. 18. Ach, blijf met uw genade (LvdK 423) t. J. Stegmann; v. N. Beets; m. M. Vulpius
 19. 19. Ach, blijf met uw genade (LvdK 423) t. J. Stegmann; v. N. Beets; m. M. Vulpius
 20. 20. Ach, blijf met uw genade (LvdK 423) t. J. Stegmann; v. N. Beets; m. M. Vulpius
 21. 21. Gebed om de Heilige Geest.
 22. 22. ELB 456Kijk eens om je heen
 23. 23. Kijk eens om je heen,kijk eens om je heen,geef elkaar een hand,je bent niet alleen.Want wij moeten samen delen,samen zingen, samen spelen.Ook al zijn wij nog maar klein:samen spelen is pas fijn!
 24. 24. Kijk eens om je heen,kijk eens om je heen,wij zijn in de wereldniet alleen.God kent ieder kind bij name,zeg maar ja en zeg maar amen.Ook al zijn we nog maar klein,God wil onze Vader zijn.
 25. 25. Wij gaan, tot straks!!
 26. 26. Lezen Ex 2 : 23 t/m 3 : 14
 27. 27. 23 In die lange tijd stierf de koningvan Egypte; en de Israëlietenzuchtten nog steeds onder deslavernij en schreeuwden hetuit, zodat hun hulpgeroep over deslavernij omhoog steeg tot God. 24En God hoorde hun klacht en Godgedacht aan zijn verbond metAbraham, Isaak en Jakob. 25 Zozag God de Israëlieten aan en Godhad bemoeienis met hen.
 28. 28. 1 Mozes nu was gewoon de kuddevan zijn schoonvader Jetro, depriester van Midjan, te hoeden.Eens, toen hij de kudde naar deoverkant van de woestijn geleidhad, kwam hij bij de berg Gods,Horeb. 2 Daar verscheen hem deEngel des HEREN als een vuurvlammidden uit een braamstruik. Hijkeek toe, en zie, de braamstruikstond in brand,
 29. 29. maar werd niet verteerd. 3 Mozesnu dacht: Laat ik toch dat wondereverschijnsel gaan bezien, waaromde braamstruik niet verbrandt. 4Toen de HERE zag, dat hij het gingbezien, riep God hem uit debraamstruik toe: Mozes, Mozes! Enhij antwoordde: Hier ben ik. 5Daarop zeide Hij: Kom nietdichterbij: doe uw schoenen vanuw voeten,
 30. 30. want de plaats, waarop gij staat, isheilige grond. 6 Voorts zeide Hij: Ikben de God van uw vader, de Godvan Abraham, de God van Isaak ende God van Jakob. Toen verborgMozes zijn gelaat, want hij vreesdeGod te aanschouwen. 7 En deHERE zeide: Ik heb terdege geziende ellende van mijn volk, dat inEgypte is,
 31. 31. en hun gejammer over hun drijversgehoord, ja, Ik ken hun smarten. 8Daarom ben Ik nedergedaald omhen uit de macht der Egyptenarente redden en uit dit land te voerennaar een goed en wijd land, eenland vloeiende van melk enhonig, naar de woonplaats van deKanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten enJebusieten.
 32. 32. 9 En nu, zie, het gejammer derIsraëlieten is tot Mijdoorgedrongen; ook heb Ikgezien, hoezeer de Egyptenarenhen verdrukken. 10 Nu dan, ga, Ikzend u tot Farao, om mijn volk, deIsraëlieten, uit Egypte te leiden. 11Maar Mozes zeide tot God: Wie benik, dat ik naar Farao zou gaan en deIsraëlieten uit Egypte zou leiden?
 33. 33. 12 Toen zeide Hij: Ik ben immersmet u! En dit zal u het tekenzijn, dat Ik u gezonden heb:wanneer gij het volk uit Egyptehebt geleid, zult gij God dienen opdeze berg.13 Daarop zeide Mozes tot God:Maar wanneer ik tot de Israëlietenkom en hun zeg:
 34. 34. De God uwer vaderen heeft mij totu gezonden, en zij mij vragen: hoeis zijn naam – wat moet ik hun danantwoorden? 14 Toen zeide God totMozes: Ik ben, die Ik ben. En Hijzeide: Aldus zult gij tot deIsraëlieten zeggen: Ik ben heeft mijtot u gezonden.
 35. 35. G 51Lieve Heer,
 36. 36. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom (LvdK 51) t. W. Barnard; m. J.F.M. Geraedts
 37. 37. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom (LvdK 51) t. W. Barnard; m. J.F.M. Geraedts
 38. 38. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom (LvdK 51) t. W. Barnard; m. J.F.M. Geraedts
 39. 39. Verkondiging
 40. 40. ELB 142Majesteit
 41. 41. Majesteit, groot is zijn majesteit (EL 142) t. & m. J. Hayford; v. J. Goldschmeding
 42. 42. Majesteit, groot is zijn majesteit (EL 142) t. & m. J. Hayford; v. J. Goldschmeding
 43. 43. Majesteit, groot is zijn majesteit (EL 142) t. & m. J. Hayford; v. J. Goldschmeding
 44. 44. Majesteit, groot is zijn majesteit (EL 142) t. & m. J. Hayford; v. J. Goldschmeding
 45. 45. Majesteit, groot is zijn majesteit (EL 142) t. & m. J. Hayford; v. J. Goldschmeding
 46. 46. Majesteit, groot is zijn majesteit (EL 142) t. & m. J. Hayford; v. J. Goldschmeding
 47. 47. Majesteit, groot is zijn majesteit (EL 142) t. & m. J. Hayford; v. J. Goldschmeding
 48. 48. Majesteit, groot is zijn majesteit (EL 142) t. & m. J. Hayford; v. J. Goldschmeding
 49. 49. Dankgebed en voorbede
 50. 50. Collecte 1ste voor Horeb2de eigen gemeente
 51. 51. Lezing formulier
 52. 52. G 358 – 1, 3, 4, 6 Genadig Heer
 53. 53. allen:Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet (LvdK 358) t. P.D. Kuiper; m. W.H. Monk
 54. 54. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet (LvdK 358) t. P.D. Kuiper; m. W.H. Monk
 55. 55. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet (LvdK 358) t. P.D. Kuiper; m. W.H. Monk
 56. 56. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet (LvdK 358) t. P.D. Kuiper; m. W.H. Monk
 57. 57. Slotzang ELB 374O Heer, mijn God
 58. 58. allen:O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld
 59. 59. O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld
 60. 60. O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld
 61. 61. O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld
 62. 62. O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld
 63. 63. O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld
 64. 64. Zegen3 x amen

×