“ En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.“<br />H...
Al heeft Hij ons verlaten<br />Lied voor de dienst<br />Gezang 234<br />
1<br />Al heeft Hij ons verlaten,<br />Hij laat ons nooit alleen.<br />Wat wij in Hem bezaten<br />is altijd om ons heen<b...
2<br />Al is Hij opgenomen,<br />houd in herinnering,<br />dat Hij terug zal komen,<br />zoals Hij van ons ging.<br />Wij ...
“ En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.“<br />H...
De dag van onze Vorst brak aan<br />Gezang 229: 1, 2 en 5<br />
1<br />De dag van onze Vorst brak aan.<br />Zie, Gods gezalfde Koning<br />gaat tot zijn hemelwoning<br />Hoe zal Hij in z...
2<br />Hij heeft, van dood en graf ontdaan,<br />het leven weergenomen.<br />Nu is zijn uur gekomen;<br />Gods paradijs za...
5<br />O, Heer, die onze Koning zijt,<br />laat niets uw rijk verhindren,<br />en open voor uw kindren<br />de poorten van...
Stil Gebed<br />
Votum en Groet<br />Klein Gloria<br />Ere zij de Vader en de Zoon<br />En de Heilige Geest,<br />Als in den beginne, nu en...
O stoet van wie het heil bevocht<br />Psalm 68: 6 en 11<br />
6<br />O stoet van wie het heil bevocht<br />en grote overwinningstocht,<br />o Heer, die zijt geprezen!<br />Gij God, die...
Zie hoe de Heer ten hemel vaart,<br />vurige wagen, vurig paard,<br />wolk die den Heer verhulde.<br />Gevangen de gevange...
11<br />Ook zelfs het land der duisternis<br />zal weten wat uw luister is,<br />Egypte zal U eren.<br />Het morgenland st...
De wereld brengt U huldeblijk,<br />want heel de wereld is uw Rijk,<br />Jeruzalem het midden;<br />koningen overal vandaa...
Gebed<br />
Psalm 47 <br />Schriftlezing<br />
1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Een psalm.2 Alle gij volken, klapt in de handen, <br />juicht Gode toe met jubel...
5 Hij kiest ons erfdeel voor ons uit, <br />de trots van Jakob, die Hij liefheeft. sela <br />6 God is opgevaren onder gej...
9 God regeert over de volken, <br />God is gezeten op zijn heilige troon. <br />10 De edelen der volken zijn bijeenvergade...
Volken weest verheugd<br />Psalm 47<br />
1<br />Volken weest verheugd, <br />/ jubelt, toont uw vreugd,<br />prijst met handgeklap <br />/ 's HEREN koningschap.<br...
zijn geduchte kracht <br />/ geeft z'in onze macht.<br />Met zijn eigen hand <br />/ meet Hij Jakob 't land,<br />die daar...
2<br />God stijgt blinkend schoon <br />/ met gejuich ten troon.<br />Luid bazuingeschal <br />/ meldt het overal.<br />Zi...
Heel de aarde hoort <br />/ naar des HEREN woord,<br />is zijn rijksgebied. <br />/ Zingt een kroningslied!<br />Die de vo...
3<br />Maakt het dan bekend: <br />/ Godes regiment<br />houdt de volken saam, <br />/ geeft hun rang en naam.<br />Eedlen...
Abrahams geslacht, <br />/ het betrekt de wacht.<br />Hem, die 't aards geweld <br />/ paal en perken stelt,<br />Hem zij ...
Handelingen 1:4-11<br />Schriftlezing<br />
4 En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de V...
6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israë...
8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in ...
10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die o...
Wij knielen voor uw zetel neer<br />Gezang 231<br />
1<br />Wij knielen voor uw zetel neer,<br />wij, Heer, en al uw leden,<br />en eren U als onze Heer<br />met liedren en ge...
2<br />Die ons, gereinigd door uw bloed,<br />tot priesters hebt verheven,<br />en ons de hoge rang, de moed<br />van koni...
3<br />U, die als Heer der heerlijkheid<br />verreest tot heil der volken,<br />verwachten wij in majesteit<br />eens wede...
4<br />Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,<br />die dag zal zeker komen.<br />Het licht, dat aan de kim verschijnt,<br />w...
“ En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.”<br />H...
Geef, Heer, de koning uwe rechten<br />Psalm 72: 1, 3, 6 en 7<br />
1<br />Geef, Heer, de koning uwe rechten<br />en uw gerechtigheid<br />aan 's konings zoon, om uwe knechten<br />te richte...
3<br />Heerse van zee tot zee zijn vrede,<br />van land tot land zijn lof,<br />de volken zullen tot hem treden,<br />zijn...
6<br />Bloeie zijn naam in alle streken,<br />zolang de zon verrijst.<br />Zijn koningschap zij ons een teken<br />dat naa...
7<br />Laat ons de grote naam bezingen<br />van Hem die Isrel leidt,<br />want Hij alleen doet grote dingen,<br />zijn roe...
Dankgebed en voorbede<br />
Collecte<br />1e voor stichting Mensenkinderen<br />2e voor de kerk<br />
Kroon Hem met gouden kroon<br />JdH 722 <br />
Kroon Hem met gouden kroon<br />het Lam op zijne troon!<br />Hoor, hoe het hemels loflied al<br />verwint in heerlijk scho...
Kroon Hem, der liefde Heer!<br />Aanschouw Hem, hoe Hij leed.<br />Zijn wonden tonen 't gans heelal<br />wat Hij voor 't m...
Kroon Hem, de Vredevorst!<br />Wiens macht eens heersen zal<br />van pool tot pool, van zee tot zee.<br />'t Klinke over b...
Zegen<br />Amen, amen, amen!<br />Dat wij niet beschamen<br />Jezus Christus onze Heer,<br />amen, God, uw naam ter eer!<b...
Handelingen 1 : 9
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Handelingen 1 : 9

422 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
422
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Handelingen 1 : 9

 1. 1. “ En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.“<br />Handelingen 1:9<br />Voorganger: Ds den Admirant<br />Organist: Johannes de Vries<br />
 2. 2. Al heeft Hij ons verlaten<br />Lied voor de dienst<br />Gezang 234<br />
 3. 3. 1<br />Al heeft Hij ons verlaten,<br />Hij laat ons nooit alleen.<br />Wat wij in Hem bezaten<br />is altijd om ons heen<br />als zonlicht om de bloemen,<br />een moeder om haar kind.<br />Teveel om op te noemen<br />zijn wij door Hem bemind.<br />
 4. 4. 2<br />Al is Hij opgenomen,<br />houd in herinnering,<br />dat Hij terug zal komen,<br />zoals Hij van ons ging.<br />Wij leven van vertrouwen,<br />dat wij zijn majesteit<br />van oog tot oog aanschouwen<br />in alle eeuwigheid.<br />
 5. 5. “ En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.“<br />Handelingen 1:9<br />Voorganger: Ds den Admirant<br />Organist: Johannes de Vries<br />
 6. 6. De dag van onze Vorst brak aan<br />Gezang 229: 1, 2 en 5<br />
 7. 7. 1<br />De dag van onze Vorst brak aan.<br />Zie, Gods gezalfde Koning<br />gaat tot zijn hemelwoning<br />Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan<br />omstraald van morgenlicht<br />voor 's Vaders aangezicht.<br />
 8. 8. 2<br />Hij heeft, van dood en graf ontdaan,<br />het leven weergenomen.<br />Nu is zijn uur gekomen;<br />Gods paradijs zal opengaan<br />en heel de hemel wijd<br />weerkaatst zijn heerlijkheid.<br />
 9. 9. 5<br />O, Heer, die onze Koning zijt,<br />laat niets uw rijk verhindren,<br />en open voor uw kindren<br />de poorten van uw woning wijd.<br />Laat, met uw feestkleed aan<br />ons tot uw bruiloft gaan.<br />
 10. 10. Stil Gebed<br />
 11. 11. Votum en Groet<br />Klein Gloria<br />Ere zij de Vader en de Zoon<br />En de Heilige Geest,<br />Als in den beginne, nu en immer,<br />En van eeuwigheid tot eeuwigheid.<br />Amen.<br />
 12. 12. O stoet van wie het heil bevocht<br />Psalm 68: 6 en 11<br />
 13. 13. 6<br />O stoet van wie het heil bevocht<br />en grote overwinningstocht,<br />o Heer, die zijt geprezen!<br />Gij God, die duizend- duizendmaal<br />aanbeden wordt in elke taal,<br />almachtig Opperwezen!<br />
 14. 14. Zie hoe de Heer ten hemel vaart,<br />vurige wagen, vurig paard,<br />wolk die den Heer verhulde.<br />Gevangen de gevangenis!<br />Hij die ons hoogst verlangen is<br />ontvangt de hoogste hulde.<br />
 15. 15. 11<br />Ook zelfs het land der duisternis<br />zal weten wat uw luister is,<br />Egypte zal U eren.<br />Het morgenland strekt als een bruid<br />de handen haastig naar U uit,<br />ook daar zult Gij regeren.<br />
 16. 16. De wereld brengt U huldeblijk,<br />want heel de wereld is uw Rijk,<br />Jeruzalem het midden;<br />koningen overal vandaan<br />komen met schatting voor U staan,<br />elk land zal tot U bidden.<br />
 17. 17. Gebed<br />
 18. 18. Psalm 47 <br />Schriftlezing<br />
 19. 19. 1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Een psalm.2 Alle gij volken, klapt in de handen, <br />juicht Gode toe met jubelgeroep. <br />3 Want de HERE, de Allerhoogste, is geducht, <br />een groot Koning over de ganse aarde. <br />4 Hij brengt volken onder ons, <br />natiën onder onze voeten; <br />
 20. 20. 5 Hij kiest ons erfdeel voor ons uit, <br />de trots van Jakob, die Hij liefheeft. sela <br />6 God is opgevaren onder gejuich, <br />de HERE onder bazuingeschal. <br />7 PsalmzingtGode, psalmzingt, <br />psalmzingt onze Koning, psalmzingt! <br />8 Want God is de Koning der ganse aarde, <br />psalmzingt met een kunstig lied. <br />
 21. 21. 9 God regeert over de volken, <br />God is gezeten op zijn heilige troon. <br />10 De edelen der volken zijn bijeenvergaderd, <br />als volk van Abrahams God. <br />Want Godes zijn de schilden der aarde; <br />Hij is hoog verheven. <br />
 22. 22. Volken weest verheugd<br />Psalm 47<br />
 23. 23. 1<br />Volken weest verheugd, <br />/ jubelt, toont uw vreugd,<br />prijst met handgeklap <br />/ 's HEREN koningschap.<br />Ja, Hij is de Heer, <br />/ volken slaat Hij neer,<br />
 24. 24. zijn geduchte kracht <br />/ geeft z'in onze macht.<br />Met zijn eigen hand <br />/ meet Hij Jakob 't land,<br />die daar woont met trots, <br />/ als beminde Gods.<br />
 25. 25. 2<br />God stijgt blinkend schoon <br />/ met gejuich ten troon.<br />Luid bazuingeschal <br />/ meldt het overal.<br />Zingt Gods eer, heft aan, <br />/ 's Konings eer, heft aan.<br />
 26. 26. Heel de aarde hoort <br />/ naar des HEREN woord,<br />is zijn rijksgebied. <br />/ Zingt een kroningslied!<br />Die de volken leidt <br />/ troont in heiligheid.<br />
 27. 27. 3<br />Maakt het dan bekend: <br />/ Godes regiment<br />houdt de volken saam, <br />/ geeft hun rang en naam.<br />Eedlen treden aan<br />/ om op wacht te staan.<br />
 28. 28. Abrahams geslacht, <br />/ het betrekt de wacht.<br />Hem, die 't aards geweld <br />/ paal en perken stelt,<br />Hem zij lof en eer, <br />/ den verheven Heer.<br />
 29. 29. Handelingen 1:4-11<br />Schriftlezing<br />
 30. 30. 4 En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. 5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. <br />
 31. 31. 6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7 Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft,<br />
 32. 32. 8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. 9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.<br />
 33. 33. 10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. <br />
 34. 34. Wij knielen voor uw zetel neer<br />Gezang 231<br />
 35. 35. 1<br />Wij knielen voor uw zetel neer,<br />wij, Heer, en al uw leden,<br />en eren U als onze Heer<br />met liedren en gebeden.<br />Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,<br />voor U, o Godsgetuige,<br />o Eerstgeboren' uit de dood<br />zich diep eerbiedig buige!<br />
 36. 36. 2<br />Die ons, gereinigd door uw bloed,<br />tot priesters hebt verheven,<br />en ons de hoge rang, de moed<br />van koningen gegeven,<br />U zij de roem, U zij de lof,<br />U de eerkroon opgedragen!<br />Geheel de aard' en 't hemelhof<br />moet van uw eer gewagen.<br />
 37. 37. 3<br />U, die als Heer der heerlijkheid<br />verreest tot heil der volken,<br />verwachten wij in majesteit<br />eens weder op de wolken.<br />Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,<br />ook die Hem heeft doorsteken!<br />Elk zal Hem juichend hulde biên<br />of om ontferming smeken.<br />
 38. 38. 4<br />Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,<br />die dag zal zeker komen.<br />Het licht, dat aan de kim verschijnt,<br />wordt reeds van ver vernomen.<br />Ja, halleluja, ja Hij komt!<br />Juicht, mensen, englen, samen.<br />Juicht met een vreugd, die 't al verstomt,<br />juicht allen! Amen, amen!<br />
 39. 39. “ En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.”<br />Handelingen 1:9<br />Verkondiging<br />
 40. 40. Geef, Heer, de koning uwe rechten<br />Psalm 72: 1, 3, 6 en 7<br />
 41. 41. 1<br />Geef, Heer, de koning uwe rechten<br />en uw gerechtigheid<br />aan 's konings zoon, om uwe knechten<br />te richten met beleid.<br />Dan ruist op alle bergen vrede,<br />heil op der heuvlen top.<br />Hij zal geweldenaars vertreden,<br />maar armen richt hij op.<br />
 42. 42. 3<br />Heerse van zee tot zee zijn vrede,<br />van land tot land zijn lof,<br />de volken zullen tot hem treden,<br />zijn vijand likt het stof.<br />Tarsis en Scheba's verre stranden,<br />brengt hem uw overvloed.<br />Gij koningen van alle landen,<br />valt deze heer te voet.<br />
 43. 43. 6<br />Bloeie zijn naam in alle streken,<br />zolang de zon verrijst.<br />Zijn koningschap zij ons een teken<br />dat naar Gods toekomst wijst.<br />Dat opgetogen allerwegen<br />de volken komen saam,<br />elkander groetend met de zegen<br />van zijn doorluchte naam.<br />
 44. 44. 7<br />Laat ons de grote naam bezingen<br />van Hem die Isrel leidt,<br />want Hij alleen doet grote dingen,<br />zijn roem vervull' de tijd.<br />Looft God de HEER, Hij openbaarde<br />zijn wonderen, zijn eer.<br />Zijn heerlijkheid vervult de aarde.<br />Ja, amen, looft de HEER.<br />
 45. 45. Dankgebed en voorbede<br />
 46. 46. Collecte<br />1e voor stichting Mensenkinderen<br />2e voor de kerk<br />
 47. 47. Kroon Hem met gouden kroon<br />JdH 722 <br />
 48. 48. Kroon Hem met gouden kroon<br />het Lam op zijne troon!<br />Hoor, hoe het hemels loflied al<br />verwint in heerlijk schoon.<br />Ontwaak! Mijn ziel en zing<br />van Hem, die voor u stierf.<br />En prijs Hem in all' eeuwigheen<br />die 't heil voor u verwierf.<br />
 49. 49. Kroon Hem, der liefde Heer!<br />Aanschouw Hem, hoe Hij leed.<br />Zijn wonden tonen 't gans heelal<br />wat Hij voor 't mensdom deed.<br />De eng'len om Gods troon,<br />all' overheid en macht,<br />zij buigen dienend zich terneer<br />voor zulke wond're pracht.<br />
 50. 50. Kroon Hem, de Vredevorst!<br />Wiens macht eens heersen zal<br />van pool tot pool, van zee tot zee.<br />'t Klinke over berg en dal.<br />Als alles voor Hem buigt<br />en vrede heerst alom,<br />wordt d'aarde weer een paradijs.<br />Kom, Here Jezus, kom!<br />
 51. 51. Zegen<br />Amen, amen, amen!<br />Dat wij niet beschamen<br />Jezus Christus onze Heer,<br />amen, God, uw naam ter eer!<br />

×