Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

God boven alles

405 views

Published on

Voorganger ds den Admirant

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

God boven alles

 1. 1. Welkom Voorganger ds den Admirant Organist Johannes de Vries Verkondiging nav P 11 : 33 Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald!Wat kan de rechtvaardige dan doen?
 2. 2. VDD ELB 364Heerlijk is Uw Naam
 3. 3. allen:Heerlijk is uw Naam (EL 364) t. & m. P. van Essen
 4. 4. Heerlijk is uw Naam (EL 364) t. & m. P. van Essen
 5. 5. Heerlijk is uw Naam (EL 364) t. & m. P. van Essen
 6. 6. Heerlijk is uw Naam (EL 364) t. & m. P. van Essen
 7. 7. Heerlijk is uw Naam (EL 364) t. & m. P. van Essen
 8. 8. Heerlijk is uw Naam (EL 364) t. & m. P. van Essen
 9. 9. Welkom Voorganger ds den Admirant Organist Johannes de Vries Verkondiging nav P 11 : 33 Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald!Wat kan de rechtvaardige dan doen?
 10. 10. G 305 – 1, 2Waar God de Heer zijn schreden zet
 11. 11. allen:Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 12. 12. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 13. 13. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 14. 14. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 15. 15. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 16. 16. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 17. 17. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 18. 18. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 19. 19. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 20. 20. P 68 – 10, 11Sla Heer, de horde van de Nijl
 21. 21. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 22. 22. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 23. 23. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 24. 24. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 25. 25. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 26. 26. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 27. 27. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 28. 28. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 29. 29. Gebed om de opening van het Woord.
 30. 30. Lezen P 11 (HSV)en Math 28 : 16 t/m 20
 31. 31. 1 Een psalm van David, voor de koorleider.Ik heb tot de HEERE de toevluchtgenomen.Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel:Vlucht weg naar uw bergen, als een vogel!2 Want zie, de goddelozen spannen deboog,zij leggen hun pijlen op de pees
 32. 32. om in het donker te schieten op deoprechten van hart.3 Voorzeker, de fundamenten wordenomvergehaald!Wat kan de rechtvaardige dan doen?4 De HEERE is in Zijn heilig paleis,de troon van de HEERE staat in de hemel;Zijn ogen doorzien,
 33. 33. Zijn blikken beproeven demensenkinderen.5 De HEERE beproeft de rechtvaardige,maar Zijn ziel haat de goddeloze en wiegeweld liefheeft.6 Hij zal op de goddelozen valstrikken,vuur en zwavel doen regenen.
 34. 34. Een verschroeiende stormwind zal hetdeel van hun beker zijn.7 Want de HEERE is rechtvaardig,Hij heeft rechtvaardige daden lief.De oprechten zullen Zijn aangezichtaanschouwen.
 35. 35. Math 28 : 16 - 20 16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
 36. 36. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader envan de Zoon en van de Heilige Geest, hunlerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
 37. 37. P 74 – 1, 2, 12, 13 Waarom o God,
 38. 38. Psalm 74 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 39. 39. Psalm 74 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 40. 40. Psalm 74 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 41. 41. Psalm 74 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 42. 42. 3 Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald!Wat kan de rechtvaardige dan doen?
 43. 43. JdH 336Waak op, gij geest der eerste boden,
 44. 44. Waak op, gij geest der eerste boden, der trouwen, die sterk in des Herenmacht, met liefdesdrang de volken noden, door geen geweld tot moedloosheidgebracht. Hun ijver is t, waardoor in t wereldrond nu Jezus naam ten leven wordt verkond.
 45. 45. O mocht het vuur, door hen ontstoken, met sneller gang tot s aardrijks grenzengaan; en waar het woord reeds werd gesproken. het dieper steeds in t hart zijn wortelsslaan. Zie op ons, Heer des oogstes, helpendneer, maak door Uw geest Uw knechtentalsteeds meer.
 46. 46. Gij Zelf, Heer, leerdet ons, te bidden om meerdring van Uws Vadersknechtental; maar weingen zelfs, met U in t midden, wie is t, die ons tot zwijgen dwingen zal? Als U ons oog, bekleed met almacht,ziet, zegt ons geloof: "Spreek, Heer, en t isgeschied!"
 47. 47. Doe spoedig, Heer, die heilstondnaadren, dat er geen oord op t wereldrond meerzij, waar Uw belijders niet vergaadren, in U van t juk der zond en wereld vrij. Dan roemt haast met de volken Isrelmee in t heilgenot van waarheid, liefd envreê.
 48. 48. Geloofsbelijdenis
 49. 49. G 444Grote God wij loven U
 50. 50. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
 51. 51. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
 52. 52. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
 53. 53. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
 54. 54. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
 55. 55. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
 56. 56. Dankgebed en voorbede
 57. 57. Collecte 1ste Fateb2de eigen gemeente
 58. 58. P 75 – 1, 2, 7U alleen, U loven wij.
 59. 59. Psalm 75 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 60. 60. Psalm 75 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 61. 61. Psalm 75 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 62. 62. Psalm 75 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 63. 63. Psalm 75 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 64. 64. Psalm 75 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 65. 65. Zegen3 x amen

×