Welkom, fijn dat u gekomen bent. <br />We gaan veel met elkaar zingen tot eer van onze Heer!! <br />U mag alle liederen me...
We beginnen met opw 507<br />Het is goed om U te ontmoeten<br />
't Is goed om U te ontmoeten,<br />met uw kinderen U te prijzen.<br />U geeft mij vrolijkheid, Heer;<br />‘k zing een lied...
U laat mijn voeten dansen,<br />U vult mij met uw lied;<br />U geeft mij reden voor een feest,<br />een feest.<br />
't Is goed om U te ontmoeten,<br />met uw kinderen U te prijzen.<br />U geeft mij vrolijkheid, Heer;<br />‘k zing een lied...
't Is goed om U te ontmoeten,<br />met uw kinderen U te prijzen.<br />U geeft mij vrolijkheid, Heer;<br />‘k zing een lied...
Welkom, fijn dat u gekomen bent. <br />We gaan veel met elkaar zingen tot eer van onze Heer!! <br />U mag alle liederen me...
Bidden<br />
Opw 334<br />Heer, uw licht en uw liefde schijnen<br />waar U bent zal de nacht verdwijnen.<br />
Heer, uw licht en uw liefde schijnen<br />waar U bent zal <br />de nacht verdwijnen.<br />Jezus, Licht van de wereld,<br /...
Refrein:<br />Kom, Jezus kom,<br />vul dit land met uw heerlijkheid.<br />Kom Heil'ge Geest, <br />stort op ons uw vuur.<b...
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.<br />Uit de schaduwen <br />in uw heerlijkheid.<br />Door het bloed <br />mag ik U toe...
Refrein:<br />Kom, Jezus kom,<br />vul dit land met uw heerlijkheid.<br />Kom Heil'ge Geest, <br />stort op ons uw vuur.<b...
Staan wij oog in oog met U Heer.<br />Daalt uw stralende licht <br />op ons neer.<br />Zichtbaar, tastbaar<br />wordt U in...
Refrein:<br />Kom, Jezus kom,<br />vul dit land met uw heerlijkheid.<br />Kom Heil'ge Geest, <br />stort op ons uw vuur.<b...
Opw 609<br />U bent heilig,<br />
Man U bent heilig,   <br />Vrouw U bent heilig,<br />Man U bent machtig, <br />Vrouw U bent machtig,<br />Man U bent w...
Man Ik wil volgen,<br />Vrouw Ik wil volgen,<br />Man ik wil luist'ren,  <br />Vrouw ik wil luist'ren,<br />Man van U ho...
1 Man Ik wil zingen<br />Vrouw U die Koning bent<br />Man en juichen;<br />Vrouw en de hoogste Heer,<br />Man in aanbiddin...
Man U de Heer<br />Vrouw Als Immanuël,<br />Man aller heren,<br />Vrouw 'God zal met ons zijn',<br />Man U mijn God<br />V...
Man Ik wil zingen<br />Vrouw U die leven geeft,<br />Man en juichen;<br />Vrouw mij bevrijding bracht<br />Man in aanbiddi...
Man U de Heer<br />Vrouw U de alfa, omega,<br />Man aller heren,<br />Vrouw eens zal ik U zien;<br />Man U mijn God<br />V...
Allen<br />U bent mijn Vredevorst                 en ik leef alleen voor U.<br />
Man U bent heilig,   <br />Vrouw U bent heilig,<br />Man U bent machtig, <br />Vrouw U bent machtig,<br />Man U bent w...
Man Ik wil volgen,<br />Vrouw Ik wil volgen,<br />Man ik wil luist'ren,  <br />Vrouw ik wil luist'ren,<br />Man van U ho...
2. Man Ik wil zingen<br />Vrouw U die Koning bent<br />Man en juichen;<br />Vrouw en de hoogste Heer,<br />Man in aanbiddi...
Man U de Heer<br />Vrouw Als Immanuël,<br />Man aller heren,<br />Vrouw 'God zal met ons zijn',<br />Man U mijn God<br />V...
Man Ik wil zingen<br />Vrouw U die leven geeft,<br />Man en juichen;<br />Vrouw mij bevrijding bracht<br />Man in aanbiddi...
Man U de Heer<br />Vrouw U de alfa, omega,<br />Man aller heren,<br />Vrouw eens zal ik U zien;<br />Man U mijn God<br />V...
Allen<br />U bent mijn Vredevorst                 en ik leef alleen voor U.<br />
3 Man Ik wil zingen<br />Vrouw U die Koning bent<br />Man en juichen;<br />Vrouw en de hoogste Heer,<br />Man in aanbiddin...
Man U de Heer<br />Vrouw Als Immanuël,<br />Man aller heren,<br />Vrouw 'God zal met ons zijn',<br />Man U mijn God<br />V...
Man Ik wil zingen<br />Vrouw U die leven geeft,<br />Man en juichen;<br />Vrouw mij bevrijding bracht<br />Man in aanbiddi...
Man U de Heer<br />Vrouw U de alfa, omega,<br />Man aller heren,<br />Vrouw eens zal ik U zien;<br />Man U mijn God<br />V...
Allen<br />U bent mijn Vredevorst                 en ik leef alleen voor U.<br />U bent mijn Vredevorst ...
Gedicht<br />
ELB 425 <br />Dit is de dag<br />
Dit is de dag, dit is de dag,<br />die de Heer ons geeft, <br />die de Heer ons geeft.<br />Weest daarom blij, <br />weest...
Dit is de dag die de Heer ons geeft.<br />Weest daarom blij <br />en zingt verheugd.<br />Dit is de dag, dit is de dag, <b...
Dit is de dag, dit is de dag,<br />die de Heer ons geeft, <br />die de Heer ons geeft.<br />Weest daarom blij, <br />weest...
Dit is de dag die de Heer ons geeft.<br />Weest daarom blij <br />en zingt verheugd.<br />Dit is de dag, dit is de dag, <b...
ELB 459<br />Lees je bijbel, bid elke dag<br />
Lees je bijbel, bid elke dag,<br />bid elke dag, bid elke dag.<br />Lees je bijbel, bid elke dag,<br />als je groeien wilt...
Gesproken tekst. <br />
Read your bible, pray every day,<br />pray every day, pray every day.<br />Read your bible, pray every day,<br />if you wa...
Rap.<br />He is the King of Kings<br />He is the Lord of Lords<br />His name is Jezus, Jezus, Jezus, Jezus<br />Oh, He is ...
He is the King of Kings<br />He is the Lord of Lords<br />His name is Jezus, Jezus, Jezus, Jezus<br />Oh, He is the <br />...
He is the King of Kings<br />He is the Lord of Lords<br />His name is Jezus, Jezus, Jezus, Jezus<br />Oh, He is the <br />...
He is the King of Kings<br />He is the Lord of Lords<br />His name is Jezus, Jezus, Jezus, Jezus<br />Oh, He is the <br />...
HE IS THE KING !!!<br />
Lezen Matheus 28 : 16 t/m 20<br />Uitzending van de leerlingen <br />
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, <br />17 en toen ze hem zagen bewezen ze...
19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heili...
Opw 42<br />‘k Stel mijn vertrouwen <br />3 x in canon<br />
1 / 3 'k Stel mijn vertrouwen<br />op de Heer, mijn God.<br />Want in zijn hand<br />ligt heel mijn levenslot.<br />Hem he...
2 / 3 'k Stel mijn vertrouwen<br />op de Heer, mijn God.<br />Want in zijn hand<br />ligt heel mijn levenslot.<br />Hem he...
3 / 3 'k Stel mijn vertrouwen<br />op de Heer, mijn God.<br />Want in zijn hand<br />ligt heel mijn levenslot.<br />Hem he...
ELB 299<br />What a friend we have in Jesus, <br />
What a friend we have in Jesus, <br />all our sins and griefs to bear. <br />What a privilege to carry <br />ev'rything to...
Have we trials and temptations, <br />is there trouble anywhere? <br />We should never be discouraged, <br />take it to th...
Are we weak and heavy laden, <br />cumbered with a load of care? <br />Jesus only is our refuge: <br />take it to the Lord...
Opw 599 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.<br />Alleen koor<br />
Nog voordat je bestond,<br />kende Hij je naam.<br />Hij zag je elk moment<br />en telde elke traan.<br />Omdat Hij van je...
En wat je nu ook doet,<br />zijn liefde blijft bestaan.<br />Ook niets wat jij ooit deed,<br />verandert daar iets aan.<br...
Refrein:<br />Kom tot de Vader,<br />kom zoals je bent.<br />Heel je hart, al je pijn<br />is bij Hem bekend.<br />De lief...
En wat je nu ook doet,<br />zijn liefde blijft bestaan.<br />Ook niets wat jij ooit deed,<br />verandert daar iets aan.<br...
1/2 Refrein:<br />Kom tot de Vader,<br />kom zoals je bent.<br />Heel je hart, al je pijn<br />is bij Hem bekend.<br />De ...
2/2 Refrein:<br />Kom tot de Vader,<br />kom zoals je bent.<br />Heel je hart, al je pijn<br />is bij Hem bekend.<br />De ...
De liefde die Hij geeft,    <br />de woorden die Hij spreekt…… <br />Hij wacht alleen nog maar  <br />totdat je komt...
Uitleg over het zendingsbevel<br />
Opw 626<br />Eindeloos<br />Koor alleen<br />
Eindeloos, zo eindeloos, <br />uw liefde is zo groot. <br />Het kruis sprak uw genade <br />uit voor mij. <br />'t Is nooi...
Refrein: <br />Prachtige God, ik zing. <br />Prachtige God, ik aanbid. <br />Prachtige God, ik heb U lief.<br />
Eindeloos, zo eindeloos, <br />uw heerlijkheid verschijnt <br />en ieder kan uw machtig <br />werk nu zien. <br />De groot...
Refrein: <br />Prachtige God, ik zing. <br />Prachtige God, ik aanbid. <br />Prachtige God, ik heb U lief.<br />2 x<br />
U liet mij opnieuw <br />uw wonderen zien,	<br />uw liefde veroverde mij.		<br />Want niets op de wereld		<br />is ooit zo...
Refrein: <br />Prachtige God, ik zing. <br />Prachtige God, ik aanbid. <br />Prachtige God, ik heb U lief.<br />2 x<br />
Ik zing, ik zing voor U,		<br />ik zing, ik zing voor U,		<br />ik zing, ik zing voor U, 		<br />prachtige God!<br />2 x<b...
Refrein: <br />Prachtige God, ik zing. <br />Prachtige God, ik aanbid. <br />Prachtige God, ik heb U lief.<br />2 x<br />
Uitleg over de tentdienst<br />Op zondag 29 augustus.<br />
Opw 346<br />Maak ons tot een stralend licht<br />
Maak ons tot een stralend licht<br />voor de volken,<br />een stralend licht<br />voor de mensen om ons heen.<br />Tot Noo...
Maak ons tot een woord<br />van hoop voor de volken,<br />een levend woord<br />voor de mensen om ons heen.<br />Tot Noord...
Maak ons tot een zegening<br />voor de volken,<br />een zegening<br />voor de mensen om ons heen.<br />Tot Noordwoldeweet<...
Maak ons tot een vrolijk lied<br />voor de volken,<br />een lied van dank<br />voor de mensen om ons heen.<br />Tot Noordw...
En bouw uw koninkrijk<br />in Noordwolde,<br />uw wil geschied'<br />in de mensen om ons heen.<br />Tot Noordwoldeweet<br ...
Danken en bidden<br />Collecte voor de onkosten voor de tentdienst.<br />
Opw 12<br />All over the world<br />the Spirit is moving.<br />
All over the world<br />the Spirit is moving.<br />All over the world<br />as the prophet said it would be.<br />All over ...
Deep down in my heart<br />the Spirit is moving.<br />Deep down in my heart<br />as the prophet said it would be.<br />Dee...
Gods Geest is aan 't werk<br />over d‘eindender wereld.<br />Gods Geest is aan 't werk,<br />zoals voorzegd werd door de p...
Zegenbede Gezang 456<br />Zegen ons Algoede<br />
Zegen ons, Algoede,<br />neem ons in uw hoede<br />en verhef uw aangezicht<br />over ons en geef ons licht.<br />
Stort, op onze bede,<br />in ons hart uw vrede,<br />en vervul ons met de kracht<br />van uw Geest bij dag en nacht.<br />
Amen, amen, amen!<br />Dat wij niet beschamen<br />Jezus Christus onze Heer,<br />amen, God, uw naam ter eer!<br />
ELB 489<br />He's got the whole world in His hands,<br />
He's got the whole world <br />in His hands,<br />He's got the whole world <br />in His hands, <br />He's got the whole wo...
Man He's got the wind and the rain <br />Allen in His hands,<br />Man He's got the sun and the moon <br />Allen in His han...
VrouwHe's got the tiny little baby <br />Allen in His hands,<br />VrouwHe's got the tiny little baby <br />Allen in His ha...
He's got you and me, brother, <br />in His hands,<br />He's got you and me, sister, <br />in His hands.<br />He's got you ...
He's got the whole world <br />in His hands,<br />He's got the whole wide world <br />in His hands,<br />He's got the whol...
Bedankt dat u er vanavond was. Wij zien u graag bij de tentdienst zodat we daar, met elkaar, handen en voeten kunnen geven...
evangeliseren
evangeliseren
evangeliseren
evangeliseren
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

evangeliseren

645 views

Published on

zangdienst met United in Christ
luister mee via
www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
645
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

evangeliseren

 1. 1. Welkom, fijn dat u gekomen bent. <br />We gaan veel met elkaar zingen tot eer van onze Heer!! <br />U mag alle liederen meezingen, tenzij anders aangegeven. <br />Thema: “Evangeliseren”<br />
 2. 2. We beginnen met opw 507<br />Het is goed om U te ontmoeten<br />
 3. 3. 't Is goed om U te ontmoeten,<br />met uw kinderen U te prijzen.<br />U geeft mij vrolijkheid, Heer;<br />‘k zing een lied en geef U eer.<br />2x<br />
 4. 4. U laat mijn voeten dansen,<br />U vult mij met uw lied;<br />U geeft mij reden voor een feest,<br />een feest.<br />
 5. 5. 't Is goed om U te ontmoeten,<br />met uw kinderen U te prijzen.<br />U geeft mij vrolijkheid, Heer;<br />‘k zing een lied en geef U eer.<br />
 6. 6. 't Is goed om U te ontmoeten,<br />met uw kinderen U te prijzen.<br />U geeft mij vrolijkheid, Heer;<br />‘k zing een lied en geef U eer<br />‘k zing een lied<br />‘k zing een lied<br />‘k zing een lied<br />en geef U eer.<br />
 7. 7. Welkom, fijn dat u gekomen bent. <br />We gaan veel met elkaar zingen tot eer van onze Heer!! <br />U mag alle liederen meezingen, tenzij anders aangegeven. <br />Thema: “Evangeliseren”<br />
 8. 8. Bidden<br />
 9. 9. Opw 334<br />Heer, uw licht en uw liefde schijnen<br />waar U bent zal de nacht verdwijnen.<br />
 10. 10. Heer, uw licht en uw liefde schijnen<br />waar U bent zal <br />de nacht verdwijnen.<br />Jezus, Licht van de wereld,<br />vernieuw ons.<br />Levend Woord, ja uw waarheid<br />bevrijdt ons.<br />Schijn in mij, schijn door mij.<br />
 11. 11. Refrein:<br />Kom, Jezus kom,<br />vul dit land met uw heerlijkheid.<br />Kom Heil'ge Geest, <br />stort op ons uw vuur.<br />Zend uw rivier, laat uw heil<br />heel de aard' vervullen.<br />Spreek, Heer, uw woord:<br />dat het licht overwint.<br />
 12. 12. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.<br />Uit de schaduwen <br />in uw heerlijkheid.<br />Door het bloed <br />mag ik U toebehoren.<br />Leer mij, toets mij, <br />uw stem wil ik horen.<br />Schijn in mij, schijn door mij.<br />
 13. 13. Refrein:<br />Kom, Jezus kom,<br />vul dit land met uw heerlijkheid.<br />Kom Heil'ge Geest, <br />stort op ons uw vuur.<br />Zend uw rivier, laat uw heil<br />heel de aard' vervullen.<br />Spreek, Heer, uw woord:<br />dat het licht overwint.<br />
 14. 14. Staan wij oog in oog met U Heer.<br />Daalt uw stralende licht <br />op ons neer.<br />Zichtbaar, tastbaar<br />wordt U in ons leven.<br />U volmaakt wie volkomen <br />zich geven.<br />Schijn in mij, schijn door mij.<br />
 15. 15. Refrein:<br />Kom, Jezus kom,<br />vul dit land met uw heerlijkheid.<br />Kom Heil'ge Geest, <br />stort op ons uw vuur.<br />Zend uw rivier, laat uw heil<br />heel de aard' vervullen.<br />Spreek, Heer, uw woord:<br />dat het licht overwint.<br />
 16. 16. Opw 609<br />U bent heilig,<br />
 17. 17. Man U bent heilig, <br />Vrouw U bent heilig,<br />Man U bent machtig, <br />Vrouw U bent machtig,<br />Man U bent waardig, <br />Vrouw U bent waardig,<br />Man eer en ontzag, <br />Vrouw eer en ontzag.<br />
 18. 18. Man Ik wil volgen,<br />Vrouw Ik wil volgen,<br />Man ik wil luist'ren, <br />Vrouw ik wil luist'ren,<br />Man van U houden,<br />Vrouw van U houden,<br />Man iedere dag,<br />Vrouw iedere dag.<br />
 19. 19. 1 Man Ik wil zingen<br />Vrouw U die Koning bent<br />Man en juichen;<br />Vrouw en de hoogste Heer,<br />Man in aanbidding<br />Vrouw U de Machtige<br />Man mij buigen.<br />Vrouw kwam op aarde neer.<br />
 20. 20. Man U de Heer<br />Vrouw Als Immanuël,<br />Man aller heren,<br />Vrouw 'God zal met ons zijn',<br />Man U mijn God<br />Vrouw als het Lam van God,<br />Man wil ik eren.<br />Vrouw zo volmaakt en rein.<br />
 21. 21. Man Ik wil zingen<br />Vrouw U die leven geeft,<br />Man en juichen;<br />Vrouw mij bevrijding bracht<br />Man in aanbidding<br />Vrouw en voor eeuwig leeft,<br />Man mij buigen.<br />Vrouw U hebt alle macht.<br />
 22. 22. Man U de Heer<br />Vrouw U de alfa, omega,<br />Man aller heren,<br />Vrouw eens zal ik U zien;<br />Man U mijn God<br />Vrouw U, mijn Meester, Messias<br />Man wil ik eren.<br />Vrouw Verlosser en Vriend.<br />
 23. 23. Allen<br />U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.<br />
 24. 24. Man U bent heilig, <br />Vrouw U bent heilig,<br />Man U bent machtig, <br />Vrouw U bent machtig,<br />Man U bent waardig, <br />Vrouw U bent waardig,<br />Man eer en ontzag, <br />Vrouw eer en ontzag.<br />
 25. 25. Man Ik wil volgen,<br />Vrouw Ik wil volgen,<br />Man ik wil luist'ren, <br />Vrouw ik wil luist'ren,<br />Man van U houden,<br />Vrouw van U houden,<br />Man iedere dag,<br />Vrouw iedere dag.<br />
 26. 26. 2. Man Ik wil zingen<br />Vrouw U die Koning bent<br />Man en juichen;<br />Vrouw en de hoogste Heer,<br />Man in aanbidding<br />Vrouw U de Machtige<br />Man mij buigen.<br />Vrouw kwam op aarde neer.<br />
 27. 27. Man U de Heer<br />Vrouw Als Immanuël,<br />Man aller heren,<br />Vrouw 'God zal met ons zijn',<br />Man U mijn God<br />Vrouw als het Lam van God,<br />Man wil ik eren.<br />Vrouw zo volmaakt en rein.<br />
 28. 28. Man Ik wil zingen<br />Vrouw U die leven geeft,<br />Man en juichen;<br />Vrouw mij bevrijding bracht<br />Man in aanbidding<br />Vrouw en voor eeuwig leeft,<br />Man mij buigen.<br />Vrouw U hebt alle macht.<br />
 29. 29. Man U de Heer<br />Vrouw U de alfa, omega,<br />Man aller heren,<br />Vrouw eens zal ik U zien;<br />Man U mijn God<br />Vrouw U, mijn Meester, Messias<br />Man wil ik eren.<br />Vrouw Verlosser en Vriend.<br />
 30. 30. Allen<br />U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.<br />
 31. 31. 3 Man Ik wil zingen<br />Vrouw U die Koning bent<br />Man en juichen;<br />Vrouw en de hoogste Heer,<br />Man in aanbidding<br />Vrouw U de Machtige<br />Man mij buigen.<br />Vrouw kwam op aarde neer.<br />
 32. 32. Man U de Heer<br />Vrouw Als Immanuël,<br />Man aller heren,<br />Vrouw 'God zal met ons zijn',<br />Man U mijn God<br />Vrouw als het Lam van God,<br />Man wil ik eren.<br />Vrouw zo volmaakt en rein.<br />
 33. 33. Man Ik wil zingen<br />Vrouw U die leven geeft,<br />Man en juichen;<br />Vrouw mij bevrijding bracht<br />Man in aanbidding<br />Vrouw en voor eeuwig leeft,<br />Man mij buigen.<br />Vrouw U hebt alle macht.<br />
 34. 34. Man U de Heer<br />Vrouw U de alfa, omega,<br />Man aller heren,<br />Vrouw eens zal ik U zien;<br />Man U mijn God<br />Vrouw U, mijn Meester, Messias<br />Man wil ik eren.<br />Vrouw Verlosser en Vriend.<br />
 35. 35. Allen<br />U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.<br />U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.<br />
 36. 36. Gedicht<br />
 37. 37. ELB 425 <br />Dit is de dag<br />
 38. 38. Dit is de dag, dit is de dag,<br />die de Heer ons geeft, <br />die de Heer ons geeft.<br />Weest daarom blij, <br />weest daarom blij<br />en zingt verheugd <br />en zingt verheugd.<br />
 39. 39. Dit is de dag die de Heer ons geeft.<br />Weest daarom blij <br />en zingt verheugd.<br />Dit is de dag, dit is de dag, <br />die de Heer ons geeft.<br />
 40. 40. Dit is de dag, dit is de dag,<br />die de Heer ons geeft, <br />die de Heer ons geeft.<br />Weest daarom blij, <br />weest daarom blij<br />en zingt verheugd <br />en zingt verheugd.<br />
 41. 41. Dit is de dag die de Heer ons geeft.<br />Weest daarom blij <br />en zingt verheugd.<br />Dit is de dag, dit is de dag, <br />die de Heer ons geeft.<br />
 42. 42. ELB 459<br />Lees je bijbel, bid elke dag<br />
 43. 43. Lees je bijbel, bid elke dag,<br />bid elke dag, bid elke dag.<br />Lees je bijbel, bid elke dag,<br />als je groeien wilt,<br />als je groeien wilt,<br />als je groeien wilt.<br />Lees je bijbel, bid elke dag,<br />als je groeien wilt.<br />
 44. 44. Gesproken tekst. <br />
 45. 45. Read your bible, pray every day,<br />pray every day, pray every day.<br />Read your bible, pray every day,<br />if you want to grow,<br />if you want to grow,<br />if you want to grow.<br />Read your bible, pray every day,<br />if you want to grow.<br />
 46. 46. Rap.<br />He is the King of Kings<br />He is the Lord of Lords<br />His name is Jezus, Jezus, Jezus, Jezus<br />Oh, He is the King<br />
 47. 47. He is the King of Kings<br />He is the Lord of Lords<br />His name is Jezus, Jezus, Jezus, Jezus<br />Oh, He is the <br />Oh, He is the King<br />
 48. 48. He is the King of Kings<br />He is the Lord of Lords<br />His name is Jezus, Jezus, Jezus, Jezus<br />Oh, He is the <br />Oh, He is the <br />Oh, He is the King<br />
 49. 49. He is the King of Kings<br />He is the Lord of Lords<br />His name is Jezus, Jezus, Jezus, Jezus<br />Oh, He is the <br />Oh, He is the <br />Oh, He is the <br />Oh, He is the King<br />
 50. 50. HE IS THE KING !!!<br />
 51. 51. Lezen Matheus 28 : 16 t/m 20<br />Uitzending van de leerlingen <br />
 52. 52. 16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, <br />17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. <br />18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.<br />
 53. 53. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’<br />
 54. 54. Opw 42<br />‘k Stel mijn vertrouwen <br />3 x in canon<br />
 55. 55. 1 / 3 'k Stel mijn vertrouwen<br />op de Heer, mijn God.<br />Want in zijn hand<br />ligt heel mijn levenslot.<br />Hem heb ik lief,<br />zijn vrede woont in mij.<br />'k Zie naar Hem op en 'k weet:<br />Hij is mij steeds nabij.<br />
 56. 56. 2 / 3 'k Stel mijn vertrouwen<br />op de Heer, mijn God.<br />Want in zijn hand<br />ligt heel mijn levenslot.<br />Hem heb ik lief,<br />zijn vrede woont in mij.<br />'k Zie naar Hem op en 'k weet:<br />Hij is mij steeds nabij.<br />
 57. 57. 3 / 3 'k Stel mijn vertrouwen<br />op de Heer, mijn God.<br />Want in zijn hand<br />ligt heel mijn levenslot.<br />Hem heb ik lief,<br />zijn vrede woont in mij.<br />'k Zie naar Hem op en 'k weet:<br />Hij is mij steeds nabij.<br />
 58. 58. ELB 299<br />What a friend we have in Jesus, <br />
 59. 59. What a friend we have in Jesus, <br />all our sins and griefs to bear. <br />What a privilege to carry <br />ev'rything to God in prayer. <br />Oh, what peace we often forfeit, <br />oh, what needless pain we bear, <br />all because we do not carry<br />ev'rything to God in prayer.<br />
 60. 60. Have we trials and temptations, <br />is there trouble anywhere? <br />We should never be discouraged, <br />take it to the Lord in prayer. <br />Can we find a friend so faithful, <br />who will all our sorrows share? <br />Jesus knows our ev'ry weakness. <br />Take it to the Lord in prayer.<br />
 61. 61. Are we weak and heavy laden, <br />cumbered with a load of care? <br />Jesus only is our refuge: <br />take it to the Lord in prayer. <br />Do thy friends despise, forsake thee, <br />take it to the Lord in prayer. <br />In his arms He'll take and shield thee. <br />Thou wilt find a solace there.<br />
 62. 62. Opw 599 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.<br />Alleen koor<br />
 63. 63. Nog voordat je bestond,<br />kende Hij je naam.<br />Hij zag je elk moment<br />en telde elke traan.<br />Omdat Hij van je hield,<br />gaf Hij zijn eigen Zoon.<br />Hij wacht alleen nog maar<br />totdat je komt.<br />
 64. 64. En wat je nu ook doet,<br />zijn liefde blijft bestaan.<br />Ook niets wat jij ooit deed,<br />verandert daar iets aan.<br />Omdat Hij van je houdt,<br />gaf Hij zijn eigen Zoon.<br />En nu is alles klaar<br />wanneer jij komt.<br />
 65. 65. Refrein:<br />Kom tot de Vader,<br />kom zoals je bent.<br />Heel je hart, al je pijn<br />is bij Hem bekend.<br />De liefde die Hij geeft,<br />de woorden die Hij spreekt. <br />Daarmee is alles klaar<br />wanneer jij komt.<br />
 66. 66. En wat je nu ook doet,<br />zijn liefde blijft bestaan.<br />Ook niets wat jij ooit deed,<br />verandert daar iets aan.<br />Omdat Hij van je houdt,<br />gaf Hij zijn eigen Zoon.<br />En nu is alles klaar<br />wanneer jij komt.<br />
 67. 67. 1/2 Refrein:<br />Kom tot de Vader,<br />kom zoals je bent.<br />Heel je hart, al je pijn<br />is bij Hem bekend.<br />De liefde die Hij geeft,<br />de woorden die Hij spreekt. <br />Daarmee is alles klaar<br />wanneer jij komt.<br />
 68. 68. 2/2 Refrein:<br />Kom tot de Vader,<br />kom zoals je bent.<br />Heel je hart, al je pijn<br />is bij Hem bekend.<br />De liefde die Hij geeft,<br />de woorden die Hij spreekt. <br />Daarmee is alles klaar<br />wanneer jij komt.<br />
 69. 69. De liefde die Hij geeft, <br />de woorden die Hij spreekt…… <br />Hij wacht alleen nog maar <br />totdat je komt.<br />
 70. 70. Uitleg over het zendingsbevel<br />
 71. 71. Opw 626<br />Eindeloos<br />Koor alleen<br />
 72. 72. Eindeloos, zo eindeloos, <br />uw liefde is zo groot. <br />Het kruis sprak uw genade <br />uit voor mij. <br />'t Is nooit gezien <br />en nooit gehoord, <br />door niemand echt beseft; <br />hoe prachtig en <br />hoe liefdevol U bent!<br />
 73. 73. Refrein: <br />Prachtige God, ik zing. <br />Prachtige God, ik aanbid. <br />Prachtige God, ik heb U lief.<br />
 74. 74. Eindeloos, zo eindeloos, <br />uw heerlijkheid verschijnt <br />en ieder kan uw machtig <br />werk nu zien. <br />De grootsheid van uw majesteit <br />maakt dat mijn hart weer zingt <br />hoe krachtig en hoe <br />weergaloos U bent!<br />
 75. 75. Refrein: <br />Prachtige God, ik zing. <br />Prachtige God, ik aanbid. <br />Prachtige God, ik heb U lief.<br />2 x<br />
 76. 76. U liet mij opnieuw <br />uw wonderen zien, <br />uw liefde veroverde mij. <br />Want niets op de wereld <br />is ooit zo mooi als U.<br />2 x<br />
 77. 77. Refrein: <br />Prachtige God, ik zing. <br />Prachtige God, ik aanbid. <br />Prachtige God, ik heb U lief.<br />2 x<br />
 78. 78. Ik zing, ik zing voor U, <br />ik zing, ik zing voor U, <br />ik zing, ik zing voor U, <br />prachtige God!<br />2 x<br />
 79. 79. Refrein: <br />Prachtige God, ik zing. <br />Prachtige God, ik aanbid. <br />Prachtige God, ik heb U lief.<br />2 x<br />
 80. 80. Uitleg over de tentdienst<br />Op zondag 29 augustus.<br />
 81. 81. Opw 346<br />Maak ons tot een stralend licht<br />
 82. 82. Maak ons tot een stralend licht<br />voor de volken,<br />een stralend licht<br />voor de mensen om ons heen.<br />Tot Noordwoldeziet<br />wie haar het leven geeft.<br />Laat het schijnen door ons heen.<br />
 83. 83. Maak ons tot een woord<br />van hoop voor de volken,<br />een levend woord<br />voor de mensen om ons heen.<br />Tot Noordwoldeweet<br />dat U verlossing geeft.<br />Uw genade door ons heen.<br />
 84. 84. Maak ons tot een zegening<br />voor de volken,<br />een zegening<br />voor de mensen om ons heen.<br />Tot Noordwoldeweet<br />wie elke schuld vergeeft.<br />Uw genezing door ons heen.<br />
 85. 85. Maak ons tot een vrolijk lied<br />voor de volken,<br />een lied van dank<br />voor de mensen om ons heen.<br />Tot Noordwoldezingt<br />voor degeen die eeuwig leeft.<br />Laat het klinken door ons heen.<br />
 86. 86. En bouw uw koninkrijk<br />in Noordwolde,<br />uw wil geschied'<br />in de mensen om ons heen.<br />Tot Noordwoldeweet<br />dat Jezus Christus heerst.<br />Bouw uw koninkrijk in ons.<br />Bouw uw koninkrijk op aard'!<br />
 87. 87. Danken en bidden<br />Collecte voor de onkosten voor de tentdienst.<br />
 88. 88. Opw 12<br />All over the world<br />the Spirit is moving.<br />
 89. 89. All over the world<br />the Spirit is moving.<br />All over the world<br />as the prophet said it would be.<br />All over the world<br />there's a mighty revelation<br />of the glory of the Lord,<br />as the waters cover the sea.<br />
 90. 90. Deep down in my heart<br />the Spirit is moving.<br />Deep down in my heart<br />as the prophet said it would be.<br />Deep down in my heart<br />there's a mighty revelation<br />of the glory of the Lord,<br />as the waters cover the sea.<br />
 91. 91. Gods Geest is aan 't werk<br />over d‘eindender wereld.<br />Gods Geest is aan 't werk,<br />zoals voorzegd werd door de profeet.<br />Gods Geest is aan 't werk.<br />Er is een machtige revolutie<br />tot zijn eer en heerlijkheid,<br />als de waat'renomhullen de zee.<br />
 92. 92. Zegenbede Gezang 456<br />Zegen ons Algoede<br />
 93. 93. Zegen ons, Algoede,<br />neem ons in uw hoede<br />en verhef uw aangezicht<br />over ons en geef ons licht.<br />
 94. 94. Stort, op onze bede,<br />in ons hart uw vrede,<br />en vervul ons met de kracht<br />van uw Geest bij dag en nacht.<br />
 95. 95. Amen, amen, amen!<br />Dat wij niet beschamen<br />Jezus Christus onze Heer,<br />amen, God, uw naam ter eer!<br />
 96. 96. ELB 489<br />He's got the whole world in His hands,<br />
 97. 97. He's got the whole world <br />in His hands,<br />He's got the whole world <br />in His hands, <br />He's got the whole world <br />in His hands,<br />He's got the whole world <br />in His hands.<br />
 98. 98. Man He's got the wind and the rain <br />Allen in His hands,<br />Man He's got the sun and the moon <br />Allen in His hands,<br />Man He's got the wind and the rain <br />Allen in His hands<br />Allen He's got the whole world in His hands,<br />
 99. 99. VrouwHe's got the tiny little baby <br />Allen in His hands,<br />VrouwHe's got the tiny little baby <br />Allen in His hands,<br />VrouwHe's got the tiny little baby <br />Allen in His hands,<br />Allen He's got the whole world in His hands,<br />
 100. 100. He's got you and me, brother, <br />in His hands,<br />He's got you and me, sister, <br />in His hands.<br />He's got you and me, brother, <br />in His hands.<br />He's got the whole world <br />in His hands,<br />
 101. 101. He's got the whole world <br />in His hands,<br />He's got the whole wide world <br />in His hands,<br />He's got the whole world <br />in His hands,<br />He's got the whole wide world <br />in His hands.<br />
 102. 102. Bedankt dat u er vanavond was. Wij zien u graag bij de tentdienst zodat we daar, met elkaar, handen en voeten kunnen geven aan het zendingsbevel. <br />Wilt u ons biddend en/of financieel blijven steunen? <br />

×