Dopen

929 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
929
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dopen

 1. 1. Welkom bij deze avonddienst Voorganger: Joost v/d Brink Organist: Johannes de Vries Thema: Met de doop in de knoop. Kinderdoop of volwassendoop? Collecte: bouw en onderhoudsfonds
 2. 2. Zingen: Opwekking 404 Wij gaan op weg
 3. 3. Wij gaan op weg met brandend hart, met een gebed bij elke stap. Het lied van hoop klinkt door de landen, zingend van de nieuwe dag. Tweeduizend jaar - en dag en nacht brandt deze vlam, verlicht ons land. Mensen wachten, harten smachten naar een liefde die verwarmt.
 4. 4. Refrein: Laat de vlam weer branden, als een helder baken; als heraut van 't morgenuur. Laat het lied weer sprank'len, laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.
 5. 5. De liefde roept, de waarheid spreekt; dat is de kracht waarmee wij gaan, om hen die vallen, hen die wank'len op te vangen in uw naam.
 6. 6. Refrein: Laat de vlam weer branden, als een helder baken; als heraut van 't morgenuur. Laat het lied weer sprank'len, laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.
 7. 7. Welkom bij deze avonddienst Voorganger: Joost v/d Brink Organist: Johannes de Vries Thema: Met de doop in de knoop. Kinderdoop of volwassendoop? Collecte: bouw en onderhoudsfonds
 8. 8. Mededelingen
 9. 9. Zingen: Psalm 105: 1 en 3
 10. 10. 1 Looft God den HEER, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den HEER, verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
 11. 11. 3 God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. 't Verbond met Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind.
 12. 12. Votum en groet
 13. 13. Zingen: Opwekking 136 Abba, Vader
 14. 14. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe.
 15. 15. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.
 16. 16. Abba, Father, let me be Yours and Yours alone. May my will forever be evermore Your own. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be Yours and Yours alone.
 17. 17. Geloofsbelijdenis
 18. 18. Zingen: Opwekking 123 Groot is uw trouw
 19. 19. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
 20. 20. Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
 21. 21. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
 22. 22. Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
 23. 23. Gebed
 24. 24. Zingen: Gezang 334: 2
 25. 25. 2 Laat dit woord dan allermeest helder klinken in onz' oren: wie door water en door Geest niet als kind werd nieuwgeboren wordt door U niet aangenomen, kan in 't rijk van God niet komen.
 26. 26. Overdenking Met de doop in de knoop. Kinderdoop of volwassendoop?
 27. 27. Matteüs 28: 19 en 20a 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
 28. 28. Overdenking Met de doop in de knoop. Kinderdoop of volwassendoop?
 29. 29. Handelingen 2: 38-41 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’
 30. 30. 40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ 41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.
 31. 31. Overdenking Met de doop in de knoop. Kinderdoop of volwassendoop?
 32. 32. Romeinen 6: 1-4 1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? 2 Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.
 33. 33. Overdenking Met de doop in de knoop. Kinderdoop of volwassendoop?
 34. 34. Genesis 17: 7-11 7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 8 Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’
 35. 35. 9 Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. 10 Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen en jongens moeten worden besneden. 11 Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie.
 36. 36. Overdenking Met de doop in de knoop. Kinderdoop of volwassendoop?
 37. 37. Marcus 16: 16 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.
 38. 38. Overdenking Met de doop in de knoop. Kinderdoop of volwassendoop?
 39. 39. 1 Korintiërs 7: 14 14 Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd.
 40. 40. Overdenking Met de doop in de knoop. Kinderdoop of volwassendoop?
 41. 41. Efeziërs 4: 3-6 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.
 42. 42. Overdenking Met de doop in de knoop. Kinderdoop of volwassendoop?
 43. 43. Zingen: Gezang 335: 1, 3, 4, 6 en 9
 44. 44. 1 Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, want hunner is het koninkrijk.
 45. 45. 3 Reeds staat Gij klaar en komt ons vriendlijk tegen, uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, eer wij U zoeken zijt Gij daar.
 46. 46. 4 Geef ons uw naam, de oude mens moet sterven, in U zal hij een nieuw bestaan verwerven als Gij maar voor hem in wilt staan.
 47. 47. 6 Uw teken spreekt Gij wilt zijn Heiland wezen, het is gedoopt, begraven en herrezen in Vader, Zoon en Heilge Geest.
 48. 48. 9 Er is gedoopt! Wij allen zijn verbonden, het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, de ganse kerk in één geloof.
 49. 49. Gebed
 50. 50. Collecte 1 e bouw en onderhoudsfonds 2 e kerk
 51. 51. Zingen: Gezang 303: 1 en 2
 52. 52. 1 De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom. Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.
 53. 53. 2 Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, als kindren van één Vader; één doop, één Geest, één woord. Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs.
 54. 54. Zegenbede
 55. 55. Bedankt voor uw aanwezigheid en wel thuis Volgende week zondag: S’morgens: Ds. Kijzer S’avonds: Harry Kamphuis Collecte: Evangelisatie

×