De ware Jozef

480 views

Published on

Avonddienst 2 oktober 2011 19:00
Voorganger Dhr. Lowijs
Organist Mw. Schaper
Thema: De ware Jozef
Luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De ware Jozef

 1. 1. “De ware Jozef”<br />Voorganger: Dhr. Lowijs<br />Organist: Mw. Schaper<br />
 2. 2. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.<br />Lied voor de dienst<br />Gezang 434<br />
 3. 3. 1<br />Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.<br />Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.<br />Komt allen saam,<br />psalmzingt de heilige naam,<br />looft al wat ademt de Here.<br />
 4. 4. 2<br />Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;<br />heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.<br />Hij die u leidt,<br />zodat uw hart zich verblijdt,<br />Hij heeft zijn woord u gegeven.<br />
 5. 5. 3<br />Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,<br />dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.<br />Hij heeft u lief,<br />die tot zijn kind u verhief,<br />ja, Hij beschikt u ten leven.<br />
 6. 6. 4<br />Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,<br />lof zij de hemelse liefde die over ons regent.<br />Denk elke dag<br />aan wat zijn almacht vermag,<br />die u met liefde bejegent.<br />
 7. 7. 5<br />Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,<br />christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.<br />Hart wees gerust,<br />Hij is uw licht en uw lust.<br />Alles wat ademt zegt: Amen.<br />
 8. 8. “De ware Jozef”<br />Voorganger: Dhr. Lowijs<br />Organist: Mw. Schaper<br />
 9. 9. Laat ons nu vrolijk zingen!<br />Gezang 20: 1 en 2<br />
 10. 10. 1<br />Laat ons nu vrolijk zingen!<br />Komt, heft uw liedren aan<br />voor Hem, wie alle dingen<br />altijd ten dienste staan.<br />
 11. 11. Ik wil de Heer daarboven<br />lofprijzen hier op aard,<br />ja, Hem van harte loven,<br />die veilig mij bewaart.<br />
 12. 12. 2<br />Hoe goed is 't hun die bouwen<br />op Isrels vaste rots,<br />hun die zich toevertrouwen<br />de trouwe handen Gods.<br />
 13. 13. Zij hebben 't heil verkregen,<br />de allerschoonste schat;<br />God leidt hen op zijn wegen,<br />hun voet wordt moe noch mat.<br />
 14. 14. Stil gebed, Votum en groet<br />Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest<br />als in de beginne, <br />nu en immer<br />en van eeuwigheid tot eeuwigheid. <br />Amen<br />
 15. 15. Gods goedheid houdt ons staande<br />Psalm 107: 1 en 15<br />
 16. 16. 1<br />Gods goedheid houdt ons staande<br />zolang de wereld staat!<br />Houdt dan de lofzang gaande<br />voor God die leven laat.<br />
 17. 17. Al wie, door Hem bevrijd<br />uit ongastvrije streken,<br />naar huis werd heengeleid,<br />zal van zijn liefde spreken.<br />
 18. 18. 15<br />Laat ons nu voor den HERE<br />zijn goedertierenheid<br />toezingen en vereren<br />de God die ons bevrijdt.<br />
 19. 19. Want wie zijn hulp verlangt,<br />Hem aanroept in gebeden,<br />verlost Hij uit de angst<br />en leidt Hij tot den vrede.<br />
 20. 20. Gebed<br />
 21. 21. Genesis 37: 1-28<br />Schriftlezing (VERTALING)<br />
 22. 22. Jozef verkocht en naar Egypte gebracht <br />37 <br />1 Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader gewoond had. 2 Dit is de geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen. <br />Jozef, die inmiddels zeventien jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten; hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa, en alle praatjes die over zijn broers de ronde deden vertelde hij aan hun vader door.<br />
 23. 23. 3 Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. 4 De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af.<br />
 24. 24. 5 Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. 6 ‘Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd,’ zei hij. 7 ‘We waren op het land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor.’<br />
 25. 25. 8 Zijn broers zeiden: ‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?’ Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. 9 Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. ‘Ik heb alweer een droom gehad,’ zei hij. ‘Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer.’<br />
 26. 26. 10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht: ‘Zeg, wat is dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen?’ 11 De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. <br />12 Toen Jozefs broers er eens op uit getrokken waren om de kudden van hun vader bij Sichem te laten grazen,<br />
 27. 27. 13 zei Israël tegen Jozef: ‘Zoals je weet zijn je broers het vee aan het weiden bij Sichem. Ga jij eens naar hen toe.’ ‘Goed,’ zei Jozef, 14 en Jakob vervolgde: ‘Ga kijken hoe je broers het maken en hoe het met het vee staat, en breng mij dan verslag uit.’ Zo stuurde Jakob hem vanuit de Hebronvallei naar Sichem.<br />
 28. 28. 15 Toen Jozef daar in het veld ronddwaalde, kwam hij iemand tegen die hem vroeg wie hij zocht. 16 ‘Ik ben op zoek naar mijn broers,’ antwoordde hij. ‘Kunt u me zeggen waar zij het vee aan het weiden zijn?’ 17 ‘Ze zijn hier niet meer,’ zei de ander, ‘ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dotan wilden.’ Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dotan aan.<br />
 29. 29. 18 Zijn broers zagen hem al van ver, en nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. 19 ‘Kijk daar eens,’ zeiden ze tegen elkaar, ‘daar komt die meesterdromer aan. 20 Dit is onze kans! Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt.’<br />
 30. 30. 21 Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef te redden. ‘Nee, laten we hem niet om het leven brengen,’ zei hij. 22 ‘Er mag geen bloed vloeien! Gooi hem in die put hier, in deze verlaten streek, maar breng hem niet om.’ Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem ongedeerd naar zijn vader terug laten gaan.<br />
 31. 31. 23 Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad, 24 en gooiden hem in de put; de put was leeg, er stond geen water in. 25 Daarna gingen ze zitten eten. <br />Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsem en cistushars.<br />
 32. 32. 26 Toen zei Juda tegen zijn broers: ‘Wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen weer zien uit te wissen. 27 Laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen; hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed.’ De anderen stemden hiermee in.<br />
 33. 33. 28 Toen er Midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbijkwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig sjekel, en die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte.<br />
 34. 34. Prijs de Heer met blijde galmen<br />ELB 37: 1,3 en 4<br />
 35. 35. 1<br />Prijs den HEER' met blijde galmen;<br />Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;<br />'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen<br />Vrolijk wijden aan Zijn lof:<br />'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,<br />Hem verhogen in mijn lied.<br />Hem verhogen in mijn lied.<br />
 36. 36. 3<br />Zalig hij, die in dit leven,<br />Jakobs God ter hulpe heeft;<br />Hij, die door den nood gedreven,<br />Zich tot Hem om troost begeeft;<br />Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,<br />Vestigt op den HEER', zijn God.<br />Vestigt op den HEER', zijn God.<br />
 37. 37. 4<br />'t Is de HEER', Wiens alvermogen<br />'t Groot heelal heeft voortgebracht;<br />Die genadig, uit den hogen<br />Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,<br />En aan elk, die Hem verbeidt,<br />Trouwe houdt in eeuwigheid.<br />Trouwe houdt in eeuwigheid.<br />
 38. 38. “De ware Jozef”<br />Verkondiging<br />
 39. 39. Wie van zich afziet naar God toe<br />Gezang 380: 4,5,6 en 7<br />
 40. 40. 4<br />Wie van zich afziet naar God toe,<br />loopt in het licht en wordt niet moe.<br />Het schijnsel van de hemel gaat<br />over de dag van vroeg tot laat.<br />
 41. 41. 5<br />Houd dan de hemel in het oog,<br />maar hef uw hart niet al te hoog;<br />op aarde hier, op aarde thans<br />ziet gij een bovenaardse glans.<br />
 42. 42. 6<br />De kalme gang, de kleine taak,<br />zijn ruim genoeg voor Godes zaak.<br />Onszelf verliezen in 't gebod<br />brengt daaglijks nader ons tot God.<br />
 43. 43. 7<br />Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid<br />voor licht en vreed' in eeuwigheid!<br />En dat ons leven iedre dag<br />als ons gebed U loven mag.<br />
 44. 44. Geloofsbelijdenis<br />
 45. 45. Alles wat adem heeft love de Here<br />Gezang 21: 1 en 6<br />
 46. 46. 1<br />Alles wat adem heeft love de Here,<br />zinge de lof van Isrels God!<br />Zolang ik hier in het licht mag verkeren,<br />roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.<br />Die lijf en ziel geschapen heeft<br />worde geloofd door al wat leeft.<br />Halleluja! Halleluja!<br />
 47. 47. 6<br />Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,<br />dat u de haat der mensen treft,<br />Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen<br />en Hij buigt neer wie zich verheft.<br />Zijt gij in rouw, God is uw licht;<br />Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.<br />Halleluja! Halleluja!<br />
 48. 48. Dankgebed<br />
 49. 49. Collecte<br />1e voor Christenen voor Israël<br />2e voor de eigen gemeente<br />
 50. 50. De Heer is mijn licht<br />ELB 181: 1,3 en 5<br />
 51. 51. 1<br />De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun.<br />Zijn eeuwige armen waar 'k veilig op leun.<br />Hij trok m' uit het duister,<br />zijn bloed kocht mij vrij.<br />
 52. 52. Mijn ziel rust in Jezus, mijn Redder is Hij.<br />Mijn Redder is Hij, mijn Redder is Hij,<br />Mijn ziel rust in Jezus, mijn Redder is Hij.<br />
 53. 53. 3<br />Komt twijfel en vrees,<br />'k weet de Heer is aan mijn zij,<br />en nadert de vijand, nog nader is Hij.<br />Hij is mij tot burcht en tot schuilplaats t'allen tijd<br />
 54. 54. Bij Jezus ben 'k veilig in 't felst van de strijd.<br />In 't felst van de strijd, in 't felst van de strijd,<br />bij Jezus ben 'k veilig in 't felst van de strijd<br />
 55. 55. 5<br />De mensheid wordt steeds meer<br />in vrees en angst gehuld,<br />'t profetische Woord wordt steeds trouwer vervuld.<br />Maar wat ook gaat wank'len,<br />
 56. 56. mijn Jezus wankelt niet,<br />de Rots aller eeuwen, mijn kracht en mijn lied.<br />Mijn kracht en mijn lied, mijn kracht en mijn lied,<br />de Rots aller eeuwen, mijn kracht en mijn lied.<br />
 57. 57. Zegen<br />Aansluitend Gezang 456:3<br />
 58. 58. 3<br />Amen, amen, amen!<br />Dat wij niet beschamen<br />Jezus Christus onze Heer,<br />amen, God, uw naam ter eer!<br />
 59. 59. Prettige week!<br />

×