Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Lazerus die naast je zit

249 views

Published on

Voorganger ds Bloemendal
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Lazerus die naast je zit

 1. 1. Welkom Voorganger ds Bloemendal organist Johannes de VriesThema: “De Lazarus die naast ons zit”
 2. 2. VDD JdH 82Zouden wij ook eenmaal ..
 3. 3. 1 Zouden wij ook eenmaal komen, waar de levensstroom ontspringt, en aan d altijd groene zomen,Christus Kerk Zijn lof steeds zingt?
 4. 4. Refr.Laat ons streven eens te komen,aan de zilvren, zilvren stromen,waar aan d altijd groene zomen, Christus Kerk t Hosanna zingt.
 5. 5. 2 Zalig, heerlijk zal t ons wezen, daar, verlost van zonde en pijn, rein van alle smet genezen,meer dan d englen Gods te zijn.
 6. 6. Refr.Laat ons streven eens te komen,aan de zilvren, zilvren stromen,waar aan d altijd groene zomen, Christus Kerk t Hosanna zingt.
 7. 7. 3 Laat ons in die hope leven;God, Die ons haar vreugde biedt,wil Zijn Geest als pand ons geven, dat genade ons is geschied.
 8. 8. Refr.Laat ons streven eens te komen,aan de zilvren, zilvren stromen,waar aan d altijd groene zomen, Christus Kerk t Hosanna zingt.
 9. 9. 4 Haastig spoedt ons leven henen, maar het uur breekt spoedig aan, dat, van hemelglans omschenen, saam voor Jezus troon wij staan.
 10. 10. Refr.Laat ons streven eens te komen,aan de zilvren, zilvren stromen,waar aan d altijd groene zomen, Christus Kerk t Hosanna zingt.
 11. 11. Welkom Voorganger ds Bloemendal organist Johannes de VriesThema: “De Lazarus die naast ons zit”
 12. 12. P 122 – 1, 2, 3Hoe sprong mijn hart
 13. 13. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 14. 14. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 15. 15. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 16. 16. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 17. 17. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 18. 18. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 19. 19. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 20. 20. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 21. 21. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 22. 22. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 23. 23. Gebed van verootmoediging Genadeverkondiging ELB 357 – 1, 4, 5
 24. 24. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 25. 25. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 26. 26. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 27. 27. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 28. 28. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 29. 29. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 30. 30. Regel van dankbaarheidOpw 214 Ik wandel in..
 31. 31. Ik wandel in het licht met Jezus, het donkre dal ligt achter mij,en k weet mij in zijn trouw geborgen, welk een liefdevolle vriend is Hij.
 32. 32. refrein Ik wandel in het licht met Jezus, en k luister naar zijn dierbre stem, en niets kan mij van Jezus scheidensinds ik wandel in het licht met Hem.
 33. 33. Ik wandel in het licht met Jezus, geen duistre wolk bedekt de zon,en k kan niet anders k moet Hem prijzen, die de zonde in mij overwon.
 34. 34. refrein Ik wandel in het licht met Jezus, en k luister naar zijn dierbre stem, en niets kan mij van Jezus scheidensinds ik wandel in het licht met Hem.
 35. 35. Ik wandel in het licht met Jezus, mijn ziel is Hem gans toegewijd, met Hem verrezen tot nieuw leven,volg k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
 36. 36. refrein Ik wandel in het licht met Jezus, en k luister naar zijn dierbre stem, en niets kan mij van Jezus scheidensinds ik wandel in het licht met Hem.
 37. 37. Ik wandel in het licht met Jezus, o, mocht ik zelf een lichtje zijn,dat straalt te midden van de wereld, die gebukt gaat onder zorg en pijn.
 38. 38. refrein Ik wandel in het licht met Jezus, en k luister naar zijn dierbre stem, en niets kan mij van Jezus scheidensinds ik wandel in het licht met Hem.
 39. 39. Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 40. 40. Wil je wel gelovendat het groeien gaat, ELB 469
 41. 41. Elb. 469 : 1 Wil je wel gelovendat het groeien gaat,klein en ongeloof1ijkals een mosterdzaad,dat je had verborgen in de zwarte grond,en waaruit een grote boom ontstond.
 42. 42. 2Wil je wel gelovenhet begin is klein,maar het zal een wonderboven wonder zijnals je het gaat wagenmet Gods woord alleen;dan gebeuren wonderenom je heen.
 43. 43. 3Wil je wel gelovendat je vrede wint,als je vol vertrouwenleeft, zoals een kind.Als je een geloof hebtals een mosterdzaad,groeit de liefde uitboven de haat.
 44. 44. Wij gaan, tot straks!
 45. 45. Lezen: Lukas 16 – 19 t/m 31De rijke man en de bedelaar Lazarus
 46. 46. 19 Nu was er een zeker rijk mens, diegekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zwerenzat. 21 En hij verlangde ernaar verzadigd teworden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren.
 47. 47. 22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogenopsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hijAbraham van ver en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij riep en zei: Vader Abraham,
 48. 48. ontferm u over mij en stuur Lazarus naarmij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.25 Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn.
 49. 49. 26 En bovendien is er tussen ons en u eengrote kloof aangebracht, zodat zij die vanhier naar u zouden willen gaan, dat nietkunnen en ook zij niet die vandaar naar onszouden willen gaan. 27 En hij zei: Ik vraag udan, vader, dat u hem naar het huis vanmijn vader stuurt, 28 want ik heb vijfbroers. Laat hij dan tegenover hengetuigenis afleggen, opdat ook zij nietkomen in deze plaats van pijniging.29 Abraham zei tegen hem:
 50. 50. Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. 30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. 31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.
 51. 51. G 271 – 3, 4, 6, 7Ach, hoe vluchtig, ach ..
 52. 52. Ach hoe vluchtig (LvdK 271) t. M. Franck; v., A.C. den Besten; m. M. Franck, J. Crüger
 53. 53. Ach hoe vluchtig (LvdK 271) t. M. Franck; v., A.C. den Besten; m. M. Franck, J. Crüger
 54. 54. Ach hoe vluchtig (LvdK 271) t. M. Franck; v., A.C. den Besten; m. M. Franck, J. Crüger
 55. 55. Ach hoe vluchtig (LvdK 271) t. M. Franck; v., A.C. den Besten; m. M. Franck, J. Crüger
 56. 56. De Lazarus die naast ons zit
 57. 57. G 279 – 1, 4, 5Het duurt niet lang meer tot de tijd
 58. 58. Het duurt niet lang meer (LvdK 279) v. J.W. Schulte Nordholt; m. Wittenberg 1533
 59. 59. Het duurt niet lang meer (LvdK 279) v. J.W. Schulte Nordholt; m. Wittenberg 1533
 60. 60. Het duurt niet lang meer (LvdK 279) v. J.W. Schulte Nordholt; m. Wittenberg 1533
 61. 61. Het duurt niet lang meer (LvdK 279) v. J.W. Schulte Nordholt; m. Wittenberg 1533
 62. 62. Het duurt niet lang meer (LvdK 279) v. J.W. Schulte Nordholt; m. Wittenberg 1533
 63. 63. Het duurt niet lang meer (LvdK 279) v. J.W. Schulte Nordholt; m. Wittenberg 1533
 64. 64. Dankgebed en voorbede
 65. 65. Collecte 1 ste evangelisatie2de eigen gemeente
 66. 66. Opw 404Wij gaan op weg met…
 67. 67. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 68. 68. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 69. 69. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 70. 70. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 71. 71. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 72. 72. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 73. 73. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 74. 74. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 75. 75. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 76. 76. Zegen3 x amen
 77. 77. Volgende week zondagavond Noordwolde zingt met … Hosanna van Urk

×