Christus oproep tot bekering

361 views

Published on

voorganger ds Kuiper
organist Joh de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Christus oproep tot bekering

 1. 1. Welkom Voorganger ds KuiperOrganist Johannes de VriesThema: “Christus oproep tot bekering”
 2. 2. VDD 356 Van U wil ik zingen,wie denglen omringen,
 3. 3. 1Van U wil ik zingen,wie denglen omringen,al juichend getuigend uwgoedheid, o Heer.k Wil loven en danken metwoorden en klankenen prijzen uw goedheid en liefdesteeds meer.
 4. 4. 2Moog immer mijn hartein vreugd en in smartezich leren te keren, o God, tot uwtroon.Verhoor mijn verlangen, wil leidenmijn zangentot k, Vader, benader der engelentoon.
 5. 5. 3Moog hier dan mijn zingen,uw heemlen doordringenen juublend zich mengen methemelse toontot k eenmaal hierboven U eeuwigmag lovenals k juichend zal staan bij uwstralende troon.
 6. 6. Welkom Voorganger ds KuiperOrganist Johannes de VriesThema: “Christus oproep tot bekering”
 7. 7. G 328 – 1, 2, 3Here Jezus, om uw woordzijn wij hier bijeengekomen
 8. 8. 1Here Jezus, om uw woordzijn wij hier bijeengekomen.Laat in t hart dat naar U hoortuw genade binnenstromen.Heilig ons, dat wij U gevenhart en ziel en heel ons leven.
 9. 9. 2Ons gevoel en ons verstandzijn, o Heer, zo zonder klaarheid,als uw Geest de nacht niet bant,ons niet stelt in t licht derwaarheid.t Goede denken, doen en dichtenmoet Gij zelf in ons verrichten.
 10. 10. 3O Gij glans der heerlijkheid,licht uit licht, uit God geboren,maak ons voor uw heil bereid,open hart en mond en oren,dat ons bidden en ons zingentot de hemel door magdringen.
 11. 11. Stil gebed Votum en groetEre zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 12. 12. SchuldbelijdenisInstemmingslied P 32 - 2
 13. 13. 2Nu heb ik, HEER, mijn zonde Ubeleden:ik weet dat ik uw wet hebovertreden.Ik was ontrouw, ik was van kwaadvervuld,maar Gij vergaaft het, Gij verzoentmijn schuld.
 14. 14. Laat daarom tot U komen uwbeminden,stoot hen niet af, doch laat Udoor hen vinden.Duistere vloeden stormen ophen aan,Gij stelt een perk, Gij zult onsvast doen staan.
 15. 15. Genadeverkondiging en wet daarna P 32 - 3
 16. 16. 3Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaatsen mijn haven,Gij zult aan mij al uw beloftenstaven.Wat mij benauwt, Gij stelt U aanmijn zij,omringt met liedren van bevrijdingmij!
 17. 17. Gij zult mij voortaan door uwtrouw bewaken,Gij zult mijn leven vol vanvreugde maken.Ik zal mijn weg lichtvoetigverder gaan,Gij gaat mij voor, Gij maaktvoor mij ruim baan.
 18. 18. Gebed om Gods Geest.
 19. 19. Jezus is de Goede Herder. Jezus, Hij is overal.
 20. 20. Refrein:Jezus is de Goede Herder.Jezus, Hij is overal.Jezus is de Goede Herder,brengt mij veilig naar de stal
 21. 21. 1Als je s avonds niet kunt slapenen je bang in t donker bent,denk dan eens aan al die schaapjes,die de Heer bij name kent.
 22. 22. Refrein:Jezus is de Goede Herder.Jezus, Hij is overal.Jezus is de Goede Herder,brengt mij veilig naar de stal
 23. 23. 2En wanneer je soms alleen benten je hart is vol verdriet,denk dan aan de goede Herder,Hij vergeet zijn schaapjes niet.
 24. 24. Refrein:Jezus is de Goede Herder.Jezus, Hij is overal.Jezus is de Goede Herder,brengt mij veilig naar de stal
 25. 25. Wij gaan, tot straks!!
 26. 26. Lezen Openb. 2 : 12 t/m 17 Aan Pergamum
 27. 27. 12 En schrijf aan de engel dergemeente te Pergamum: Dit zegtHij, die het tweesnijdende scherpezwaard heeft: 13 Ik weet, waar gijwoont, dáár waar de troon dessatans is; en gij houdt vast aanmijn naam en hebt het geloof inMij niet verloochend, ook niet inde dagen van Antipas, mijngetuige, mijn getrouwe,
 28. 28. die gedood werd bij u, waar desatan woont. 14 Maar Ik hebenkele dingen tegen u: dat gij daarsommigen hebt, die vasthoudenaan de leer van Bileam, die Balakleerde de kinderen Israëls eenstrik te spannen, dat zijafgodenoffers zouden eten enhoereren.
 29. 29. 15 Zo hebt ook gij sommigen, dieop gelijke wijze aan de leer derNikolaïeten vasthouden. 16 Bekeeru dan; maar zo niet, dan kom Ikspoedig tot u en Ik zal strijd tegenhen voeren met het zwaard mijnsmonds.17 Wie een oor heeft, die hore, watde Geest tot de gemeenten zegt.
 30. 30. Wie overwint, hem zal Ik gevenvan het verborgen manna, enIk zal hem een witte steengeven en op die steen eennieuwe naamgeschreven, welke niemandweet, dan die hem ontvangt.
 31. 31. 16 Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds.
 32. 32. P 38 – 9, 12HEER, op U wil ik vertrouwen
 33. 33. 9HEER, op U wil ik vertrouwen, /op U bouwen.Geef Gij antwoord, o mijn God.Wil niet mijn bedreigde leven /overgevenaan hun snoeven en hun spot.
 34. 34. 12Haast U mij te hulp en red mij, /HEER, ontzet mij,o mijn heil, wees mij nabij.Laat uw trouw mij nietbegeven, /stel mijn levenbij U veilig, handhaaf mij!
 35. 35. “Christus oproep tot bekering”
 36. 36. P 52 – 5Gods lof draag ik door de seizoenen;
 37. 37. 5Gods lof draag ik door deseizoenen;zijn daden houden stand.Ik zal als een olijfboom groenen,beschaduwd door zijn hand.Wij wachten, aan U toegewijd,uw goed aanwezigheid.
 38. 38. Dienst der gebeden
 39. 39. Collecte1ste voor United in Christ 2de eigen gemeente
 40. 40. G 312 – 1, 2, 3Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen,
 41. 41. 1Behoed uw kerk, zet uit, o God,haar palen,zij kenn eerlang geen grenzenmeer!Dat elk in naam van onze Heerde knieen voor U buig, en alletalenuw lof herhalen.
 42. 42. 2Door Hem gekocht, door Hemverlost zijn we allenals kindren van één groot gezin.Ontgloei heel de aard inbroedermin!Moog elke muur, die nog haarduizendtallenvaneen scheidt, vallen!
 43. 43. 3Blijf door uw trouw ons zwakgeloof beschamen,ontfermend Vader, de aard wordéénin uwe Zoon, door Hem alleen!Breng in uw huis eens al uwkindren samenvoor eeuwig! Amen!
 44. 44. Zegen3 x amen
 45. 45. 19.00 uur SpokeplasdienstKamphuis en United in Christ

×