Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Barmhartig

240 views

Published on

Voorganger ds Maliepaard
organist dhr Krikke
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Barmhartig

 1. 1. Welkom Voorganger ds Maliepaard organist dhr Krikke Thema: “Barmhartig”
 2. 2. psalm 138 1 en 3 U loof ik Heer
 3. 3. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 4. 4. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 5. 5. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 6. 6. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 7. 7. Welkom Voorganger ds Maliepaard organist dhr Krikke Thema: “Barmhartig”
 8. 8. psalm 105 1, 3 en 18 looft God de HEER
 9. 9. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 10. 10. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 11. 11. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 12. 12. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 13. 13. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 14. 14. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 15. 15. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 16. 16. Leefregel
 17. 17. psalm 86 4, 2 en 6 U loof ik Heer
 18. 18. Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 19. 19. Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 20. 20. Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 21. 21. Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 22. 22. Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 23. 23. Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 24. 24. Gebed
 25. 25. Dit is de dag ELB 425
 26. 26. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 27. 27. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 28. 28. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 29. 29. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 30. 30. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 31. 31. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 32. 32. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 33. 33. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 34. 34. Wij gaan, tot straks!
 35. 35. lezing Ex 34- 1 t/m 10 (NBG) De twee nieuwe stenen tafelen
 36. 36. 1 De HERE zeide tot Mozes: Houw u twee stenen tafelen gelijk de eerste, dan zal Ik op de tafelen de woorden schrijven, die stonden op de eerste tafelen, welke gij verbrijzeld hebt. 2 Wees gereed tegen de morgen en beklim in de morgen de berg Sinai;
 37. 37. vervoeg u daar bij Mij op de top van de berg. 3 Doch niemand zal met u opklimmen en ook mag niemand gezien worden op de gehele berg, zelfs het kleinvee en de runderen mogen niet weiden in de nabijheid van de berg.
 38. 38. 4 Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen gelijk de eerste; hij beklom vroeg in de morgen de berg Sinai, zoals de HERE hem geboden had, en nam de twee stenen tafelen in zijn hand. 5 En de HERE daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam des HEREN uit.
 39. 39. 6 De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, 7 die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft;
 40. 40. maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht. 8 Mozes knielde haastig ter aarde, boog zich neder
 41. 41. 9 en zeide: Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, Here, dan ga toch de Here in ons midden, want het is een hardnekkig volk, maar vergeef onze ongerechtigheden en onze zonden; neem ons als erfdeel in bezit.
 42. 42. 10 Hij zeide: Zie, Ik sluit een verbond; in het bijzijn van uw gehele volk zal Ik wonderen doen, zoals niet gewrocht zijn op de gehele aarde en bij al de volken; het gehele volk, in welks midden gij zijt, zal het werk des HEREN zien, want ontzagwekkend is wat Ik met u doe.
 43. 43. G 16 Gij volken…
 44. 44. Gij volken looft uw God en Heer (LvdK 16) v. J.W. Schulte Nordholt; m. M. Vulpius
 45. 45. Gij volken looft uw God en Heer (LvdK 16) v. J.W. Schulte Nordholt; m. M. Vulpius
 46. 46. Gij volken looft uw God en Heer (LvdK 16) v. J.W. Schulte Nordholt; m. M. Vulpius
 47. 47. Gij volken looft uw God en Heer (LvdK 16) v. J.W. Schulte Nordholt; m. M. Vulpius
 48. 48. Barmhartig
 49. 49. Elb 147:1,3,4,5 Heer, ik hoor.
 50. 50. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 51. 51. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 52. 52. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 53. 53. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 54. 54. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 55. 55. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 56. 56. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 57. 57. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 58. 58. Dankgebeden/voorbede
 59. 59. collecte 1ste Evangelisatie 2de kerk
 60. 60. Elb 161 komt laat ons vrolijk zingen
 61. 61. Komt, laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer ;m. traditioneel
 62. 62. Komt, laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer ;m. traditioneel
 63. 63. Komt, laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer ;m. traditioneel
 64. 64. Komt, laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer ;m. traditioneel
 65. 65. Komt, laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer ;m. traditioneel
 66. 66. Komt, laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer ;m. traditioneel
 67. 67. Zegen 3x amen

×