4 interessante vragen

964 views

Published on

Voorganger dhr Bruinenberg
Organist Johannes
Luister en kijk mee via
www.audioserver.nl of
www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4 interessante vragen

 1. 1. “4 interessante vragen"<br />Voorganger: Dhr. Bruinenberg<br />Organist: Johannes de vries<br />
 2. 2. Op Sions berg sticht God zijn heilge stede<br />Psalm 87<br />Lied voor de dienst<br />
 3. 3. 1<br />Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.<br />Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.<br />O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:<br />door uwe poort zal ieder binnentreden.<br />
 4. 4. 2<br />Rahab en Babel zullen u behoren.<br />Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer<br />en ieder land erkent Hem als de HEER.<br />O moederstad, uit u is elk geboren!<br />
 5. 5. 3<br />God zal hen zelf bevestigen en schragen<br />en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,<br />hen tellen, als in Isrel ingelijfd,<br />en doen de naam van Sionskindren dragen.<br />
 6. 6. 4<br />Zij zullen saam, de groten met de kleinen,<br />dansend de harpen en cymbalen slaan,<br />en onder fluitspel in het ronde gaan,<br />zingend: "In U zijn al onze fonteinen".<br />
 7. 7. “4 interessante vragen"<br />Voorganger: Dhr. Bruinenberg<br />Organist: Johannes de vries<br />
 8. 8. Omdat Hij leeft<br />Opwekking 47<br />
 9. 9. Omdat Hij leeft,<br />ben ik niet bang voor morgen.<br />Omdat Hij leeft,<br />mijn angst is weg.<br />
 10. 10. Omdat ik weet,<br />Hij heeft de toekomst.<br />En het leven is<br />het leven waard<br />omdat Hij leeft.<br />
 11. 11. Bron van licht en leven<br />Opwekking 180<br />
 12. 12. Bron van licht en leven,<br />wij aanbidden U.<br />Onze God voor eeuwig.<br />Heer, wij danken U.<br />
 13. 13. Laat de zon van uw<br />gerechtigheid<br />opgaan over ons leven;<br />en wij zien U<br />in uw heerlijkheid,<br />halleluja.<br />
 14. 14. U bent onze Vader,<br />wij aanbidden U.<br />U geeft ons genade,<br />Heer, wij eren U.<br />
 15. 15. Laat de zon van uw<br />gerechtigheid<br />opgaan over ons leven;<br />en wij zien U<br />in uw heerlijkheid,<br />halleluja.<br />
 16. 16. U bent onze Koning,<br />wij aanbidden U.<br />U wilt bij ons wonen,<br />Heer, wij prijzen U.<br />
 17. 17. Laat de zon van uw<br />gerechtigheid<br />opgaan over ons leven;<br />en wij zien U<br />in uw heerlijkheid,<br />halleluja.<br />
 18. 18. Ik weet niet waarom Gods gena<br />Joh.deHeer 112<br />
 19. 19. 1Ik weet niet waarom Gods genâaan mij ook werd betoond,en Hij mij, gans onwaardig mens,steeds zoveel liefde toont.<br />
 20. 20. Maar ik weet, in Wie 'k geloofd heb,en ben verzekerd: mijn Heer is machtig,dat Hij het pand, Hem toevertrouwd,tot die dag bewaart voor mij.<br />
 21. 21. 2Ik weet niet, hoe 't geloof in mijdoor God werd ingewerkt,of hoe Hij door Zijn Heil'ge Geestmij vrede in 't harte werkt.<br />
 22. 22. Maar ik weet, in Wie 'k geloofd heb,en ben verzekerd: mijn Heer is machtig,dat Hij het pand, Hem toevertrouwd,tot die dag bewaart voor mij.<br />
 23. 23. 3Ik weet niet, hoe Gods geest de mensvan zonde ook overtuigten Jezus openbaart aan 't hart,dat voor Hem nederbuigt.<br />
 24. 24. Maar ik weet, in Wie 'k geloofd heb,en ben verzekerd: mijn Heer is machtig,dat Hij het pand, Hem toevertrouwd,tot die dag bewaart voor mij.<br />
 25. 25. 4Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn,die Hij voor mij bereidt;wat kruis ik draag, voordat ik Hemzal zien in heerlijkheid.<br />
 26. 26. Maar ik weet, in Wie 'k geloofd heb,en ben verzekerd: mijn Heer is machtig,dat Hij het pand, Hem toevertrouwd,tot die dag bewaart voor mij.<br />
 27. 27. 5Ik weet niet, wen mijn Heer weêrkomt,of waar ik Hem begroet,of dat 'k moet sterven voordat ikHem in de lucht ontmoet.<br />
 28. 28. Maar ik weet, in Wie 'k geloofd heb,en ben verzekerd: mijn Heer is machtig,dat Hij het pand, Hem toevertrouwd,tot die dag bewaart voor mij.<br />
 29. 29. Ik wil streven rein te leven<br />Joh.deHeer536<br />
 30. 30. Ik wil streven, rein te leven,<br />Volgend steeds Uw wil.<br />In mijn handel en mijn wandel<br />need’rig zijn en stil.<br />Kom, met moed te vijand tegemoet,<br />met het zwaard des Geestes hem begroet;<br />vlees en zinnen t’overwinnen,<br />dat is ‘s Heren wil. <br />
 31. 31. Eens verloren, ben ‘k herboren<br />tot de zaligheid:<br />Jezus’ sterven deed mij erven<br />d’eeuw ‘ge heerlijkheid<br />Daarom, dat ‘k getuig van Jezus’ naam<br />en mij ‘t Evangelie gans niet schaam;<br />na dit lijden komt verblijden<br />tot in eeuwigheid. <br />
 32. 32. ‘k Richt mijn ogen naar de hogen,<br />waar mijn Heiland is;<br />ben ‘k onmachtig, Hij is krachtig,<br />Zijne hulp gewis.<br />Nimmer, dat vergeefs ik Hem iets vroeg,<br />Zijn genâ is altijd mij genoeg<br />‘k blijf geloven, mij wacht boven<br />d’ eeuw’ge erfenis. <br />
 33. 33. Schriftlezing<br />MATTHEUS 22: 15-46<br />
 34. 34. De belasting aan de keizer<br />15 Toen gingen de Farizeeën weg en beraadslaagden hoe zij Hem op Zijn woorden konden vangen. <br />
 35. 35. 16 En zij stuurden hun discipelen naar Hem toe, met de Herodianen, en zeiden: Meester, wij weten dat U waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en Zich door niemand laat beïnvloeden, want U ziet de persoon van de mensen niet aan. 17 Zeg ons dan: Wat denkt U? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet?<br />
 36. 36. 18 Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei:<br />19 Huichelaars, waarom verzoekt u Mij? Toon Mij de belastingmunt. En zij brachten Hem een penning.<br />20 En Hij zei tegen hen: Van wie is deze afbeelding en het opschrift?<br />
 37. 37. 21 Zij zeiden tegen Hem: Van de keizer. Toen zei Hij tegen hen: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.<br />22 En toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich; en zij verlieten Hem en gingen weg.<br />
 38. 38. De Sadduceeën en de opstanding<br />23 Op die dag kwamen er Sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is, en zij vroegen Hem:<br />
 39. 39. 24 Meester, Mozes heeft gezegd: Als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken.<br />25 Nu waren er bij ons zeven broers; en de eerste trouwde en stierf; en omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer.<br />
 40. 40. 26 Zo ook de tweede en de derde, tot de zevende toe.<br />27 Ten slotte stierf na allen ook de vrouw.<br />28 In de opstanding dan, van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad.<br />
 41. 41. 29 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God.<br />30 Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.<br />
 42. 42. 31 En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei:<br />32 Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.<br />33 En toen de menigte dit hoorde, stonden ze versteld van Zijn onderricht.<br />
 43. 43. Het grote gebod<br />34 Toen de Farizeeën gehoord hadden dat Hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen.<br />35 En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken:<br />36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?<br />
 44. 44. 37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.<br />38 Dit is het eerste en het grote gebod.<br />39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.<br />40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.<br />
 45. 45. Christus Davids Zoon en Heere<br />41 Toen de Farizeeën bijeenwaren, vroeg Jezus hun:<br />42 Wat denkt u over de Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tegen Hem: Davids Zoon.<br />
 46. 46. 43 Hij zei tegen hen: Hoe kan David Hem dan, in de Geest, zijn Heere noemen, als hij zegt:<br />44 De Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten?<br />
 47. 47. 45 Als David Hem dan zijn Heere noemt, hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn?<br />46 En niemand kon Hem een woord antwoorden, en ook durfde niemand Hem vanaf die dag meer iets te vragen.<br />
 48. 48. "4 interessante vragen"<br />Verkondiging<br />
 49. 49. Lof zij de Heer<br />Joh.deHeer 153<br />
 50. 50. 1<br />Lof zij de Heer,de almachtige Koning der ere!Dat aard' en hemelde lof Zijner glorie vermere!Meng in 't geklank,ziel, uw aanbiddende dank:zing al wat ademt de Here!<br />
 51. 51. 2Lof zij de Heer,die de werelden dacht, en zij waren,die al de dropp'lengeteld heeft der golvende baren,die met Zijn stafheerst van de weg tot het graf:psalmzing' uw hart met de snaren!<br />
 52. 52. 3Lof zij den Heer,die U bootst' uit vergank'lijke aarde,maar al zijn volheiduw eeuwige geest openbaarde!Hij had u lief,die tot zijn kind u verhief,hoger dan d' eng'len in waarde.<br />
 53. 53. 4Lof zij den Heer,van wiens leiding de sterren gewagen,die ook uw levenop adelaarswiek heeft gedragen:breed en geduchtwas zijn aanbidd'lijke vlucht,ruisend met machtige slagen!<br />
 54. 54. 5Lof zij den Heer,die uw bevende vrees zal beschamen!Noem Hem uw Vader,de kroon van Zijn heerlijke namen!Dwars door de doodneemt Hij u op in zijn schoot;loof Hem in eeuwigheid!Amen!<br />
 55. 55. Collecte<br />1e: Christenen voor Israël<br />2e: Kerk<br />
 56. 56. Jezus is bij mij<br />Joh.deHeer 829<br />
 57. 57. 1<br />Jezus is bij mij, als de zon in ‘t westen daalt<br />en ook des nachts is Hij mij nabij;<br />tot de eeuw’ge morgen aanbreekt op deez’ donk’re aard,<br />altijd blijft mijn Heiland dicht, dicht aan mijn zij. <br />
 58. 58. Jezus, mijn Heiland,<br />blijf nabij mij t’ allen tijd;<br />dan slechts ben ‘k veilig,<br />als Gij met mij zijt. <br />
 59. 59. 2<br />Niemand als Jezus geeft mij zoveel zielevreugd,<br />wit als de sneeuwvlok maakt Hij eens mijn kleed;<br />dies zal ‘k in de schaduw Zijner vleug’len rustig gaan,<br />tot ‘k in ‘s hemels zalen d’aardse smart vergeet.<br />
 60. 60. Jezus, mijn Heiland,<br />blijf nabij mij t’ allen tijd;<br />dan slechts ben ‘k veilig,<br />als Gij met mij zijt. <br />
 61. 61. 3<br />Kom, blijde morgen, dag van grote vreugd’ en rust,<br />dag van Zijn kroning, als deez’ aarde juicht!<br />Kom, o morgensterre, blinkende met volle pracht,<br />als voor mijn Verlosser alle knie zich buigt. <br />
 62. 62. Jezus, mijn Heiland,<br />blijf nabij mij t’ allen tijd;<br />dan slechts ben ‘k veilig,<br />als Gij met mij zijt. <br />
 63. 63. Zegen<br />

×