Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

27.01.2019 09.30 avondmaalsdienst

10 views

Published on

Thema: Een hart met oren
Voorganger: Ds. Douma v.d. Molen

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

27.01.2019 09.30 avondmaalsdienst

 1. 1. Welkom Voorganger: Ds. Douma v.d. Molen Organist: Joh. de Vries 1 Kon 3:9 Een hart met oren
 2. 2. Zingen voor de dienst: Elb 186a Leid mij Heer
 3. 3. Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 4. 4. Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 5. 5. Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 6. 6. Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 7. 7. Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 8. 8. Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 9. 9. Welkom en Mededelingen Voorganger: Ds. Douma v.d. Molen Organist: Joh. de Vries Thema: Een hart met oren
 10. 10. Intochtslied Ps 136: 1,2,12 Looft den Heer want Hij is goed
 11. 11. Psalm 136 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Gen�ve 1562
 12. 12. Psalm 136 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Gen�ve 1562
 13. 13. Psalm 136 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Gen�ve 1562
 14. 14. Stil gebed Votum en Groet Zingen: Klein Gloria
 15. 15. Ere zij de Vader - Klein Gloria(EL 254) m. anoniem
 16. 16. Lezing formulier deel 1
 17. 17. Zingen: Ps. 51:5 Schep in mij God
 18. 18. Psalm 51 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 19. 19. Psalm 51 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 20. 20. Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 21. 21. Zingen: kinderlied Elb 448
 22. 22. Je hoeft niet bang te zijn (EL 448) t. J. Visser; m. N. van Essen
 23. 23. Je hoeft niet bang te zijn (EL 448) t. J. Visser; m. N. van Essen
 24. 24. Je hoeft niet bang te zijn (EL 448) t. J. Visser; m. N. van Essen
 25. 25. Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1-15 (hsv)
 26. 26. Salomo bidt om een wijs hart Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao, de koning van Egypte: hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David, totdat hij de bouw van zijn huis, het huis van de HEERE en de muur rondom Jeruzalem had voltooid.
 27. 27. Alleen offerde het volk nog op de hoogten, want tot in die dagen was er nog geen huis voor de Naam van de HEERE gebouwd. Salomo had de HEERE lief, door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David. Alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogten. De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de belangrijkste was. Duizend brandoffers bracht Salomo op dat altaar.
 28. 28. In Gibeon verscheen de HEERE 's nachts aan Salomo in een droom, en God zei: Vraag wat Ik u geven zal. 6 Salomo zei: � hebt aan Uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, zoals hij voor Uw aangezicht gewandeld heeft, in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij U. En U hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen dat U hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag.
 29. 29. 7 Nu dan, HEERE, mijn God! � hebt Uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. �k ben echter een jonge man: ik weet niet uit of in te gaan. 8 En Uw dienaar is te midden van Uw volk geplaatst, dat U verkozen hebt, een groot volk, dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden.
 30. 30. 9 Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want wie zou over dit machtige volk van U kunnen rechtspreken? Het was goed in de ogen van de Heere, dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem:
 31. 31. Omdat u hierom gevraagd hebt, en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf; omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen luisteren,
 32. 32. zie, daarom doe Ik overeenkomstig uw woorden: zie, Ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke er v��r u niet geweest is, en uws gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef Ik u: zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uws gelijke zal zijn, al uw dagen.
 33. 33. En als u in Mijn wegen gaat door Mijn verordeningen en Mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal Ik uw dagen verlengen.
 34. 34. 15 Toen werd Salomo wakker, en zie, het was een droom. En hij kwam in Jeruzalem, en stond voor de ark van het verbond van de Heere, bracht brandoffers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren.
 35. 35. Zingen: Ps. 119: 13,14 Geef mij een hart dat U met vreugde groet
 36. 36. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 37. 37. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 38. 38. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 39. 39. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 40. 40. Verkondiging 1 Kon 3:9 Een hart met oren
 41. 41. Zingen: Ps 73: 9, 10 Nu blijf ik bij U voor altijd
 42. 42. Psalm 73 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 43. 43. Psalm 73 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 44. 44. Psalm 73 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 45. 45. Psalm 73 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 46. 46. Lezing formulier HA Zingen: Elb 203:1 Genade zo oneindig groot
 47. 47. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 48. 48. Na het eten van het brood Zingen Elb 203:2
 49. 49. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 50. 50. Na de wijn Zingen Elb 203:3
 51. 51. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 52. 52. Na lezing van Ps 103 Zingen: Elb 203:4
 53. 53. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 54. 54. Dankgebed
 55. 55. Collecte 1. Diaconie Hilde van der Draai 2. Kerk
 56. 56. Slotzang Elb 308: 1,2,4 Doorgrond mijn hart
 57. 57. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 58. 58. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 59. 59. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 60. 60. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 61. 61. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 62. 62. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 63. 63. Zegen 3 x Amen

×