Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

24.02.2019 09.30 horen, zien en zwijgen

321 views

Published on

Voorganger: Dhr van der Kamp

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

24.02.2019 09.30 horen, zien en zwijgen

 1. 1. WELKOM Voorganger: Dhr. v.d. Kamp Organist: Joh. de Vries Thema: Horen, zien en zwijgen
 2. 2. Voor de dienst zingen we: Elb 223: 1,3,5
 3. 3. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 4. 4. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 5. 5. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 6. 6. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 7. 7. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 8. 8. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 9. 9. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 10. 10. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 11. 11. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 12. 12. Welkom en Mededelingen Voorganger: Dhr. v.d. Kamp Organist: Joh. de Vries Thema: Horen, zien en zwijgen
 13. 13. Intochtslied Ps. 56
 14. 14. Psalm 56 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
 15. 15. Psalm 56 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
 16. 16. Votum en Groet als amen: Gez. 255
 17. 17. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 18. 18. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 19. 19. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 20. 20. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 21. 21. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 22. 22. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 23. 23. Geboden van God uit Galaten 5
 24. 24. Geen misbruik van de vrijheid 13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
 25. 25. 15 Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. 16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. 17Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
 26. 26. 18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
 27. 27. 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de Geest 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
 28. 28. 23 Daartegen richt de wet zich niet. 24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. 26 Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.
 29. 29. Zingen: Gez. 477
 30. 30. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 31. 31. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 32. 32. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 33. 33. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 34. 34. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 35. 35. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 36. 36. Gebed om de Heilige Geest
 37. 37. Kinderlied Ik kijk omhoog naar de bergen
 38. 38. Ik kijk omhoog naar de bergen Wie zal mij helpen steeds weer Dat is mijn Schepper mijn beschermer Mijn hulp is van de Heer
 39. 39. Hoog als de bergen Diep als het meer Is mijn beschermer Jezus mijn Heer
 40. 40. Want jouw bewaarder zal niet slapen Waar jij ook gaat Hij zal je voeten bewaren Voor alle kwaad
 41. 41. Bijbellezing: Johannes 8
 42. 42. De overspelige vrouw 1. Jezus echter ging naar de Olijfberg. 2 En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen.
 43. 43. 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. 4 En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel.
 44. 44. 5 In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde.
 45. 45. 7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. 8 En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde.
 46. 46. 9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond.
 47. 47. 10 Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer.
 48. 48. Zingen: Gez. 328
 49. 49. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 50. 50. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 51. 51. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 52. 52. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 53. 53. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 54. 54. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 55. 55. Preek: Horen, zien en zwijgen
 56. 56. Lied na de preek: Elb 302 Heer ik kom tot U
 57. 57. Heer, ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 58. 58. Heer, ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 59. 59. Heer, ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 60. 60. Heer, ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 61. 61. Dankgebed en voorbeden
 62. 62. Collecte: 1. Noordwolde zingt 2. Kerk
 63. 63. Slotlied Ps. 133: 1,2,3
 64. 64. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 65. 65. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 66. 66. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 67. 67. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 68. 68. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 69. 69. Zegen Om in je hart te houden als we weggaan zingen we: Elb 212 Heer wat een voorrecht
 70. 70. Heer, wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. Gaither, B. Gaither; v. H. Lieberton
 71. 71. Heer, wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. Gaither, B. Gaither; v. H. Lieberton refrein:
 72. 72. Heer, wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. Gaither, B. Gaither; v. H. Lieberton
 73. 73. Heer, wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. Gaither, B. Gaither; v. H. Lieberton refrein:
 74. 74. Fijn dat u erbij was vanmorgen Er is koffie na de dienst

×