22-12-13 9:30

265 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

22-12-13 9:30

 1. 1. Welkom Voorganger: mevr drs Kramer van Urk Organist: dhr de Harder. Thema: Bladeren in het familiealbum van Jezus
 2. 2. ELB: 381: 1, 2, 3
 3. 3. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 4. 4. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 5. 5. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 6. 6. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 7. 7. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 8. 8. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 9. 9. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 10. 10. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 11. 11. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 12. 12. Welkom Voorganger: mevr drs Kramer van Urk Organist: dhr de Harder. Thema: Bladeren in het familiealbum van Jezus
 13. 13. Psalm 98: 1, 2
 14. 14. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 15. 15. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 16. 16. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 17. 17. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 18. 18. Stil gebed
 19. 19. Bemoediging en groet
 20. 20. Klein Gloria: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen.
 21. 21. Introductie Thema: Bladeren in het familiealbum van Jezus.
 22. 22. Gez. 120: 1, 2
 23. 23. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 24. 24. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 25. 25. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 26. 26. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 27. 27. Gebed van verootmoediging
 28. 28. Leefregel
 29. 29. Opwekking 268
 30. 30. Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman
 31. 31. Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman
 32. 32. Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman
 33. 33. Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman
 34. 34. Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman
 35. 35. Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman
 36. 36. Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman
 37. 37. Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman
 38. 38. Gebed om de opening van het woord.
 39. 39. Kinderlied projectlied
 40. 40. Wij turen in de toekomst. Zal er ooit vrede zijn? Zal Batseba de moeder van de Messias zijn? Zal hij op haar gaan lijken of op een koningskind, dat als een zoon van David de weg naar vrede vindt?
 41. 41. Wij turen in de toekomst. Zal er ooit vrede zijn? Zal Batseba de moeder van de Messias zijn? Zal hij op haar gaan lijken of op een koningskind, dat als een zoon van David de weg naar vrede vindt?
 42. 42. Schriftlezing OT: Jes. 11:1-10
 43. 43. 1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. 2 En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN;
 44. 44. 3 ja, zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen;
 45. 45. 4 want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. 5 Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen.
 46. 46. 6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund;
 47. 47. 8 dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. 9 Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.
 48. 48. 10 En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
 49. 49. Gez. 125: 1
 50. 50. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 51. 51. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 52. 52. Schriftlezing NT: Matt. 1: 1-17
 53. 53. 1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. 2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broeders, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,
 54. 54. 4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6 Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria,
 55. 55. 7 Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, 8 Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 9 Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia,
 56. 56. 11 Josia verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap. 12 Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel, 13 Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor,
 57. 57. 14 Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt.
 58. 58. 17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten.
 59. 59. Gez. 125: 3, 5
 60. 60. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 61. 61. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 62. 62. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 63. 63. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 64. 64. Verkondiging thema: Bladeren in het familiealbum van Jezus
 65. 65. Antwoordlied op de verkondiging: Gez. 127: 1, 6, 7
 66. 66. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 67. 67. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 68. 68. allen: Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 69. 69. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 70. 70. allen: Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 71. 71. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 72. 72. Dank- en voorbeden
 73. 73. Collecte: 1e: Caroliane 2e: Kerk
 74. 74. Slotlied: Gez. 118: 1, 2
 75. 75. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LvdK 118) v. E.E. Gewin; m. J.W. Franck, 1681
 76. 76. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LvdK 118) v. E.E. Gewin; m. J.W. Franck, 1681
 77. 77. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LvdK 118) v. E.E. Gewin; m. J.W. Franck, 1681
 78. 78. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LvdK 118) v. E.E. Gewin; m. J.W. Franck, 1681
 79. 79. Zegen
 80. 80. Vanmiddag is er kinderkerst. Het begint om 14:30. U bent van harte welkom.

×