Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2020 mrt 8 - 09:30 - Ds Scholing - De zingende Jezus

387 views

Published on

Lezingen: Matteüs 26: 26 - 35 en 36 - 45
luister mee op kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2020 mrt 8 - 09:30 - Ds Scholing - De zingende Jezus

 1. 1. Welkom thema: ‘De zingende Jezus ʼ voorganger: Ds Scholing organist: Johannes de Vries DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 8 MAART 2020
 2. 2. Zingen voor de dienst: uitgekozen door een jarig gemeentelid JdH 256: 1, 2 en 4 Als op 's levens zee de stormwind om u loeit
 3. 3. Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit (JdH 256) t. J. Naber; m. E.O. Excell JdH 256: ❶, r, 2, r en 4, r
 4. 4. Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit (JdH 256) t. J. Naber; m. E.O. Excell JdH 256: 1, ⓡ, 2, r en 4, r
 5. 5. Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit (JdH 256) t. J. Naber; m. E.O. Excell JdH 256: 1, r, ❷, r en 4, r
 6. 6. Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit (JdH 256) t. J. Naber; m. E.O. Excell JdH 256: 1, r, 2, ⓡ en 4, r
 7. 7. Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit (JdH 256) t. J. Naber; m. E.O. Excell JdH 256: 1, r, 2, r en ❹, r
 8. 8. Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit (JdH 256) t. J. Naber; m. E.O. Excell JdH 256: 1, r, 2, r en 4, ⓡ
 9. 9. Mededelingen Zingen intochtslied: Psalm 118: 1 Laat ieder ‘s HEREN goedheid prijzen,
 10. 10. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551 Psalm 118: ❶
 11. 11. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551 Psalm 118: ❶
 12. 12. Stil Gebed Votum en Groet Zingen: Psalm 118 vers 5
 13. 13. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551 Psalm 118: ❺
 14. 14. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551 Psalm 118: ❺
 15. 15. Gebed van verootmoediging Zingen: ELB 346: 1, 2 en 4 Ik wil zingen van mijn Heiland,
 16. 16. Ik wil zingen van mijn Heiland (Opw 226) t. J. de Heer; m. J. McGranahan ELB 346: ❶, r, 2, r en 4, r
 17. 17. Ik wil zingen van mijn Heiland (Opw 226) t. J. de Heer; m. J. McGranahan ELB 346: 1, ⓡ, 2, r en 4, r
 18. 18. Ik wil zingen van mijn Heiland (Opw 226) t. J. de Heer; m. J. McGranahan ELB 346: 1, r, ❷, r en 4, r
 19. 19. Ik wil zingen van mijn Heiland (Opw 226) t. J. de Heer; m. J. McGranahan ELB 346: 1, r, 2, ⓡ en 4, r
 20. 20. Ik wil zingen van mijn Heiland (Opw 226) t. J. de Heer; m. J. McGranahan ELB 346: 1, r, 2, r en ❹, r
 21. 21. Ik wil zingen van mijan Heiland (Opw 226) t. J. de Heer; m. J. McGranahan ELB 346: 1, r, 2, r en 4, ⓡ
 22. 22. Romeinen 13: 8 - 14 8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. 11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.
 23. 23. Zingen: ELB 119: 1 Liefde was het, onuitputt'lijk
 24. 24. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams ELB 119: ❶
 25. 25. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams ELB 119: ❶
 26. 26. Eerste Schriftlezing: Matteüs 26: 26 - 35 Het pesachmaal (NBV)
 27. 27. 26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Matteüs 26: 26 - 35
 28. 28. 31 Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” 32 Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33 Petrus zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’ 34 Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’ 35 Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Matteüs 26: 26 - 35
 29. 29. Zingen: Gezang 178: 1 en 4 Jezus, om uw lijden groot,
 30. 30. Jezus, om uw lijden groot (LB 558) t. J. Wit; m. anoniem Gezang 178: ❶ en 4
 31. 31. Jezus, om uw lijden groot (LB 558) t. J. Wit; m. anoniem Gezang 178: 1 en ❹
 32. 32. Tweede Schriftlezing: Matteüs 26: 36 - 45 In Getsemane (NBV)
 33. 33. 36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38 zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39 Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ Matteüs 26: 36 - 45
 34. 34. 40 Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? 41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 42 Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ 43 Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Matteüs 26: 36 - 45
 35. 35. 44 Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. 45 Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Matteüs 26: 36 - 45
 36. 36. Zingen: Gezang 180: 1, 3 en 4 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen,
 37. 37. Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen (LvdK 180) t. E.L. Smelik; m. J. Crüger Gezang 180: ❶, 3 en 4
 38. 38. Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen (LvdK 180) t. E.L. Smelik; m. J. Crüger Gezang 180: 1, ❸ en 4
 39. 39. Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen (LvdK 180) t. E.L. Smelik; m. J. Crüger Gezang 180: 1, 3 en ❹
 40. 40. Zingen kinderlied ELB 168: Dank U voor deze nieuwe morgen
 41. 41. Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168) t. & m. M.G. Schneider; v. J. Kuyper Kinderlied ELB 168: ❶, 2, 3, 4, 5, 6, en 7
 42. 42. Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168) t. & m. M.G. Schneider; v. J. Kuyper Kinderlied ELB 168: 1, ❷, 3, 4, 5, 6, en 7
 43. 43. Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168) t. & m. M.G. Schneider; v. J. Kuyper Kinderlied ELB 168: 1, 2, ❸, 4, 5, 6, en 7
 44. 44. Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168) t. & m. M.G. Schneider; v. J. Kuyper Kinderlied ELB 168: 1, 2, 3, ❹, 5, 6, en 7
 45. 45. Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168) t. & m. M.G. Schneider; v. J. Kuyper Kinderlied ELB 168: 1, 2, 3, 4, ❺, 6, en 7
 46. 46. Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168) t. & m. M.G. Schneider; v. J. Kuyper Kinderlied ELB 168: 1, 2, 3, 4, 5, ❻, en 7
 47. 47. Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168) t. & m. M.G. Schneider; v. J. Kuyper Kinderlied ELB 168: 1, 2, 3, 4, 5, 6, en ❼
 48. 48. Verkondiging: ‘De zingende Jezusʼ
 49. 49. Zingen: ELB 118: 1, 2 en 4 Hij kwam bij ons heel gewoon
 50. 50. Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman ELB 118: ❶, r, 2, r en 4, r
 51. 51. Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman refrein: ELB 118: 1, ⓡ, 2, r en 4, r
 52. 52. Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman ELB 118: 1, r, ❷, r en 4, r
 53. 53. Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman refrein: ELB 118: 1, r, 2, ⓡ en 4, r
 54. 54. Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman ELB 118: 1, r, 2, r en ❹, r
 55. 55. Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman refrein: ELB 118: 1, r, 2, r en 4, ⓡ
 56. 56. Dankgebed en Voorbede Collecte Zingen Gezang 481: 1 en 4 O grote God die liefde zijt
 57. 57. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop Gezang 481: ❶ en 4
 58. 58. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop Gezang 481: ❶ en 4
 59. 59. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop Gezang 481: 1 en ❹
 60. 60. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop Gezang 481: 1 en ❹
 61. 61. Zegen Zingen als antwoord: Gezang 456 vers 3
 62. 62. Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor
 63. 63. DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 8 MAART 2020 Vanavond dienst om 19:00 met Ds. Bijleveld uit Boornbergum over het thema: ‘De ware bekering’

×