Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20190421. 09.30 De Heer is waarlijk opgestaan

10 views

Published on

Voorganger dhr Harry Kamphuis
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20190421. 09.30 De Heer is waarlijk opgestaan

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Kamphuis organist Johannes de Vries “De Heer is waarlijk opgestaan”
 2. 2. VDD ELB 124 Dit is de dag
 3. 3. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt (EL 124) t. H. Oosterhuis; m. J.A. Freylinghausen
 4. 4. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt (EL 124) t. H. Oosterhuis; m. J.A. Freylinghausen
 5. 5. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt (EL 124) t. H. Oosterhuis; m. J.A. Freylinghausen
 6. 6. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt (EL 124) t. H. Oosterhuis; m. J.A. Freylinghausen
 7. 7. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt (EL 124) t. H. Oosterhuis; m. J.A. Freylinghausen
 8. 8. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt (EL 124) t. H. Oosterhuis; m. J.A. Freylinghausen
 9. 9. VDD ELB 131 – 1, 2, 4, 6 Nu is het Pasen,
 10. 10. Nu is het Pasen – Jezus leeft (EL-131)(ZGz-160) t. A.F. Troost; m. T.Hawels, S. Webb
 11. 11. Nu is het Pasen – Jezus leeft (EL-131)(ZGz-160) t. A.F. Troost; m. T.Hawels, S. Webb
 12. 12. Nu is het Pasen – Jezus leeft (EL-131)(ZGz-160) t. A.F. Troost; m. T.Hawels, S. Webb
 13. 13. Nu is het Pasen – Jezus leeft (EL-131)(ZGz-160) t. A.F. Troost; m. T.Hawels, S. Webb
 14. 14. Welkom Voorganger dhr Kamphuis organist Johannes de Vries “De Heer is waarlijk opgestaan”
 15. 15. JdH 105 Zoekt eerst het Koninkrijk van God
 16. 16. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton A A A A B B
 17. 17. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton A A B B
 18. 18. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton A A B B
 19. 19. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton A A B B
 20. 20. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton A A B B
 21. 21. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton A A B B
 22. 22. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton A A B B
 23. 23. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton A A B B
 24. 24. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton A A B B
 25. 25. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton A A B B
 26. 26. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton A A B B
 27. 27. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton A A B B
 28. 28. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton A A B B
 29. 29. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton A A B B
 30. 30. Votum en groet
 31. 31. Ere zij de Vader - Klein Gloria (EL 254 ) m. anoniem
 32. 32. Gebed
 33. 33. Kinderlied ELB 460 Komt laat ons zingen vandaag
 34. 34. Komt, laat ons zingen vandaag (Opw 82) (ELB 460) t. & m. anoniem (Opwekking)
 35. 35. Komt, laat ons zingen vandaag (Opw 82) (ELB 460) t. & m. anoniem (Opwekking)
 36. 36. Komt, laat ons zingen vandaag (Opw 82) (ELB 460) t. & m. anoniem (Opwekking)
 37. 37. Komt, laat ons zingen vandaag (Opw 82) (ELB 460) t. & m. anoniem (Opwekking)
 38. 38. Komt, laat ons zingen vandaag (Opw 82) (ELB 460) t. & m. anoniem (Opwekking)
 39. 39. Opw 313 In een donker graf gevangen
 40. 40. In een donker graf gevangen (Opw 313) t. & m. G. Kendrick; v. anoniem allen:
 41. 41. In een donker graf gevangen (Opw 313) t. & m. G. Kendrick; v. anoniem M: V: M: V: allen:
 42. 42. In een donker graf gevangen (Opw 313) t. & m. G. Kendrick; v. anoniem allen:
 43. 43. In een donker graf gevangen (Opw 313) t. & m. G. Kendrick; v. anoniem M: V: M: V: allen:
 44. 44. In een donker graf gevangen (Opw 313) t. & m. G. Kendrick; v. anoniem allen:
 45. 45. In een donker graf gevangen (Opw 313) t. & m. G. Kendrick; v. anoniem M: V: M: V: allen:
 46. 46. In een donker graf gevangen (Opw 313) t. & m. G. Kendrick; v. anoniem allen:
 47. 47. In een donker graf gevangen (Opw 313) t. & m. G. Kendrick; v. anoniem M: V: M: V: allen:
 48. 48. Lezen Joh 20 : 1 t/m 18 HSV De opstanding 201En op de eerste dag van de ​week​ ging ​Maria Magdalena​ vroeg, toen het nog donker was, naar het ​graf, en zij zag dat de steen van het ​graf​ weggenomen was. 2Daarom snelde zij terug en ging naar ​Simon​ ​Petrus​ en naar de andere discipel, die ​Jezus​ liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het ​graf​ weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben.
 49. 49. 3Petrus​ dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het ​graf. 4En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan ​Petrus, en kwam als eerste bij het ​graf. 5En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in.
 50. 50. 6Simon​ ​Petrus​ dan kwam en volgde hem, en ging het ​graf​ wel binnen en zag de doeken liggen. 7En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. 8Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het ​graf​ gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde.
 51. 51. 9Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. 10De discipelen dan gingen weer naar huis. De verschijning aan Maria Magdalena 11Maar Maria stond huilend buiten bij het ​graf​ en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het ​graf,
 52. 52. 12en zij zag twee ​engelen​ in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van ​Jezus​ gelegen had; 13en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben. 14En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag ​Jezus​ staan, maar zij wist niet dat het ​Jezus​ was.
 53. 53. 15Jezus​ zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen. 16Jezus​ zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: ​Rabboeni; dat betekent: Meester.
 54. 54. 17Jezus​ zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. 18Maria Magdalena​ ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.
 55. 55. JdH 45 U zij de glorie
 56. 56. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 57. 57. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 58. 58. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 59. 59. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 60. 60. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 61. 61. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 62. 62. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 63. 63. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 64. 64. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 65. 65. Verkondiging
 66. 66. Een vrouw met : • Een verleden. • Een liefde voor haar Heer. • Een zuster met een opdracht .
 67. 67. Dankzegging en voorbeden
 68. 68. Collecte Neemias en eigen gemeente
 69. 69. JdH 25 Daar juicht een toon
 70. 70. Daar juicht een toon (OT1 88) t. E. Gerdes; m. H.A.C. Malan
 71. 71. Daar juicht een toon (OT1 88) t. E. Gerdes; m. H.A.C. Malan
 72. 72. Daar juicht een toon (OT1 88) t. E. Gerdes; m. H.A.C. Malan
 73. 73. Daar juicht een toon (OT1 88) t. E. Gerdes; m. H.A.C. Malan
 74. 74. Zegen, 3 x amen

×