Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20190120, 19.00 Kijk omhoog!!

14 views

Published on

voorganger dhr Reijer Pasterkamp
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20190120, 19.00 Kijk omhoog!!

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Pasterkamp organist Johannes de Vries Thema: “Kijk omhoog!!”
 2. 2. VDD ZG 199 In Christus brengt God ons terecht
 3. 3. 1. In Christus brengt God ons terecht, Hij blijft zijn schepping trouw; in Hem bestaat geen heer, geen knecht, geen man meer en geen vrouw.
 4. 4. In Christus is de muur geslecht die haat en scheiding bracht, Hij was als meester aller knecht zijn zwakheid was zijn kracht.
 5. 5. In Christus is geen bruin of blank, geen heiden en geen jood, Hij is de nieuwe mens, God dank, de grens aan haat en dood!
 6. 6. In Christus is de minste meer, wie schulden had, maakt winst, de slaaf niet minder dan de heer, de meeste krijgt het minst
 7. 7. In Christus zal God met ons zijn, Hij geeft vermoeiden rust, een vader bij zijn kind in pijn, een moeder die het kust.
 8. 8. In Christus wenkt een nieuw bestaan: een stad, versierd als bruid, met poorten die wijd openstaan daalt dan de hemel uit!
 9. 9. Welkom Voorganger dhr Pasterkamp organist Johannes de Vries Thema: “Kijk omhoog!!”
 10. 10. P 108 – 1, 2 Mijn hart is Heer,
 11. 11. Psalm 108 (LvdK) t. M. Nijhoff, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 12. 12. Psalm 108 (LvdK) t. M. Nijhoff, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 13. 13. Psalm 108 (LvdK) t. M. Nijhoff, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 14. 14. Psalm 108 (LvdK) t. M. Nijhoff, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 15. 15. Welkom Belijdenis en groet
 16. 16. Kroon Hem met gouden kroon
 17. 17. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 18. 18. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 19. 19. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 20. 20. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 21. 21. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 22. 22. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 23. 23. Gebed
 24. 24. G 476 Eeuwig Woord
 25. 25. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476) t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
 26. 26. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476) t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
 27. 27. Lezen Psalm 8 herziene statenvertaling. 1Voor de koorleider. Op de Gittit. Een psalm van David. 2 O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, U, die uw majesteit toont aan de hemel. 3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt U sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt,
 28. 28. om vijand en de vergelder te doen verstommen. 4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die U bereid hebt: 5 wat is de mens, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? 6 Toch hebt U hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond.
 29. 29. 7 U doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt U onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en runderen samen en ook de dieren van het veld, 9 de vogelen van de hemels en de vissen der zee, En die de paden der zeeën doorkruisen. 10 O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.
 30. 30. NLB 919 Gij die alle sterren houdt
 31. 31. Gij die alle sterren houdt (LB 919) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 32. 32. Gij die alle sterren houdt (LB 919) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 33. 33. Gij die alle sterren houdt (LB 919) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 34. 34. Gij die alle sterren houdt (LB 919) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 35. 35. Jesaja 40
 36. 36. 12 Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal? 13 Wie bestuurde de Geest des HEREN en onderrichtte Hem als zijn raadsman? 14 Wie raadpleegde Hij, dat deze Hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg van het verstand doen kennen?
 37. 37. 15 Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal; zie, eilanden zijn als fijn stof, dat uitgestrooid wordt; 25 Met wie dan wilt u Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt de Heilige. 26 Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen?
 38. 38. Hij, die het heer daarvan in groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter. 27 Waarom zegt u, o Jakob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de HERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?
 39. 39. 28 Weet u het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, Zijn verstand is niet te doorgronden. 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. 30 Jongelingen worden moe en mat, zelfs jonge mannen struikelen,
 40. 40. 31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
 41. 41. NLB 919 – 3, 4 God is dan wat U verliet
 42. 42. Gij die alle sterren houdt (LB 919) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 43. 43. Gij die alle sterren houdt (LB 919) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 44. 44. Gij die alle sterren houdt (LB 919) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 45. 45. Gij die alle sterren houdt (LB 919) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 46. 46. Kijk omhoog!!
 47. 47. Grote God, wij loven U,
 48. 48. Grote God, wij loven U (LB 413) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. 18e eeuw
 49. 49. Grote God, wij loven U (LB 413) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. 18e eeuw
 50. 50. Grote God, wij loven U (LB 413) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. 18e eeuw
 51. 51. Grote God, wij loven U (LB 413) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. 18e eeuw
 52. 52. Grote God, wij loven U (LB 413) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. 18e eeuw
 53. 53. Grote God, wij loven U (LB 413) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. 18e eeuw
 54. 54. Dankgebed, stil gebed, Onze Vader
 55. 55. Collecte 1ste Neemias 2de eigen gemeente
 56. 56. Heer God U loven wij,
 57. 57. Heer, God, U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 58. 58. Heer, God, U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 59. 59. Heer, God, U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 60. 60. Heer, God, U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 61. 61. Heer, God, U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 62. 62. Zegening, 3 x amen

×