Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20190113, 19.00 adviezen voor 2019

11 views

Published on

Noordwolde zingt over.... adviezen voor 2019
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20190113, 19.00 adviezen voor 2019

 1. 1. Welkom Noordwolde zingt over …. adviezen voor 2019. Organist Johannes de Vries.
 2. 2. VDD JdH 210 Kom tot uw Heiland, toef langer niet
 3. 3. Kom tot uw Heiland (JdH 210) t. Joh. de Heer; m. G.F. Root
 4. 4. Kom tot uw Heiland (JdH 210) t. Joh. de Heer; m. G.F. Root
 5. 5. Kom tot uw Heiland (JdH 210) t. Joh. de Heer; m. G.F. Root
 6. 6. Kom tot uw Heiland (JdH 210) t. Joh. de Heer; m. G.F. Root
 7. 7. Kom tot uw Heiland (JdH 210) t. Joh. de Heer; m. G.F. Root
 8. 8. Kom tot uw Heiland (JdH 210) t. Joh. de Heer; m. G.F. Root
 9. 9. Welkom Noordwolde zingt over …. adviezen voor 2019. Organist Johannes de Vries. Mededelingen
 10. 10. Opw 642 De rivier
 11. 11. Al mijn zonden (HH 294) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen
 12. 12. Al mijn zonden (HH 294) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen
 13. 13. Al mijn zonden (HH 294) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen refrein:
 14. 14. Al mijn zonden (HH 294) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen
 15. 15. Al mijn zonden (HH 294) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen refrein:
 16. 16. Al mijn zonden (HH 294) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen
 17. 17. ELB 180 ‘K ben een koninklijk kind
 18. 18. 1 'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en 'k zal wonen in's Konings paleis, in die stad nooit aanschouwd, met straten van goud: glorievol als een schoon paradijs.
 19. 19. Refrein allen: 'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en zijn oog rust zo teder op mij! Als de daag'raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord, roept Hij mij om te staan aan zijn zij!
 20. 20. 2 'k Ben een koninklijk kind, niet slechts dienstknecht of vrind, 'k ben gekocht met het bloed van mijn Heer! En dat bloed geeft mij recht, meer te zijn dan een knecht, 'k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.
 21. 21. Refrein VROUWEN: 'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en zijn oog rust zo teder op mij! Als de daag'raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord, roept Hij mij om te staan aan zijn zij!
 22. 22. 3 'k Ben een koninklijk kind, dat zijn vreugd daar in vindt, God te loven met jub'lende stem, tot ik sta voor de poort, van het hemelse oord, waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!
 23. 23. Refrein MANNEN: 'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en zijn oog rust zo teder op mij! Als de daag'raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord, roept Hij mij om te staan aan zijn zij!
 24. 24. Gebed
 25. 25. ELB 209 Kom in mijn hart
 26. 26. Kom in mijn hart (EL 209) t. & m. H.D. Clarke; v. T. Wever
 27. 27. Kom in mijn hart (EL 209) t. & m. H.D. Clarke; v. T. Wever
 28. 28. Kom in mijn hart (EL 209) t. & m. H.D. Clarke; v. T. Wever
 29. 29. G 300 -1, 5, 6 Eens als de bazuinen klinken
 30. 30. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 31. 31. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 32. 32. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 33. 33. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 34. 34. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 35. 35. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 36. 36. ELB 137 Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen 4 x
 37. 37. Allen
 38. 38. Vrouwen
 39. 39. Mannen
 40. 40. Allen
 41. 41. JdH 15 Als de Heiland zal verschijnen wisselzang
 42. 42. 1 Allen Als de Heiland zal verschijnen in glorie op aard, met Zijn kind'ren, al de Zijnen om zich heen geschaard,
 43. 43. Refrein allen o, dan zullen zij juichen, rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.
 44. 44. 2 Mannen Als de Meester zal vergaad'ren van heinde en veer, die Hem volgen op Zijn wenken. steeds zoekend Zijn eer.
 45. 45. Refrein allen o, dan zullen zij juichen, rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.
 46. 46. 3 vrouwen Als het Lam Gods op de wolken van zuid en van noord zal verzaam'len uit de volken, wie Hem toebehoort.
 47. 47. Refrein allen o, dan zullen zij juichen, rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.
 48. 48. 4 Allen O, mijn ziele, blijf dan waken en wachten op Hem, want dat tijdstip zal dra naken, ja, let op Zijn stem.
 49. 49. Refrein allen o, dan zullen zij juichen, rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.
 50. 50. Jakobus 1 : 19 t/m 27 Geloven en doen
 51. 51. 19Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in ​het kwaad​ worden.20Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen ​rechtvaardig​ is. 21Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.
 52. 52. 22Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. 23Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: 24hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. 25Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt,
 53. 53. en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. 26Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. 27Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: ​weduwen​ en wezen​ bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.
 54. 54. Psalm 1 : 1 – 3
 55. 55. 11Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan ​tafel​ zit, 2maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
 56. 56. 3Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.
 57. 57. ELB 122 Daar juicht een toon
 58. 58. Daar juicht een toon (EL 122) t. E. Gerdes; m. H.A.C. Malan
 59. 59. Daar juicht een toon (EL 122) t. E. Gerdes; m. H.A.C. Malan
 60. 60. Daar juicht een toon (EL 122) t. E. Gerdes; m. H.A.C. Malan
 61. 61. Daar juicht een toon (EL 122) t. E. Gerdes; m. H.A.C. Malan
 62. 62. ELB 413 De Lichtstad
 63. 63. Vrouwen
 64. 64. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt refrein:
 65. 65. Mannen
 66. 66. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt refrein:
 67. 67. Vrouwen
 68. 68. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt refrein:
 69. 69. Mannen
 70. 70. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt refrein:
 71. 71. Opw 386 – 1, 2, 5 Lof zij de Heer
 72. 72. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, ± 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 73. 73. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, ± 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 74. 74. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, ± 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 75. 75. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, ± 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 76. 76. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, ± 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 77. 77. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, ± 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 78. 78. O Heer Jezus, ja kom spoed
 79. 79. 1. O Heer Jezus, ja kom spoedig, kom en help ons uit dit dal. ’t Wordt zo donker ’t is zo angstig tranen vloeien overal
 80. 80. Vrouwen O Heer Jezus kom, Mannen O Heer Jezus kom Vrouwen Ja kom haastig, Mannen ja kom haastig, Allen kom Heer Jezus kom.
 81. 81. 4. Ja wij richten onze harten op U Heer op U alleen. Zend Uw licht en waarheid neder, breek door onze twijfel heen.
 82. 82. Vrouwen O Heer Jezus kom, Mannen O Heer Jezus kom Vrouwen Ja kom haastig, Mannen ja kom haastig, Allen kom Heer Jezus kom.
 83. 83. 5. Groot o Heer is ons verlangen U te zien in Heerlijkheid. Laat ons zingend U verwachten, prijzen tot in eeuwigheid!
 84. 84. Vrouwen O Heer Jezus kom, Mannen O Heer Jezus kom Vrouwen Ja kom haastig, Mannen ja kom haastig, Allen kom Heer Jezus kom.
 85. 85. Dankgebed
 86. 86. Collecte 1ste st. Charis Roemenië 2de eigen gemeente
 87. 87. ELB 132 U zij de glorie
 88. 88. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 89. 89. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 90. 90. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 91. 91. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 92. 92. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 93. 93. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 94. 94. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 95. 95. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 96. 96. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 97. 97. LB 425 Vervuld van Uw zegen
 98. 98. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 99. 99. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 100. 100. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 101. 101. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 102. 102. Fijn dat u er was, een gezegende week.

×