Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Welkom
Voorganger: ds Langhout
Organist: dhr Nijmeijer
Lied voor de Dienst:
NLb 280: 1, 3, 5 en 7
De vreugde voert ons naar dit huis,
De vreugde voert ons naar dit huis (LB 280) t. S. de Vries; m. W. Vogel
De vreugde voert ons naar dit huis (LB 280) t. S. de Vries; m. W. Vogel
De vreugde voert ons naar dit huis (LB 280) t. S. de Vries; m. W. Vogel
De vreugde voert ons naar dit huis (LB 280) t. S. de Vries; m. W. Vogel
Mededelingen
Intochtslied:
Psalm 116: 1 en 2
God heb ik lief, want die getrouwe HEER,
Psalm 116 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
Psalm 116 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
Votum en Groet
Intochtslied:
Psalm 116: 4 en 5
Psalm 116 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
Psalm 116 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
Verootmoediging
Zingen:
Gezang 444: 3
(Grote God, wij loven U,)
Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
God's meedogen
Zingen:
Gezang 444: 1
Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
Zingen Kinderlied
ELB 422:
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
Schriftlezing:
Johannes 11: 32 - 44
De opwekking van Lazarus
(NBG’51)
32 Toen Maria dan kwam, waar Jezus was en Hem
zag, viel zij Hem te voet en zeide tot Hem: Here,
indien Gij hier geweest wa...
38 Jezus dan, wederom bij Zichzelf verbolgen, ging
naar het graf; dit nu was een spelonk en er lag een
steen tegenaan. 39 ...
42 Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter
wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik
gesproken, opdat ...
Zingen:
Gezang 443: (1, 2 en 3)
Liefde Gods die elk beminnen,
Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
Verkondiging
Naar aanleiding van Johannes 11
Zingen:
Gezang 169: 4 en 5
(Zing nu de Heer, stem allen in,)
Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169) t. A. den Besten; m. Neurenberg 1523
Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169) t. A. den Besten; m. Neurenberg 1523
Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169) t. A. den Besten; m. Neurenberg 1523
Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169) t. A. den Besten; m. Neurenberg 1523
Dankgebed
Inzameling der gaven
Slotlied:
Zingen Gezang 330: (1, 2 en 3)
Heb dank, o God van alle leven,
Heb dank, o God van alle leven (LvdK 330) t. F. Schurer; m. J.G. Bastiaans
Heb dank, o God van alle leven (LvdK 330) t. F. Schurer; m. J.G. Bastiaans
Heb dank, o God van alle leven (LvdK 330) t. F. Schurer; m. J.G. Bastiaans
Heb dank, o God van alle leven (LvdK 330) t. F. Schurer; m. J.G. Bastiaans
Heb dank, o God van alle leven (LvdK 330) t. F. Schurer; m. J.G. Bastiaans
Heb dank, o God van alle leven (LvdK 330) t. F. Schurer; m. J.G. Bastiaans
Zegen
Zingen:
Amen, amen, amen
Gezegende zondag gewenst
vanavond
Noordwolde Zingt
om 19:00
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2019 maart 24 - 09:30 - ds Langhout

28 views

Published on

preek n.a.v. Johannes 11: 32-44

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2019 maart 24 - 09:30 - ds Langhout

 1. 1. Welkom Voorganger: ds Langhout Organist: dhr Nijmeijer
 2. 2. Lied voor de Dienst: NLb 280: 1, 3, 5 en 7 De vreugde voert ons naar dit huis,
 3. 3. De vreugde voert ons naar dit huis (LB 280) t. S. de Vries; m. W. Vogel
 4. 4. De vreugde voert ons naar dit huis (LB 280) t. S. de Vries; m. W. Vogel
 5. 5. De vreugde voert ons naar dit huis (LB 280) t. S. de Vries; m. W. Vogel
 6. 6. De vreugde voert ons naar dit huis (LB 280) t. S. de Vries; m. W. Vogel
 7. 7. Mededelingen Intochtslied: Psalm 116: 1 en 2 God heb ik lief, want die getrouwe HEER,
 8. 8. Psalm 116 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
 9. 9. Psalm 116 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
 10. 10. Votum en Groet Intochtslied: Psalm 116: 4 en 5
 11. 11. Psalm 116 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
 12. 12. Psalm 116 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
 13. 13. Verootmoediging Zingen: Gezang 444: 3 (Grote God, wij loven U,)
 14. 14. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
 15. 15. God's meedogen Zingen: Gezang 444: 1
 16. 16. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
 17. 17. Zingen Kinderlied ELB 422: Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 18. 18. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 19. 19. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 20. 20. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 21. 21. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 22. 22. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 23. 23. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 24. 24. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 25. 25. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 26. 26. Schriftlezing: Johannes 11: 32 - 44 De opwekking van Lazarus (NBG’51)
 27. 27. 32 Toen Maria dan kwam, waar Jezus was en Hem zag, viel zij Hem te voet en zeide tot Hem: Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. 33 Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd, 34 en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie. 35 Jezus weende. 36 De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had! 37 Maar sommigen van hen zeiden: Had Hij, die de ogen van de blinde heeft geopend, niet kunnen maken, dat ook deze niet stierf?
 28. 28. 38 Jezus dan, wederom bij Zichzelf verbolgen, ging naar het graf; dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan. 39 Jezus zeide: Neemt de steen weg! Marta, de zuster van de gestorvene, zeide tot Hem: Here, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag. 40 Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? 41 Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt.
 29. 29. 42 Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. 43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! 44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.
 30. 30. Zingen: Gezang 443: (1, 2 en 3) Liefde Gods die elk beminnen,
 31. 31. Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
 32. 32. Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
 33. 33. Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
 34. 34. Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
 35. 35. Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
 36. 36. Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
 37. 37. Verkondiging Naar aanleiding van Johannes 11
 38. 38. Zingen: Gezang 169: 4 en 5 (Zing nu de Heer, stem allen in,)
 39. 39. Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169) t. A. den Besten; m. Neurenberg 1523
 40. 40. Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169) t. A. den Besten; m. Neurenberg 1523
 41. 41. Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169) t. A. den Besten; m. Neurenberg 1523
 42. 42. Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169) t. A. den Besten; m. Neurenberg 1523
 43. 43. Dankgebed Inzameling der gaven Slotlied: Zingen Gezang 330: (1, 2 en 3) Heb dank, o God van alle leven,
 44. 44. Heb dank, o God van alle leven (LvdK 330) t. F. Schurer; m. J.G. Bastiaans
 45. 45. Heb dank, o God van alle leven (LvdK 330) t. F. Schurer; m. J.G. Bastiaans
 46. 46. Heb dank, o God van alle leven (LvdK 330) t. F. Schurer; m. J.G. Bastiaans
 47. 47. Heb dank, o God van alle leven (LvdK 330) t. F. Schurer; m. J.G. Bastiaans
 48. 48. Heb dank, o God van alle leven (LvdK 330) t. F. Schurer; m. J.G. Bastiaans
 49. 49. Heb dank, o God van alle leven (LvdK 330) t. F. Schurer; m. J.G. Bastiaans
 50. 50. Zegen Zingen: Amen, amen, amen
 51. 51. Gezegende zondag gewenst vanavond Noordwolde Zingt om 19:00

×