Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20181202, 19.00 Advents zang

22 views

Published on

Noordwolde zingt over ... advent
organist Johannes de Vries
mmv gelegenheidskoor Wolvega
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20181202, 19.00 Advents zang

 1. 1. Welkom Noordwolde zingt met….. gelegenheidskoor Wolvega, olv Margje Nagel - Dijkstra organist Johannes de Vries
 2. 2. VDD G 118 – 1 ELB 109 – 1, 3 G 118 - 2
 3. 3. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LvdK 118) t. C.W. Osterwald; v. E.E. Gewin; m. J.W. Franck
 4. 4. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LvdK 118) t. C.W. Osterwald; v. E.E. Gewin; m. J.W. Franck
 5. 5. Al wie dolend in het donker (EL 109) t. H. Jongerius; m. H.J. Gauntlett
 6. 6. Al wie dolend in het donker (EL 109) t. H. Jongerius; m. H.J. Gauntlett
 7. 7. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LvdK 118) t. C.W. Osterwald; v. E.E. Gewin; m. J.W. Franck
 8. 8. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LvdK 118) t. C.W. Osterwald; v. E.E. Gewin; m. J.W. Franck
 9. 9. Welkom Noordwolde zingt met….. gelegenheidskoor Wolvega, olv Margje Nagel - Dijkstra organist Johannes de Vries
 10. 10. Welkom en gebed
 11. 11. Gezang 125:1,3 en 5 O kom o kom Immanuel Gezang 124:1,2 en 4 Nu daagt het in het oosten
 12. 12. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 13. 13. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 14. 14. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 15. 15. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 16. 16. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 17. 17. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 18. 18. Gezang 124:1,2 en 4 Nu daagt het in het oosten
 19. 19. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius
 20. 20. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius
 21. 21. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius
 22. 22. Koor: Een roep een stem Kijk eens om je heen Advent der Christenheit
 23. 23. Koor zingt: Een roep, een stem in vele talen klimt van de aard’ tot U, o Heer, een bidden dat zich blijf herhalen daar waar het dag wordt, telkens weer.
 24. 24. Gemeente zingt: Gebeden stijgen allerwegen in eensgezindheid wereldwijd. Om uw nabijheid en uw zegen voor naasten in verbondenheid.
 25. 25. Koor zingt: En over bergen en door dalen gaat ook ons lied de wereld rond, weerklinkt als echo vele malen, een etmaal lang van mond tot mond.
 26. 26. Koor en gemeente zingen: Zo vormen wij een kring van bidden om uw genade en uw kracht. Voor medemensen uit ons midden, dit volk, dat hulp van U verwacht.
 27. 27. Het koor zingt voor ons: Kijk eens om je heen Advent der Christenheit
 28. 28. Lezen Lukas 1: Aankondiging van de geboorte van Jezus 26In de zesde maand werd de ​engel​ ​Gabriël​ door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 27naar een ​maagd​ die ondertrouwd was met een man, van wie de naam ​Jozef​ was, uit het huis van ​David; en de naam van de ​maagd​ was ​Maria.
 29. 29. 28En toen de ​engel​ bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 29Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. 30En de ​engel​ zei tegen haar: Wees niet bevreesd, ​Maria, want u hebt ​genade​ gevonden bij God.
 30. 30. 31En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam ​Jezus​ geven. 32Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader ​David​ geven, 33en Hij zal over het huis van ​Jakob​ ​Koning​ zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.
 31. 31. 34Maria​ zei tegen de ​engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 35En de ​engel​ antwoordde en zei tegen haar: De ​Heilige​ Geest​ zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het ​Heilige​ Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. 36En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon,
 32. 32. in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. 37Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 38Maria​ zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de ​engel​ ging van haar weg.
 33. 33. Zingen G 132 - 1, 3 Er is een roos ontloken G 143 - 1, 2, 3 Stille nacht,
 34. 34. Er is een roos ontloken (LvdK 132) t. J. Wit; m. M. Praetorius
 35. 35. Er is een roos ontloken (LvdK 132) t. J. Wit; m. M. Praetorius
 36. 36. Er is een roos ontloken (LvdK 132) t. J. Wit; m. M. Praetorius
 37. 37. Er is een roos ontloken (LvdK 132) t. J. Wit; m. M. Praetorius
 38. 38. Zingen G 143 - 1, 2, 3 Stille nacht,
 39. 39. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Yserinkhuysen; m. F. Gruber
 40. 40. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Yserinkhuysen; m. F. Gruber
 41. 41. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Yserinkhuysen; m. F. Gruber
 42. 42. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Yserinkhuysen; m. F. Gruber
 43. 43. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Yserinkhuysen; m. F. Gruber
 44. 44. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Yserinkhuysen; m. F. Gruber
 45. 45. Koor. Neem Heer mijn beide handen 1 en 2 koor, 3 allen United in Christ Liefde faalt nooit
 46. 46. Neem, Heer, mijn beide handen (EL 235) t. J. van Hausman; m. P.F. Silcher
 47. 47. Neem, Heer, mijn beide handen (EL 235) t. J. van Hausman; m. P.F. Silcher
 48. 48. Koor. United in Christ Liefde faalt nooit
 49. 49. Lezing Mattheus 1 Een engel verschijnt aan Jozef 18De geboorte van ​Jezus​ ​Christus​ was nu als volgt. Terwijl ​Maria, Zijn moeder, met ​Jozef​ in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de ​Heilige​ Geest.
 50. 50. 19Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij ​rechtvaardig​ was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. 20Terwijl Jozef deze dingen overwoog, zie, een ​engel​ van de Heere verscheen hem in een ​droom en zei: ​Jozef, ​zoon van ​David, wees niet bevreesd ​Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de ​Heilige​ Geest;
 51. 51. 21en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de Naam ​Jezus​ geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun ​zonden. 22Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de ​profeet, toen hij zei:
 52. 52. 23Zie, de ​maagd​ zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam ​Immanuel​ geven; vertaald betekent dat: God met ons. 24Toen ​Jozef​ uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de ​engel​ van de Heere hem bevolen had, en hij nam Maria bij zich.
 53. 53. Zingen. Gezang 145:1,2 en 3 Nu zijt welle komme Gezang 150 (om en om) In den beginne was het
 54. 54. Nu zijt wellekome (LvdK 145) t. oud-Nederlands lied; m. ‘s Hertogenbosch 1627
 55. 55. Nu zijt wellekome (LvdK 145) t. oud-Nederlands lied; m. ‘s Hertogenbosch 1627
 56. 56. Nu zijt wellekome (LvdK 145) t. oud-Nederlands lied; m. ‘s Hertogenbosch 1627
 57. 57. Zingen. Gezang 150 In den beginne was het 1ste allen 2 en 4 vrouwen 3 en 5 mannen
 58. 58. In den beginne was het woord (LvdK 150) t. T. Naastepad; m. Genève 1551
 59. 59. In den beginne was het woord (LvdK 150) t. T. Naastepad; m. Genève 1551
 60. 60. In den beginne was het woord (LvdK 150) t. T. Naastepad; m. Genève 1551
 61. 61. In den beginne was het woord (LvdK 150) t. T. Naastepad; m. Genève 1551
 62. 62. In den beginne was het woord (LvdK 150) t. T. Naastepad; m. Genève 1551
 63. 63. Koor. Hor in die klank The Lord is born
 64. 64. Zingen. Gezang 138 Komt allen tezamen Refrein in wisselzang Opwekking 525 Jubel het uit
 65. 65. Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem allen:
 66. 66. M. V. A. Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem
 67. 67. allen: Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem
 68. 68. M. V. A. Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem
 69. 69. allen: Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem
 70. 70. M. V. A. Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem
 71. 71. allen: Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem
 72. 72. M. V. A. Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem
 73. 73. Zingen. Opwekking 525 Jubel het uit
 74. 74. Jubel het uit (Opw 525) t. I. Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
 75. 75. Jubel het uit (Opw 525) t. I. Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
 76. 76. Jubel het uit (Opw 525) t. I. Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
 77. 77. Jubel het uit (Opw 525) t. I. Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
 78. 78. Jubel het uit (Opw 525) t. I. Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
 79. 79. Jubel het uit (Opw 525) t. I. Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
 80. 80. Jubel het uit (Opw 525) t. I. Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
 81. 81. Danken en bidden collecte 1ste evangelisatie 2de eigen gemeente
 82. 82. Ere zij God (GKV 50) t. Lucas 2:14; m. J.A.B. Schulz
 83. 83. Ere zij God (GKV 50) t. Lucas 2:14; m. J.A.B. Schulz
 84. 84. Ere zij God (GKV 50) t. Lucas 2:14; m. J.A.B. Schulz
 85. 85. Ere zij God (GKV 50) t. Lucas 2:14; m. J.A.B. Schulz
 86. 86. Fijn dat u er was, een gezegende week.

×