Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20181118, 09.30 Verzoend met God!

18 views

Published on

Voorganger ds mevr Sijtsma - van Oeveren
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20181118, 09.30 Verzoend met God!

 1. 1. Welkom Voorganger ds Sijtsma – Van Oeveren organist Johannes de Vries Thema: “verzoend met God!” Viering Heilig Avondmaal
 2. 2. Lied vdd ELB 295 Wij worden genodigd aan tafel
 3. 3. Wij worden genodigd aan tafel te gaan (EL 295) t. & m. E. Stern
 4. 4. Wij worden genodigd aan tafel te gaan (EL 295) t. & m. E. Stern
 5. 5. Wij worden genodigd aan tafel te gaan (EL 295) t. & m. E. Stern
 6. 6. Wij worden genodigd aan tafel te gaan (EL 295) t. & m. E. Stern
 7. 7. Wij worden genodigd aan tafel te gaan (EL 295) t. & m. E. Stern
 8. 8. Welkom Voorganger ds Sijtsma – Van Oeveren organist Johannes de Vries Thema: “verzoend met God!” Viering Heilig Avondmaal
 9. 9. P 118 – 1, 5a, 10b Laat ieder ‘s Heren goedheid
 10. 10. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 11. 11. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 12. 12. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 13. 13. Stil gebed Votum en groet Prijst God die ons het leven geeft. O, prijs zijn almacht, al wat leeft. Prijst Hem die redt en die geneest. Prijst Vader, Zoon en Heilige Geest.
 14. 14. Verootmoediging 1ste deel formulier P 32 - 2
 15. 15. Psalm 32 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 16. 16. Psalm 32 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 17. 17. Genadeverkondiging G 365 – 1, 2 De zonden zijn vergeven
 18. 18. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 19. 19. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 20. 20. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 21. 21. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 22. 22. Wetslezing ELB 186 a – 1, 2 Leid mij Heer
 23. 23. Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 24. 24. Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 25. 25. Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 26. 26. Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
 27. 27. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 28. 28. Kinderlied EL 463 Met vreugde zal ik tot U zingen Heer
 29. 29. Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer (EL 463) t. & m. S. Sauni; v. JmeO
 30. 30. Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer (EL 463) t. & m. S. Sauni; v. JmeO
 31. 31. Lezen 2 Cor. 5 : 14 – 21 HSV De bediening van de verzoening
 32. 32. 14Want de ​liefde​ van ​Christus​ dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. 15En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en ​opgewekt​ is. 16Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees;
 33. 33. en al hebben wij ​Christus​ naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. 17Daarom, als iemand in ​Christus​ is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 18En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door ​Jezus​ ​Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.
 34. 34. 19God was het namelijk Die in ​Christus​ de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 20Wij zijn dan gezanten namens ​Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens ​Christus​ smeken wij: laat u met God verzoenen.
 35. 35. 21Want Hem Die geen ​zonde​ gekend heeft, heeft Hij voor ons tot ​zonde​ gemaakt, opdat wij zouden worden ​gerechtigheid​ van God in Hem.
 36. 36. G 26 – 1, 3, 4 Daar is uit ‘s wereld duistre wolken
 37. 37. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken (LvdK 26) t. N. Beets; m. J.G. Bastiaans
 38. 38. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken (LvdK 26) t. N. Beets; m. J.G. Bastiaans
 39. 39. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken (LvdK 26) t. N. Beets; m. J.G. Bastiaans
 40. 40. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken (LvdK 26) t. N. Beets; m. J.G. Bastiaans
 41. 41. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken (LvdK 26) t. N. Beets; m. J.G. Bastiaans
 42. 42. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken (LvdK 26) t. N. Beets; m. J.G. Bastiaans
 43. 43. Verzoend met God!
 44. 44. G 259 – 1, 2 Halleluja, lof zij het Lam!
 45. 45. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 46. 46. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 47. 47. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 48. 48. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 49. 49. Viering Heilig Avondmaal Lezen 2de deel formulier Rond delen van het brood
 50. 50. Lezing
 51. 51. Ronddelen wijn
 52. 52. G 182 – 1 Jezus, leven van ons leven
 53. 53. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 54. 54. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 55. 55. Laatste deel formulier Dankgebed en voorbeden
 56. 56. Collecten 1ste Diaconie 2de eigen gemeente
 57. 57. G 117 – 1, 3, 4 Hoe zal ik U ontvangen
 58. 58. Hoe zal ik u ontvangen (LvdK 117) t. P. Gerhardt; m. J. Crüger
 59. 59. Hoe zal ik u ontvangen (LvdK 117) t. P. Gerhardt; m. J. Crüger
 60. 60. Hoe zal ik u ontvangen (LvdK 117) t. P. Gerhardt; m. J. Crüger
 61. 61. Hoe zal ik u ontvangen (LvdK 117) t. P. Gerhardt; m. J. Crüger
 62. 62. Hoe zal ik u ontvangen (LvdK 117) t. P. Gerhardt; m. J. Crüger
 63. 63. Hoe zal ik u ontvangen (LvdK 117) t. P. Gerhardt; m. J. Crüger
 64. 64. Zegen, G 456 - 3
 65. 65. Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor

×