Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20181028, 19.00

28 views

Published on

Voorganger ds Scholing
organist Klaas Pesman
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20181028, 19.00

 1. 1. Welkom Voorganger ds Scholing organist dhr Pesman
 2. 2. VDD 109 – 1, 3, 5 Hoor een heilig….
 3. 3. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 4. 4. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 5. 5. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 6. 6. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 7. 7. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 8. 8. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 9. 9. Welkom Voorganger ds Scholing organist dhr Pesman Mededelingen
 10. 10. P 62 – 1, 5 Mijn ziel is stil …..
 11. 11. Psalm 62 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. Genève 1542/1543
 12. 12. Psalm 62 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. Genève 1542/1543
 13. 13. Psalm 62 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. Genève 1542/1543
 14. 14. Psalm 62 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. Genève 1542/1543
 15. 15. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 16. 16. ELB 226 – 1, 2 Heer, ik kom tot U
 17. 17. Heer, ik kom tot U (EL 226) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart
 18. 18. Heer, ik kom tot U (EL 226) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart
 19. 19. Heer, ik kom tot U (EL 226) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart refrein:
 20. 20. Heer, ik kom tot U (EL 226) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart
 21. 21. Heer, ik kom tot U (EL 226) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart
 22. 22. Heer, ik kom tot U (EL 226) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart
 23. 23. Heer, ik kom tot U (EL 226) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart refrein:
 24. 24. Heer, ik kom tot U (EL 226) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart
 25. 25. Heer, ik kom tot U (EL 226) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart
 26. 26. Gebed
 27. 27. ELB 203 Genade zo oneindig groot
 28. 28. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 29. 29. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 30. 30. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 31. 31. Lezen Exodus 20 NBV
 32. 32. 201Toen sprak God deze woorden: 2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit ​Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 3Vereer naast mij geen ​andere ​goden. 4Maak geen ​godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.
 33. 33. 5Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen ​andere ​goden​ naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de ​kinderen​ boeten, en ook het derde ​geslacht​ en het vierde, wanneer ze mij haten;6maar als ze mij ​liefhebben​ en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn ​liefde​ tot in het duizendste ​geslacht.
 34. 34. 7Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 8Houd de ​sabbat​ in ere, het is een ​heilige​ dag. 9Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken.
 35. 35. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw ​slaven​ en ​slavinnen, voor uw ​vee, en ook voor ​vreemdelingen​ die bij u in de stad wonen. 11Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de ​sabbat​ gezegend en ​heilig​ verklaard. 12Toon ​eerbied​ voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
 36. 36. 13Pleeg geen ​moord. 14Pleeg geen ​overspel. 15Steel niet. 16Leg over een ander geen vals getuigenis af. 17Zet uw zinnen niet op het ​huis​ van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn ​slaaf, zijn ​slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’
 37. 37. 18Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ​ramshoorn​ en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand staan. 19Ze zeiden tegen ​Mozes: ‘Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we.’
 38. 38. 20Maar ​Mozes​ antwoordde: ‘Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ​ontzag​ voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt.’ 21En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging ​Mozes​ naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.
 39. 39. Regels en wetten 22De HEER droeg ​Mozes​ op het volgende tegen de Israëlieten te zeggen: ‘Jullie zijn er getuige van geweest dat ik vanuit de hemel tot jullie heb gesproken. 23Je mag daarom geen ​goden​ van zilver of goud maken om die naast mij te vereren.24Maak voor mij een altaar van aarde, en slacht daarop je schapen, ​
 40. 40. geiten​ en runderen voor de ​brandoffers​ en vredeoffers. Op elke plaats waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie toe komen en je ​zegenen. 25Als je voor mij een ​stenen​ ​altaar​ wilt bouwen, gebruik dan geen gehouwen ​stenen, want door de ​stenen​ met een beitel te bewerken ontwijd je ze. 26En breng geen treden aan, want als je daarlangs omhoog zou gaan, zou men je geslachtsdelen zien.’
 41. 41. G 473 – 1, 2, 3 Neem mijn leven,
 42. 42. Neem mijn leven (LvdK 473) t. F.R. Havergal, C.B. Burger; m. J.H. Knecht
 43. 43. allen: Neem mijn leven (LvdK 473) t. F.R. Havergal, C.B. Burger; m. J.H. Knecht
 44. 44. allen: Neem mijn leven (LvdK 473) t. F.R. Havergal, C.B. Burger; m. J.H. Knecht
 45. 45. Lezen Psalm 119 : 10 - 12
 46. 46. 10Met heel mijn ​hart​ heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. 11Uw ​belofte​ heb ik in mijn ​hart​ geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen. 12Geprezen bent u, HEER, onderwijs mij in uw wetten.
 47. 47. P 119 – 1 , 3 Welzalig die de rechte wegen gaan
 48. 48. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 49. 49. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 50. 50. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 51. 51. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 52. 52. Verkondiging
 53. 53. ELB 341 Heer, God, U loven wij
 54. 54. Heer, God, U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 55. 55. Heer, God, U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 56. 56. Heer, God, U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 57. 57. Heer, God, U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 58. 58. Heer, God, U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 59. 59. Geloofsbelijdenis
 60. 60. HH 344 Ik geloof, dat God mijn Vader
 61. 61. Ik geloof dat God mijn Vader (VLi 100) t. A.F. Troost; m. J. Goss
 62. 62. Ik geloof dat God mijn Vader (VLi 100) t. A.F. Troost; m. J. Goss
 63. 63. Ik geloof dat God mijn Vader (VLi 100) t. A.F. Troost; m. J. Goss
 64. 64. Ik geloof dat God mijn Vader (VLi 100) t. A.F. Troost; m. J. Goss
 65. 65. Ik geloof dat God mijn Vader (VLi 100) t. A.F. Troost; m. J. Goss
 66. 66. Ik geloof dat God mijn Vader (VLi 100) t. A.F. Troost; m. J. Goss
 67. 67. Dankgebed
 68. 68. Collecte: 1ste Mensenkinderen 2de eigen gemeente
 69. 69. G 464 – 1, 2 Alle volken looft de Here
 70. 70. Alle volken, looft de Here (LvdK 464) t. J.P. Heye; m. 1704
 71. 71. Alle volken, looft de Here (LvdK 464) t. J.P. Heye; m. 1704
 72. 72. Alle volken, looft de Here (LvdK 464) t. J.P. Heye; m. 1704
 73. 73. Alle volken, looft de Here (LvdK 464) t. J.P. Heye; m. 1704
 74. 74. Zegen, 3 x amen

×