Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20181021, 19.00 noordwolde zingt

528 views

Published on

Noordwolde zingt
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • //DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... //DOWNLOAD PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... //DOWNLOAD EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... //DOWNLOAD doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... //DOWNLOAD PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... //DOWNLOAD EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... //DOWNLOAD doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

20181021, 19.00 noordwolde zingt

 1. 1. Welkom Noordwolde zingt organist Johannes de Vries
 2. 2. VDD G 293 Wat de toekomst brengen moge
 3. 3. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 4. 4. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 5. 5. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 6. 6. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 7. 7. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 8. 8. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 9. 9. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 10. 10. Welkom Noordwolde zingt organist Johannes de Vries Mededelingen
 11. 11. P 68 – 10 Geloofd zij God met diepst ontzag ( OB)
 12. 12. Psalm 68 (Berijming 1773)
 13. 13. Psalm 68 (Berijming 1773)
 14. 14. Psalm 68 (Berijming 1773)
 15. 15. Gebed
 16. 16. *Op bergen en in dalen *Ga niet alleen door ‘t leven
 17. 17. Op bergen en in dalen (JdH 306) t. A. van den Berg; m. C. de Pauw
 18. 18. Op bergen en in dalen (JdH 306) t. A. van den Berg; m. C. de Pauw
 19. 19. Op bergen en in dalen (JdH 306) t. A. van den Berg; m. C. de Pauw
 20. 20. Op bergen en in dalen (JdH 306) t. A. van den Berg; m. C. de Pauw
 21. 21. Op bergen en in dalen (JdH 306) t. A. van den Berg; m. C. de Pauw
 22. 22. Op bergen en in dalen (JdH 306) t. A. van den Berg; m. C. de Pauw
 23. 23. *Ga niet alleen door ‘t leven
 24. 24. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 25. 25. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 26. 26. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 27. 27. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 28. 28. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 29. 29. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 30. 30. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 31. 31. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 32. 32. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 33. 33. Lezen Jesaja 49 NBV
 34. 34. 8Dit zegt de HEER: In het uur van mijn ​genade​ geef ik je antwoord, op de dag van de redding zal ik je helpen. Ik zal je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn ​verbond​ met de mensen, om het land weer op te richten, om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven,
 35. 35. 9om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’ en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom tevoorschijn!’ Langs ​wegen​ zullen zij weiden, op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond. 10Ze zullen dorst noch honger lijden, de zinderende hitte zal hen niet kwellen en de zon zal hen niet steken,
 36. 36. want hij die zich over hen ontfermt, zal hen leiden en hen naar ​waterbronnen​ voeren. 11Ik effen al mijn bergen tot een weg, ik zal mijn paden plaveien. 12Kijk! Zij daar komen van ver, en kijk, zij uit het noorden, en uit het westen, en zij uit het land van Syene.
 37. 37. 13Juich, hemel! Jubel, aarde! Bergen, breek uit in gejuich! De HEER heeft zijn volk getroost, hij heeft zich over de armen ontfermd.
 38. 38. * 'k Ben een koninklijk kind * Eens komt de grote zomer
 39. 39. 'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en 'k zal wonen in's Konings paleis, in die stad nooit aanschouwd, met straten van goud: glorievol als een schoon paradijs.
 40. 40. Refrein: 'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en zijn oog rust zo teder op mij! Als de daag'raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord, roept Hij mij om te staan aan zijn zij!
 41. 41. 'k Ben een koninklijk kind, niet slechts dienstknecht of vrind, 'k ben gekocht met het bloed van mijn Heer! En dat bloed geeft mij recht, meer te zijn dan een knecht, 'k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.
 42. 42. Refrein: 'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en zijn oog rust zo teder op mij! Als de daag'raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord, roept Hij mij om te staan aan zijn zij!
 43. 43. 'k Ben een koninklijk kind, dat zijn vreugd daar in vindt, God te loven met jub'lende stem, tot ik sta voor de poort, van het hemelse oord, waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!
 44. 44. Refrein: 'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en zijn oog rust zo teder op mij! Als de daag'raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord, roept Hij mij om te staan aan zijn zij!
 45. 45. * Eens komt de grote zomer
 46. 46. Eens komt de grote zomer (LvdK 288) t. J. Walter; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Rhau 1545
 47. 47. Eens komt de grote zomer (LvdK 288) t. J. Walter; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Rhau 1545
 48. 48. Eens komt de grote zomer (LvdK 288) t. J. Walter; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Rhau 1545
 49. 49. Eens komt de grote zomer (LvdK 288) t. J. Walter; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Rhau 1545
 50. 50. Eens komt de grote zomer (LvdK 288) t. J. Walter; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Rhau 1545
 51. 51. Eens komt de grote zomer (LvdK 288) t. J. Walter; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Rhau 1545
 52. 52. Eens komt de grote zomer (LvdK 288) t. J. Walter; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Rhau 1545
 53. 53. Eens komt de grote zomer (LvdK 288) t. J. Walter; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Rhau 1545
 54. 54. Lezen Openbaring 21 NBV
 55. 55. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 211Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de ​heilige​ stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan.
 56. 56. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.
 57. 57. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen ​rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken!
 58. 58. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de ​bron​ met water dat leven geeft. 7Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn ​kind​ zijn. 8Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest,
 59. 59. die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met ​moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’
 60. 60. * Er is een land van louter licht * Lichtstad met uw paar'len poorten
 61. 61. Er is een land van louter licht (LvdK 290) t. I. Watts; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Engels
 62. 62. Er is een land van louter licht (LvdK 290) t. I. Watts; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Engels
 63. 63. Er is een land van louter licht (LvdK 290) t. I. Watts; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Engels
 64. 64. Er is een land van louter licht (LvdK 290) t. I. Watts; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Engels
 65. 65. Er is een land van louter licht (LvdK 290) t. I. Watts; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Engels
 66. 66. Er is een land van louter licht (LvdK 290) t. I. Watts; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Engels
 67. 67. * Lichtstad met uw paar'len poorten
 68. 68. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt
 69. 69. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt refrein:
 70. 70. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt
 71. 71. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt refrein:
 72. 72. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt
 73. 73. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt refrein:
 74. 74. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt
 75. 75. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt refrein:
 76. 76. “Irene is mijn toekomst”
 77. 77. * Beveel gerust uw wegen * Volle verzeek'ring
 78. 78. Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans
 79. 79. Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans
 80. 80. Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans
 81. 81. Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans
 82. 82. Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans
 83. 83. Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans
 84. 84. Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans
 85. 85. Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans
 86. 86. * Volle verzeek'ring
 87. 87. Volle verzeek’ring (Opw 220) t. & m. J.F. Knapp
 88. 88. Volle verzeek’ring (Opw 220) t. & m. J.F. Knapp
 89. 89. Voll' onderwerping, Zijn eigendom, in Hem te rusten, heerlijk genot! 't Eigen ik doden, Zijn wil alleen; rijk in mijn Heiland, leven voor God.
 90. 90. Volle verzeek’ring (Opw 220) t. & m. J.F. Knapp
 91. 91. Volle verlossing, gans vrij te zijn, 'k mag alles leggen in Zijne hand; 't harte naar boven, 't oog hemelwaarts; zo Jezus volgen naar 't Vaderland.
 92. 92. Volle verzeek’ring (Opw 220) t. & m. J.F. Knapp
 93. 93. Volle bewustheid; Hij leeft voor mij! Dit geeft mij blijvend, heerlijk genot! 'k mag altijd wand'len aan Jezus' zij, 'k mag nu steeds leven voor mijnen God.
 94. 94. Volle verzeek’ring (Opw 220) t. & m. J.F. Knapp
 95. 95. “Wat zal de wereld mooi zijn op die dag”
 96. 96. Collecte Noordwolde zingt en eigen gemeente
 97. 97. Vol verwachting blijf ik uitzien
 98. 98. Vol verwachting blijf ik uitzien (JdH 769) t. Joh. de Heer; m. F. Léhar
 99. 99. Vol verwachting blijf ik uitzien (JdH 769) t. Joh. de Heer; m. F. Léhar
 100. 100. Vol verwachting blijf ik uitzien (JdH 769) t. Joh. de Heer; m. F. Léhar
 101. 101. Vol verwachting blijf ik uitzien (JdH 769) t. Joh. de Heer; m. F. Léhar
 102. 102. Vol verwachting blijf ik uitzien (JdH 769) t. Joh. de Heer; m. F. Léhar
 103. 103. Vol verwachting blijf ik uitzien (JdH 769) t. Joh. de Heer; m. F. Léhar
 104. 104. Vol verwachting blijf ik uitzien (JdH 769) t. Joh. de Heer; m. F. Léhar
 105. 105. Vol verwachting blijf ik uitzien (JdH 769) t. Joh. de Heer; m. F. Léhar
 106. 106. Vol verwachting blijf ik uitzien (JdH 769) t. Joh. de Heer; m. F. Léhar
 107. 107. Gebed
 108. 108. 'k Wil U o God mijn dank betalen
 109. 109. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen (LvdK-390) t. H.A. Bruining; m. Duits 1704
 110. 110. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen (LvdK-390) t. H.A. Bruining; m. Duits 1704
 111. 111. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen (LvdK-390) t. H.A. Bruining; m. Duits 1704
 112. 112. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen (LvdK-390) t. H.A. Bruining; m. Duits 1704
 113. 113. Fijn dat u er was, gezegende week.

×