Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20180930 1900 sta s even op als je Jezus liefhebt

92 views

Published on

Voorganger: Dhr. Bandstra

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20180930 1900 sta s even op als je Jezus liefhebt

 1. 1. Welkom voorganger: ds W. Bandstra organist: J. De Vries Thema: ”Sta eens even op als je Jezus liefhebt!”
 2. 2. Lied voor de dienst Zingende Gezegend 319: Zie naar omhoog, zie op naar boven
 3. 3. Zie naar omhoog, zie op naar boven (ZGz 319) t. A.F. Troost; m. J.B. König? 1738
 4. 4. Zie naar omhoog, zie op naar boven (ZGz 319) t. A.F. Troost; m. J.B. König? 1738
 5. 5. Zie naar omhoog, zie op naar boven (ZGz 319) t. A.F. Troost; m. J.B. König? 1738
 6. 6. Zie naar omhoog, zie op naar boven (ZGz 319) t. A.F. Troost; m. J.B. König? 1738
 7. 7. Zie naar omhoog, zie op naar boven (ZGz 319) t. A.F. Troost; m. J.B. König? 1738
 8. 8. Zie naar omhoog, zie op naar boven (ZGz 319) t. A.F. Troost; m. J.B. König? 1738
 9. 9. Welkom voorganger: ds W. Bandstra organist: J. De Vries Thema: ”Sta eens even op als je Jezus liefhebt!”
 10. 10. Zingen JdH 98: Samen in de naam van Jezus
 11. 11. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 12. 12. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 13. 13. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 14. 14. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 15. 15. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 16. 16. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 17. 17. Votum en groet Zingen Gezang 255: 1
 18. 18. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 19. 19. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 20. 20. Zingen JdH 149: Groot is uw trouw, o Heer
 21. 21. Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chisholm; m. W.R. Runyan
 22. 22. refrein: Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chisholm; m. W.R. Runyan
 23. 23. Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chisholm; m. W.R. Runyan
 24. 24. refrein: Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chisholm; m. W.R. Runyan
 25. 25. Gebed om de Heilige Geest
 26. 26. Zingen Kinderopwekking 100: Sta eens even op
 27. 27. Sta ‘s even op (OvK-100) t. & m. F. van Essen
 28. 28. Sta ‘s even op (OvK-100) t. & m. F. van Essen
 29. 29. Sta ‘s even op (OvK-100) t. & m. F. van Essen
 30. 30. Sta ‘s even op (OvK-100) t. & m. F. van Essen
 31. 31. Sta ‘s even op (OvK-100) t. & m. F. van Essen
 32. 32. Zingen JdH 13: Ik wandel in het licht met Jezus
 33. 33. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 34. 34. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 35. 35. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 36. 36. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 37. 37. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 38. 38. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 39. 39. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 40. 40. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 41. 41. Overdenking met schriftlezing: 1 Kor. 15:1-14
 42. 42. Sta eens evenop als je Jezuslief hebt
 43. 43. 1 Vrienden,ikhebjullievroeger het goedenieuwsvan God verteld.Jullie hebbendattoen allemaalgehoord.En julliegelovenin dieboodschap van God.2 Daaromzullenjulliedoor Godgeredworden.Maaralleenals jullie ookblijvengeloven in dieboodschap. Andersis allesvoor nietsgeweest. 3 Luister!Hetgoedenieuws dat ikjullievroeger verteldheb,heb ikniet zelfbedacht.Ik hebhet van anderen gehoord.En in de heilige boekenis er ookal over geschreven.
 44. 44. Ditis hetgoedenieuws:Jezus Christus isvoor ons gestorven,en daardoor worden onze zonden vergeven.4 NaZijn dood isHij begraven,maar driedagenlater is Hij opgestaanuitdedood. Ookdat staatal indeheilige boeken.5 NadatJezus Christus uitdedoodwas opgestaan,heeftPetrus Hemgezien.Daarnade 12 leerlingen.6 Laterhebbenmeerdan 500 christenentegelijkHem gezien.Een paar van hen zijn intussengestorven,maardemeestenleven nog.
 45. 45. 7 Weerlater heeftookJakobus Hemgezien,en daarna ookalle andere apostelen.8Ook ikhebJezus Christus geziennadatHijopgestaan was uitdedood.… 11 Ikvertelhetzelfdegoedenieuws alsalleandere apostelen.Er is maar één boodschap van God,en in dieboodschap zijnjullieallemaalgaan geloven.12Jezus Christus isopgestaanuit dedood. Datis hetgoede nieuws!
 46. 46. Toch geloven sommigenvan jullienietdatallemensenzullen opstaanuit dedood. 13 Steldatzijgelijkhebben.Steldat demensennietzullen opstaanuit dedood.Dankan Christus toch ooknietopgestaan zijn?14 Maar als Christus nietopgestaanis, dan is alleswatwij vertellen,onzin. Dan is ookhethelegeloofzinloos.
 47. 47. Punt 1:blijf geloven!
 48. 48. Punt 2:de Bijbel is geen sprookjesboek
 49. 49. Punt 3:de boodschap is helder
 50. 50. Punt 4:er is leven na de dood.
 51. 51. Sta op voor Jezus,Hij stond ook voor jou!
 52. 52. Sta eens even op alsje Jezus lief hebt. Sta eens even op alsje van Hem houdt. Laateens merken, laat eens merken dat je van Hem houdt.
 53. 53. Zingen Opwekking 343: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart
 54. 54. Heilige Geest van God (Opw 343) t. & m. P. Armstrong; v. Y. Hoekendijk
 55. 55. Collecte Zingen JdH 836: Op die heuvel daarginds
 56. 56. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 57. 57. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 58. 58. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 59. 59. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 60. 60. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 61. 61. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 62. 62. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 63. 63. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 64. 64. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 65. 65. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 66. 66. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 67. 67. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 68. 68. Dankgebed
 69. 69. Zegenbede Zingen: Amen, amen, amen
 70. 70. Zingen JdH 880: Wat de toekomst brengen moge
 71. 71. Wat de toekomst brengen moge (LB 913) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 72. 72. Wat de toekomst brengen moge (LB 913) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 73. 73. Wat de toekomst brengen moge (LB 913) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 74. 74. Wat de toekomst brengen moge (LB 913) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 75. 75. Wat de toekomst brengen moge (LB 913) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 76. 76. Wat de toekomst brengen moge (LB 913) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 77. 77. Wat de toekomst brengen moge (LB 913) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 78. 78. Gezegende week gewenst en tot volgende week Ochtenddienst om 11:00

×