Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2018 nov 11 09:30 - Ds Sj. Maliepaard over Spreuken 16

32 views

Published on

2018 nov 11 09:30 - Ds Sj. Maliepaard over Spreuken 16

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2018 nov 11 09:30 - Ds Sj. Maliepaard over Spreuken 16

 1. 1. Welkom Voorganger: ds Sj. Maliepaard Organist: Johannes de Vries
 2. 2. Lied voor de Dienst: JdH 112: 1, 4 en 5 Ik weet niet waarom Gods genâ,
 3. 3. Ik weet niet waarom Gods genâ aan mij ook werd betoond, en Hij mij, gans onwaardig mens, steeds zoveel liefde toont. (refrein:) Maar ik weet, in Wie 'k geloofd heb, en ben verzekerd: mijn Heer is machtig, dat Hij het pand, Hem toevertrouwd, tot die dag bewaart voor mij.
 4. 4. Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn, die Hij voor mij bereidt; wat kruis ik draag, voordat ik Hem zal zien in heerlijkheid. (refrein :) Maar ik weet, in Wie 'k geloofd heb, en ben verzekerd: mijn Heer is machtig, dat Hij het pand, Hem toevertrouwd, tot die dag bewaart voor mij.
 5. 5. Ik weet niet, wen mijn Heer weêrkomt, of waar ik Hem begroet, of dat 'k moet sterven voordat ik Hem in de lucht ontmoet. (refrein :) Maar ik weet, in Wie 'k geloofd heb, en ben verzekerd: mijn Heer is machtig, dat Hij het pand, Hem toevertrouwd, tot die dag bewaart voor mij.
 6. 6. Welkom Voorganger: ds Sj. Maliepaard Organist: Johannes de Vries
 7. 7. Mededelingen Intochtslied: Psalm 19: 1 en 4 De hemel roemt de Heer,
 8. 8. Psalm 19 (LvdK) t. W. Barnard, F. Schurer; m. Genève 1542/1543
 9. 9. Psalm 19 (LvdK) t. W. Barnard, F. Schurer; m. Genève 1542/1543
 10. 10. Psalm 19 (LvdK) t. W. Barnard, F. Schurer; m. Genève 1542/1543
 11. 11. Psalm 19 (LvdK) t. W. Barnard, F. Schurer; m. Genève 1542/1543
 12. 12. Psalm 19 (LvdK) t. W. Barnard, F. Schurer; m. Genève 1542/1543
 13. 13. Psalm 19 (LvdK) t. W. Barnard, F. Schurer; m. Genève 1542/1543
 14. 14. Psalm 19 (LvdK) t. W. Barnard, F. Schurer; m. Genève 1542/1543
 15. 15. Psalm 19 (LvdK) t. W. Barnard, F. Schurer; m. Genève 1542/1543
 16. 16. Stil gebed Votum en groet Klein Gloria: Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 17. 17. Zingen Gezang 305: (1 en 2) Waar God de Heer zijn schreden zet,
 18. 18. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 19. 19. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 20. 20. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 21. 21. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 22. 22. Leefregel Zingen Psalm 119: 39 en 40
 23. 23. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 24. 24. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 25. 25. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 26. 26. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 27. 27. Gebed Zingen Kinderlied ELB 398: 1, 2 en 5 Handen heb je om te geven,
 28. 28. Handen heb je om te geven (EL 398) t. H. Jongerius; m. T. v. Erp
 29. 29. Handen heb je om te geven (EL 398) t. H. Jongerius; m. T. v. Erp
 30. 30. Handen heb je om te geven (EL 398) t. H. Jongerius; m. T. v. Erp
 31. 31. Schriftlezing Spreuken 16: 20 - 24 (HSV)
 32. 32. 20 Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij. 21 De wijze van hart wordt verstandig genoemd, en zoetheid van lippen vermeerdert het inzicht. 22 Het verstand is voor de bezitters ervan een bron van leven, maar de vermaning van dwazen is dwaasheid.
 33. 33. 23 Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig, en zal op zijn lippen het inzicht vermeerderen. 24 Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.
 34. 34. Zingen ELB 263: 1, 4, 5 en 6 Door de wereld gaat een woord,
 35. 35. Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 36. 36. refrein: Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 37. 37. Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 38. 38. refrein: Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 39. 39. Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 40. 40. refrein: Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 41. 41. Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 42. 42. refrein: Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 43. 43. Verkondiging Naar aanleiding van Spreuken 16
 44. 44. Zingen Gezang 446: 1, 2, 3 en 4 O Jezus, hoe vertrouwd en goed,
 45. 45. O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446) t. J. Newton; t. W. Barnard; m. A.R. Reinagle
 46. 46. O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446) t. J. Newton; t. W. Barnard; m. A.R. Reinagle
 47. 47. O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446) t. J. Newton; t. W. Barnard; m. A.R. Reinagle
 48. 48. O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446) t. J. Newton; t. W. Barnard; m. A.R. Reinagle
 49. 49. Dankgebeden Collecten Slotlied Zingen Gezang 293: (1, 2, 3 en 4) Wat de toekomst brengen moge,
 50. 50. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 51. 51. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 52. 52. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 53. 53. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 54. 54. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 55. 55. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 56. 56. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 57. 57. Zegen Zingen Amen, amen, amen
 58. 58. Gezegende zondag gewenst vanavond dienst om 19:00 voorganger: dhr Pasterkamp Thema: ” Luisteren/Kijken/Doen ”

×