Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2018 Dec.16 - 19:00 - God ziet niet het uiterlijk Hij ziet het hart

26 views

Published on

Ineke Baron over 1 Samuel 16 en "God ziet niet het uiterlijk Hij ziet het hart"

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2018 Dec.16 - 19:00 - God ziet niet het uiterlijk Hij ziet het hart

 1. 1. Welkom 3e adventszondag Voorganger: Ineke Baron Organist: Klaas Pesman Thema: “God ziet niet het uiterlijk Hij ziet het hart.”
 2. 2. Zingen Lied voor de Dienst: Gezang 121: 1, 2 en 4 God lof! Nu is gekomen
 3. 3. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 4. 4. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 5. 5. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 6. 6. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 7. 7. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 8. 8. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 9. 9. Welkom 3e adventszondag Voorganger: Ineke Baron Organist: Klaas Pesman Thema: “God ziet niet het uiterlijk Hij ziet het hart.”
 10. 10. Welkom en mededelingen Stiltemoment Bemoediging en groet Zingen klein gloria
 11. 11. Ere zij de Vader - Klein Gloria(EL 254) m. anoniem
 12. 12. Zingen Gezang 481: 1 en 4 O grote God die liefde zijt,
 13. 13. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
 14. 14. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
 15. 15. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
 16. 16. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
 17. 17. Zingen U tilt me op (You raise me up) Gebed om verlichting van de Heilige Geest
 18. 18. Ben ik alleen wanhopig van het wachten, zo dood alleen in nachten van gemis, dan val ik stil, alleen met mijn gedachten en met mijn hart dat angstig in mij is. Refrein: Maar dan komt U en tilt mij over bergen. Maar dan komt U Uw komen is een feest. U tilt me op en draagt me op uw schouders U raakt me meer, dan ik ooit ben geweest.
 19. 19. Ben ik alleen de lange donk’re nachten, zo dood alleen geen vuurgloed om mij heen, mijn bonzend hart, mijn eenzame gedachten, maken mij bang en killer dan een steen. Refrein: Maar dan komt U en tilt mij over bergen. Maar dan komt U Uw komen is een feest. U tilt me op en draagt me op uw schouders U raakt me meer, dan ik ooit ben geweest.
 20. 20. Zingen Er is een God die hoort
 21. 21. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God, er is een God. Stort bij hem uit, o mens toch uw hart, er is een God die hoort. Ga steeds naar hem om hulp en om raad, wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat. Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord, er is een God die hoort.
 22. 22. God schonk zijn zoon in Bethlehems stal, Heer van het al, Heer van het al. Hij droeg vernedering, smaad zonder tal, heerser van ’t gans heelal. Want onze Schepper, koning der aard’, heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort, hij is de God die hoort.
 23. 23. Van oost tot west, van zuid tot noord, mens, zegt het voort, mens zegt het voort. Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord, mensenkind, zegt het voort. Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, maar zoek het heil bij Jezus alleen. Dat al uw hoop op hem is gericht, Jezus is ’t eeuwig licht.
 24. 24. Schriftlezing: 1 Samuel 16: 1-13 David door Samuel gezalfd
 25. 25. 1 De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.’ 2 ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te brengen.
 26. 26. 3 Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven.’ 4 Samuel deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen slecht teken?’ 5‘Wees gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen om de HEER een offer te brengen . Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.’
 27. 27. Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. 6 Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. 7 Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’
 28. 28. 8 Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 9 Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuel: ‘Ook hem heeft deHEER niet gekozen.’ 10 Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de HEER gekozen had. 11‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’
 29. 29. Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ 12 Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ 13 Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama.
 30. 30. Overdenking: God ziet niet het uiterlijk Hij ziet het hart
 31. 31. Collecte: Eerste: Open Doors Tweede: eigen gemeente Gebed
 32. 32. Geloofsbelijdenis Op de melodie van “Wat de toekomst brengen moge”
 33. 33. (allen:) Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht, (vrouwen:) die de hemel en de aarde door zijn woord heeft voortgebracht, (mannen:) die de mens als kroon van de schepping naar zijn beeld geschapen heeft (allen:) en nog in zijn grote liefde alles draagt en aanzien geeft.
 34. 34. (a:) Ik geloof in Jezus Christus ’s Vaders ééngeboren Zoon, (v:) mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon; (m:) die gestorven aan de zonde opstond ter rechtvaardiging (a:) en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving.
 35. 35. (a:) Ik geloof de Heilige Geest, die God als Gids gegeven heeft (v:) en een kerk die in alle tijden enkel op zijn adem leeft. (m:) Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis. (a:) Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is.
 36. 36. Zegen en zingen zegenlied: “Ga nu heen in vrede” (ELB 270 / JdH 928)
 37. 37. Ga nu heen in vrede (EL-270) t. J. de Heer; m. E. Elgar
 38. 38. Ga nu heen in vrede (EL-270) t. J. de Heer; m. E. Elgar
 39. 39. Gezegende week gewenst en tot volgende week

×