Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20140604b

360 views

Published on

avonddienst
voorganger: ds. Lowijs
Organist: J. de Vries
Thema: een openbare geloofsbelijdenis

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20140604b

 1. 1. Avonddienst 6 april 2014 Voorganger: ds. Lowijs Organist: J. de Vries Thema: Een openbare geloofsbelijdenis
 2. 2. Lied voor de dienst:
 3. 3. Votum en groet Zingen: Klein Gloria Psalm 42: 1 en 3
 4. 4. Klein Gloria Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest Als in den beginne, nu en immer En van eeuwigheid tot eeuwigheid Amen
 5. 5. Zingen: Psalm 42: 1 en 3
 6. 6. Psalm 42 (LvdK) t. J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 7. 7. Psalm 42 (LvdK) t. J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 8. 8. Psalm 42 (LvdK) t. J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 9. 9. Psalm 42 (LvdK) t. J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 10. 10. Gebed Schriftlezing: Lucas 23: 33 - 43
 11. 11. 33 Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. 34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’
 12. 12. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. 35 Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’
 13. 13. Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, 37 terwijl ze zeiden: ‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ 38 Boven hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’.
 14. 14. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 40 Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat?
 15. 15. Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ 42 En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ 43 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’
 16. 16. Zingen: Gezang 187: 1 en 2
 17. 17. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 18. 18. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 19. 19. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 20. 20. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 21. 21. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 22. 22. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 23. 23. Verkondiging: Een openbare geloofsbelijdenis
 24. 24. Zingen: ELB 346: 1,2,3 en 4
 25. 25. Ik wil zingen van mijn Heiland van zijn liefde, wonder groot, die zichzelven gaf aan ‘t kruishout en mij redde van de dood
 26. 26. Zing, o zing van mijn Verlosser Met zijn bloed kocht Hij ook mij aan het kruis schonk Hij genade droeg mijn schuld en ik was vrij
 27. 27. ‘k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op zich nam mijn straf; hoe in liefde en genade, Hij ‘t rantsoen gewillig gaf.
 28. 28. Zing, o zing van mijn Verlosser Met zijn bloed kocht Hij ook mij aan het kruis schonk Hij genade droeg mijn schuld en ik was vrij
 29. 29. ‘k Wil mijn dieb’re Heiland prijzen spreken van Zijn grote kracht, Hij kan overwinning geven, over zond’ en satans macht
 30. 30. Zing, o zing van mijn Verlosser Met zijn bloed kocht Hij ook mij aan het kruis schonk Hij genade droeg mijn schuld en ik was vrij
 31. 31. Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn om mij ‘t leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn.
 32. 32. Zing, o zing van mijn Verlosser Met zijn bloed kocht Hij ook mij aan het kruis schonk Hij genade droeg mijn schuld en ik was vrij
 33. 33. Geloofsbelijdenis Zingen: Opw. 446
 34. 34. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Daar is kracht in het bloed van het Lam
 35. 35. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam
 36. 36. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw? Daar is kracht in het bloed van het Lam
 37. 37. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam
 38. 38. Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U. Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu Daar is kracht in het bloed van het Lam
 39. 39. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam
 40. 40. Dankgebed Collecte Zingen: Opw. 263
 41. 41. Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling
 42. 42. Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling
 43. 43. Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling
 44. 44. Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling
 45. 45. Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling
 46. 46. Zegen 3 x Amen
 47. 47. ZPsalm 42: 1 en 3

×