Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19.04.2019 19.30 Ds. Brandorff

9 views

Published on

Voor ons geleden, voor ons gestorven .
Jezus Christus onze Heer!

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

19.04.2019 19.30 Ds. Brandorff

 1. 1. Welkom Voorganger: Ds. Brandorff Organist: Joh. de Vries
 2. 2. Voor ons geleden, voor ons gestorven. Jezus Christus, onze Heer!
 3. 3. Zingen voor de dienst: Joh. de Heer: 994 Aanschouw
 4. 4. 1. Aanschouw de Schepper van ’t heelal, genageld aan het hout; O liefde, Godd’lijk onbegrensd, ’t was al voor uw behoud.
 5. 5. Refrein: Ja, Ik geloof, ja, ik geloof, dat Jezus voor mij stierf; En dat Hij aan het smaad’lijk kruis mijn eeuwig heil verwierf
 6. 6. Zie hoe de Man van smarten lijdt, eens willend toch met God, met welk een eindeloos geduld, verdraagt Hij smaad en spot.
 7. 7. Refrein: Ja, Ik geloof, ja, ik geloof, dat Jezus voor mij stierf; En dat Hij aan het smaad’lijk kruis mijn eeuwig heil verwierf
 8. 8. Maar dan verwint Hij dood en graf, genade, wondergroot! O liefde, teer en onbegrensd, ja sterker dan de dood.
 9. 9. Refrein: Ja, Ik geloof, ja, ik geloof, dat Jezus voor mij stierf; En dat Hij aan het smaad’lijk kruis mijn eeuwig heil verwierf
 10. 10. Welkom en Mededelingen Voorganger: Ds. Brandorff Organist: Joh. de Vries Collecte: Slachtoffers orkaan Idai Thema: Voor ons geleden,voor ons gestorven. Jezus Christus, onze Heer!
 11. 11. Zingen: Gez.178: 1,4,8 Jezus om uw lijden groot
 12. 12. Jezus, om uw lijden groot (LB 558) t. J. Wit; m. anoniem
 13. 13. Jezus, om uw lijden groot (LB 558) t. J. Wit; m. anoniem
 14. 14. Jezus, om uw lijden groot (LB 558) t. J. Wit; m. anoniem
 15. 15. Stil gebed
 16. 16. Bemoediging en groet
 17. 17. Zingen: Gz. 189:1,2,4 Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis
 18. 18. Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis (LvdK 189) t. A. van den Berg; m. C.F. Witt
 19. 19. Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis (LvdK 189) t. A. van den Berg; m. C.F. Witt
 20. 20. Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis (LvdK 189) t. A. van den Berg; m. C.F. Witt
 21. 21. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 22. 22. Dienst van het Woord Schriftlezing OT: Ps 118: 17-21,29
 23. 23. 17Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de HEER verhalen: 18de HEER heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood. 19Open voor mij de ​poorten​ van de ​gerechtigheid, ik wil binnengaan om de HEER te loven.
 24. 24. 20Dit is de ​poort​ die leidt naar de HEER, hier gaan de rechtvaardigen binnen. 21Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf.
 25. 25. 29 Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
 26. 26. Zingen: Ps. 118:6,7
 27. 27. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 28. 28. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 29. 29. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 30. 30. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 31. 31. Schriftlezing NT: Marcus 15: 16-26
 32. 32. Kruisiging 16De ​soldaten​ leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het ​pretorium) in, en riepen de hele ​cohort​ bijeen. 17Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een ​kroon​ van doorntakken en zetten hem die op.
 33. 33. 18Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: ‘Gegroet, ​koning​ van de ​Joden!’ 19Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem, en bogen onderdanig voor hem.
 34. 34. 20Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn ​kleren​ weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te ​kruisigen.
 35. 35. 21Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het ​kruis​ te dragen. 22Ze brachten hem naar Golgota, wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent.
 36. 36. 23Ze wilden hem met ​mirre​ vermengde ​wijn​ geven, maar hij nam die niet aan. 24Ze ​kruisigden​ hem en verdeelden zijn ​kleren​ onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen.
 37. 37. 25Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem ​kruisigden. 26Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: ‘De ​koning​ van de ​Joden’.
 38. 38. Zingen: Gz. 223:1,3 De aarde is vervuld
 39. 39. De aarde is vervuld (LvdK 223) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens
 40. 40. De aarde is vervuld (LvdK 223) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens
 41. 41. Voor ons geleden, voor ons gestorven. Jezus Christus, onze Heer!
 42. 42. Zingen: Elb. 121:1,3
 43. 43. O Heer, hoe zwaar hebt Gij gestreden voor mijner ziele zaligheid, hoe in Gethsémane gebeden, tot God geroepen in uw strijd! Ja, alle schuld en alle zonden, die God hier op U komen deed, brachten U in de bange stonden, waarin uw ziel zo naamloos leed.
 44. 44. Daar gaat Gij nu en draagt geduldig het kruis, waaraan Gij hangen moet. Ik volg U, want ik weet mij schuldig, het is voor mij, dat Gij dit doet. Gij draagt met 't kruis ook al mijn zonden, zij drukken U terneer in 't stof, zij hebben U zo fel geschonden. Heb daarvoor eeuwig dank en lof.
 45. 45. Heilig Avondmaal Zingen: Gz. 346: 1,4
 46. 46. Ter maaltijd van het lam gereed (LvdK 346) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Milaan, 14e eeuw
 47. 47. Ter maaltijd van het lam gereed (LvdK 346) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Milaan, 14e eeuw
 48. 48. Tafelgebed en onderwijzing
 49. 49. Zingen: Gz. 349: 1,2
 50. 50. O Vader, trek het lot U aan (LvdK 349) t. A.C. den Besten; m. B. Gesius
 51. 51. O Vader, trek het lot U aan (LvdK 349) t. A.C. den Besten; m. B. Gesius
 52. 52. O Vader, trek het lot U aan (LvdK 349) t. A.C. den Besten; m. B. Gesius
 53. 53. O Vader, trek het lot U aan (LvdK 349) t. A.C. den Besten; m. B. Gesius
 54. 54. Gebed over de gaven
 55. 55. Nodiging Gemeenschap van brood en wijn
 56. 56. Dankzegging na de maaltijd Zingen: Gz.7:1,4 Het woord dat u ten leven riep
 57. 57. Het woord dat u ten leven riep (LB 316) t. J. Wit; m. Genève 1551
 58. 58. Het woord dat u ten leven riep (LB 316) t. J. Wit; m. Genève 1551
 59. 59. Het woord dat u ten leven riep (LB 316) t. J. Wit; m. Genève 1551
 60. 60. Het woord dat u ten leven riep (LB 316) t. J. Wit; m. Genève 1551
 61. 61. Apostolische Geloofsbelijdenis
 62. 62. Dankgebed en voorbeden
 63. 63. Zingen: Elb 114: 1,2,3 Als ik in gedachten sta
 64. 64. Als ik in gedachten sta (EL 114) t. J. v.d. Waals; m. Duits
 65. 65. Als ik in gedachten sta (EL 114) t. J. v.d. Waals; m. Duits
 66. 66. Als ik in gedachten sta (EL 114) t. J. v.d. Waals; m. Duits
 67. 67. Collecte: 1. Diaconie Slachtoffers orkaan Idai Mozambique 2. Kerk
 68. 68. Slotlied: Gz. 183: 1,2,3,7 O hoofd vol bloed en wonden
 69. 69. O, hoofd vol bloed en wonden (LvdK 183) t. P. Gerhardt; v. J.W. Schulte Nordholt; m. H.L. Hassler
 70. 70. O, hoofd vol bloed en wonden (LvdK 183) t. P. Gerhardt; v. J.W. Schulte Nordholt; m. H.L. Hassler
 71. 71. O, hoofd vol bloed en wonden (LvdK 183) t. P. Gerhardt; v. J.W. Schulte Nordholt; m. H.L. Hassler
 72. 72. O, hoofd vol bloed en wonden (LvdK 183) t. P. Gerhardt; v. J.W. Schulte Nordholt; m. H.L. Hassler
 73. 73. O, hoofd vol bloed en wonden (LvdK 183) t. P. Gerhardt; v. J.W. Schulte Nordholt; m. H.L. Hassler
 74. 74. O, hoofd vol bloed en wonden (LvdK 183) t. P. Gerhardt; v. J.W. Schulte Nordholt; m. H.L. Hassler
 75. 75. O, hoofd vol bloed en wonden (LvdK 183) t. P. Gerhardt; v. J.W. Schulte Nordholt; m. H.L. Hassler
 76. 76. O, hoofd vol bloed en wonden (LvdK 183) t. P. Gerhardt; v. J.W. Schulte Nordholt; m. H.L. Hassler
 77. 77. Heenzending Zegen 3 x Amen

×