Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

09.12.2018 09.30 Dhr. v.d. Kamp

158 views

Published on

Vol verwachting klopt ons hart

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

09.12.2018 09.30 Dhr. v.d. Kamp

 1. 1. Welkom Voorganger: Dhr. v.d. Kamp Organist: Joh. de Vries Vol verwachting klopt ons hart
 2. 2. Zingen voor de dienst: Gez. 120: 1,3,4
 3. 3. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 4. 4. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 5. 5. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 6. 6. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 7. 7. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 8. 8. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 9. 9. Welkom en mededelingen Voorganger: Dhr. v.d Kamp Organist: Joh. de Vries Vol verwachting klopt ons hart
 10. 10. Intochtslied: Ps. 123: 1
 11. 11. Psalm 123 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551
 12. 12. Psalm 123 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551
 13. 13. Votum en Groet Zingen: Klein Gloria
 14. 14. Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 15. 15. Geloofsbelijdenis De apostolische geloofsbelijdenis eenvoudig
 16. 16. Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft: de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. Zo machtig is Hij! Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in de stal van Betlehem,
 17. 17. die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is. Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij terug komt op aarde, om alles nieuw te maken.
 18. 18. Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het pinksterfeest en die wonen wil in ons hart. Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen: als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader, waar we allemaal thuis horen.
 19. 19. Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil, dat wij straks een nieuw lichaam krijgen en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.
 20. 20. Gebed om de Heilige Geest
 21. 21. Kinderlied opw 86 Ik ben veilig in Jezus armen https://www.youtube.com/watch?v=joGfQhMjRbU
 22. 22. Bijbellezing: Jesaja 11:1 t/m 10 nbv
 23. 23. Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï 1Maar uit de stronk van ​Isaï​ schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
 24. 24. 2De ​geest van de HEER​ zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ​ontzag​ voor de HEER.
 25. 25. 3Hij ademt ​ontzag​ voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 4Over de zwakken velt hij een ​rechtvaardig​ oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
 26. 26. 5Hij draagt ​gerechtigheid​ als een ​gordel​ om zijn lendenen en trouw als een ​gordel​ om zijn heupen. 6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden.
 27. 27. 7Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. 8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een ​kind​ graait met zijn hand naar het nest van een slang.
 28. 28. 9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn ​heilige​ berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
 29. 29. 10Op die dag zal de telg van ​Isaï als een ​vaandel​ voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.
 30. 30. Gesprek met de kinderen voordat ze naar de kindernevendienst gaan
 31. 31. Lied voor de preek Opw 451 Ik hef mijn ogen op naar de bergen
 32. 32. Ik hef mijn ogen (Opw 451) t. & m. B. Doerksen; v. J. Breda, A. Verwaijen
 33. 33. Ik hef mijn ogen (Opw 451) t. & m. B. Doerksen; v. J. Breda, A. Verwaijen
 34. 34. Ik hef mijn ogen (Opw 451) t. & m. B. Doerksen; v. J. Breda, A. Verwaijen
 35. 35. Ik hef mijn ogen (Opw 451) t. & m. B. Doerksen; v. J. Breda, A. Verwaijen
 36. 36. Ik hef mijn ogen (Opw 451) t. & m. B. Doerksen; v. J. Breda, A. Verwaijen
 37. 37. Ik hef mijn ogen (Opw 451) t. & m. B. Doerksen; v. J. Breda, A. Verwaijen
 38. 38. Ik hef mijn ogen (Opw 451) t. & m. B. Doerksen; v. J. Breda, A. Verwaijen
 39. 39. Ik hef mijn ogen (Opw 451) t. & m. B. Doerksen; v. J. Breda, A. Verwaijen
 40. 40. Ik hef mijn ogen (Opw 451) t. & m. B. Doerksen; v. J. Breda, A. Verwaijen
 41. 41. Ik hef mijn ogen (Opw 451) t. & m. B. Doerksen; v. J. Breda, A. Verwaijen
 42. 42. Preek
 43. 43. Lied na de preek JdH 194 Stille Nacht
 44. 44. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Yserinkhuysen; m. F. Gruber
 45. 45. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Yserinkhuysen; m. F. Gruber
 46. 46. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Yserinkhuysen; m. F. Gruber
 47. 47. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Yserinkhuysen; m. F. Gruber
 48. 48. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Yserinkhuysen; m. F. Gruber
 49. 49. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Yserinkhuysen; m. F. Gruber
 50. 50. Dank gebed Voorbeden
 51. 51. Collecten: 1. St. Mensenkinderen 2. Kerk
 52. 52. Slotlied Ps. 146: 1,3
 53. 53. Psalm 146 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
 54. 54. Psalm 146 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
 55. 55. Psalm 146 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
 56. 56. Psalm 146 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
 57. 57. Zegen 3 x Amen
 58. 58. Fijn dat u er was. Een goede zondag toegewenst. Vanavond 19.00 uur Jeugddienst met Simon v.d. Kooij

×