Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ihmisoikeuskasvatus

120 views

Published on

Vinkkejä ihmisoikeuskasvattajille.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ihmisoikeuskasvatus

  1. 1. Ihmisoikeuskasvatus ● Tähtää ihmis- ja perusoikeuksien maailmanlaajuiseen kunnioitukseen ● Voimaannuttaa opiskelijat puolustamaan ihmisoikeuksia ● Periaatteina ihmisarvon kunnioittaminen, yhdenvertaisuus sekä tasa-arvo, syrjimättömyys ja osallisuus ● Ihmisoikeusperustaisuus opetuksessa: oppimisen ja opettamisen kasvattajien, kouluttajien ja oppijoiden oikeuksia kunnioittavalla tavalla. Ihmisoikeuksien on toteuduttava myös kasvatus- ja koulutustyössä itsessään, niin toimintaympäristössä kuin toiminnan periaatteissakin. ● Opetussuunnitelmissa mainittu: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ”YK:n Lapsen oikeuksien sopimus antaa perusopetukselle oikeudellisen perustan” Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015: ”Lukio-opetus pohjautuu keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin, kuten Lapsen oikeuksien sopimukseen”
  2. 2. Käytännön vinkkejä ihmisoikeuskasvattajalle ● Toimi itse ihmisoikeuksien kunnioittamisen mallina arjessa ● Kirkasta itsellesi mitä tarkoittaa syrjimättömyys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ● Toimi ihmisoikeusperustaisesti: ota ihmisoikeusnäkökulma laajasti mukaan kouluyhteisön arkeen ja kaikkeen koulun toimintaan ● Kannusta kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun ● Käytä osallistavia menetelmiä, jotka auttavat ymmärtämään, mitä ihmisoikeudet ovat omassa arjessa
  3. 3. Menetelmäesimerkki: Ihmisoikeustimantti Ihmisoikeustimantti-menetelmän avulla voidaan pohtia ihmisoikeuksien merkitystä itselle. Harjoituksessa pohditaan pienryhmissä ihmisoikeuskorttien avulla, mitkä ihmisoikeudet ovat tärkeimpiä ja mitkä vähemmän tärkeitä omassa arjessa. Kortit järjestetään ryhmäkeskustelun perusteella timantin muotoon, johon mahtuu 9 oikeutta. ● Ihmisoikeuskortit ja niillä tehtäviä harjoituksia: ihmisoikeudet.net/oikeudetkortilla
  4. 4. Menetelmäesimerkki: Mielipidejanat Mielipidejanoja voi käyttää lämmittelynä, keskustelun herättäjänä ja sen tutkimiseen, mikä ryhmän tietotaso aiheeseen liittyen on. Osallistujille kerrotaan ihmisoikeuksiin liittyviä väittämiä, ja pyydetään järjestäytymään janalle sen mukaan, mitä mieltä he ovat väittämästä. Janan päät edustavat vastakkaisia mielipiteitä. Muutamilta osallistujilta janan eri osissa pyydetään kommentteja väittämään liittyen. Esimerkki väittämästä: Ihmisoikeudet eivät koske rikollisia.

×