Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Human Age_2_0_presentation_2016

109 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Human Age_2_0_presentation_2016

 1. 1. Wednesday, June 15, 2016 Human Age
 2. 2. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 2 Human Age 2.0
 3. 3. Demografi, så här hittar vi talangerna i framtiden
 4. 4. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 4 Så hittar vi talangerna i framtiden Problemet: •Kompetensbristen är central. I Sverige upplever 39 % av företagarna att de inte hittar rätt kompetens. •Vi har allt färre i arbetsför ålder •Den snabba tekniska förändringen gör det svårt för utbildningsinstitut och företag att hänga med.
 5. 5. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 5 Färre ska försörja allt fler
 6. 6. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 6 Global konkurrens om talanger
 7. 7. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 7 Kompetensbristen i Sverige
 8. 8. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 8 Vilka kompetenser saknas i Sverige?
 9. 9. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 9 Konsekvenserna: • Det blir svårare att ge erbjuda rätt service • Försämrad konkurrenskraft • Högre personalomsättning • Lägre engagemang från de egna medarbetarna
 10. 10. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 10 Vi måste hitta talanger på nya sätt! Lösningen: •Genom att rekrytera i nya nätverk •Ta tillvara på kompetensen bland nyanlända •Underlätta för seniorer att fortsätta jobba längre upp i åldrarna •Ta tillvara på kompetensen hos individer med olika typer av funktionshinder •Anpassa utbildningsväsendet •Leta kandidater med bästa ”teachable fit”
 11. 11. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 11 Flera generationer på arbetsmarknaden Manpower Work Life:
 12. 12. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 12 20-årsåldern Manpower Work Life:
 13. 13. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 13 30-årsåldern Manpower Work Life:
 14. 14. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 14 40-årsåldern Manpower Work Life:
 15. 15. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 15 50-årsåldern Manpower Work Life:
 16. 16. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 16 60-årsåldern Manpower Work Life:
 17. 17. Individens val och möjligheter
 18. 18. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 18 Allt kretsar kring individen • Avgörande för framgång • Går sin egen väg • Anpassa din rekryteringsprocess • Most wanted: En arbetsgivare som delar min livssyn och mina värderingar och som erbjuder rätt karriärväg.
 19. 19. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 19 One Life Millenniegenerationen •Efterfrågar inte en tydlig gräns mellan arbete och privatliv. •Önskar valmöjligheter och flexibilitet. •Harmoni i livspusslet.
 20. 20. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 20 Karriärtrygghet ersätter jobbtrygghet • Vi letar efter företag som stödjer vår planerade karriärväg och som hjälper oss att komma till nästa karriärmål
 21. 21. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 21 Personlig utveckling gör jobbet till en dröm • Varför är ditt jobb ett drömjobb? Manpower Work Life:
 22. 22. Den fjärde industriella revolutionen
 23. 23. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 23 Den fjärde industriella revolutionen • Tekniken genomsyrar allt • Automation påverkar oss radikalt i framtiden • Stora möjligheter att använda data för att förstå och styra verksamheter
 24. 24. HR är nyckeln till framgång
 25. 25. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 25 HR nyckeln till framgång • Employer branding • Viktigt att rekrytera rätt • Mätbara mål ersätter individuella bedömningar • Transparens skapar förtroende
 26. 26. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 26 Rekrytera medvetet • Kompetensstrategier, mät resultat • Jämställda arbetsplatser har: – högre effektivitet – bättre stämning
 27. 27. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 27 Mer innovativt, mer kreativt, roligare Manpower Work Life:
 28. 28. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 28 Rekrytera medvetet? Manpower Work Life:
 29. 29. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 29 Human Age 2.0 • Vi har samlat vår trendspaning i rapporten Human Age 2.0 • ManpowerGroup.se/mänskligt möjligt
 30. 30. Human Age 2.0 ManpowerGroup Solutions | Wednesday, June 15, 2016 30 Tack för mig!

×