Marktwerking in de zorg

1,326 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Marktwerking in de zorg

 1. 1. Marktwerking in de zorg Hard sturen in een zachte omgeving Utrecht, 23 september en 7 oktober 2008 1
 2. 2. Agenda • Opening • Een hectisch beleidskader • Praktische handvatten voor effectieve sturing 16. 40 uur • Pauze: • Verhalen als cement tussen hard en zacht • Vragen / Discussie 18.00 uur • netwerkborrel 2
 3. 3. Derk-Jan Rozema 3
 4. 4. De zorgprofessional en kennis • Hoe belangrijk is kennis voor u? ??? Trends & ontwikkelingen Cursussen & experts Tips & valkuilen Case studies & onderzoeken 4
 5. 5. www.kennisportal.com • Maandelijks 40.000 bezoekers • Meer dan 2.000 publicaties & 70 thema’s • Intermediair voor kennisdragers en - vragers 5
 6. 6. Van online artikelen raadplegen… Via Google vindt u informatie op Kennisportal.com over: • Jeugd en gezin (CJG) • Welzijn, zorg en sociale zekerheid • En vele andere thema’s 6
 7. 7. … naar offline kennisdeling Als publicerend expert op Kennisportal.com deelt Conclusion graag haar kennis met u allen! 7
 8. 8. Kennismaken met Conclusion • Oorsprong • 3 Contractvormen • Onze toegevoegde waarde • Conclusion 2008 • 4 Business Solutions • Ontwikkeling van kennis en synergie • Code of Conduct 8
 9. 9. Oorsprong • Conclusion is opgericht in 1997 • Bedrijfsmodel gebaseerd op geloof in: – Individuele kwaliteiten – Gedecentraliseerd model – Optimistische en talentvolle specialisten met lef – Meervoudig merkenbeleid – Specialistische bedrijfsvoering – Sterk sociaal platform met professionele mensen 9
 10. 10. 3 werkvormen • We streven naar lange termijn relaties met onze klanten 10
 11. 11. Onze toegevoegde waarde • Wij doen waar we goed in zijn; wij zijn specialisten die door daadkracht spijkers met koppen slaan en daardoor het probleem van onze klant oplossen. • Onze klant kan, waar nodig of gewenst, gebruik maken van alle of een combinatie van de specialismen die Conclusion biedt. • Wij hebben een optimistische kijk op zaken en de samenleving. 11
 12. 12. Ontwikkeling van kennis en synergie • Kennisplatform – Kennis- en Allocatiedesk voor het delen van kennis en bedrijfsmiddelen – Kwartaalsociëteit voor het informeel delen van ideeën, activiteiten en ontwikkelingen – Elkaar aardig vinden • Klantgedreven dienstverlening – Vraag vanuit klant is bepalend voor onze dienstenketen en de vorm waarin we deze aanbieden • Werving en selectie – Alleen samenwerkingsgerichte mensen – Succes door selectie • Organisatiestructuur – Marktsegment- en Business Solution directeuren activeren samenwerking tussen werkmaatschappijen 12
 13. 13. 13
 14. 14. Inhoud: Ga voor de inhoud (en geen politiek) Spreek: Maak een onderwerp altijd bespreekbaar. Ben altijd aanspreekbaar. Help: Geef een helpende hand aan klanten en collega’s. Werk samen aan oplossingen met een positieve intentie. Extra: Maak je het verschil? Stijl: Zorg voor je eigen stijl. 14
 15. 15. 15
 16. 16. Conclusion Advies en Management INHOUD DIE OVERTUIGT Cees Friesema directeur Conclusion Advies en Management 16
 17. 17. Profiel • Conclusion Advies en Management is een (h)erkend adviesbureau voor overheid en non-profit voor (strategisch) organisatieadvies, beleidsontwikkeling en interimmanagement; • Conclusion Advies en Management is deskundig en specialist op een viertal werkvelden te weten : Jeugd en Gezin, Leefbaarheid en Veiligheid, Zorg/Wonen/Welzijn, Werk en Inkomen; • Per werkveld een expertisegroep; • Innovatieve projecten (het moet en kan anders); • 25 breed inzetbare, professionele en ervaren adviseurs. 17
 18. 18. Een hectisch beleidskader Marktwerking in de zorg 18
 19. 19. Dé ZORG BESTAAT NIET!!!! • Cure – Het ziekenhuis is een op transacties gebaseerde organisatie, die diensten levert aan de patiënt en de artsen – Ziekenhuis -> medisch bedrijf – Verpleegkundige zorg: specialistisch: gekoppeld aan medische behandeling; basaal: vooral service en fysieke verzorging – Drie organisaties in één: acute/trauma zorg; electieve zorg; poliklinische zorg • Care – Verzorging/verpleging, gehandicaptenzorg, thuiszorg -> zorgbedrijven – Alles draait om zorg: duidelijk primair proces • Belangrijkste verschil: Beide sectoren kennen een andere dynamiek. 19
 20. 20. Ontwikkelingen • Marktontwikkeling en liberalisering van de zorg • Toenemende kritische houding van stakeholders • Van confectie naar maatwerk • “Winst” maken, zorgorganisatie is een bedrijf • “Afrekenen” op resultaat, output, outcome • Toenemende interne complexiteit • Corporate Governance Prinsjesdag: • Zorg organiseren rond de cliënt • Samenwerking 1e lijn en ziekenhuizen • Ziekenhuizen krijgen meer ruimte om prijs voor DBC te bepalen • Inperking AWBZ (gevolgen Care sector) 20
 21. 21. sturen” Belemmeringen voor marktwerking en “Hard sturen” • Publiek-private mix: verschillende trekkrachten in verschillende richtingen • Focus op beheersing en niet op de klant m.n. in care sector • Weinig regelruimte • Bestuurders zijn vaak regelaars/beheerders en geen ondernemers • Cultuur niet gericht op sturen en beoordelen op resultaat • Disbalans tussen professionele organisatie (medische professionals) en machinebureaucratie (zorgverlening) • Weinig samenwerking en delen van kennis en ervaring tussen organisaties 21
 22. 22. Sturen” Kansen voor marktwerking en “Hard Sturen” • Tekort personeel in relatie tot toenemende zorgvraag (zorg is mensenwerk) • Gezondheidszorg is primaire behoefte • Toenemende aandacht voor bedrijfsmatigheid en efficiency • Aandacht voor prijs/kwaliteit verhouding (mede door zorgverzekeraars) • Toename kritische houding naar eigen functioneren (ook bij medische professionals/bijscholen in vaardigheden) • Zorginstellingen steeds minder een gesloten bolwerk (veranderingen gebeuren in de relatie tussen organisatie en samenleving en niet in de “ivoren managementtoren”) • Samenwerking en integrale zorgverlening • Innovatie (1/3e deel ziekenhuiszorg vrije prijzen!!) 22
 23. 23. sturen” Aanpak “Hard sturen” • Verschillende omgevingen vragen andere structuren en resource management – Trauma – effectiviteit – Electief – operational excellence – Chronisch/poliklinisch – patiënt • Splitsing tussen primaire processen en secundaire processen • Bedrijfsmodel gericht op procesoptimalisatie (eventueel in gespecialiseerde centra) • Samenwerking tussen instellingen (regioneel/landelijk) bevorderen • In Care sector focus van zorg naar kwaliteit van leven (service) • Het “gat” tussen management en uitvoering dichten door innovatie gerichte medewerkers bij ontwikkeling te betrekken • Scheppen van redundantie 23
 24. 24. Conclusion Advies en Management • Expertise om kansen en belemmeringen voor marktwerking in kaart te brengen (Diagnosetool) • Co-makership: samen met klant de route (strategie en beleid) ontwerpen om daadwerkelijk “anders”te gaan werken • Is de gids voor het management tijdens het veranderingsproces • Signaleert valkuilen en helpt om uitdagingen aan te gaan • Samen bedenken en ontwikkelen van slimme oplossingen voor belemmeringen 24
 25. 25. Praktische handvatten voor effectieve sturing Arno Commandeur directeur Conclusion Implementation 25
 26. 26. Conclusion Implementation • Projectmanagementbureau • 50 bedrijfskundige projectmanagers • Missie: “Als je ons binnen haalt lukt het” • Projecten op gebied van: – Kwaliteitsmanagement – Procesmanagement – Informatiemanagement – Bedrijfskundige vraagstukken • Actief in – Zorg – Overheid – Energie – Financiele sector 26
 27. 27. 27
 28. 28. Waarnemingen procesmanagement in de zorg • Processen fragmentarisch vastgelegd – Productfocus – Financiële focus – Afdelingen beschrijven = activiteiten in plaats van processen • Weinig onderscheid tussen inhoud en proces • Hierdoor: – Suboptimalisatie – Te weinig aandacht aan overdrachtsmomenten – Geen verbetering klantbeleving 28
 29. 29. Een DBC is geen klantproces Protocol laboratorium Protocol cardiologie Bezoek 1e consult diverse röntgen diagnose huisarts KNO arts onderzoeken onderzoek stellen 29
 30. 30. Een DBC is geen klantproces Bezoek 1e consult diverse röntgen diagnose huisarts KNO arts onderzoeken onderzoek stellen klantproces Bezoek 1e consult Afspraak dag Daignose Afspraak bevestiging registratie melden onderzoek huisarts Kno arts maken opname horen 30
 31. 31. Handvat 1 Klantgerichte procesbenadering geeft meer inzicht 31
 32. 32. 32
 33. 33. Veel doelen maken effectieve sturing ondoenlijk • Zorgmanager: 168 ‘doelen’ in werkplan • Deze ‘doelen’ zijn te verdelen in: – Doelen – Activiteiten en Randvoorwaarden 33
 34. 34. De Balanced Score Card Identiteit en Cultuur Wat is essentiaal t.a.v. cultuur? Innovatie / Verbeter Intern / Organisatie Missie Hoe kunnen onze Kunnen we blijven processen meerwaarde innoveren? toevoegen? Cliënt, omgeving Financieel Hoe zien onze cliënten, Hoe doen we het medewerkers, financieel? stakeholders ons? 34
 35. 35. Handvat 2 Beperk het aantal doelstellingen om op te sturen 35
 36. 36. 36
 37. 37. kwaliteitssystemen… Veel kwaliteitssystemen… • Bieden managers weinig houvast om te beheersen, te sturen en te verbeteren • Bieden medewerkers weinig ondersteuning om cliënten te helpen 37
 38. 38. Handvat 3 Maak meer gebruik van uw kwaliteitssysteem 38
 39. 39. 39
 40. 40. Vertaling van missie naar individu Missie centrale organisatie 100% Vertaling naar werkeenheid 90% Werkplannen 26% Personeelsgesprekken 0% 40
 41. 41. Handvat 4 Bespreek missie en doelen in functionerings- en beoordelingsgesprekken 41
 42. 42. Hard sturen in een zachte omgeving Verhalen als cement tussen hard en zacht 42
 43. 43. 43
 44. 44. De rol van communicatie 44
 45. 45. Ingewikkelde methoden en technieken • Stakeholders-analyse • Websites • Intakes en briefings • Folders • Elevator pitches • Evenementen • Merkarchitecturen • Direct marketing • Quick-scans • Actie marketing • 9 dimensies van PR • Guerrilla marketing • PR pitches • Verandercommunicatie • Redactieformules • Posters • crisiscommunicatie • Films • Website marketing strategie • Beurzen en congressen • Positioneringsaudits • Nieuwsbrieven • Disneymethode • Huisstijldragers …. en nog heel veel meer …. en nog heel veel meer 45
 46. 46. Het verhaal 46
 47. 47. Het verhaal 47
 48. 48. Het verhaal • Inhoud – hard • Emotie – zacht • Zintuigen – Teksten – Beelden – Geluid – Geur – Gevoel • Persoonlijkheid – eng! 48
 49. 49. Merk toch hoe sterk! • Naam • Beeldmerk • Visie • Positionering • Prijsbeleid • Aankoopmotivatie >> Kernwaarden! >> Ook voor B2B en B2C! 49
 50. 50. Hard sturen in een zachte omgeving Verhalen als cement tussen hard en zacht 50
 51. 51. Duurzame groei Identiteit Gedeelde waarden “Met elkaar” Realisatie Kracht Taakgericht Doelgericht Ziel eruit Ieder voor zich 51
 52. 52. Het besturingsconcept dat het mogelijk maakt, om vanuit de eigen essentie zodanig op gedrag en output te sturen dat mensen ècht verantwoordelijkheid nemen. 52

×