OP WEG NAAR
de top

 TOP-bedrijven presenteren zich!
Inhoud
Inhoud
Inhoudsopgave
Voorwoord
 Kees Eijkel, directeur Kennispark Twente
 Prof. dr. Aard Groen,
  Hoogleraar Innovatief On...
Notities
Voorwoord

De TOP regeling is nu 25 jaar onderdeel
van onze universiteit. Grappig genoeg
geldt dat ook voor mij: in 1984
b...
TOP 25 jaar

Nikos werd in 2001 opgericht en bestond uit de
samenvoeging van de leerstoel innovatief
ondernemerschap, de h...
Toen ik in 1997 het stokje van Dick van Barneveld
overnam als coördinator van de TOP regeling,
kon ik aanvankelijk niet ge...
Notities
IT
   IT
Solmates
                   e info@distimo.com
                   m +31 6 449787...
Solmates
                   e info@distimo.com
                   m +31 6 449787...
Atrivision        Solmates
           Atrivision
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
  Oprichters
 ...
e daan.assen@atrivision.com
Solmates
                                    t +31 53 ...
Catnipgames       Solmates
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
         Oprichters
           Bedr...
e martijn.plass@catnipgames.nl
Solmates
                                     Rigte...
E-system Solutions Solmates
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
         Oprichters
           Bedrijf
 ...
E-system Solutions Solmates
                                             t...
C4Real
                      C4Real          Solmates
  TOP sinds
 Aantal FTE’s
   ...
Twekkelermarkeweg 201
Solmates
                                   m +31 6 41453453
...
Technology
       Technology
Kryoz Technologies Solmates
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
  Oprichters
    Bedrijf
              ...
e pieter.lerou@kryoz.nl
Kryoz Technologies Solmates
                                 ...
Solmates
                                     e info@axiom-ic.con
        ...
Solmates
                                   e info@axiom-ic.con
          ...
Lightmotif       Solmates
                Lightmotif
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
    ...
e max.groenendijk@lightmotif.nl
Solmates
                                    t +31...
Cooll BV        Solmates
               Cooll BV
  TOP sinds
 Aantal FTE’s
       ...
e johannes.burger@cooll.eu
Solmates
                                   m +31 6 2695...
SolMateS            Solmates
               SolMateS
  TOP sinds
 Aantal FTE’s
   ...
e arjen.janssens@solmates.nl
Solmates
                                        ...
Ostendum        Solmates
               Ostendum
  TOP sinds
 Aantal FTE’s
       ...
e info@ostendum.com
Solmates
                                   m +31 6 47390254
 ...
Solmates
                            Hybriscan Technologies
   TOP sinds
  Aantal FTE’s...
e joostloretta.kollenburg@hccnet.nl
          Solmates
Hybriscan Technologies
                ...
Steray
                     Steray          Solmates
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
  ...
Solmates
                                   Weegschaalstraat 119

         ...
Solmates
                        Smart Signs Solutions
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
   O...
e lijding@smartsigns.nl
                                             Gebouw Z...
Health
     Health
Blue4Green       Solmates
    TOP in
  Aantal FTE’s
         Oprichters
           Bedri...
e daan.sistermans@blue4green.com
Solmates
                                    t +3...
Medimate             Solmates
                Medimate
     TOP in
  Aantal FTE...
e s.s.staal@medimate.nl
Solmates
                                   t +31 53 489 38...
Mobihealth       Solmates
  TOP sinds
 Aantal FTE’s
         Oprichters
          Bedrijf
 ...
e peter.lems@mobihealth.com
Solmates
                                    t +31 53 ...
Mylife Technologies Solmates
    TOP in
  Aantal FTE’s
         Oprichters
           Bedrijf
...
e o.vandonselaar@mylifetechnologies.nl
Mylife Technologies Solmates
                         ...
e info@inertia-technology.com
   Solmates
                                     ...
e info@inertia-technology.com
Solmates
                                        ...
Consultancy
       Consultancy
ELS Company       Solmates
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
  Oprichters
    Bedrijf
          ELS...
Solmates
                                     e els@elscompany.nl
        ...
Alko Engineering
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
   Oprichters
     Bedrijf
                  ...
e a.j.koopman@alco-engineering.nl
                                       B.W. ter K...
GeCa
                   GeCa
    TOP sinds
   Aantal FTE’s
   Oprichters
     Bedrijf
 ...
Deppenbroekstraat 78

                                 m +31 6 16418999
         ...
Infortellence
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
   Oprichters
     Bedrijf
            Infortellence
...
e info@tjakko-inforce.eu
                                      t +31 523 788 310
  ...
Flow-Way
         Flow-Way
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
  Oprichters
    Bedrijf
        ...
e frits.willems@flow-way.nl
                                   t +31 74 266 1606
   ...
SEM Ventures
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
  Oprichters
    Bedrijf
           SEM Ventures
    ...
e m.enter@semventures.com
                                     t +31 53 711 4019
  ...
Agrawal Ecolabs
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
  Oprichters
    Bedrijf
                    O...
e pramod.agrawal@ecolabs.nl
                                       Bruggenmorsweg 11...
Symbol BV
         Symbol BV
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
  Oprichters
    Bedrijf
       ...
e theisens@symbolconsultancy.com
                                             ...
Rode Wangen      Solmates
   TOP sinds
  Aantal FTE’s
  Oprichters
    Bedrijf
          Rode ...
Solmates
                                     e info@rodewangen.nu
        ...
Kennispark is een initiatief van
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Op weg naar de TOP

5,622 views

Published on

In dit boekje maakt u kennis met de bedrijven die de laatste drie jaar gestart zijn met een TOP-plaats van de Universiteit Twente en Kennispark Twente.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Op weg naar de TOP

 1. 1. OP WEG NAAR de top TOP-bedrijven presenteren zich!
 2. 2. Inhoud Inhoud
 3. 3. Inhoudsopgave Voorwoord Kees Eijkel, directeur Kennispark Twente Prof. dr. Aard Groen, Hoogleraar Innovatief Ondernemerschap Jann van Benthem, coördinator TOP regeling IT Distimo Atrivision Catnip Games E-systems Solutions C4Real Technology Kryoz Technologies Ostendum Axiom IC Hybriscan Technologies Lightmotif Steray Cooll BV Smart Signs Solutions Solmates Health Blue4Green Medimate Mobihealth Mylife Technologies Inertia Technology Consultancy Els Company Sem Ventures Alko Engineering Agrawal Ecolabs GeCa Symbol BV. Infortellence Rode Wangen Flow-Way TOP ondernemers tijdens de reünie op 10 december 2009
 4. 4. Notities
 5. 5. Voorwoord De TOP regeling is nu 25 jaar onderdeel van onze universiteit. Grappig genoeg geldt dat ook voor mij: in 1984 binnengekomen als STW-promovendus. Ik heb de geschiedenis van TOP aan onze universiteit dus kunnen volgen, vanuit een aantal verschillende rollen. Toen Harry van den Kroonenberg de TOP-regeling invoerde als een van de eerste maatregelen om de Universiteit Twente te betrekken in processen en voorzieningen ten behoeve van ondernemerschap, was zelfs nog de betrokkenheid van de universiteit in derde geldstroom onderzoek niet onomstreden. De universiteit veranderde sterk in die dagen, van een onafhankelijk academisch bolwerk naar een betrokken partner in onderwijs, onderzoek en innovatie. De Universiteit Twente zette als jonge universiteit grote stappen om dat te bereiken, mede vanuit de overtuiging dat ze in Twente was geland om bij te dragen aan de regionale economie. Dat de regeling het 25 jaar succesvol heeft volgehouden is te danken aan de ondernemers die ervan gebruik hebben gemaakt, aan de vol- hardende ondersteuning van de dragers van de regeling, en aan de verdere verankering van het ondernemende in onze universiteit. De cultuur die over de jaren is ontstaan, waarin samenwerking met jonge ondernemers voor de academici vanzelfsprekend, leuk en inspirerend is, heeft uiteindelijk geleid tot veel meer activiteit in innovatie en ondernemerschap, nu samengebracht onder de naam Kennispark Twente. In die zin zie ik TOP als een van de vroege dragers van wat we over de jaren samen hebben opgebouwd. En nog steeds vervult die simpele, effectieve regeling nog een zeer belangrijke rol. De TOP-regeling is daarmee een succesverhaal, van individuele ondernemers, maar ook van de Universiteit Twente en haar partners, om een bijdrage te leveren aan een ondernemend en innoverend Twente. December 2009 Kees Eijkel directeur Kennispark Twente
 6. 6. TOP 25 jaar Nikos werd in 2001 opgericht en bestond uit de samenvoeging van de leerstoel innovatief ondernemerschap, de hoofddocent marketing en een drietal mensen die bij het toenmalige kennis transfer centrum van de Universiteit Twente werk- ten, Peter van der Sijde, Annemarie Ridder en Jann van Benthem. De laatste als coördinator van de TOP regeling. Het idee achter Nikos was het combineren van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap ondersteuning. Doel is onder andere het ontwikkelen van steeds betere ondernemerschap en business development support instrumenten. De TOP regeling was daarvan het eerste concrete voorbeeld. Na ruim vierhonderd deelnemers aan TOP, die ruim driehonderd bedrijven startten, die een zeer grote overlevingskans bleken te hebben, wordt breed erkend dat TOP een zeer succesvolle aanpak is. In verschillende Europese projecten stond de TOP regeling dan ook als voorbeeld van een succesvolle regeling voor ondernemerschapsupport. TOP is nu onderdeel van het brede aanbod van Kennispark Twente, voor de ontwikkeling van high-tech ondernemen. Naast TOP ontwikkelt Nikos nu het VentureLab Twente concept. De ondernemerschapsexpertise, in het bijzonder de ervaring met TOP, stelt ons in staat een omgeving te ontwerpen waarin high-tech ondernemers nog beter de kans hebben een op groei gericht bedrijf te ontwikkelen. Team based en multi-disciplinari- teit, gekoppeld aan slim netwerken, karakteriseert het VentureLab Twente. Mijn verwachting is dat we over 25 jaar (maar waarschijnlijk al eerder) de geschiedenis van ondernemen in Twente door de voortzetting van TOP en VentureLab Twente met evenveel trots kunnen presenteren. Prof. dr. Aard Groen Hoogleraar Innovatief Ondernemerschap
 7. 7. Toen ik in 1997 het stokje van Dick van Barneveld overnam als coördinator van de TOP regeling, kon ik aanvankelijk niet geloven dat de simpele formule, die TOP kenmerkt, zo krachtig is. En dat terwijl ik er toch met de neus boven op zat. Gelukkig verscheen datzelfde jaar nog de uitkomst van het onderzoek naar wat er in de achterliggende jaren met de TOP bedrijven is gebeurd en wat bleek: 75% van al die bedrijven die sinds 1984 gestart zijn waren op dat moment nog steeds actief waarvan 80% in Twente en groot deel daarvan werkte actief samenwerkte met vakgroepen waar ze uit ontstaan zijn. Sindsdien heb ik heel vaak moeten uitleggen aan delegaties van universiteiten uit alle hoeken van de wereld wat TOP is en waarom het zo succesvol is in Twente. En die uitleg is nauwelijks veranderd in de afgelopen 10 jaar omdat de ingrediënten en de resultaten nog steeds hetzelfde zijn: - Ondernemende jonge mensen met een idee op een kennisgebied van de UT; - vakgroepen die 1 jaar lang de deur openen voor een ondernemer; - businessmentoren die belangeloos meewerken; - de TOP commissie die er op toeziet dat er een goed onderbouwd ondernemingsplan is en die tijdens het TOP jaar de ondernemer regelmatig een spiegel voorhoudt en; - de bereidheid van subsidieverstrekkers om de UT niet alleen voor de kosten op te laten draaien voor de actieve bijdrage die ze levert aan de ontwikkeling van de kenniseconomie in Twente. Ondertussen is de TOP regeling op een aantal plaatsen in de wereld met succes gekopieerd maar niet in Nederland. TOP is hoe je het wendt of keert altijd positief. Voor mij betekent het dat ik jonge mensen die prachtige plannen hebben kan helpen bij het realiseren daarvan. Hun dank daarvoor richten zij meestal tot mij en de andere leden van de TOP commissie. Natuurlijk geldt hun dank voor al diegenen binnen en buiten de UT organisatie die er aan bijdragen dat regeling een succes is. U begrijpt het wel: het is en blijft een groot voorrecht voor mij om bij deze UT regeling betrokken te mogen zijn. Jann van Benthem Coördinator TOP regeling
 8. 8. Notities
 9. 9. IT IT
 10. 10. Solmates e info@distimo.com m +31 6 44978773 3508 AL Utrecht Postbus 85459 Distimo app store analytics Distimo Bedrijf Distimo Oprichters Remco van den Elzen Vincent Hoogsteder Ruben Heerdink Tom Jansen Aantal FTE’s 5 TOP sinds 2009 www.distimo.com
 11. 11. Solmates e info@distimo.com m +31 6 44978773 3508 AL Utrecht Postbus 85459 Distimo app store analytics Distimo Distimo ontwikkelt een technologie om marktdata over applicaties op mobiele telefoons te verzamelen. Software-, telefoon- en telecomoperators willen continu weten hoe intensief hun producten worden gebruikt. Met het product van Distimo kan een soft- wareontwikkelaar dagelijks en wereldwijd zien hoe zijn software in termen van omzet en populariteit presteert in vergelijking met die van zijn concurrenten. De door Distimo gebruikte technologie is uniek in de wereld en bestaat nu ongeveer een jaar. ‘Wij kunnen als enige bedrijf efficiënt datagegevens verzamelen zonder de ‘ouderwetse’ panels’, aldus Remco van den Elzen. ‘Ons product wordt op dit moment wereldwijd verkocht, waarbij de meeste klanten zich in Amerika, Canada, Japan en Singapore bevinden.’ Naast verkoop en marketing besteedt het veel aandacht aan onder- zoek om het product nog gedetailleerder informatie te laten verzamelen. Hierdoor kunnen klanten van Distimo consumentspecifieke gebruikservaring omzetten in targetgerichte marketing. De nadruk zal in de toekomst liggen op het voorspellen van de markt in plaats van enkel rapporteren over de markt. De oprichters hebben allen gestudeerd aan de Universiteit Twente. Momenteel maken zij gebruik van de faciliteiten van de UT en wordt er onderzoek verricht naar de geschreven algoritmes. Hierdoor vindt intensieve kennisuitwisseling plaats tussen theorie en praktijk. Over vijf jaar willen de oprichters een groot en stabiel bedrijf hebben dat wereldwijd marktleider is op het gebied van het verzamelen van marktdata over mobiele applicaties.
 12. 12. Atrivision Solmates Atrivision TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar Svetlana Bystrova 10 2007 Regina Luttge Atrivision Daan Assen www.atrivision.com Hengelosestraat 705 7521 PA Enschede t +31 53 483 6360 e daan.assen@atrivision.com
 13. 13. e daan.assen@atrivision.com Solmates t +31 53 483 6360 Hengelosestraat 705 7521 PA Enschede Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Atrivision Atrivision Alles draait om kennis. Het is één van de belangrijk- ste pijlers van onze economie. ‘Het organiseren van kennis en leren in organisaties vormt de basis van het bedrijf Atrivision’, aldus Daan Assen. Atrivision is gespecialiseerd in e-learning oplossingen, leren met behulp van internettechnologie. ‘Wij helpen organisaties om de kennis en leerbehoef- ten scherp te krijgen. Op basis van de strategie van de organisatie en de eisen van de omgeving ontwikkelen wij e-learning oplossingen die zorgen dat medewerkers het juiste kennisniveau hebben en hou- den. Met behulp van een web-based leerportaal hou- den zowel de medewerkers als de organisatie zicht op de interne kennis en kunde. Hierdoor kunnen medewerkers hun talenten blijven ontwikkelen en kunnen organisaties de kwaliteit en veiligheid in hun bedrijfsvoering garanderen’, aldus Daan. ‘We richten momenteel veel leerplatforms voor de zorg in’, aldus Daan. ‘Daar is de behoefte aan continue en flexibele bij- en nascholing groot door techno-logische en demografische ontwikkelingen.’ Sa- men met de Universiteit Twente doet Atrivision onderzoek naar innovaties op het gebied van kennis en leren. ‘De uitkomsten daarvan moeten in de praktijk weer leiden tot doeltreffende en efficiënte leeroplossingen voor klanten, zoals mobile learning en lerende netwerken’. Vanuit haar expertise op het snijvlak van organisatie- strategie, leren en nieuwe technologie wil Atrivision groeien. De onderneming wil over vijf jaar een dominante learning service provider in Nederland zijn. ‘Daarbij richten we ons op een mix van advisering, software implementatie, ontwikkeling van e-learning programma’s en outsourcing van opleiding & scholing.
 14. 14. Catnipgames Solmates TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Catnipgames Otto van Donselaar Svetlana Bystrova 1½ 2008 Regina Luttge Martijn Plass Catnipgames Govert Combe www.catnipgames.nl Spinnerij Oosterveld ruimte 2.21 Rigtersbleek Zandvoort 10 7521 BE Enschede m +31 6 46251479 e martijn.plass@catnipgames.nl
 15. 15. e martijn.plass@catnipgames.nl Solmates Rigtersbleek Zandvoort 10 m +31 6 46251479 Spinnerij Oosterveld 7521 BE Enschede ruimte 2.21 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Catnipgames Regina Luttge Catnipgames Catnipgames ontwerpt, ontwikkelt en exporteert computergames. ‘In de Randstad zitten veel bedrijven als het onze. Maar ik wilde in Oost-Nederland blijven en dus heb ik samen met een creatieveling mijn eigen bedrijf opgericht. Zo kan ik zelf richting geven aan het bedrijf en me concentreren op uitdagende projecten’, licht Martijn Plass toe. Het bedrijf is gespecialiseerd in kleine downloadbare spellen. Het gaat over games waarvoor één tot vier spelers een paar euro betalen. Daarnaast verhuurt Catnipgames met een bedrijf uit Engeland bij evenementen spellen waar meer dan 32 deelnemers tegelijkertijd op één scherm een game kunnen spelen. Dit laatste aspect is één van de unieke kenmerken van Catnipgames. Op dit moment werkt het bedrijf aan de ontwikkeling van een spel voor de Xbox 360 en wil het nieuwe boekingen binnenhalen. Catnipgames wil over vijf jaar grote titels op de markt brengen. Martijn verwacht dan te kunnen gaan rivaliseren met andere ontwikkelaars. Dat veronder- stelt wel een groter team. ‘In principe kunnen we alles maken, alleen moeten de capaciteit en het aantal medewerkers toenemen’, zegt Martijn.
 16. 16. E-system Solutions Solmates TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar 2 Svetlana Bystrova 2007 E-system Solutions Regina Luttge Joris Visser www.e-ss.nl Sander Bosman E-system Solutions Postbus 548 7500 AM Enschede t +31 53 707 4083 SYSTEM e info@e-ss.nl S O L U T I O N S
 17. 17. E-system Solutions Solmates t +31 53 707 4083 7500 AM Enschede e info@e-ss.nl Postbus 548 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge SYSTEM S O L U T I O N S E-system Solutions Moderne bedrijven maken steeds meer gebruik van gespecialiseerde systemen in de breedste zin van het woord, zoals ERP- en CRM-systemen en webwinkels. Het koppelen van dergelijke systemen en data- management is een specialistisch vakgebied, waarin secuur gewerkt moet worden. ‘Systemen moeten goed aan elkaar gekoppeld worden, want systemen die niet goed met elkaar praten zorgen voor dubbele administratie en fouten.’ ‘Wij zijn niet begonnen vanuit wilde theoretische plannen, maar vanuit het onderzoeken van proble- men. Dat resulteerde in succesvolle oplossingen’, vertelt Joris. ‘Veel bedrijven gebruiken meerdere databases met dezelfde informatie. Om de diverse systemen actueel te houden, heeft E-SS de koppe- lingstool Sync-IT ontworpen. Deze zorgt ervoor dat wijzigingen in de ene database automatisch in andere databases worden doorgevoerd.’ E-SS heeft een portoflio met standaardkoppelingen tussen diverse typen webwinkel- en kantooradmi- nistratiepakketten, die ook aantrekkelijk kunnen zijn voor kleinere bedrijven. Voor bedrijven met een ruimer budget worden desgewenst maatwerkkoppelin- gen geleverd. Over vijf jaar wil E-SS een bedrijf met ongeveer tien werknemers zijn. Tevens moet dan duidelijk zijn hoe de markt reageert op de aanwezigheid van het bedrijf. Daarnaast wil E-SS standaard pakketten met systeem- koppelingen kunnen aanbieden. ‘We zijn continu op zoek naar koppelingen tussen systemen en data waar- door de klant tijd kan besparen’, aldus Joris.
 18. 18. C4Real C4Real Solmates TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar Svetlana Bystrova 4,5 Regina Luttge C4Real Daan Pol Ton Kuper Peter Kreuger www.c4real.eu september 2008 Twekkelermarkeweg 201 7547 RS Enschede m +31 6 41453453 e ton@c4real.eu Visual Experience
 19. 19. Twekkelermarkeweg 201 Solmates m +31 6 41453453 7547 RS Enschede e ton@c4real.eu Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Visual Experience C4Real C4Real ‘Wij verbeelden de ambitie van onze opdrachtgevers; geven er gezicht en gevoel aan’, zegt mede-oprichter Ton Kuper van C4Real. Het bedrijf ontwikkelt en produceert film- en 3D-animaties. Kuper noemt een nieuw type batterij als voorbeeld. ‘Daar hebben wij beelden en beleving bij gemaakt, want wat kun je over een batterij vertellen? Zo maken we technologie tastbaar en inzichtelijk.’ Daarvan profiteren ook architecten en stedenbouwkundigen. Met de modernste technieken is snel zichtbaar te maken hoe dat bijzondere project er in de (virtuele) werkelijkheid gaat uitzien. De bezoeker van de animatie kan er zelfs doorheen navigeren om te zien hoe de zon ’s middags in zijn nieuwe appartement valt. ‘Je kunt ook denken aan een school die met medewerkers, ouders en leerlingen wil communiceren over de nieuwbouw’, legt Kuper uit. ‘Daarnaast hebben we veel werk in de sfeer van advertenties en marketing.’ De opdracht portefeuille neemt dan ook toe. Kuper: ‘Eén van onze sterke kanten is dat we niet alleen visualiseren. We denken mee en adviseren hoe je onze producten doeltreffend kunt inpassen in je communicatie- en marketingstrategie.’ Groter dan acht medewerkers wil de onderneming overigens niet groeien. ‘We willen lean en mean blijven; hooguit twee teams die geweldige dingen maken.’ Opmerkelijk is dat C4Real één van de weinige TOP- bedrijven is zonder (studie)banden met de Universiteit Twente. ‘We hoorden ‘via, via’ van de TOP. Die heeft ons vervolgens geholpen ons bedrijf op te zetten, vooral dankzij de ondersteuning door business coach en wetenschappelijke mentor.’
 20. 20. Technology Technology
 21. 21. Kryoz Technologies Solmates TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar 1 Svetlana Bystrova 2008 Regina Luttge Kryoz Technologies www.kryoz.nl Pieter-Paul Lerou Kryoz Technologies Colosseum 15 7521 PV Enschede t +31 53 489 4349 e pieter.lerou@kryoz.nl
 22. 22. e pieter.lerou@kryoz.nl Kryoz Technologies Solmates t +31 53 489 4349 7521 PV Enschede Colosseum 15 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Kryoz Technologies ‘Wij doen onderzoek naar de ontwikkeling van koel- kasten, ter grootte van een melkpak tot een frisdrank- blikje, die kunnen koelen tot onder de -150°C’ vertelt de oprichter Pieter-Paul Lerou van Kryoz Technologies. ‘Huidige koelers met een dergelijke capaciteit zijn te groot en niet gebruiksvriendelijk.’ Lerou ontwikkelde aan de Universiteit Twente cryogene microkoelers. Nadat Lerou was gepromoveerd bij de faculteit Technische Natuurkunde van de Universiteit Twente, heeft hij een periode in Australië gewerkt voor een telecommunicatiebedrijf. ‘Dergelijke bedrijven kunnen de capaciteit van hun netwerk aanzienlijk vergroten als de belangrijkste chips in hun systemen gekoeld kunnen worden,’ aldus Lerou. De vraag naar micro cryokoelers bleek groot te zijn met als gevolg de oprichting van Kryoz Technologies. Op dit moment heeft het bedrijf contact met potentiële klanten binnen de telecommunicatie, de medische wereld en de markt voor meetapparatuur. Het is de bedoeling om binnen twee jaar een compleet werkend prototype op de markt te zetten. De koelers kunnen gebruikt worden om enkele van röntgen-, UV- en infraroodsensoren in meetsystemen af te koelen. Deze koelsystemen kunnen ook worden gebruikt voor ruimtevaartonderzoek. Over vijf jaar wil Kryoz Technologies volwaardige en gebruiksvriendelijke systemen aanbieden. Door de marktleiderpositie en het unieke product zal het bedrijf automatisch groeien. Om dit te realiseren maakt het gebruik van de faciliteiten van de Universiteit Twente. Kryoz werkt mee aan nieuwe onderzoeksprojecten. De resultaten hieruit kunnen weer gebruikt worden om het product te verbeteren. Kortom, een echte win-win-situatie, meent Lerou.
 23. 23. Solmates e info@axiom-ic.con t +31 53 737 0010 7521 PT Enschede Colosseum 28 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Axiom IC Axiom IC Bedrijf Axiom IC Oprichters Daniël Schinkel Ed van Tuijl Simon Louwsma Clemens Mensink Gerard Hoogendijk Aantal FTE’s 10 TOP sinds 2007 www.axiom-ic.com
 24. 24. Solmates e info@axiom-ic.con t +31 53 737 0010 7521 PT Enschede Colosseum 28 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Axiom IC Axiom IC Axiom IC is een gespecialiseerd bedrijf in het ontwerp en de ontwikkeling van chips. ‘Axiom ontwikkelt chips op het grensvlak van analoge en digitale technologie. Die worden gebruikt in producten zoals een mobiele telefoon’, vertelt Schinkel. De techniek in de telefoon is digitaal, maar het contact met andere telefoons ver- loopt via radiogolven. Die omzetting van digitaal naar analoog en andersom is het werkgebied van Axiom IC. ‘Niet het apparaat, maar de techniek die erin zit, vormt ons werkgebied’, aldus Daniël Schinkel. Het bedrijf is werkzaam op een zeer specialistische markt. Grote elektronicaconcerns hebben de beno- digde kennis niet in huis. Het gevolg is dat een bedrijf als Axiom IC kan worden ingehuurd om te voorzien in hun behoefte. ‘Daar liggen de kansen voor ons’, meent Schinkel. Samen met de Universiteit Twente wordt er gewerkt aan het innovatieve niveau van het bedrijf. Veel personeel komt van de universiteit en er wordt ge- bruik gemaakt van de meetfaciliteiten. Door samen onderzoek te doen wordt er continu kennis uitgewis- seld. Over vijf jaar wil Axiom IC zijn gegroeid zijn tot een stabiel bedrijf met naamsbekendheid, dat ongeveer twintig medewerkers telt. Centraal staat dan het uitwerken van specifieke opdrachten en het beheren van een eigen IP-portfolio. Schinkel is ervan overtuigd dat het werkt: ‘Al vrij snel na de oprichting hadden we een goedgevulde orderportefeuille. Er is behoefte aan onze kennis gekoppeld aan innovatie. Dat heeft het bedrijf vanaf het eerste jaar winstgevend gemaakt.’
 25. 25. Lightmotif Solmates Lightmotif TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar 4 Svetlana Bystrova 2008 Regina Luttge Lightmotif Max Groenendijk www.lightmotif.nl Jeroen van Tienhoven Pantheon 12 7521 PR Enschede t +31 53 450 0840 e max.groenendijk@lightmotif.nl
 26. 26. e max.groenendijk@lightmotif.nl Solmates t +31 53 450 0840 7521 PR Enschede Pantheon 12 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Lightmotif Lightmotif Lightmotif is gespecialiseerd in lasermateriaalbewer- king op micro- en nanoschaal. ‘Wij ontwikkelen nieuwe laserprocessen en -toepassingen waarbij gebruik gemaakt wordt van ultrakorte laserpulsen,’ vertelt Max Groenendijk. Daarmee kunnen materiaalbewerkingen worden uitgevoerd die voorheen ondenkbaar waren. ‘Eén van de spannendste ontwikkelingen is een methode om oppervlakken te textureren,’ vertelt Groenenijk. Oppervlaktestructuren kunnen op micro- en nanoschaal worden aangebracht waardoor materiaaleigenschappen heel gericht worden beïnvloed. Zo is het mogelijk om oppervlakken super waterafstotend te maken. Lightmotif is wereldwijd het eerste bedrijf dat matrijzen kan bewerken om kunststofproducten in massafabricage van deze eigenschap te voorzien. Nieuwe ontwikkelingsprojecten moeten deze techno- logie nog enkele stappen verder brengen. Zo wordt er gewerkt aan zelfreinigende voedselverpakkingen die gebruik maken van het sterk afstotende effect. ‘In de toekomst zouden verpakkingen van bijvoorbeeld yoghurt volledig geleegd moeten kunnen worden, simpelweg omdat alles gemakkelijk is uit te schenken.’ Dergelijke projecten worden vaak in samenwerking met de Universiteit Twente uitgevoerd. Lightmotif wil in het komende jaar verdubbelen in het aantal mensen. Over vijf jaar wil Lightmotif zijn uitgegroeid tot een stabiel en innovatief bedrijf. Het onderzoek moet dan hebben geleid tot de ontwikke- ling van nieuwe processen en toepassingen, gebaseerd op ultrakorte pulslasers. Wereldwijd wil Lightmotif uniek zijn in het aanbieden van processen en machines voor het textureren van grote 3D-oppervlakken.
 27. 27. Cooll BV Solmates Cooll BV TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar 2 Svetlana Bystrova 2009 Regina Luttge Cooll BV www.cooll.eu Robertjan Meijer Johannes Burger Stefan van Uffelen De Veldmaat 10 7522 NB Enschede m +31 6 26958134 e johannes.burger@cooll.eu COOLL
 28. 28. e johannes.burger@cooll.eu Solmates m +31 6 26958134 7522 NB Enschede De Veldmaat 10 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Cooll BV COOLL Cooll BV Cooll BV specialiseert zich in de ontwikkeling van de techniek achter duurzame airconditioning. De vraag naar airco, en daarmee de koelvraag, is evenredig aan het aantal zonuren in een gebied. Cooll BV gebruikt deze informatie om airconditioning op zonne-energie te ontwerpen. Met behulp van zonnecollectoren wordt warmte opgevangen en wordt water opgewarmd. ‘De techniek die nodig is om het warme water om te zetten in koud water voor de airco is het proces waar wij mee bezig zijn’, zegt Johannes Burger. Verschillende bedrijven in Europa werken aan de ont- wikkeling van een dergelijk airconditioningsysteem. ‘Cooll BV is de enige onderneming die gebruik maakt van een innovatieve absorptiecyclus met actieve kool als absorptiemateriaal en ammoniak als werkgas. Dit proces moet Cooll BV op het gebied van compactheid, efficiency en flexibiliteit een voorsprong op de concur- rentie geven’, legt Burger uit. Het richt zich vooral op de Nederlandse en Duitse markt. Momenteel bevindt het bedrijf zich nog in de onder- zoeksfase. In de zomer van 2010 moet de techniek werken. Daarna moet nog een innovatieslag op het gebied van efficiëntie en compactheid worden gemaakt. De ambitie is om tientallen systemen draaiende te krijgen. De techniek van Cooll BV leent zich ook voor toepassing in de ruimtevaart. Zo zijn de koelers geschikt voor gevoelige satellieten die de dampkring van andere planeten kunnen onderzoeken.
 29. 29. SolMateS Solmates SolMateS TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar Svetlana Bystrova 5à6 2008 Regina Luttge SolMateS Arjen Janssens Joska Broekmaat www.solmates.nl Matthijn Dekkers Solutions in Material Science Drienerlolaan 5 7522 NB Enschede t +31 53 489 2992 e arjen.janssens@solmates.nl
 30. 30. e arjen.janssens@solmates.nl Solmates t +31 53 489 2992 7522 NB Enschede Drienerlolaan 5 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Solutions in Material Science SolMateS SolMateS Solutions in Material Science – dat is waar de naam SolMateS voor staat. Het bedrijf heeft zich in eerste instantie toegelegd op dienstverlening op het gebied van coatings en andere materiaaleigenschappen. Geleidelijk is daar eigen R&D bijgekomen. ‘Zo hebben we dat voor onszelf uitgezet’, licht Joska Broekmaat toe: ‘Als je eigen producten op de markt wilt brengen, moet je de markt leren kennen.’ Terwijl de dienstverlening onverminderd doorgaat, ontwikkelt Solmates mede dankzij de marktkennis een machine die piëzolagen aanbrengt op silicium. ‘Die lagen zetten uit bij spanning. Dan krijg je beweging die bijvoorbeeld nodig is om andere onderdelen van een chip te activeren. Wij hebben een techniek ontwikkeld om die lagen meteen op de chip te coaten’, zegt Arjen Janssens. Met Océ/Canon wordt nu samengewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe printkop met behulp van deze nieuwe techniek. Voorspellingen voor de toekomst durven de oprichters nog niet te doen. Tussen nu en enkele jaren verwachten ze niettemin de eerste machines te hebben afgezet. Matthijn Dekkers: ‘Het is een uniek product, maar het is echt hard werken om het te ontwikkelen en bedrijfsklaar te krijgen. Dat gaat stapje voor stapje. Daarom zijn we blij met die TOP- plaats. Die stelt ons in staat de faciliteiten van de UT te gebruiken en betekent ook financiering en advies. We zijn ambitieus, we zien grote mogelijkheden voor groei en doorontwikkeling, maar het is complex. Deze steun in de rug is daarom zeer welkom.’
 31. 31. Ostendum Solmates Ostendum TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar 3 Svetlana Bystrova 2008 Regina Luttge Ostendum Alma Dudia Aurel Ymeti www.ostendum.com Postbus 217 7500 AE Enschede m +31 6 47390254 e info@ostendum.com
 32. 32. e info@ostendum.com Solmates m +31 6 47390254 7500 AE Enschede Postbus 217 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Ostendum Ostendum Zeer gevoelige analyse van bloed, speeksel, melk of water in korte tijd. Dat zijn volgens Aurel Ymeti en Alma Dudia, met drie anderen de oprichters van Ostendum, de voordelen van de biosensor die hun bedrijf heeft ontwikkeld. Een prototype wordt nu getest door het Laboratorium Microbiologie Twente/ Achterhoek in Enschede én door de Zwanenberg Food Group in Almelo.’Dat is nog een voordeel: ons product is breed te gebruiken. In de medische diagnostiek, de foodsector, maar ook bij de controle van drinkwater.’ En dat gaat eenvoudig. Het enige dat de biosensor van Ostendum nodig heeft, is een bloed- of speekselmonster (of andere materialen, in het geval van toepassing in andere sectoren) en de beschikbaarheid van een specifieke receptor, een biologische stof die bindt met een specifiek micro- organisme, zoals een virus of bacterie, of een biomarker, zoals een eiwit of DNA-molecuul . In het geval van een virus moet een specifiek antilichaam beschikbaar zijn. De apparatuur van Ostendum leest de gegevens snel uit en is nauwkeuriger dan het meer traditionele onderzoek. ‘Ons product is uniek door de combinatie van gevoeligheid, snelheid en bedieningsgemak.’ In de loop van 2011 brengen Ymeti en Dudia het eerste concrete product op de markt. ‘We zoeken onze klanten in medische kringen, de foodsector en andere omgevingen waar complexe monsters snel op specifieke componenten moeten worden onderzocht. Daarbij willen we in Twente blijven, door de TOP-regeling, de interactie met de relevante onderzoeksgroepen van de UT en het gebruik van laboratoria en andere faciliteiten.’
 33. 33. Solmates Hybriscan Technologies TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar 2 Svetlana Bystrova 2009 Regina Luttge Cees Otto Hybriscan Technologies www.hybriscan.com Loretta van Kollenburg HybriScan Technologies Contactadres: Van Eckstraat 43 6814 HW Arnhem Bezoekadres: Kortrijkstraat 2 7559 ND Hengelo m +31 6 29542100 e joostloretta.kollenburg@hccnet.nl
 34. 34. e joostloretta.kollenburg@hccnet.nl Solmates Hybriscan Technologies m +31 6 29542100 7559 ND Hengelo 6814 HW Arnhem Van Eckstraat 43 Kortrijkstraat 2 Contactadres: Bezoekadres: Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Hybriscan Technologies ‘Wij integreren een elektronenmicroscoop met een ramanmicroscoop. De eerste stelt je in staat de morfologie van moleculen tot op nanoniveau te zien. Met de tweede, die werkt op basis van lichtverstrooiing, zie je moleculaire vibraties en de chemische samenstelling.’ Even moet Cees Otto lachen, want hij weet dat dit abstract klinkt. ‘Als je die twee microscopen integreert, kun je cellen beter bestuderen, ook binnen weefsels, en daarmee ziekteprocessen. Je kunt ziekte vroegtijdiger herkennen, zoals vormen van kanker. En je kunt je de therapie beter monitoren.’ Er zijn bovendien meer mogelijkheden. ‘Ons product is breed toepasbaar, op heel veel gebieden waar vorm, structuur en chemische samenstelling van belang zijn. Zoals de conservatie van kunstwerken. Neem een schilderij. Daarop heeft de schilder vaak verschillende laagjes verf aangebracht. Met onze elektronen- ramanmicroscoop zie je die laagjes en hun onderlinge interactie en je krijgt een actueel beeld van de status van het doek. Dan kun je veel beter bepalen wat nodig is om het kunstwerk te behouden.’ Eind 2010 hoopt HybriScan Technologies het eerste apparaat op de markt te brengen. Loretta van Kollenburg: ‘We zijn een spin-off van de UT op het gebied van kennisintensieve geavanceerde technologie. Met onze ‘hybride microscopen’ werken we voor de globale markt. De ondersteuning vanuit de TOP-regeling was dan ook essentieel. We verwachten over enkele jaren zo’n vijftig apparaten hebben verkocht. Daarnaast willen we contractresearch doen, ook om voeling met de markt te houden.’
 35. 35. Steray Steray Solmates TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar 3 Svetlana Bystrova 2006 Regina Luttge Steray www.steray.nl dr. Sergey Mitko drs. Elena Oudalova Weegschaalstraat 119 7521 CE Enschede Steray m +31 6 43895644 e sergey@steray.nl
 36. 36. Solmates Weegschaalstraat 119 m +31 6 43895644 e sergey@steray.nl 7521 CE Enschede Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Steray Steray Steray Sergey Mitko, één de directeuren-eigenaren van Steray, zit vol enthousiasme en ideeën. Hij vertelt dat zijn bedrijf gespecialiseerd is in de technologie van elektronische- en röntgenstraling. Dat schept kansen voor een brede reeks innovatieve toepassingen. Eén daarvan is de milieuvriendelijke sterilisatie van verpakkingen en plastic flessen. ‘Daaraan werken we nu verder met een grote toeleverancier.’ Kansen zijn er ook in de foodsector, waarvoor Steray even milieuvriendelijke sterilisatieapparatuur ontwikkelt. ‘Wist u dat een kilo tomatenzaad meer kost dan een kilo goud? Stel u voor wat het betekent als je de kosten verlaagt. Dit is een belangrijke markt.’ Daarnaast is Steray actief op het gebied van detectie van landmijnen, springstoffen en drugs. ‘We kunnen kleine concentraties vluchtige moleculen traceren. Daarmee spoor je drugs op, maar ook andere stoffen. Met onze technologie was de man ontdekt die op tweede Kerstdag een aanslag wilde plegen in Detroit’, legt Mitko uit. Hij spreekt van de ‘electronic dog’, de elektronische snuffelhond. ‘Het is een paradepaardje, dat we nu verder ontwikkelen met Nederlandse, Britse en Amerikaanse multinationals.’ De verwachtingen zijn hooggestemd. Mitko hoopt over enkele jaren een aantal bedrijven te hebben opgebouwd. Kleinere ondernemingen, die hoogwaardige producten ontwikkelen. ‘Ook hier bewijst de TOP-regeling haar waarde. Je kunt een goede start maken; je krijgt zinvolle ondersteuning en begeleiding. Bovendien kun je deelnemen in de relevante netwerken. Zo hebben we ons nu aangesloten bij VentureLab. We hebben zoveel goede ideeën, daar zoeken we gedreven entrepreneurs bij.’
 37. 37. Solmates Smart Signs Solutions TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar Svetlana Bystrova 6,5 2008 Regina Luttge Smart Signs Solutions Maria Lijding www.smartsigns.nl Smart Signs Solutions Gebouw Zilverling 4038 Postbus 217 7500 AE Enschede t +31 53 489 4707 e lijding@smartsigns.nl
 38. 38. e lijding@smartsigns.nl Gebouw Zilverling 4038 Solmates t +31 53 489 4707 7500 AE Enschede Postbus 217 Smart Signs Solutions Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Smart Signs Solutions Nog maar kort geleden dacht Maria Lijding er niet aan ondernemer te worden. Nu heeft ze de ambitie om over vijf jaar wereldwijd te opereren. Haar bedrijf, Smart Signs Solutions, ontwerpt een dynamisch en gepersonaliseerd wegwijssysteem. Bezoekers van grote gebouwen, zoals ziekenhuizen en luchthavens, hoeven nooit meer te zoeken. Slimme technologie wijst de weg en houdt zelfs rekening met fysieke of andere beperkingen. Het idee ontstond tijdens een onderzoeksproject met industriële en academische partners in het Smart Sur- roundings-project. Flexplekken mogen dan toekomst hebben, ze vallen lang niet altijd in de smaak. ‘Omdat je niets eigens meer hebt’, licht Lijding toe. ‘Dat kun je verbeteren door de kamer te personaliseren. Je werkt dan in een ‘smart surrounding’ die jou herkent door de ingezette slimme technologie. Daaruit kwam het idee voort om hiermee zakelijk aan de slag te gaan, want er kan zo veel meer.’ Een gesprek met een business developer leidde tot het besluit om zelf haar bedrijf te starten, met de Universiteit Twente als aandeelhouder en met subsidies van technologiestichting STW en de provincie Overijssel. Het eerste product staat op punt van lanceren, het tweede wordt binnenkort geïntroduceerd. ‘We hebben gemerkt dat het heel moeilijk is om van een prototype tot een product te komen. Zonder TOP was het ook gelukt, maar het was veel moeilijker geweest. De UT staat voor advies, ondersteuning, kennis en een netwerk en dat heb je allemaal nodig.’
 39. 39. Health Health
 40. 40. Blue4Green Solmates TOP in Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Blue4Green Otto van Donselaar 3 Svetlana Bystrova 2008 Regina Luttge Erik Staijen Blue4Green Daan Sistermans www.blue4green.com De Veldmaat 10 7522 NB Enschede t +31 53 489 4015 e daan.sistermans@blue4green.com
 41. 41. e daan.sistermans@blue4green.com Solmates t +31 53 489 4015 7522 NB Enschede De Veldmaat 10 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Blue4Green Blue4Green Blue4Green houdt zich bezig met het monitoren van de gezondheidstoestand van vee. Op dit moment is nog een veearts nodig om een dier te onderzoeken. De daaropvolgende analyses zijn complex en tijd- rovend omdat ze in een laboratorium moeten plaats vinden. ‘Met de techniek van Blue4Green kunnen professionals die met dieren werken direct in de wei of de stal analyseren hoe het met een dier gesteld is’, verduidelijkt Erik Staijen. ‘Dit heeft als voordeel dat er meteen maatregelen genomen kunnen worden als een ziekte wordt aangetroffen.’ Blue4Green doet op dit moment nog veel onderzoek, samen met een aantal dierenartsen. Door de gecom- bineerde inzet van duurzame diagnoseapparatuur en wegwerpchips is het mogelijk om geladen deeltjes in vloeistoffen ter plekke te meten. Zo wordt er onder andere gekeken naar de hoeveelheid calcium in bloed, waarmee melkziekte geconstateerd kan worden. Blue4Green en de Universiteit Twente onderzoeken samen het gebruik en de mogelijkheden van de chips. Door steeds meer functionaliteiten op een chip te integreren, vergt de diagnostiek geen specifieke vooropleiding. ‘Groot voordeel van deze kleine chips is dat de meting binnen enkele minuten voltooid is. Zo nodig kan de behandeling meteen daarna beginnen’, zegt Daan Sistermans. In de toekomst wil Blue4Green de nummer 1 in diagnostiek zijn. Door innovatief en baanbrekend onderzoek wil het bedrijf ook internationaal van zich laten horen. De toegepaste lab-on-a-chip-technologie is inmiddels beloond met de Young Technology Award 2009.
 42. 42. Medimate Solmates Medimate TOP in Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar 3 Svetlana Bystrova 2006 Regina Luttge Medimate Huub Maas Arjan Floris Steven Staal www.medimate.com Postbus 217 Medimate Diagnostics at the point of care 7500 AE Enschede t +31 53 489 3891 e s.s.staal@medimate.nl
 43. 43. e s.s.staal@medimate.nl Solmates t +31 53 489 3891 7500 AE Enschede Postbus 217 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Medimate Diagnostics at the point of care Medimate Medimate Medimate maakt medisch monitoren altijd en overal mogelijk. Het gaat specifiek om het meten van verschillende stoffen in lichaamseigen vloeistoffen als bloed en urine. Patiënten kunnen met het product van Medimate zelf controles uitvoeren en toch in contact blijven met professionals. ‘Hierdoor verbetert het leven van de patiënt’, zegt Steven Staal. De basis is een klein instrument dat een meting kan uitvoeren via een wegwerpchip die een druppel vloeistof kan analyseren. Deze chip is gebaseerd op de nieuwste Lab-on-a-Chip-technologie. Omdat het product klein is, kan iedereen binnen enkele minuten op elke locatie gemeten worden. Het product wordt nu nog ingezet op twee werkvelden. ‘Allereerst kunnen patiënten met manisch-depressieve stoornis hun lithiumspiegel controleren,’ vertelt Staal. ‘Deze stof, die ze als medicijn gebruiken, werkt bij een te laag niveau niet optimaal en kan bij een te hoog niveau dodelijk zijn. Met ons product kan het gebruik van lithium beter worden gecontroleerd en intoxicaties worden voorkomen.’ Verder kunnen nierpatiënten hun zoutbalans in de urine controleren. Door goede monitoring kan het dialysemoment mogelijk worden uitgesteld. Met de Universiteit Twente zoekt Medimate continu naar verbeteringen en nieuwe toepassingen. In de nabije toekomst wil Medimate wereldwijd marktleider zijn op het gebied van mobiele monitoring van stoffen in bloed en urine. Door focus te houden op de markt en een strakke organisatiestructuur wil de onderneming stapje voor stapje gaan meedoen met de grote jongens op het gebied van medische zorgverlening.
 44. 44. Mobihealth Solmates TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Mobihealth Otto van Donselaar 5 Svetlana Bystrova 2008 Regina Luttge Peter Lems Mobihealth Richard Bults Daniël Knoppel www.mobihealth.com Postbus 545 7500 AM Enschede t +31 53 483 6803 e peter.lems@mobihealth.com
 45. 45. e peter.lems@mobihealth.com Solmates t +31 53 483 6803 7500 AM Enschede Postbus 545 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Mobihealth Mobihealth Mobihealth gebruikt moderne technologie om de monitoring van patiënten in de gezondheidszorg te kunnen verbeteren. ‘De focus ligt op patiënten met chronische klachten die in de gaten gehouden moeten worden. Op dit moment gaat dat nog via face-to-face contact tussen patiënt en arts of verpleegkundige. In de toekomst kan dat dankzij Mobihealth op afstand, draadloos, snel en betrouwbaar.’ Het bedrijf wil er voor zorgen dat vroegtijdig kan worden ingegrepen bij lichamelijke problematiek. Door signalen aan de buitenkant van het lichaam te meten kunnen problemen en wellicht onnodige sterfgevallen worden voorkomen. Voor het meten wordt gebruik gemaakt van een kleine computer. Deze staat in contact met een deskundige. De Universiteit Twente is het technische platform waarmee Mobihealth zijn producten ontwikkelt. Onderzoek vormt de basis voor de samenwerking. Momenteel wordt ook studie verricht naar de gevolgen van langer meten in een natuurlijke omgeving zoals de woning van de patiënt. Peter Lems schetst dat het bedrijf over vijf jaar wereldwijd patiënten wil monitoren met behulp van Mobihealth. In de toekomst verwacht hij in zee te gaan met een groot bedrijf om het product daadwerkelijk te verkopen. ‘Het grootste voordeel van Mobihealth is dat kan worden gemeten op afstand. Zo kan het dagelijks leven van een patiënt gewoon doorgaan’, aldus Lems.
 46. 46. Mylife Technologies Solmates TOP in Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar 4 Svetlana Bystrova 2008 Regina Luttge Mylife Technologies Regina Luttge Svetlana Bystrova Otto van Donselaar MyLife Technologies www.mylifetechnologies.nl Postbus 217 7500 AE Enschede t +31 53 489 2742 e o.vandonselaar@mylifetechnologies.nl
 47. 47. e o.vandonselaar@mylifetechnologies.nl Mylife Technologies Solmates t +31 53 489 2742 7500 AE Enschede Otto van Donselaar Postbus 217 Svetlana Bystrova Regina Luttge Mylife Technologies MyLife Technologies ontwikkelt bio-active micro- systemen voor medical devices, bijvoorbeeld micro- naalden voor vaccinatie. Deze naalden zijn zo klein dat ze alleen de opperhuid raken en niet in de buurt komen van zenuwen. Het gevolg is dat het gebruik van deze naalden pijnloos is. Daardoor zijn ze niet alleen geschikt voor injecteren maar kunnen ze ook stoffen uit de huid halen. Daarnaast is het bedrijf bezig met een soort pleister te ontwikkelen met een grote hoeveelheid kleine naald- jes bij elkaar. ‘De patiënt kan deze pleister gemakke- lijk zelf gebruiken, zonder hulp van een professional. Het voordeel van deze techniek om te injecteren of stoffen te meten is dat ze pijnloos, accurater en sneller is dan de andere methoden,’ vertelt Svetlana Bystrova. MyLife Technologies combineert micro- en nanotechno- logie met organische scheikunde en lab-on-a-chip-tech- nologie. In samenwerking met de Universiteit Twente wordt de techniek verder uitgediept en ontwikkeld. Binnen vijf jaar wil het bedrijf de techniek gebruiks- klaar hebben gemaakt en die samen met een partner op de markt brengen. Op de lange termijn verwacht MyLife Technologies zich ook te richten op huid- verzorging,medische esthetica, medische therapie en vaccinaties.
 48. 48. e info@inertia-technology.com Solmates t +31 53 489 4506 7500 AE Enschede Postbus 217 Inertia Technology Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Inertia Technology Bedrijf Inertia Technology Oprichters Raluca Marin-Perianu Mihai Marin-Perianu Paul Havinga Aantal FTE’s 2 TOP in 2009 www.inertia-technology.com
 49. 49. e info@inertia-technology.com Solmates t +31 53 489 4506 7500 AE Enschede Postbus 217 Inertia Technology Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Inertia Technology Coaching van een chronisch zieke. Supervisie van de training van een topsporter, om overbelasting te voorkomen. Beveiliging van bruggen op afstand, door meten en interpreteren van ongewenste trillingen. ‘Eigenlijk doen we alles wat met beweging heeft te maken’, lacht Mihai Marin-Perianu. Samen met zijn vrouw Raluca is hij oprichter en eigenaar van Inertia Technology. ‘Wij ontwikkelen kleine sensors, met een microprocessor en een draadloze verbinding. Die kun je dragen, vastmaken of inbouwen. Omdat ze kunnen voelen, denken en draadloos communiceren met andere sensoren op het lichaam en met trainingsobjecten , kun je de bewegingen herkennen en direct (‘real-time’) een geschikte feedback geven. Want neem die chronisch zieke, met een bewegingsprogramma. Misschien komt het er niet van om werkelijk in beweging te komen. Omdat de sensor dat registreert, kan de arts of hulpverlener op afstand contact opnemen. ‘Je hebt een hulpmiddel om het leven gemakkelijker, misschien wel beter te maken’, zegt Marin-Perianu. Hij voorziet toepassing in heel veel sectoren. ‘Onze opzet is om deze technologie bruikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. Het doel is vergroting van de kwaliteit van het leven.’ Dat vergt veel research. Inertia Technology werkt samen met de UT en met ziekenhuizen. Met relaties in Australië wordt de sportieve toepassing voorbereid. Het nieuwe product ProMove2 komt binnenkort op de markt. Marin-Perianu: ‘De TOP heeft ons in staat gesteld om hiermee aan de slag te gaan. Waar we staan over vijf jaar, weet ik niet, maar dat we een dan een wereldwijde speler zijn geworden lijkt me realistisch.’
 50. 50. Consultancy Consultancy
 51. 51. ELS Company Solmates TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf ELS Company Otto van Donselaar 1 Svetlana Bystrova 2009 Regina Luttge Els Holland ELS Company www.elscompany.nl Koriander 4 8101 CT Raalte m +31 6 26396375 e els@elscompany.nl
 52. 52. Solmates e els@elscompany.nl m +31 6 26396375 8101 CT Raalte Koriander 4 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova ELS Company Regina Luttge ELS Company Talent in bedrijven wordt te weinig benut en vaak ook niet ontdekt. Dat is jammer, vindt Els Holland. Door leiderschap anders in te richten kan talent wel degelijk ontdekt en benut worden. Haar eigen ervaring in het bedrijfsleven sterkte haar in die gedachte, met als ge- volg de oprichting van Effective Leadership Supportive Company, oftewel ELS Company. ‘Het bedrijf staat op dit moment nog in de steigers, maar het gaat zich richten op een nieuw business- model waarbij leiderschap een nieuwe betekenis krijgt. Dit model gaat uit van antimachtdenken. Geen baas die precies zegt wat er moet gebeuren, maar de werknemer die initiatief neemt en gebruik maakt van zijn/haar eigen capaciteiten’, aldus Els. Op deze manier wordt innovatief denken gestimuleerd. Els onderstreept dat deze inzichten juist nu nuttig zijn, in tijden van crisis. ‘Door de crisis is het nodig om tot vernieuwing te komen. Er moet een nieuw evenwicht gevonden worden tussen macht en machteloosheid.’ De faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente helpt momenteel om het bedrijf verder uit te werken. Samen met een businesscoach uit de TOP-regeling verwacht Els een stabiel adviesbureau te kunnen vestigen. Als het businessmodel eenmaal gevormd is, wil Els haar inzichten verhalend verspreiden. Trainingen, coachen en het omvormen van de huidige leider- schapsvisie zullen speerpunten worden van haar be- drijf. Over vijf jaar zal ELS Company moeten zijn uitge- groeid tot een humane organisatie met profes-sionals en zelfstandige werknemers. De nadruk zal dan liggen op het begeleiden en coachen van bedrijven met 50 tot 100 werknemers.
 53. 53. Alko Engineering TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar 1 Svetlana Bystrova Alko Engineering 2009 Regina Luttge Bert Koopman Alko Engineering www.alko-engineering.nl B.W. ter Kuilestraat 189 7545 KR Enschede t +31 53 489 5420 e a.j.koopman@alco-engineering.nl
 54. 54. e a.j.koopman@alco-engineering.nl B.W. ter Kuilestraat 189 t +31 53 489 5420 7545 KR Enschede Alko Engineering Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Alko Engineering Alko Engineering is een consultancybedrijf in de metaalindustrie. ‘Wij zijn gespecialiseerd in omvormingsprocessen van aluminium,’ vertelt Koopman. Zo’n omvormingsproces kan bestaan uit het creëeren van een compleet nieuwe situatie of door exctrusie. Voorbeelden van omvormings- processen zijn het verwerken van aluminium tot een kozijn of een deur van een auto. Bert geeft advies om het omvormingsproces te voorspellen en verbeteren. Tijdens zijn promotieonderzoek kwam Bert erachter dat veel beschikbare software nog steeds niet wordt gebruikt. ‘Er bestaat daardoor een gat tussen de huidige activiteiten en de mogelijkheden’, zegt hij. Door de desbetreffende software in te zetten kunnen processen beter in kaart worden gebracht en kan er voorspeld worden hoe materiaal reageert tijdens het omvormen. Alko Engineering heeft een unieke positie, omdat het zowel simulaties nabootst als bedrijven van advies kan voorzien. Samen met de Universiteit Twente wordt verder onderzoek verricht naar de kenmerken van materialen en de ontwikkeling van betere software. Op dit moment heeft het bedrijf een aantal opdrachten uitgevoerd. De ambitie is om per jaar het aantal opdrachten te verdubbelen. Over vijf jaar wil Bert een bedrijf met tien tot twintig medewerkers, dat internationaal meedraait op het gebied van omvormingsprocessen.
 55. 55. GeCa GeCa TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar 1 Svetlana Bystrova 2007 Regina Luttge www.geca.nl Gerhard Kleinsman GeCa Archiefdienstverlening Deppenbroekstraat 78 7523 PC Enschede m +31 6 16418999 e info@geca.nl
 56. 56. Deppenbroekstraat 78 m +31 6 16418999 7523 PC Enschede e info@geca.nl Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge GeCa GeCa Ieder bedrijf heeft een archief, maar vaak bestaat dat uit een opeenhoping van papieren en digitale documenten. ‘Veel ondernemingen hebben het over archivering, maar meestal is het een ondergeschoven kindje’, aldus Gerhard Kleinsman. Door het aanbieden van abonnementen op zijn kennis over archivering en het bijwerken van achterstallige werkzaamheden pro- beert hij bedrijven bewust te maken van het belang van een gestructureerd archief. Op dit moment heeft GeCa een aantal klanten. Kleins- man is fysiek aanwezig binnen de organisaties en pro- beert zo de kennis binnen het bedrijf te laten groeien. Daarnaast werkt hij digitaal archiveringsprocessen uit. Met behulp van bestaande softwarepakketten bouwt hij bestaande archieven om in bruikbare databases met toegankelijke kennis. Het standaardiseren van een archief is moeilijk door de veelzijdigheid van bedrijven. GeCa speelt hierop in door het aanbieden van passend archiefbeleid, het beheer van archiefdepots en het selecteren en ver- nietigen van overbodige informatie. Tot slot worden trainingen verzorgd om de kennis binnen bedrijven te vergroten. Binnen vijf jaar hoopt GeCo een aantal grote bedrijven als klant binnen te halen. Daarbij ligt de nadruk op bedrijven uit de regio Twente. Kleinsman verwacht op termijn te kunnen uitgroeien tot een bedrijf dat werk biedt aan 10 tot 40 medewerkers.
 57. 57. Infortellence TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Infortellence Otto van Donselaar 1 Svetlana Bystrova 2007 Regina Luttge Infortellence Tjakko Spieard www.infortellence.com Postbus 420 7770 AK Hardenberg t +31 523 788 310 e info@tjakko-inforce.eu
 58. 58. e info@tjakko-inforce.eu t +31 523 788 310 7770 AK Hardenberg Postbus 420 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Infortellence Regina Luttge Infortellence Informatie, market intelligence en business intelligence – uit die drie begrippen is de naam Infortellence ontstaan. Oprichter Tjakko Spieard voorziet zijn opdrachtgevers op maat van de kennis om hun strategische wensen en ambities te kunnen realiseren. ‘Pas was er een farmaciebedrijf dat bezig was met een marktverkenning in een ander land. Ik heb alle relevante gegevens geordend in de vorm van een rapport kunnen aanleveren: over de markt in dat land, de werking van het verzekeringssysteem en andere zaken van belang. Dat is wat ik doe: ik geef inzicht in en informatie over alle trends en bewegingen, met advies en aanbevelingen.’ Het accent ligt daarbij op de foodsector. ‘Dat is mijn achtergrond’, vertelt Spieard. ‘Vóór ik Infortellence begon, heb ik bij grote multinationals in die sector gewerkt, als researchmedewerker en voedingstechnoloog. Toen had ik zelf goede informatie nodig. In die tijd haalde je die nog in Wageningen, nu gaat het allemaal online.’ Geleidelijk groeide het idee om zelf te beginnen: ‘Ik realiseerde me dat ik bedrijven kan voorzien van exact die informatie die ze nodig hebben. Of het nu om marktonderzoek, bedrijfsprofielen, concurrentieanalyse of knipselkranten gaat.’ Infortellence heeft daarnaast Forca ontwikkeld, een zoekmachine voor foodnieuws. ‘Tik maar eens ‘appels’ in bij Google. Je krijgt miljoenen verwijzingen. Forca levert meteen relevante links.’ Het is één van de bijproducten uit de TOP-periode. ‘Dat is nu de band met de Universiteit Twente. Ook in de vorm van kritische begeleiding. Zonder TOP had ik hier niet gestaan.’
 59. 59. Flow-Way Flow-Way TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar 1 Svetlana Bystrova 2007 Regina Luttge Flow-Way Frits Willems www.flow-way.nl Erve Stroomboer 78 7623 JB Borne t +31 74 266 1606 e frits.willems@flow-way.nl
 60. 60. e frits.willems@flow-way.nl t +31 74 266 1606 Erve Stroomboer 78 7623 JB Borne Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Flow-Way Flow-Way Flow-Way is een adviesbedrijf dat processen implementeert en verbetert voor de creatie, realisatie en exploitatie van complexe (technische) systemen binnen bedrijven. Dit is vooral kostbaar en zeer tijdrovend. Flow-Way is dan de link tussen de verschillende disciplines die samen moeten werken bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van systemen. Flow-Way adviseert over het voortbrengingsproces van complexe systemen. ‘Die complexiteit kan uit de techniek voortkomen, maar kan ook het gevolg zijn van een complexe omgeving, van verschillende stakeholders met uiteenlopende of conflicterende belangen. De advisering van Flow-Way beoogt dan de effectiviteit en efficiency van het voortbrengingsproces te verbeteren’, licht Willems toe. ‘Om dat te kunnen bereiken, besteed ik aandacht aan de ‘dirigent: de zorg voor goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, kennis van het te realiseren doel, duidelijke verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En aan de ‘componist’: hoe kom je tot de optimale oplossing, gegeven de eisen en wensen van de klant, de belangen van de stakeholders en andere randvoorwaarden.’ Zo is Flow-Way onder meer betrokken bij het voortbrengingsproces van een woningcorporatie. ‘De vraag is daar: Hoe kunnen we als corporatie woningen bouwen die voldoen aan de eisen van de bewoners en tegelijkertijd economisch rendabel zijn?’ Binnen vijf jaar wil Flow-Way duidelijk en samen met andere partijen de krachten bundelen. Doel is dan een multidisciplinair inzetbare adviesdienst.
 61. 61. SEM Ventures TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf SEM Ventures Otto van Donselaar 2 Svetlana Bystrova 2007 Regina Luttge Martijn Enter SEM Ventures www.semventures.com Hengelosestraat 525 7521 AG Enschede t +31 53 711 4019 e m.enter@semventures.com
 62. 62. e m.enter@semventures.com t +31 53 711 4019 Hengelosestraat 525 7521 AG Enschede Otto van Donselaar Svetlana Bystrova SEM Ventures Regina Luttge SEM Ventures ‘Onze kernactiviteit bestaat uit ondersteuning bij businessontwikkeling gericht op hightech innovatie. Wij adviseren onze opdrachtgevers in brede zin hoe ze hun idee naar de markt kunnen brengen. Denk aan bescherming, onderzoek naar de marktpotentie, het opzetten van businessmodellen, en het zoeken naar financieringsbronnen en kwalitatief management.’ Martijn Enter, CEO en oprichter van SEM Ventures, begon zijn bedrijf in 2007. Bijna als logisch vervolg op zijn baan bij een hightech participatiebedrijf in Nijmegen en, daarvoor, zijn vergelijkend onderzoek naar de benutting van de potentie van kennisintensieve bedrijven in verschillende regio’s in Europa en de Verenigde Staten. ‘De opdrachtgevers van SEM Ventures vind je bij universiteiten, grote bedrijven en in het mkb. High tech is de rode draad. En wat ons bijzonder maakt is de combinatie van het aantrekken van de menselijke factor (het management), de juiste strategische middelen (businessmodellen) en risicofinanciering. Die mix stelt ons in staat werkelijk toegevoegde waarde te bieden.’ Op grond van zijn expertise is Enter inmiddels ook betrokken bij de opzet van het business development team van Kennispark Twente en het Twente Technology Fund. ‘Het past bij wat me voor ogen staat’, legt hij uit. ‘We willen een zichtbare bijdrage leveren aan de groei van inkomsten, werkgelegenheid en financiering van onze opdrachtgevers.’ Zoals de TOP-regeling hém heeft geholpen: ‘Wie een eigen bedrijf wil beginnen, moet kunnen investeren. Die lening was voor ons zeer interessant en nuttig; we hebben mede daardoor een goede start kunnen maken.’
 63. 63. Agrawal Ecolabs TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar 1 Agrawal Ecolabs Svetlana Bystrova 2009 Regina Luttge www.ecolabs.nl Agrawal Ecolabs dr. Pramod Agrawal Bruggenmorsweg 113 7521 ZT Enschede t +31 53 851 0172 e pramod.agrawal@ecolabs.nl
 64. 64. e pramod.agrawal@ecolabs.nl Bruggenmorsweg 113 t +31 53 851 0172 7521 ZT Enschede Otto van Donselaar Agrawal Ecolabs Svetlana Bystrova Regina Luttge Agrawal Ecolabs Groener, beter en efficiënter, zodat innovatie, economie en ecologie hand in hand gaan. Dat is wat Pramod Agrawal voor ogen staat. Vanuit zijn kennis van ‘fibrous smart materials’ wil hij het midden- en kleinbedrijf (mkb) ondersteunen in de ontwikkeling en realisatie van innovatieve processen. Daarbij ligt zijn expertise in de domeinen textiel en vezels, oppervlakte- en andere materialen. ‘Je ziet dat de Nederlandse en de Engelse textielsectoren erg conservatief zijn. Innoveren is vaak het laatste wat ze doen. Veel Nederlandse ondernemingen bekommeren zich ook nauwelijks om R&D. Deels staat het ver van ze af, deels hebben ze er het geld niet voor’, vertelt Agrawal. ‘Daar wil ik ze coachen en begeleiden. High-tech is ook voor het mkb van groot belang. De economie globaliseert, de concurrentie wordt groter. Je móet continu verbeteren. Daar kan ik iets betekenen, door mijn kennis van technologie en innovatie en door mijn netwerken. Bedrijven kunnen daardoor meer ‘knowledge based’ werken.’ Om te onderstrepen dat hij breed inzetbaar is, heeft hij zijn bedrijf Ecolabs – let op de meervoudsvorm – genoemd. ‘Het is wel iets heel anders dan ik gewend was’, vervolgt hij. ‘Als wetenschapper heb je je specifieke aandachtsvelden, nu is elke dag anders en moet je veel flexibeler zijn. De TOP geeft me de financiële ruimte én de relaties om daarmee serieus aan de slag te gaan.’ Zodat zijn bedrijf, naar hij verwacht, over enkele jaren gegroeid zal zijn. Misschien is er dan ook gelegenheid eigen producten te ontwikkelen.
 65. 65. Symbol BV Symbol BV TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Otto van Donselaar 8 Svetlana Bystrova 2007 Regina Luttge Symbol BV Dick Theisens www.symbolbv.nl PROCESS IMPROVEMENT Institutenweg 26 7521 PK Enschede t +31 53 203 0240 e theisens@symbolconsultancy.com
 66. 66. e theisens@symbolconsultancy.com t +31 53 203 0240 7521 PK Enschede Institutenweg 26 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Regina Luttge Symbol BV PROCESS IMPROVEMENT Symbol BV ‘In essentie zijn wij een training- en consultancy bedrijf. We maken ondernemingen, onderwijs- instellingen en dienstverleners vertrouwd met de uitgangspunten van ‘Lean werken’, steekt Dick Theisens, oprichter-eigenaar van Symbol BV van wal. En ‘Lean’ is een manier om werkprocessen te verbeteren, vooral op het punt van doorlooptijd en kwaliteit. ‘Kort gezegd, komt het neer op efficiënter produceren door het elimineren van verspillingen zoals afkeur en wachttijden. De volgende stap is Six Sigma, waarbij je gebruik maakt van statistische analyses om de kwaliteit te verbeteren. Je hebt dan een heel efficiënte manier van produceren die leidt tot kwalitatief goede producten of diensten.’ Symbol BV is het tweede bedrijf dat Theisens heeft opgericht met behulp van de TOP-regeling. ‘Ik heb me bewust opnieuw tot de TOP gewend, vanwege de link met de UT’, zegt hij. ‘Onze opleidingen leiden tot een erkend universitair certificaat. Dat is een unique selling point, waarbij de relatie met de UT essentieel is. Zowel multinationals als spin-offs van de UT hechten daaraan veel waarde.’ De groei zegt genoeg. Theisens begon alleen, maar Symbol is binnen twee jaar uitgegroeid tot 10 medewerkers (8fte). Het bedrijf is net verhuisd naar een nieuw pand met eigen trainingsfaciliteit. ‘Binnen drie tot vier jaar willen we doorgroeien naar 20 tot 25 medewerkers. We pakken nieuwe markten op zoals ‘Lean Bouwen’ en ‘Lean Six Sigma voor Dienstverlening’. En we hebben met zes partijen in 2009 de Lean Six Sigma Academy (LSSA) opgericht, waarmee we de sprong naar Europa gaan maken.’
 67. 67. Rode Wangen Solmates TOP sinds Aantal FTE’s Oprichters Bedrijf Rode Wangen Otto van Donselaar 1 Svetlana Bystrova 2007 Regina Luttge Rode Wangen Corné de Regt www.rodewangen.nu Singravenstraat 5 7591 PZ Denekamp t +31 541 294 202 e info@rodewangen.nu
 68. 68. Solmates e info@rodewangen.nu t +31 541 294 202 7591 PZ Denekamp Singravenstraat 5 Otto van Donselaar Svetlana Bystrova Rode Wangen Regina Luttge Rode Wangen ‘Het in gang zetten van bewustwording’ is het doel van Corné de Regt met zijn bedrijf Rode Wangen. Volgens hem zitten veel mensen vast in de sleur van het dagelijks functioneren. Ze drijven hierdoor af van wie ze daadwerkelijk zijn en gaan dan ook niet onbe- vangen voor hun passie. De oplossing: een teamdag op het platteland met nuttige activiteiten waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Rode Wangen bouwt met inspirerende activiteiten en als creatieve denktank zijn dienstverlening op rond de drie kernwoorden kwaliteit, smaak en platteland. Het regionale natuurlijke karakter van Twente is ideaal om bedrijfsprocessen op een eigen wijze te ontdek- ken. De Regt organiseert trainingsdagen met titels als ‘Laat de raderen draaien’ en ‘Terug naar het Oergevoel.’ Het concept ‘Wellness op het platteland’, ter bevordering van regionale ontwikkeling, komt uit zijn denkkoker en hij is initiator van de studieconferentie ‘Daar zit een luchtje aan’, over gedragsbeïnvloeding door geur. Hij laat deelnemers ervaren dat de landelijke omge- ving een bron van inspiratie is om tgene te doen wat van nature heel dichtbij ieder van ons zit. ‘Terug naar de basis, uit het vaste patroon en gegarandeerd Rode Wangen!’ Over vijf jaar wil De Regt naamsbekendheid hebben en een gevestigd bedrijf in Twente zijn. Nog steeds maakt hij dan mensen op een originele en eenvou- dige manier bewust van de kracht en kwaliteit van de landelijke omgeving en de betere benutting van eigen talenten en vaardigheden.
 69. 69. Kennispark is een initiatief van

×