Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100624 peak 2 op zoek naar het zout in de zee (jeurgens & jacob)

541 views

Published on

Published in: Spiritual, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

100624 peak 2 op zoek naar het zout in de zee (jeurgens & jacob)

 1. 1. Op zoek naar het zout in de zee Fred Jacob & Charles Jeurgens
 2. 2. Surf’s Up | Fokker Terminal | 24 juni 2010 2
 3. 3. De opgave Het doel van informatiehuishouding is tweeledig: – het ondersteunen van processen in organisaties (zoals beleidsvorming en -uitvoering en verantwoording); – het waarborgen van democratische, juridische en historische waarden (zoals transparantie, de belangen van rechtzoekenden en het behoud van cultureel erfgoed). (Algemene Rekenkamer, Informatiehuishouding van het Rijk) Surf’s Up | Fokker Terminal | 24 juni 2010
 4. 4. Nieuwe aanpak van selectie • 3 bewegingen – Van theoretische handelingen naar feitelijke werkprocessen – Waardering van de achterkant naar voor de voorkant – Van smalle waardering naar brede waardering • 5 stappen – Stap 1: systeemanalyse – Stap 2: risicoanalyse – Stap 3: trendanalyse – Stap 4: informatiedriehoek – Stap 5: selectielijst Surf’s Up | Fokker Terminal | 24 juni 2010
 5. 5. Twee opdrachten & twee sporen • Aanpak achterstanden 1976-2005 (ca 800 km1) – Spoor A: Methode CAS/PWAA – Spoor B: Methode NA • Duurzaam maken van de toekomstige informatiehuishouding door waardering te integreren in informatiemanagement – Informatie is duurzaam toegankelijk – Informatie is vindbaar – Informatiehuishouding is transparant Surf’s Up | Fokker Terminal | 24 juni 2010 5
 6. 6. Pilot prioritering en versnelling archiefbewerking • VROM: testcase in de praktijk • Opgave bij VROM – DG Milieu • Prioriteringsschouw: uitgaan van wat wordt aangetroffen • Logische schouw: institutionele basis • Toepassing analyse-instrumenten » Systeem » Trend » Risico Surf’s Up | Fokker Terminal | 24 juni 2010 6
 7. 7. Resultaten pilot bij VROM Trend Systeem en trend Systeem Risico Surf’s Up | Fokker Terminal | 24 juni 2010 7
 8. 8. Hoe nu verder? • Van waardering naar selectie en van selectie naar bewerking • Van dweilen naar beheersen Surf’s Up | Fokker Terminal | 24 juni 2010 8
 9. 9. Stelling 1 • Het is goed dat waardering en selectie vanuit een risicoperspectief georganiseerd worden. Het gaat erom dat we onze keuzes kunnen verantwoorden, ook al gooien we teveel weg. Surf’s Up | Fokker Terminal | 24 juni 2010 9
 10. 10. Stelling 2 • Digitalisering van de informatiehuishouding lost alle problemen rondom waardering en selectie wel op. Dus waar maken we ons druk over. Surf’s Up | Fokker Terminal | 24 juni 2010 10
 11. 11. Stelling 3 • In een informatiehuishouding van de overheid die op orde is, wordt de rol van de DIV ten opzichte van de proceseigenaren erg belangrijk. Surf’s Up | Fokker Terminal | 24 juni 2010 11

×