Harry van Dorenmalen, Amsterdam Economic Board, 7-12-2011

898 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Harry van Dorenmalen, Amsterdam Economic Board, 7-12-2011

  1. 1. Samenwerking - Groei - Innovatie Amsterdam Economic Board 07 december 2011 -Versie 01
  2. 2. De Amsterdam Economic Board heeft een triple helix team... Leden van de Board: - Age Fluitman - Annemarie Jorritsma - Arthur van Dijk - Bas van der Baan - Bas Verhart - Carolien Gehrels - Eberhard van der Laan - Hans van der Noordaa - Harry van Dorenmalen - Henk Markerink - Henriëtte Maassen van den Brink - Jan van Run - Jos Nijhuis - Louise Fresco - Marja Zonnevylle - Marry de Gaay Fortman - Paul Doop - René Smit - Timo Huges : Voorzitter Kamer van Koophandel Amsterdam : Burgemeester Almere : Wethouder Gemeente Haarlemmermeer : Vice president Agendia commerce Europe : Founder en CEO Mediarepublic : Wethouder Gemeente Amsterdam : Burgemeester Amsterdam en voorzitter van de Board : CEO ING Retail Banking Benelux : Algemeen directeur IBM Nederland : Algemeen directeur Amsterdam ArenA / RvC ATCB : Hoogleraar UvA : Gedeputeerde Provincie Noord-Holland : President Schiphol Group : Hoogleraar UvA / Lid KNAW / Kroonlid SER : Site Manager Shell Technology Centre Amsterdam : Voorzitter VNO-NCW regio Amsterdam : Waarnemend voorzitter College van Bestuur UvA / HvA : Voorzitter College van Bestuur VU : Algemeen directeur FloraHolland
  3. 3. ...en heeft de ambitie om als gezaghebbend adviesorgaan te opereren voor de Metropoolregio Amsterdam. Smart Sustainable Inclusive EU2020 - Europe’s Growth Ambitie: Gateway to Europe --> Global Business Hub - Zuidas & Schiphol - Benutting van economische en culturele diversiteit - Diverse sectoren structureren - Verantwoordelijke hoofdstad
  4. 4. De Amsterdam Economic Board belooft de volgende resultaten... 2 1 3 Maakt haar doelstelling waar op het gebied van samenwerking, groei en innovatie. Organiseert interne en externe organisatie om haar doelen te behalen. Draagt haar gemeenschappelijke boodschap consistent uit.
  5. 5. De Amsterdam Economic Board zorgt voor een lange termijn strategie met bijbehorende scenario’s en heeft een plan achter elk van haar deelgebieden. 9 # <ul><li>Resultaten </li></ul><ul><li>Groei </li></ul><ul><li>Hogere economische groei 2% </li></ul><ul><li>Meer buitenlandse bedrijven 120 </li></ul><ul><li>Innovatie </li></ul><ul><li>Verdubbeling R&D 15% </li></ul><ul><li>Sterke kennisinfrastructuur - </li></ul><ul><li>Samenwerking </li></ul><ul><li>Sterkere clusters 10 </li></ul><ul><li>Aantrekken van talent 50k </li></ul>Metropoolregio Amsterdam Burgers, Studenten, Bedrijven, Kennisinstellingen, Overheidsorganen, etc Marketing & Communicatie Amsterdam Economic Board Stakeholders Global, Europa, NL & Regio Value Proposities Amsterdam Economic Board Amsterdam Economic Board 1 2 3 Top Sectoren Nederland 9 <ul><li>Wat doen we samen? </li></ul><ul><li>Gemeenschappelijke themas: </li></ul><ul><li>- Arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>- Duurzaamheid </li></ul><ul><li>- … </li></ul><ul><li>Uitdagingen </li></ul><ul><li>- Verkeerscongestie </li></ul><ul><li>- Regelgeving en vergunningen </li></ul><ul><li>- Beschikbaarheid risicokapitaal </li></ul><ul><li>- … </li></ul>Projecten Strategie Start-up 4 8 7 6 5
  6. 6. De samenwerking van clusters zorgt voor kracht. - Richting - Advies - Denktank - Ecosysteem - Executie DOE MEE!

×