Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hans Haveman gemeente Enschede

436 views

Published on

Slimme Steden, 6 februari 2013. Deelsessie EHealth

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hans Haveman gemeente Enschede

  1. 1. Digitale Steden Agenda Zorgende StadHans Haveman, h.haveman@enschede.nl Break-out sessie: eHealth
  2. 2. Digitale Steden Agenda Doel: samenleving die leeft en beweegt• DSA: Brengt partijen bijeen • Provincies, steden, gemeenten • Bedrijven, instellingen • Onderwijs en wetenschap • Innovatie en burgercollectieven• Zet samenspel in beweging• Maatschappelijke vraagstukken van nu • Stagnatie voorkomen/oplossen • Kosten besparen • Digitale transitie• Zorgt voor verspreiding resultaten & meer medespelers
  3. 3. Zorgende Stad Inhoud:• Doel: met behulp van ICT zorg efficiënter organiseren zodat het betaalbaar blijft• Maatschappelijke vraagstukken: – Langer zelfstandig thuis wonen – Stimuleren zelfredzaamheid inwoners – Slim afstemmen van zorgverlening op zorgbehoefte – Inzet slimme technologie – Alert op prijs/prestatieverhouding
  4. 4. Thema’sInhoud: Zorgende Stad• Informele zorg – Afstemmen vraag en aanbod – Community Care – Informatievoorziening informele zorg• Informatievoorziening transities Rijk naar gemeenten• Ehealth• Domotica
  5. 5. Voorbeelden van toepassingen Inhoud:Online organiseren van burenhulpBegin niet iets nieuws, maar sluit je aan
  6. 6. Aanpak:Instrumenten voor eigen kracht Inhoud:• Learning community met 16 koploper gemeenten• Initiatief VWS, BZK, KING en Zorgende Stad• Doel: – Opschaling – Toolkit voor implementatie – Onderzoek effecten van instrumenten
  7. 7. Praktische Inhoud:We helpen casus: Doe je mee?

×