Successfully reported this slideshow.

Age Fluitman, Amsterdam Economic Board, 7-12-2011

668 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Age Fluitman, Amsterdam Economic Board, 7-12-2011

  1. 1. Toetsingsprocedure voorstellen Board <ul><li>Uitgangspunten: </li></ul><ul><li>Kwaliteitscheck via criteria uit het Strategisch Kader </li></ul><ul><li>- bijdrage aan doelen Board & KIA </li></ul><ul><li>- efficiency en effectiviteit </li></ul><ul><li>- evenwichtigheid/balans </li></ul><ul><li>- haalbaarheid </li></ul><ul><li>voorstellen zijn keuzes van de Board: gezamenlijke poging tot verbetering, incl. ‘suggesties’ </li></ul><ul><li>externe commissie onderzoekt de visie en kracht van een voorstel, zet een kwaliteitsstempel, vervolgens doorgeleiding naar board en verantwoordelijke besturen (in de triple helix) om bestuurlijke reacties op te halen (o.a. voor financiering) </li></ul><ul><li>Vanuit de overheid zijn er in eerste instantie de volgende drie directe financieringsbronnen: </li></ul><ul><ul><li>Amsterdams Investeringsfonds (AIF) </li></ul></ul><ul><ul><li>EFRO Clusterregeling (in opbouw) </li></ul></ul><ul><ul><li>BO presbudget </li></ul></ul><ul><li>Kort tijdsbestek, druk op de totstandkoming van voorstellen. </li></ul>Procedure: Iconische projecten Dragende projecten Uitwerking tot voorstel (format) Indiening 15 november Technische toets door secretariaat (24 criteria, score incl. toelichting) Gesprek met externe commissie (triple-helix, kennis & ervaring) Pre-advies voor Board Definitief advies Board 7 december Positief: Ophalen bestuurlijke triple-helix reacties en doorgeleiding naar fin. bronnen Positief-kritisch: Doorgeleiding met aanpassingen incl. evt. aanjaagbedrag Aanpassing gewenst: nadere uitwerking, later nieuwe toetsing

×