Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webwersion intensitet ed

251 views

Published on

Ny broschyr från Intensitet.
Nu har vi tagit fram en ny broschyr från vårt företag med god hjälp av Stefan Larsèn och Niotre.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Webwersion intensitet ed

  1. 1. Specialpedagogisk Handledning Att skapa struktur & tydlighet och ett förebyggande förhållningssätt
  2. 2. Specialpedagogik...? Varje dag, när du rör dig i samhället finns det människor som har mer och större behov än vi är vana vid. Ibland är det inte uppenbart, i andra fall så kan det vara tydligt men på grund av okunskap, brist på handledning så uppstår konflikter, till stor del på grund av ett felaktigt förhållningssätt/arbetsmetod. Din vardag Vardagen kan kräva mycket, men med rätt förutsättningar, kunskap och handledning skapar vi nya möjligheter för dig i ditt arbete eller i ditt hem. Det viktigaste - alltid! Vi på Intensitet har ett tydligt fokus;”Barnet, ungdomen eller brukarens behov och dens utveckling kommer alltid först. Vårt mål och strävan är att skapa föutsättningar för bättre kommunikation, förståelse samt ett förebyggande förhållningssätt som skapar mindre konflikter, utåtagerande beteenden med både vårdnadstagarens behov och önskan i centrum. Intensitet arbetar med att skapa struktur och tydlighet samt hjälper dig att bygga upp ett förebyggande förhållningssätt.
  3. 3. Vad kan Intensitet göra för dig eller er organisation? Specialpedagogisk handledning Intensitet analyserar era behov och skapar sedan ett underlag där vi tillsammans disku- terar, reflekterar över hur vi kan förbättra kommunikationen och vardagen med fokus på vårdnastagaren. Som specialist hjälper vi och råder personal, föräldrar och syskon att hitta ett bekvämt och väl fungerande förhållningsätt, så att vårdnadstagaren får nya möjligheter att utvecklas. Levande handledning Här tar vi handledningen ett steg längre. Den specialpedagogiska handledningen utökas med delagande på plats i vardagen där vi observerar och analyserar hur vårdpersonalen agerer .Vi tittar även på hur kommunikationen mellan vårdtagaren och personal fungerar, och i förlängningen kommer med förslag på förbättringar genom att: a) Först vara på plats och se hur arbetet fungerar b) Sedan med deltagande visa på hur man kan utveckla och förbättra arbetssättet. Föreläsningar Intensitet håller föredrag kring Specialpedagogik och hur denna har utvecklats samt ger tips och råd kring hur vi har lyckats att förändra och skapa bättre förutsättningar för vår- danshavare och personal/föräldrar. Här arbetar vi med både större och mindre grupper och anpassar föreläsningen för att ge deltagaren bra och tydlig information. Skapa en större förståelse och bättre struktur för en bättra vardagen för vårdtagaren. ”- Intensitet samordnade insatser mellan kunden och övriga professionella i kundens närhet”. Detta resulterade i att: - Kunden mådde bättre. - Personalen kände trygghet på sin arbetsplats. - Personalen kunde förebygga kundens utåtagerande beteende. ”Jag rekommenderar varmt Kenneth och Intensitet för liknande uppdrag” Annica Sommer Distriktschef Humana assistans
  4. 4. Intensitet Kenneth Stenberg. Sjöledet 6, 506 47 Borås.Telefon: 0733-94 15 28 E-mail: kenneth@intensitet.se www.intensitet.se Kenneth Stenberg Specialist - Specialpedagog Kenneth har arbetat i över 10år inom grundsärskolan i Borås. Han har stor erfarenhet inom autism, utvecklingsstörningar och utåtagerande beteenden.

×