Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

capita selecta: Kinect presentation

578 views

Published on

demo given by using the kinect to do the presentation

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

capita selecta: Kinect presentation

 1. 1. Kinect<br />The i-Team:<br />Niels Buekers<br />Jan Grauwels<br />Kenneth Devloo<br />
 2. 2. Overzicht<br />Concept<br />Technologiescan<br />Iteratie 1: Prototype<br />Iteratie 2: Implementatie<br />Besluit<br />
 3. 3. Concept<br />Kinect<br />Gestures<br />Mac OS X<br />
 4. 4. Concept: Doel<br />De kinectop eennuttigemaniergebruikenom met gestureseen computer tebesturen.<br />
 5. 5. Overzicht<br />Concept<br />Technologiescan<br />Iteratie 1: Prototype<br />Iteratie 2: Implementatie<br />Besluit<br />
 6. 6. Technologiescan<br />Gestures detecteren<br />Vocabulary<br />Gesture mapping<br />Objectenwaarnemen: Kinect<br />Registreren van handen<br />Diepte: binnenbepaaldafstandsintervalobjectenwaarnemen -> enkelhanden<br />
 7. 7. Technologiescan<br />Voorbeelden met kinect:<br />Mario kart<br />Chrome extentie<br />TUIO<br />http://www.youtube.com/watch?v=fWEXuxKqJbw<br />http://vimeo.com/17180651<br />http://vimeo.com/17221217<br />
 8. 8. Overzicht<br />Concept<br />Technologiescan<br />Iteratie 1: Prototype<br />Iteratie 2: Implementatie<br />Besluit<br />
 9. 9. Iteratie 1 - Prototype<br />Doel<br />Evaluatie<br />Resultaat<br />Besluit<br />
 10. 10. Doel<br />Tests voorafaanimplementatie<br />Welke gestures?<br />Hulpmiddelen?<br />
 11. 11. Evaluatie<br />Usertest op whiteboard (6 personen)<br />Vensters met papiervoorgesteld<br />1 persoonverplaatst, 1 begeleidt<br />Gestures<br />Basishandomterichten, iets vast tenemen, slepen, lasso makenomvenstersteclusteren<br />Extra hand voor zoom, klik<br />http://www.youtube.com/watch?v=9vqyZYv9Ha0<br />
 12. 12. Resultaat<br />Hogedrempel 2 handen<br />Lasso nietaanvaard<br />Clusterenwelaanvaard<br />Geenhulpmiddelen<br />Potentieel in gebruik van gestures<br />
 13. 13. Iteratie 1 - Besluit<br />Gestures niet aanvaard<br />Andere gestures<br />Feedback<br />Motivatie scenario?<br />Nieuw scenario<br />Kennis over gewenste gestures <br />
 14. 14. Overzicht<br />Concept<br />Technologiescan<br />Iteratie 1: Prototype<br />Iteratie 2: Implementatie<br />Besluit<br />
 15. 15. Iteratie 2 - Implementatie<br />Doel<br />Implementatie<br />Architectuur<br />Usertests<br />Besluit<br />
 16. 16. Doel<br />Aanpassing scenario<br />Aanpassing gestures<br />Implementatie<br />
 17. 17. Aanpassing scenario<br />Presentatie<br />Aansturenpresentatie<br />Tussen spaces wisselen<br />Space 1: presentatie<br />Space 2: extra materiaal<br />
 18. 18. Aanpassing gestures<br />Algemeen<br />Space wisselen: swipe 2 handen<br />Presentatie<br />Navigeren: swipen 1 hand<br />Documentatie<br />Klikken: vuist<br />Muis: bewegen<br />Verplaatsen: vuistdraggen<br />Resizen: Pinch<br />
 19. 19. Implementatie<br />Mac-omgevingbesturen<br />AppleScript<br />Carbon<br />Detectielichaamsdelen<br />ofxKinect/openFrameworks<br />Herkenning gestures<br />KinectJesture<br />
 20. 20. Architectuur<br />
 21. 21. Usertests: Scenario<br />Vragenreeksvooraf<br />Uitvoeren scenario<br />http://www.youtube.com/watch?v=QN3uUswyFGY<br />Evaluatie-vragenachteraf<br />
 22. 22. Usertests: Resultaat<br />Verbeterpunten:<br />Gestures ontdekken<br />Gestures nietrobuustgenoeg<br />Focus op Kinect<br />
 23. 23. Usertests: Resultaat<br />Positief:<br />Graag met kinectwerken<br />Somsaangenamerdanmuis<br />Gestures beteraanvaard (toviteratie 1)<br />
 24. 24. Iteratie 2 - Besluit<br />Grotere robuustheid<br />Betere detectie<br />Gestures<br />Betere afstemming nodig<br />Meer variatie<br />
 25. 25. Overzicht<br />Concept<br />Technologiescan<br />Iteratie 1: Prototype<br />Iteratie 2: Implementatie<br />Besluit<br />
 26. 26. AlgemeenBesluit<br />Doel: Kinectnuttiggebruikenom met gestures een computer tebesturen.<br />Scenario moeilijkbedenken<br />Gebruikersaccepteren de nieuwemanier<br />Veelfinetuningnodig<br />
 27. 27. Pijnpunten<br />Scenario<br />Nuttig en realistisch<br />Objective-C<br />Koppeling<br />Applescript<br />Aansturen van vensters<br />
 28. 28. Tijdsbesteding<br />

×