Kemira Q1 2013 -tulosesitys

179 views

Published on

Q1 2013 ja päivitetty strategia

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
179
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kemira Q1 2013 -tulosesitys

 1. 1. 1KemiranosavuosikatsausTammi-maaliskuu 2013Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja | 23.4.2013
 2. 2. 2Orgaaninen kasvu tuki kannattavuuden parantumistaLiikevaihto 560,9 milj. euroa (1-3 2012: 552,9), +1 %• Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli +3 % kasvaneiden myyntimäärien ansiostaLiikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,2 milj. euroa (38,6), +9 %• Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 7,5 % (7,0 %)• ”Fit for Growth” kustannussäästöt 9 milj. euroaOsakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,17 euroa (0,19)• Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 33 % korkeampi eli 0,25 euroa, poislukien osakkuusyhtiöiden laskeneen tulososuuden 12 milj euron negatiivisen vaikutuksenNettokäyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon laski 12,1 %:iin (12,8 % vuonna 2012)Velkaantuneisuus laski 30 %:iin (31.12.2012 : 42 %) ja nettovelka 357 milj. euroon (532)• 178 milj. euron myyntitulot, jotka saatiin elintarvike- ja lääkeliiketoiminnan sekäosakkuusyhtiö Sachtlebenin osakkeiden myynneistäTammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsaus | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |
 3. 3. 3Liikevaihdon kasvutrendi-15%-10%-5%0%5%10%15%Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q12009 2010 2011 2012 2013Orgaaninen kasvu Valuuttakurssivaikutus Yritysostot Yritysmyynnit KasvuTammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsaus | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |
 4. 4. 4Paper – myyntimäärät kasvoivat EMEA ja APAC -alueillaLiikevaihto kasvoi 5 % 259 milj.euroon (248)• Polymeerien ja liima-aineiden kasvaneetmyyntimäärät EMEA ja APAC -alueilla• Valuuttakurssivaikutus -1 %Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriäkasvoi 5 % 19,7 milj. euroon (18,8)• Orgaaninen liikevaihdon kasvu• ”Fit for Growth”• Nousseet raaka-aineiden hinnat• Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriäoli 7,6 % (7,6 %)Rahavirta oli vahva johtuenmuutoksista nettokäyttöpääomassaMilj. euroa Q1/13 Q1/12 % 2012Liikevaihto 259,1 247,9 5 1 005,6Liikevoitto* 19,7 18,8 5 75,3Liikevoittoprosentti* 7,6 7,6 - 7,5Rahavirta** 29,9 -0,9 - 8,1*Ilman kertaluonteisia eriä**Rahavirta investointien jälkeen ilman korkoja ja verojaTammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsaus | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |
 5. 5. 5Municipal & Industrial – kannattavuus paraniLiikevaihto kasvoi 2 %165 milj. euroon (161)• Orgaaninen kasvu 4 %, kaikki muut alueet paitsiNAFTA kasvoivat• Myyntihinnat laskivat hieman tammi-maaliskuuhun2012 verrattunaLiikevoitto ilman kertaluonteisia eriäkasvoi 51 % 8,6 milj. euroon (5,7)• Orgaaninen liikevaihdon kasvu• ”Fit for Growth” säästöt• Korkeammat raaka-ainehinnat• Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi5,2 %:iin (3,5 %)Tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsaus | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |Milj. euroa Q1/13 Q1/12 % 2012Liikevaihto 164,8 161,0 2 686,6Liikevoitto* 8,6 5,7 51 39,2Liikevoittoprosentti* 5,2 3,5 - 5,7Rahavirta** 0,0 6,8 - 39,2*Ilman kertaluonteisia eriä**Rahavirta investointien jälkeen ilman korkoja ja veroja
 6. 6. 6Oil & Mining – myyntimäärät kasvoivat Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasuliiketoiminnassaLiikevaihto laski 10 %76 milj. euroon (85)• Matalakatteisten tuotteiden myynnin lakkauttamisenvaikutus -4 % (10 milj. euron kokonaisvaikutusvuoden 2013 loppuun mennessä)• Myyntimääriin kohdistui painetta markkinoidenheikentyessä kaivosteollisuudessamaailmanlaajuisesti• Polymeerien myyntimäärät kasvoivat 8 % öljy- jakaasuliiketoiminnassa NAFTA:ssaLiikevoitto ilman kertaluonteisia eriälaski 5,1 milj. euroon (8,3)• Laskeneet myyntimäärät ja -hinnat• Korkeammat etyleeni- ja propyleenipohjaisten raaka-aineiden hinnat• Liikevoittoprosentti ilmankertaluonteisia eriä oli 6,7 % (9,8 %)Tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsaus | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |Milj. euroa Q1/13 Q1/12 % 2012Liikevaihto 76,3 85,1 -10 321,1Liikevoitto* 5,1 8,3 -39 25,9Liikevoittoprosentti* 6,7 9,8 - 8,1Rahavirta** -2,0 -18,7 - -5,3*Ilman kertaluonteisia eriä**Rahavirta investointien jälkeen ilman korkoja ja veroja
 7. 7. 7ChemSolutions – liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisiaeriä kasvoi 14,5 %:iin (9,8 %)Liikevaihto nousi 3 % 61 milj. euroon(59)• Orgaaninen kasvu 10 %, myyntimäärät kasvoivatkaikissa päätuoteryhmissä• Elintarvike- ja lääkeliiketoimintojen myynnillä oli 7 %negatiivinen vaikutusLiikevoitto ilman kertaluonteisia eriänousi 52 % 8,8 milj. euroon (5,8)• Kasvaneet myyntimäärät• Laskeneet kiinteät kustannuksetTammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsaus | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |Milj. euroa Q1/13 Q1/12 % 2012Liikevaihto 60,7 58,9 3 227,6Liikevoitto* 8,8 5,8 52 15,1Liikevoittoprosentti* 14,5 9,8 - 6,6Rahavirta** 81,1 14,2 - 23,6*Ilman kertaluonteisia eriä**Rahavirta investointien jälkeen ilman korkoja ja veroja
 8. 8. 8“Fit for Growth” –uudelleenjärjestelyohjelmallasaavutetaan 10 %:n liikevoittoprosentti vuonna 2014• ”Fit for Growth” kustannussäästöt olivat 9 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2013vrt.15 milj. euron vuosineljänneskohtaiseen täyteen säästövauhtiin• ”Fit for Growth” -ohjelmaan liittyvistä säästötoimista 85 % on toteutusvaiheessa60 milj. euronkustannussäästötUudelleenjärjestely-kustannukset85 milj. euroa1. Henkilöstövähennykset ja suoraviivaisempi organisaatiorakenne: 30 milj. euroa2. Tuotantoverkoston keskittäminen: 21 milj. euroa3. Toiminnan tehostaminen: 9 milj. euroaRaportoidaan Q3 2012 – Q2 2013:• Pääosin irtisanomiskorvauksiin liittyvät kustannukset 45 milj. euroa,josta 43 milj. euroa on jo raportoitu• Alaskirjaukset 40 milj. euroa, josta 30 milj. euroa on jo raportoituTammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsaus | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |
 9. 9. 9From redesignto expansion
 10. 10. 10Strategiaa terävöitetty neljällä avainalueella4321Painopisteitämmeovat massa & paperi-,öljy & kaasu- jakaivosteollisuus sekävedenkäsittelyLIIKETOIMINTAINNOVAATIOMAANTIETEEL-LINEN FOKUSKASVUVahvistammeasemaammekehittyneillämarkkinoilla jalaajenemmevalikoivasti kehittyvillämarkkinoillaTähtäämmemarkkinoitanopeampaankasvuunInvestoimmeinnovaatioon,asiantuntijuuteenja kompetenssienkehittämiseenFrom redesing to expansion | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |
 11. 11. Kemira: Where watermeets chemistryStrategia: Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjäkemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttävilleteollisuudenaloille. Innovoimme yhdessä asiakkaidemmekanssa kestäviä ratkaisuja prosesseihin, joissa vesi jakemia kohtaavat.Keskitymme massa-, paperi-, öljy-, kaasu- jakaivosteollisuuteen sekä vedenkäsittelyyn voidaksemmeparhaalla mahdollisella tavalla tehostaa asiakkaidemmeveden, energian ja raaka-aineiden käytön.Pyrimme markkinoita nopeampaan kasvuun osaavanhenkilöstön, tehokkaan organisaation ja tuote- japalveluinnovaatioiden avulla, sekä vahvistamalla markkina-asemaamme valikoiduilla kehittyvillä markkinoilla.Tarkoitus: Autamme asiakkaitamme tehostamaan veden,energian ja raaka-aineiden käyttöä.Visio: Tarjoamme eniten arvoa tuottavaa asiantuntemustaja kemikaaleja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.
 12. 12. 122013-2015FokusKemira – From redesign to expansion2017-2020LaajentuminenToimiala- ja teknologiajohtajuuden saavuttaminen valituillakohdemarkkinoilla2015-2017KasvuKasvua uusista tuotteista ja palveluista sekälaajentumisesta kehittyvillä markkinoillaSaavutetaan vakaa asema kaikillatavoitemarkkinoilla2012-2013Uudistaminen“Fit for Growth” –ohjelmaa toteuttamallasaavutetaan tavoiteltu kannattavuusFrom redesing to expansion | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |
 13. 13. 13Uudet taloudelliset tavoitteet – vuoden 2013 näkymätennallaan2013*Paikallisissa valuutoissa ja pois lukien valuuttakurssivaikutus**Ilman kertaluonteisia eriäLiikevaihto*2014 2016Liikevoitto**0 %-5 % kasvu vrt 2012yli 15 % kasvu vrt. 2012Liikevoittoprosentti 10 %LiikevaihtoKäyttökateprosenttiVelkaantumisaste2,6 – 2,7 mrd. euroa15 %alle 60 %From redesing to expansion | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |
 14. 14. 141 | Painopisteinä paperi-,öljy & kaasu- jakaivosteollisuus sekävedenkäsittelyAsiakkaidemme veden,energian ja raaka-aineiden käytöntehostaminenKemiran asemaveden laadun jamäärän hallinnanarvoketjussaFrom redesing to expansion | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |Tarjoamme asiantuntemustaja kemikaaleja runsaastivettä käyttävilleteollisuudenaloille
 15. 15. 152 | Paper ja Oil & Mining keskittyvät kasvuunKemiran kohdemarkkina (27 mrd. euroavuonna 2012) kasvaa 34 mrd. Euroonvuonna 2020 (CAGR: 3,3 %)Paper: Markkinoita nopeampi kasvu,tavoitteena paperituotannon märänpäänprosesseissa käytettävien kemikaalienmarkkinajohtajuusO&M: Markkinoita nopeampi kasvuM&I: Kannattavuuden parantaminen,rahavirran maksimointiChemSolutions: Rahavirran maksimointituotelähtöisellä liiketoimintamallillaKemiran kohdemarkkinakokosegmenteittäin 2012-20207,79,37,79,59,413,22,02,32012 2020 2012 2020O&MPaper2,4%ChemSolutionsM&I4,3%2,7%1,8%From redesing to expansion | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |Lähde: Johdon arvio perustuen useisiin eri lähteisiin
 16. 16. 16Keskitymme nopeasti kasvaviin erikoistuotteisiinErikoistuotteet Peruskemikaalit%-kokonais-liikevaihdostaPolymeerit Pintakäsittely-ja liimausaineetVaahdonesto-aineet,dispergointiai-neet, biosidit jamuut prosessi-kemikaalitSaostus-kemikaalitValkaisu-kemikaalitMuurahais-happo ja senjohdannaisetSekalaisiaperus-kemikaaleja*Paper 10 % 20 % 20 % 5 % 25 % - 20 %M&I 20 % - 5 % 65 % - - 10 %O&M 50 % - 20 % 5 % - - 25 %Chem-Solutions- - - - - 80 % 20 %Kemira 20 % 10 % 10 % 25 % 10 % 10 % 15 %From redesing to expansion | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |*) Pääosin natriumperkarbonaatti, väriaineet, akryyliamidi, epäorgaaniset suolot ja hapot kuten myös lipeä
 17. 17. 17Erikoistuotteiden odotetaan kasvavan huomattavasti markkinaa nopeammin,peruskemikaaleissa keskitytään tehokkuuden parantamiseenErikoistuotteet• Tavoitteena huomattavasti markkinoita nopeampi kasvu• Innovaatio ja asiantuntijuus ovat keskeisiä tekijöitä• Luomalla lisäarvoa asiakkaalle saavutetaan korkeammatkatteet• Joustava tuotantoverkosto ja riittävän hyvät skaalaedut• Uusien kilpailijoiden markkinoille pääsylle onkorkeammat esteet (teknologia)7007508008509002010 2011 2012Peruskemikaalit• Tavoitteena kasvu, mutta hieman markkinoitahitaammin• Kannattavuuden ja rahavirran maksimointihyödyntämällä nykyistä kapasiteettia0500100015002010 2011 2012Vuotuinen kasvukeskimäärin:+7%From redesing to expansion | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |Liikevaihto, milj. euroaLiikevaihto, milj. euroa
 18. 18. 18Pääoman allokointi keskittynyt erikoistuotteisiin jatehokkuuden parantamiseen• Uusien investointihankkeiden takaisinmaksuaika on enint. 7 vuotta ja olemassa olevien tuotteidenkapasiteettilaajennuksille enint. 5 vuotta• Paper investoinnit keskittyvät Kiinaan• Oil & Miningin markkina-aseman vahvistaminen kehittyneillä markkinoilla, Etelä-Amerikassa,Lähi-idässä ja Afrikassa65%35%6.0%5.0%2012 2016e30% 70%PeruskemikaalitErikoistuotteetFrom redesing to expansion | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |Investointien suhde liikevaihtoonTavoiteltu investointienjakautuminen vuonna 2016Investointien jakautuminen,keskiarvo 2010-2012
 19. 19. 193 | Aseman vahvistaminen kehittyneillä markkinoilla jalaajentuminen valikoidusti kehittyvillä markkinoillaPaper, M&I, O&M ja ChemSolutionsO&M ja PulpPaper (Kiina ja Indonesia)Paper, O&M ja M&IO&M(Lähi-itä jaAfrikka• Innovaatiovetoista kasvua kehittyneillä markkinoilla• Kehittyvien markkinoiden osuuden liikevaihdosta odotetaankasvavan 14 %:sta 16 %:iin vuonna 2016From redesing to expansion | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |
 20. 20. 20Kehittyneet markkinat ovat jatkossakin tärkeitäkaikille segmenteille1 253 1 2332011 2012EMEA (55 % kokonaisliikevaihdosta)Liikevaihto, milj. euroa662 6892011 2012NAFTA (31 % kokonaisliikevaihdosta)Liikevaihto, milj. euroa39 % 40 %2011 201238 % 40 %2011 2012From redesing to expansion | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |Bruttokate -%Bruttokate -%
 21. 21. 214 | Investoimme innovaatioihin, teknologiseenasiantuntijuuteen ja kompetensseihinTavoitteena tulla yhdeksi maailman innovatiivisimmista yhtiöistäFrom redesing to expansion | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |Kemiran innovaatiomenestyksiä• Parempaa pakkausmateriaalilaatuapienemmällä raaka-aineiden kulutuksellaKemiran Fennobindilla ja Fennobondilla• Kemiran kitkanestotuotteillasaavutetaan sama liuskekaasutuotantopienemmällä energiankulutuksella7 %9 %11 %13 %14 %0% 5% 10% 15%TietoliikennelaitteetKulutustuotteetTietokonelaitteistotKemikaalitPuolijohteet ja elektronisetkomponentitLähde: Forbes100 innovatiivisinta yritystä toimialoittainvuonna 2011, %
 22. 22. 22T&K-kustannuksiakasvatetaanerikoistuotteiden osalta• Tavoitteena kaksinkertaistaainnovaatiomyynti* vuoden 2012 5 %:ntasolta10 %:iin vuonna 2016• T&K-kustannusten suhdeliikevaihtoon kasvaa yli 4 %:iin(Kemira yhteensä 1,7 % vuonna2012)• 70 % patenteista uusittu vuoteen2008 verrattunaFrom redesing to expansion | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |*Myynti uusista tuotteista tai olemassa olevista tuotteista uusiinsovelluksiin, jotka on lanseerattu viimeisen 5 vuoden aikana
 23. 23. 232,6 – 2,7 miljardin euron liikevaihto ja 15 %:n käyttökatesaavutetaan vuonna 20164321Painopisteitämmeovat paperi-, öljy &kaasu- jakaivosteollisuus sekävedenkäsittelyLIIKETOIMINTAINNOVAATIOMAANTIETEEL-LINEN FOKUSKASVUVahvistammeasemaammekehittyneillämarkkinoilla jalaajenemmevalikoivasti kehittyvillämarkkinoillaTähtäämmemarkkinoitanopeampaankasvuunInvestoimmeinnovaatioon,asiantuntijuuteenja kompetenssienkehittämiseenFrom redesing to expansion | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |
 24. 24. 24Petri Helsky, johtaja | Paper segmentMarkkinajohtajavahvistaaasemaansaMarkkinajohtaja vahvistaa asemaansa | Petri Helsky | 23.4.2013 |
 25. 25. 254321Tavoitteena markkinoita nopeampi kasvupaperiteollisuuden märänpään kemiassaAinoa paperiin jamassaan sitoutunutglobaali toimijaKypsät markkinatedelleen tärkeitä –voimakkaampikeskittyminenKiinaan, Indonesiaanja BrasiliaanKasvamme pakkausmateriaaleihin& kartonkiin ja pehmopaperiin,joissa houkuttelevimmatmahdollisuudet pitkällä tähtäimelläKeskitymme asiakkaidenraaka-aineiden käyttöön,lopputuotteen laatuun japrosessitehokkuuteenMarkkinajohtaja vahvistaa asemaansa | Petri Helsky | 23.4.2013 |LIIKETOIMINTAINNOVAATIOMAANTIETEEL-LINEN FOKUSKASVU
 26. 26. 26Globaali johtava asema paperiteollisuuden märänpäänkemiassa - vahva asema sellukemikaaleissa• Innovaatiovetoista kasvua kehittyneillä markkinoilla (T&K-keskukset EMEA:ssa ja Pohjois-Amerikassa)• Ensiluokkainen teknologinen osaaminen ja paikalliset investoinnit ajavat kasvua Kiinassa ja Indonesiassa(T&K-keskus Kiinassa)• Jatkamme vahvan asemamme tukemista sellukemikaaleissa projektikohtaisilla investoinneilla• Paperin johto siirtyy Hong Kongiin 1.9.2013 lähtienMarkkinajohtaja vahvistaa asemaansa | Petri Helsky | 23.4.2013 |#1 Paper & PulpEMEA:ssa#2 Pulp, Etelä-Amerikassa#2 Paper,Kiinassa jaIndonesiassa#2 Paper & Pulp,Pohjois-Amerikassa
 27. 27. 271,5 1,7 1,9 2,0 2,1 2,20,91,01,11,82,02,31,51,61,82012 2016 2020 2012 2016 2020Vaahdonestoaineet, biosidit ja muut märänpään prosessikemikaalitLiimausaineiden ja lujuuskemikaalienkysyntä kasvaa globaalisti nopeimminMassa- ja paperiteollisuudenkehityssuuntaukset lisäävät kemikaalienkysyntää:• Kierrätyskuitujen käyttö kasvaa• Kovapuu korvaa havupuunensiökuitumassan valmistuksessa• Pakkausmateriaalien jakartonkilaatujen keveys• Täyteaineiden käytön kasvugraafisissa hienopaperilaaduissa• Digitulostus• Alhaisempi veden- ja energiankulutusGAGRLiimausaineet jalujuuskemikaalitSekalaisia peruskemikaaleja3.5%2.0%3.0%1.3%2.0%ValkaisukemikaalitPolymeeritMarkkinajohtaja vahvistaa asemaansa | Petri Helsky | 23.4.2013 |Markkinakoko, mrd. euroa (kasvu/vuosi: 2,4 %)
 28. 28. 28Erikoistuotteiden odotetaan kasvavanhuomattavasti markkinoita nopeamminErikoistuotteet (liimausaineet, lujuuskemikaalit jamäränpään prosessikemikaalit)• Teknologiajohtaja liimausaineissa jalujuuskemikaaleissa• Raaka-aineisiin integroitu tuotanto kaikkien olennaistenliimausaineissa käytettyjen teknologioiden osalta(AKD, ASA, hartsi)• Laaja tietotaito ja asiantuntijuus retentiossa javedenkäsittelykemikaaleissa• Paperinvalmistajien innovaatiokumppaniPeruskemikaaleissa (pääasiassa valkaisukemikaalit)• Keskitymme avainasiakkuuksiin ja sellutehtaisiin,joissa kemikaalitoimitukset ovat täysin integroituja(Chemical island)• Kohdistetut tuotantolaitokset, joiden kapasiteetti onoptimoitu3804104404705002010 2011 2012Liikevaihto, milj. euroa1002003004005006002010 2011 2012Liikevaihto*, milj. euroaKasvu/vuosi :+7%Markkinajohtaja vahvistaa asemaansa| Petri Helsky | 23.4.2013 |*) Sis. -54 milj. euron yritysmyynnin vaikutuksen
 29. 29. 29Teknologia- ja markkinajohtaja paperiteollisuudenmäränpään kemiassaMarkkinajohtaja vahvistaa asemaansa| Petri Helsky | 23.4.2013 |SähköNatriumkloridiMäntyöljyKationisetmonomeeritAkrylonitriiliAkryylihappoOlefiiniRasvahappoMaleiinianhydridiRikkiMäntyöljyhartsiAKD-vahaIsomerisoidutolefiinitAkryyliamidiNatriumkloraattiVetyperoksidiPolymeeritVaahdonestoSaostuskemikaalitBiosiditLiima-aineetLujuuskemikaalitPintakäsittely-aineetVäriaineetRikkihappoMassausValkaisuRetentioMäränpäänprosessin hallintaWQQMLiimausLujuusPintakäsittelyVärikäsittelyMassaPakkaus- jakartonkiPaperituotteetPehmopaperiKaikki merkittävätmassan japaperinvalmistajatRAAKA-AINEETVÄLIAINEET TUOTTEET APPLIKAATIOTASIAKAS-TEOLLISUUDET ASIAKKAATKemiran kattama osa arvoketjusta
 30. 30. 30Innovaatioidemme avulla massa- japaperivalmistajat voivat parantaatuotantotehokkuuttaanTavoitteena 150 miljoonan euroninnovaatiomyynti vuonna 2016FennoBind (pintakäsittely): Innovatiivinen vaihtoehtosynteettisille pintakäsittelyaineille, joka lisääkustannustehokkuutta, parantaa tulostettavuutta ja vähentääriippuvuutta öljypohjaisesta kemiastaFennoclean PFA: Kloori- ja bromivapaamikrobienhallintaohjelma pehmopaperituotantoonFennoBond: Raaka-ainekustannusten vähentäminenpakkausmateriaalin laadunparannuksella …16 000kilometriämyöhemminMarkkinajohtaja vahvistaa asemaansa | Petri Helsky | 23.4.2013 |
 31. 31. 314321Tavoitteena markkinoita nopeampi kasvupaperiteollisuuden märänpään kemiassaAinoa paperiin jamassaan sitoutunutglobaali toimijaKypsät markkinatedelleen tärkeitä –voimakkaampikeskittyminenKiinaan, Indonesiaanja BrasiliaanKasvamme pakkausmateriaaleihin& kartonkiin ja pehmopaperiin,joissa houkuttelevimmatmahdollisuudet pitkällä tähtäimelläKeskitymme asiakkaidenraaka-aineiden käyttöön,lopputuotteen laatuun japrosessitehokkuuteenMarkkinajohtaja vahvistaa asemaansa | Petri Helsky | 23.4.2013 |LIIKETOIMINTAINNOVAATIOMAANTIETEEL-LINEN FOKUSKASVU
 32. 32. 32Randy Owens, johtaja | Oil & Mining segmentKasvavateknologiajohtajaKasvava teknologiajohtaja | Randy Owens | 23.4.2013 |
 33. 33. 334321Tavoitteena markkinoita nopeampi kasvuTalteenotto ja prosessointiSovellusosaaminenVähenevät varannot javeden käytön kasvuKehittyneet markkinat,Lähi-itä, Afrikka ja Etelä-AmerikkaPoraus, stimulointi,sementointiValikoidut malmitOrgaanista kasvua jatarkkaan valikoitujayritysostojaInnovaatiosykliälyhennetään asiakkaankaikkein vaativimpienongelmien selvittämiseksiTuotto- ja prosessihyötyKasvava teknologiajohtaja | Randy Owens | 23.4.2013 |LIIKETOIMINTAINNOVAATIOMAANTIETEEL-LINEN FOKUSKASVU
 34. 34. 34Markkinat kasvavat voimakkaasti jokaisen tuotelinjanosalta• Korkea öljyn hinta tukee uusienöljylähteiden etsintää• Liuskekaasu ja –öljy kasvavatmaailmanlaajuisesti• Malmien prosessointia parannetaanvarantojen ehtyessä• Tiukentuvat ympäristövaatimuksetkasvattavat jäteveden käsittelyn kysyntää3,1 3,64,32,0 2,4 2,94,35,16,12012 2016 2020 2012 2016 2020Markkinakoko, mrd. euroa (kasvu/vuosi: 4.7%)Polymeerit Vaahdonestoaineet,biosidit ja muutprosessikemikaalitSekalaisetperuskemikaalitKasvava teknologiajohtaja | Randy Owens | 23.4.2013 |
 35. 35. 35Sovellusosaaminen takaa markkinoita nopeammankasvun• Kasvu on (todistetusti) jatkuvasti olluthuomattavasti markkinoitanopeampaa• Tuotepohjaisesta liiketoimintamallistasiirrytty menestyksekkäästisovelluspohjaiseen malliin• Innovaatio tuo kasvua ja mahdollistaasiirtymisen uusille sovellusalueille• Nopea liuskekaasumarkkinoille pääsy– johtava asema Pohjois-Amerikassa• Aseman vahvistaminen liuskeöljyn jaEOR:n* osaltaErikoistuotteetLiikevaihto, milj. euroa1501701902102302502010 2011 2012A growing technology leader | Randy Owens | April 23, 2013 | 35Kasvu/vuosi: 9%Kasvava teknologiajohtaja | Randy Owens | 23.4.2013 |*Enhanced oil recovery = Öljyn tuotannon tehostus
 36. 36. 36Keskittyminen kehittyville markkinoille sekä kasvavilleLähi-idän, Afrikan ja Etelä-Amerikan markkinoilleEMEAEU, Pohjanmeri,Afrikka ja Lähi-itäPoraus, stimulointi jasementointi sekäkupari-, kulta-, nikkeli-ja rautamalmiNAFTAYhdysvallat ja KanadaPoraus, stimulointi ja sementointi, öljyntuotannontehostus ja epätavanomainen öljyn tuotantoRautamalmi ja mineraalitEtelä-AmerikkaBrasilia, Chile, Peru ja ArgentiinaPoraus, stimulointi ja sementointi, syvänmerentuotanto ja öljyntuotannon tehostusRauta-, kupari- ja kultamalmiAPACValikoivalähestymistapaKiinassa jaIndonesiassaPoraus, stimulointi jasementointiKupari- jarautamalmiValikoidut yritysostot tukevat kasvuaA growing technology leader | Randy Owens | April 23, 2013 | 36Kasvava teknologiajohtaja | Randy Owens | 23.4.2013 |
 37. 37. 37AkrylonitriiliAkryylihappoErilaiset monomeeritSekalaiseterikoiskemikaalit japeruskemikaalitAkryyliamidi PolymeeritDispergointiaineetAntiskalantitBiosiditEmulsointiaineetVaahdonestoSaostuksenestoKemikaaliyhdistelmätKitkanpienentäminenMuodostumat ja öljy-ja kaasulähteetÖljy- jakaasulähteidenskaalauksen hallintaMikrobien aiheuttamakorroosioTuotannon tehostusPorausliejuMineraalilietteenkäsittelyKaivosprosessitÖljyn pumppaajatÖljy- jakaasuoperaattoritPalveluyhtiötKaivosoperaattoritMarkkinaosuuden kasvattaminen kilpailukykyisellä kemikaali-innovaatioiden ja sovellusosaamisen yhdistelmälläRAAKA-AINEET VÄLIAINEET SOVELLUKSET ASIAKKAATTUOTTEETA growing technology leader | Randy Owens | April 23, 2013 | 37Kemiran kattama osa arvoketjustaKasvava teknologiajohtaja | Randy Owens | 23.4.2013 |
 38. 38. 38KemGuard® jäljitettäväsaostumanestoaine:“Squeeze life” optimointiPohjanmerellä tarjoten:• “re-squeeze” tarpeen pienentämisenkautta saavutettava kustannussäästöKemFlow® kitkanvähentäjä:Vesisärötyssovelluksessakustannusten pienentäminen javedenkäyttötarpeen vähentäminen:• 1,2 milj. Euron säästö per porauskaivopienentyneiden kuljetus- jahävityskustannusten kautta• Alentunut makean veden käytöntarvetuotantopaikallaKemPel™ orgaaninen sideaine:Vähentää piioksidipitoisuuttarautamalmipelleteissä• Räätälöity asiakkaanpelletointiprosessin mukaan• Lisääntynyt suoritusteho pelletinalhaisemman piioksidi- jakosteuspitoisuuden kauttaTavoitteena 100 milj. euron innovaatiomyynti vuonna 2016Stimulointi & TuotantoLeimatut saostumanestoaineetBiologisesti hajoavatsaostumanestoaineetVesisärötysTehokkaat polymeerituotteethaastaviin olosuhteisiinMetalleihin liittyvä kaivostoimintaPolymeerit pelletoinnin apuaineinaPolymeerit reologisina modifikaattoreitaA growing technology leader | Randy Owens | April 23, 2013 | 38Kasvava teknologiajohtaja | Randy Owens | 23.4.2013 |
 39. 39. 39Käynnissä olevattehokkuustoimet takaavatliiketoiminnankannattavuuden• Tuotannon käyttöasteen lisääminen jakapasiteetin oikea-aikainenkasvattaminen• Myynnin tehostaminen(myynti / myyjä)• Nopeampi uusien tuotteiden lanseeraus• Työprosessien yksinkertaistaminen jaorganisaatiorakenteen optimointiKasvava teknologiajohtaja | Randy Owens | 23.4.2013 |
 40. 40. 40Kasvavana teknologiajohtajana saavutetaan markkinoitanopeampi kasvuA growing technology leader | Randy Owens | April 23, 2013 | 404321Talteenotto ja prosessointiSovellusosaaminenVähenevät varannot javeden käytön kasvuKehittyneet markkinat,Lähi-itä, Afrikka ja Etelä-AmerikkaPoraus, stimulointi,sementointiValikoidut malmitOrgaanista kasvua jatarkkaan valikoitujayritysostojaInnovaatiosykliälyhennetään asiakkaankaikkein vaativimpienongelmien selvittämiseksiTuotto- ja prosessihyötyLIIKETOIMINTAINNOVAATIOMAANTIETEEL-LINEN FOKUSKASVUKasvava teknologiajohtaja | Randy Owens | 23.4.2013 |
 41. 41. 41Municipal & Industrial kannattavuuden parantaminen | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |Municipal &IndustrialkannattavuudenparantaminenWolfgang Büchele, tomitusjohtaja | 23.4.2013
 42. 42. 42Jatkuva kannattavuuden parantaminen kaikissa segmenteissäon strategian toteuttamisen kannalta välttämätöntäKustannusinflaation kompensoimiseksi onkäynnistetty lisää tehostamistoimenpiteitä• Municipal & Industrialin kannattavuuden parantaminen(Wegener)• Tuotantoverkoston jatkuva optimointi (Löffelmann)• Tukifunktioiden keskittäminen Euroopassa(Salminen, Löffelmann)• Toimintojen virtaviivaistaminen (Löffelmann)– Yksinkertaistaminen ja sen hallinta10 %:n liikevoitto-prosenttitavoitesaavutetaan60 milj. euron“Fit for Growth”- säästöilläKemiran kiinteät kustannukset ovat noin 25 % liikevaihdostaMunicipal & Industrial kannattavuuden parantaminen | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |
 43. 43. 43Municipal & Industrial turnaround | Wolfgang Büchele | April 23, 2013 |Municipal & Industrial – kannattavuudenparantaminen ja rahavirran maksimointiLaaja ja toimiva tuotevalikoimaperuskemikaaleja kunnalliseen jateolliseen veden ja lietteenkäsittelyynKannattavuutta parannetaanrakenteellisesti käynnissä olevallatuotantoverkoston, asiakaskunnanja prosessien optimoinnillaMunicipal & Industrial kannattavuuden parantaminen | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |
 44. 44. 44Municipal & Industrial turnaround | Wolfgang Büchele | April 23, 2013 |Municipal & Industrial kannattavuuden parantaminen | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |Teknologia- ja markkinajohtaja raaka- ja jätevedensekä lietteen käsittelyssä• Ainoa merkittävä vedenkäsittelykemikaalien (sekä koagulantit että polymeerit) tuottaja – mahdollistaa kattavan tuenvedenkäsittelysovelluksille• Raaka-aineintegraatio tuo kustannusetua• 60%-70% hankituista raaka-aineista on kierrätettyjä, hyödyntäen teollisten tuottajien jätevirtoja – tämä tuolisäkustannusetuaAkrylonitriiliRikkihappoSuolahappoAlumiinihydroksiidiPeittausliuosRomurautaKupriliuosAkryyliamidi Polymeerit(nestemäinen,jauhe)Saostuskemikaalit(alumiini jarautapohjaiset)SaostuksenestoBiosiditVaahdonestoRaakavedenkäsittelyJätevedenkäsittelyLietteenkäsittelyVaativavedenkäsittelySuoramyyntiVälittäjä/jälleenmyyjäPalveluyhtiötKunnatYksityisetoperaattoritTeolliset asiakkaatRAAKA-AINEET VÄLITTÄJÄAINEET TUOTTEET SOVELLUKSET MYYNTIKANAVA ASIAKKAATKemiran kattama osa arvoketjusta
 45. 45. 452,6 3,0 3,41,6 1,8 1,93,43,84,42012 2016 20209,2 %7,1 %6,2 %01503004506007502010 2011 2012Kasvu/vuosi3,2 %2,8 %3,3 %644665 687Municipal & Industrial turnaround | Wolfgang Büchele | April 23, 2013 |Municipal & Industrial kannattavuuden parantaminen | Wolfgang Büchele | 23.4.2013 |Peruskemikaalien odotetaan kasvavan, mutta hiemanmarkkinaa hitaamminRaaka- ja jäteveden sekä lietteen käsittelyssä käytettävien kemikaalien kysyntäänvaikuttavat tekijät:• Lainsäädäntö ja säännösten valvonta asettaa rajat käsitellyn veden ja lietteen laadulle• Veden uudelleenkäyttö on kaikkein tehokkain tapa vastata kasvavaan veden kysyntäänMarkkinakoko,mrd. euroaM&I liikevaihto ja liikevoittoprosentti*Milj. euroaKoagulantitLiikevoittoprosentti*Saostuksenesto- ja vaahdonestoaineet, biosidit, sekalaiset peruskemikaalitPolymeerit*Ilman kertaluonteisia eriä
 46. 46. 46Tammi-maaliskuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä onkausiluonteisuuden mukainenKesäkautena koagulanttien kysyntä on korkeampaa kuin talvellaKannattavuuden parantamisella pyritään saavuttamaan 10 %:n liikevoittoprosentti*kausiluonteisuudesta huolimatta3,5 %6,9 %8,6 %3,6 %5,2 %Q112 Q212 Q312 Q412 Q113M&I:n liiketoiminnan kausiluonteisuus(liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä)6,8 %5,3 %8,0 %5,0 %Q111 Q211 Q311 Q411*Ilman kertaluonteisia eriä
 47. 47. 47Kustannussäästöjä on käynnistetty lisää M&I:n strategianmukaisestiFit for Growth” –ohjelmalla M&I:ssä tavoiteltavaliikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriäLisäsäästöillä tavoiteltu M&I:n liikevoittoprosenttiilman kertaluonteisia eriä9 %Henkilöstövähennykset9 tuotantolaitosta ja 2 tuotantolinjaa on suljettu,yhden laitoksen sulkemista harkitaanTuotantokustannus- ja energiakustannussäästötKannattamattomista liiketoiminnoista luopuminen(esim. Intia)Tuotenimikkeiden vähentäminen>10 %Parannettu tuotelogistiikka tehtaalta asiakkaalleSäästöjä kiinteistä kustannuksista ja jatkuvatuotantolaitosverkoston optimointiKannattamattomien sekalaisten tuotelinjojenlakkautusT&K -panokset mukautetaan strategiaanAsiakassegmenttikohtaiset uudet palvelutasotUusi sovellusmyynti (esim. membraanit)8 milj. euroa 22 milj. euronkokonaissäästötavoitteesta saavutettu
 48. 48. 482016LiikevaihtoKäyttökateprosenttiVelkaantuneisuusaste2,6 – 2,7 mrd. euroa15 %Alle 60 %Toimiala- jateknologiajohtajuudensaavuttaminen valituillakohdemarkkinoilla vuonna 2020• Tavoitteena markkinoita nopeampi kasvu• Rahavirran maksimointi jatkuvan tehokkuudenparantaminsen avulla
 49. 49. 49LIITETIEDOTLiitetiedot | 23.4.2013 |
 50. 50. Kemira Interim report | Wolfgang Büchele | April 23, 2013 | 50Myyntihinnat ja raaka-ainehinnat hyvin tasapainossa-150-100-50050100150200Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q12007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Öljyn hinta (Brent, USD) Myyntihinta* Muuttuvat kustannukset**) Rullaava 12 kk, muutos verrattuna edelliseen vuoteen, milj. euroa, pois lukien Tikkurila ja PigmentitKemiran myyntihinnat vs muuttuvat kustannuksetLiitetiedot | 23.4.2013 |
 51. 51. Kemira Interim report | Wolfgang Büchele | April 23, 2013 | 51Kemiran liikevoitto tammi-maaliskuu 2013 vrt.tammi-maaliskuu 2012Q1 2012 Myynti-määrätMyynti-hinnatMuuttuvatkustannuksetKiinteätkustannuksetValuuttakurssi-vaikutusMuut ml.yritysostotja -myynnitQ1 2013-6,16,2 -4,2 4,0 -1,0 4,7 42,238,6Liitetiedot | 23.4.2013 |
 52. 52. 52Liitetiedot | 23.4.2013 |”Fit for Growth” parantaa liikevoittoa60 milj. euroa vuonna 2014• Kustannussäästövaikutus liikevoittoon*tammi-maaliskuussa 2013 oli 9 milj. euroa– 3 milj. euroa liittyi muuttuviin kustannuksiin– 6 milj. euroa liittyi kiinteisiin kustannuksiin• Tavoiteltu kustannussäästöjen vaikutusliikevoittoon* vuonna 2013 on 50 milj.euroa• Tavoiteltu kustannussäästöjen vaikutusliikevoittoon* vuonna 2014 on 60 milj.euroa”Fit for Growth” –säästöt tammi-maaliskuu 2013, milj. euroa5060109010203040506070Säästövaikutus2012Säästövaikutus2013Säästövaikutus2014Tulevat säästöt Toteutuneet säästöt*Ilman kertaluonteisia eriä
 53. 53. 53”Fit for Growth” vaatii 85 milj. euronuudelleenjärjestelykustannukset• 2 milj. euroa kirjattiin tammi-maaliskuussa 2013– Vuonna 2012 uudelleenjärjestelykustannukset olivat 71 milj. euroa, josta 41 milj. euroa liittyiirtisanomiskuluihin ja ulkoisiin palveluihin ja 30 milj. euroa alaskirjauksiin• Kertaluonteiset irtisanomisiin ja ulkoisiin palveluihin liittyvät kulut tulevat olemaan yhteensä noin45 milj. euroa• Kertaluonteiset alaskirjaukset tulevat olemaan yhteensä noin 40 milj. euroa41302 4100153045Irtisanomiskustannukset jaulkoiset palvelut 2012Alaskirjaukset 2012 Irtisanomiskustannukset jaulkoiset palvelut 2013Alaskirjaukset 2013Toteutuneet uudelleenjärjestelykustannuksetTulevat uudellenjärjestelykustannuksetMilj. euroaLiitetiedot | 23.4.2013 |
 54. 54. 54Kemiran kiinteät kustannukset ovat noin 25 % liikevaihdosta• Kiinteät kustannukset sisältäväthenkilöstökulut, ylläpitokustannukset jaleasingkulut• ”Fit for Growth” säästöjen odotetaanolevan 50 milj. euroa vuonna 2013• Tuotannon tehostamisellakompensoidaan vuosittain n 3 %:nkustannusinflaatio• TOP 10* raaka-ainetta muodostavatnoin 45 % raaka-ainekustannuksistaKemiran kustannusrakenneMilj. euroa02505007501 0001 2501 5001 7502 0002010 2011 2012Raaka-aineet Logistiikka Energia Kiinteät kustannukset*) Suuruusjärjestyksessä 1 - 10: Akryylihappo, kationinen monomeeri, akrylonitriili, rasvahappo, öljyliuottimet, propionihappo, alymiinihydraatti, natriumhydroksidi, rikkihappo, suolahappoLiitetiedot | 23.4.2013 |
 55. 55. 55Milj. euroa, paitsi tunnusluvut ja henkilöstö 31.3.2013 31.12.2012Sidottu pääoma*) 1 596 1 673Sidotun pääoman tuotto*) 2 % 3 %Omavaraisuus, % kauden lopussa 50 % 51 %Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 30 % 42 %Nettovelka 357 532Henkilöstö 4 662 4 857*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu raportoituun liikevoittoon)Liitetiedot | 23.4.2013 |Taloudellisia tunnuslukuja• Nettovelkaa laskivat 178 milj. euron myyntitulot, jotka saatiin elintarvike- ja lääkeliiketoiminnansekä osakkuusyhtiö Sachtlebenin osakkeiden myynneistä
 56. 56. 56RahavirtalaskelmaMilj. euroa Q1 2013 Q1 2012 FY 2012Käyttökate* 63,5 62,8 249,4Nettokäyttöpääoman muutos -4,3 -42,6 -21,1Liiketoiminnan rahavirta 40,3 10,4 176,3Investoinnit -29,0 -19,4 -134,1Luovutusvoitot, pääomanpalautukset ja muut erät 178,6 0,9 29,6Rahavirta investointien jälkeen 189,9 -8,1 71,8Liitetiedot | 23.4.2013 |*) Ilman kertaluonteisia eriä
 57. 57. 57Lisäarvoa osakkeenomistajilleHuomattavatulosparannus-potentiaaliOrgaaninen kasvuVahva taseLiitetiedot | 23.4.2013 |• ”Fit for Growth” -uudelleenjärjestelyohjelma• Uusi organisaatio tukee kasvua liiketoiminnoissa, joissa on korkea kannattavuus• Rahavirran tarkka hallinta• Nykyisten vahvuuksien hyödyntäminen kehittyneillä markkinoilla• Vakiintunut asema Yhdysvaltain öljy- ja kaasumarkkinoilla,erityisesti liuskekaasumarkkinoilla• Pakkaus- ja pehmopaperi tuovat kasvua Aasiassa• Erinomainen rahoitusasema• Merkittäviä rahoitusvaroja• Yritysostot mahdollisia myös lyhyellä aikavälillä, jos kaikki kannattavuus- jasynergiakriteerit täyttyvät• Vahva fokus osakkeenomistajien tuoton kasvattamiseen• Vakaa osinkotuotto
 58. 58. Where watermeets chemistry™

×