Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kiertotalous uudistaa businessmallit

Kiertotalous uudistaa businessmallit - Pantsar

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kiertotalous uudistaa businessmallit

 1. 1. Kiertotalous uudistaa businessmallit 23.4.2015 Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 2. 2. Source: Global Footprint Network Nykymenolla tulemme ylittämään maapallon kestokyvyn 2.5 – 4 kertaisesti Ratkaisu voidaan löytää vain uusien teknologioiden sekä tuote- ja liiketoimintainnovaatioiden avulla 2
 3. 3. Nykyinen talouskasvun paradigma on rikki, uuden kestävän kasvun ajuri on vihreä talous Fossiilinen energia ja raaka-aineet Ei-fossiilinen energia ja kiertotalous
 4. 4. McKinsey & Company | 4 Kiertotaloudessa on kolme keskeistä tapaa lisätä ja ylläpitää arvoa LÄHDE: Ellen MacArthur Foundation CE team 1 Metsästys ja kalastus; 2 Raaka-aineena maanviljelyn tuotannon ja kulutuksen jälkeinen jäte; 3 Materiaalin tai osien hyödyntäminen toisessa arvoketjussa osana sen tuotantoa; 4 Puhdas tuotantojäte hyödynnetään tyypillisesti joko tuotantolaitoksessa tai suljetussa kierrossa materiaalitoimittajan kanssa. Siksi kaikkea tuosta jätteestä ei näy jätetilastoissa. Lisäksi tuotannon tehostaminen vähentää myös tuotannon hukkaa ja parantaa kannattavuutta. Toimenpiteenä se on jo yrityksen huomion kohteena, miksi sitä ei ole otettu mukaan raportin tarkasteluun; 5 Vaikka kiertotalous kattaa myös esimerkiksi ilmansaasteet, tämän raportti keskittyy kiinteään jätteeseen Biokemiallinen hyödyntäminen Alku-/välituotteen valmistaja Lopputuotteen valmistaja Palveluntarjoaja Biologiset materiaalit Tekniset materiaalit Kuluttaja Käyttäjä Kaatopaikka / läjitys Biosfääri Viljely tai keräys1 Uudelleenkäyttö tai jälleenmyynti Säilytäminen / ylläpito KeräysKeräys Kaivokset/materiaalien valmistus Biokemiallisen tuotteen ekstraktointi2 Palautta- minen Käyttö toisella tavalla Biokaasu Anaerobinen hajottaminen ja kompostointi Energian talteenotto I II Hukan vähentäminen5 Prosessien tehokkuus4 Kierrätys raaka- aineeksi tai kompontentiksi IV Uudistus tai uudelleenvalmistus III Kierron tiukentaminen Toinen arvoketju V Hyödyntäminen toisessa arvoketjussa3 Kaksi tapaa tämän raportin fokuksessa: ▪ Hukan vähentäminen tuotteiden käyttöiän lopussa, jotta niissä olevista raaka-aineet ja arvo saadaan hyödynnettyä ▪ Kierron parantaminen korkeammin arvoa säilyttäville tasoille
 5. 5. McKinsey & Company | 5 Tuotteiden ja materiaalien kompleksisuus johtaa suuriin materiaalihävikkeihin
 6. 6. ”Kiertotalouden” menestystarinoita: Menestys- tekijöitä: • Digitalisaatio • Käyttäjälähtöisyys • Uusi liiketoimintamalli - leasing - huolto - palvelu - hinnoittelu 6
 7. 7. Prosessituotteiden leasing alihankkijoilta Leasing toimii myös tuotantoon käytettävissä hankinnoissa Esim. Renault saanut merkittäviä säästöjä vuokraamalla leikkuuöljyt kemikaaliyhtiöltä  Toimittaja pääsi syvemmälle Renaul’n liiketoimintaan, ehdotti öljyjen vaihtoa kalliimpaan, mutta vähemmän laitteiden puhdistusta ja kemikaalien käyttöä vaativaan ratkaisuun.  Toimintamallin ja öljyn muokkaamisen jälkeen leikkuuöljy kiertää prosessissa suljetussa kierrossa.  Renault’lle 20 % kustannussäästöt keskeisen kemikaalin hankinnassa  Toimittajalle raaka-aineet palautuvat 7
 8. 8. Eräitä kiertotalouden mahdollisuuksia Suomelle Lähde: McKinsey Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 13.1.2015 • 8 375 230 165 450 255 1475 Kiinteistökannan käyttöasteen parantaminen rakennusalalla Arvon talteenoton maksimointi metsäteolli- suudessa Ruokahävikin minimointi Jakamistalous ja second-hand markkinat yksityisessä kulutuksessa Mahdollisuuksien hyödyntäminen konepajateolli- suudessa Yhteensä noin 1,5 mrd. euroa Mahdollisuuksien vuosittainen arvo Milj. euroa vuoteen 2030 mennessä
 9. 9. sitra.fi Facebook.com/SitraFund @SitraFund Rakennamme huomisen menestyvää Suomea

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Kiertotalous uudistaa businessmallit - Pantsar

Views

Total views

452

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×