Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Công Việc An
Toàn Phân Tích
Company: Date: JSA:
Revision/Vietnamese Translayion
Analysis By: Kelly Weaver
{Safety Manager}...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
2
Tài liệu
phải được lưu giữ trên các máy
bay nâng
Trong một ngăn lưu tr...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
3
Bạn tìm hiểu và thực hành các nguyên tắc hoạt động an toàn máy chứa tr...
4
Trước khi sử dụng mỗi ngày
hoặc ở đầu của mỗi ca, nền
tảng trên không sẽ được trao
một kiểm tra trực quan và
chức năng t...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
5
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
1
Trước khi bắt đầ...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
6
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
2
Trước khi bắt đầu...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
7
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
3 Trước khi bắt đầu...
FWT JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift" 8
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
4 Trước khi bắ...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
9
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
5 Kiểm tra khu vực ...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
10
Tháng 11 năm 2015 Fort Worth, TX
Cần cẩu trên không bảo tr
{Điều khiể...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
11
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
6 Bảo vệ mùa
thu:
...
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
6b Kiểm tra
và Don
đầy đủ cơ
thể khai
thác.
Phiếu, chuyến đi và rơi t...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift" 13
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
7 Lắp / Dismountin...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
14
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
8 Hoạt động
Đi du ...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
15
Xem cho người
đi bộ và thiết bị
điện thoại di
động
Xem cho người
đi b...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
16
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
9 Thiết lập
tại cô...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
17
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
10 Bảo vệ trên
khô...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
18
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
11 Sự ổn Định
Tron...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
19
Sabre FWT bảo trì luôn luôn làm cho chắc chắn các
CẢNH LÀ AN TOÀN
trư...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
20
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
12 Làm việc gần
đư...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift" 21
Trên không cần cẩu đường ray có thể nguy hiểm như một dòng điện. Than...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
22
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
13 Chuyển sang một...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
23
Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị
14 "Nhà điều hành ...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
24
TỰ CỨU :
Nếu những người làm việc ở những độ cao có đúng được chọn và...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
25
HỖ TRỢ TỰ CỨU VỚI HỆ THỐNG MÁY
MÓC HỖ TRỢ KÉO/DÂY
Nếu tự cứu là không...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
26
1. cứu hộ phù hợp và thiết bị gốc sẽ được bảo đảm để một neo đánh giá...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
27
VỚI SỰ HỖ TRỢ CỨU HỘ VỚI MÁY MÓC HỖ TRỢ AERIAL LIFT
Hoàn toàn hỗ trợ ...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
28
ĐIềU KHIểN MặT ĐấT
Cứu hộ kế hoạch nên bao gồm các bước để đảm bảo rằ...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
29
Công nhân bị thương
Loại bỏ/cứu chăm sóc
Thủ tục hỗ trợ đầu tiên bình...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
30
1. riêng người từ mã nguồn của hiện tại
Để tắt điện:
Rút phích cắm mộ...
JSA: Aerial Platform Operation
"Aerial/Boom Lift"
31
Sau mỗi lần sử dụng
Công viên máy tính trên một bề mặt công ty, cấp, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

JSA Aerial Lift (vietnamese) KWW

315 views

Published on

JSA Aerial Lift (vietnamese) KWW

 1. 1. Công Việc An Toàn Phân Tích Company: Date: JSA: Revision/Vietnamese Translayion Analysis By: Kelly Weaver {Safety Manager} Reviewed by: Approved By: BẮT BUỘC PPE ANSI chấp thuận đầy đủ cơ thể an toàn khai thác & thiết bị hội đồng quản trị kết nối (dây) kết nối được chấp thuận Anchorage điểm ANSI Z-87 an toàn kính Thép Toed khởi động với đầy đủ da trên Ổ cắm tai 1 Chỉ Trained và nhân viên có thẩm quyền sẽ được phép hoạt động nền tảng trên không (trên không hoặc Scissor Thang máy). Tất cả các nhà khai thác nâng và nâng người trên máy bay phải được đào tạo cho và sử dụng đúng cách cá nhân mùa thu bắt giữ hệ thống. (Đây là đào tạo bổ sung vượt ra ngoài chung mùa thu bảo vệ). NỀN TẢNG TRÊN KHÔNG HOẠT ĐỘNG "Trên không/phát triển vượt bậc thang máy" ANSI/SAIA A92.5-2006(R2014) JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift"
 2. 2. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 2 Tài liệu phải được lưu giữ trên các máy bay nâng Trong một ngăn lưu trữ thời tiết kháng ANSI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA TRÁCH NHIỆM Xuất và mô hình cụ thể Đi bộ xung quanh kiểm tra mẫu Nhà sản xuất Hoạt động và an toàn hướng dẫn sử dụng Mùa thu bảo vệ kiểm tra danh sách kiểm tra Chủ sở hữu của thẻ này là để mang theo thẻ này ở tất cả lần khi hoạt động Thiết bị Thang máy chụp từ trên không Thẻ này hết hạn trong 3 năm FWT, quản lý an toàn LLC NGUY HIểM Việc không tuân theo các hướng dẫn và quy tắc an toàn trong sổ tay này sẽ dẫn đến ở tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng. Không hoạt động trừ khi: Bất kỳ tài liệu khác theo yêu cầu của OSHA, ANSI, The các nhà sản xuất, sử dụng lao động hoặc nơi làm việc cụ thể của trang web.
 3. 3. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 3 Bạn tìm hiểu và thực hành các nguyên tắc hoạt động an toàn máy chứa trong hướng dẫn sử dụng toán tử này. 1 tránh tình huống nguy hiểm. {Biết và hiểu các quy tắc an toàn trước khi đi phần tiếp theo}. 2 luôn luôn thực hiện một kiểm tra trước khi hoạt động. 3 luôn luôn thực hiện chức năng bài kiểm tra trước khi sử dụng. 4 kiểm tra nơi làm việc. 5 chỉ sử dụng máy tính như nó được dự định. Bạn đọc, hiểu và tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các quy tắc an toàn — an toàn và hướng dẫn sử dụng của nhà điều hành và máy can. Bạn đọc, hiểu và tuân theo quy tắc an toàn và worksite quy định của chủ nhân. Bạn đọc, hiểu và tuân theo tất cả quy định áp dụng chính phủ. Bạn được đào tạo đúng một cách an toàn hoạt động máy tính. NGUY HIỂM Việc không tuân theo các hướng dẫn và quy tắc an toàn trong sổ tay này sẽ dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng. Không hoạt động trừ khi:
 4. 4. 4 Trước khi sử dụng mỗi ngày hoặc ở đầu của mỗi ca, nền tảng trên không sẽ được trao một kiểm tra trực quan và chức năng thử nghiệm bao gồm, nhưng không giới hạn, sau đây: 1. Điều khiển hoạt động và khẩn cấp 2. Thiết bị an toàn 3. Thiết bị bảo vệ cá nhân 4. Không khí, thủy lực và nhiên liệu system(s) rò rỉ 5. Cáp và dây khai thác 6. Lỏng hoặc thiếu phần 7. Lốp và bánh xe 8. Placards, cảnh báo, dấu hiệu kiểm soát và điều hành manual(s) 9. Outriggers, ổn định, cầu trục và các cấu trúc khác 10.Hệ thống hộ Lan tôn sóng 11.Khoản mục được chỉ định bởi các nhà sản xuất ANSI /SAIA A92.5-2006 (R2014) Trước khi nền tảng trên không được sử dụng và trong quá trình sử dụng, các nhà điều hành sẽ kiểm tra khu vực trong đó nền tảng trên không là để được sử dụng cho các nguy hiểm có thể chẳng hạn như, nhưng không giới hạn: 1) thả hoặc lỗ, trong đó có những người che dấu của nước, băng, bùn, vv. (2) độ dốc (s) (3) va chạm và vật cản sàn (4) vụn (5) trên không vật cản và dây dẫn điện (6) vị trí độc hại và khí quyển (tham khảo ANSI/NFPA 505-1987} 8.7 kiểm tra nơi làm việc. "Sự thất bại để thực hiện theo của bạn TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU trong việc sử dụng và hoạt động của nền tảng trên không có thể dẫn đến TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH NGHIÊM TRỌNG" 8.3 kiểm tra trước khi làm việc. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift"
 5. 5. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 5 Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 1 Trước khi bắt đầu kiểm tra Phụ kiện xe Đúng mức độ chất lỏng (dầu, thủy lực, nhiên liệu và nước làm mát); Rò rỉ chất lỏng; Bánh xe và lốp xe; Hóa chất thâm nhập và bỏng mắt và da. Cháy và nổ nguy hiểm. Ngộ độc khí Carbon Monoxide Luôn luôn bao gồm da tiếp xúc, kính Nitrile găng tay an toàn. Tránh đổ hoặc liên hệ với nhiên liệu/chất lỏng. Giữ tia lửa và ngọn lửa ra khỏi khu vực kiểm tra. Không tiếp nhiên liệu động cơ chạy. Không bắt đầu động cơ nếu bạn ngửi thấy hoặc phát hiện rò rỉ nhiên liệu. Tiếp nhiên liệu và hoạt động trong thông gió tốt khu vực chỉ.
 6. 6. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 6 Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 2 Trước khi bắt đầu kiểm tra Phụ kiện xe Pin và bộ sạc; Điều khiển cấp thấp hơn; Horn, đồng hồ, đèn & sao lưu hệ thống báo động; Chỉ đạo và phanh Axit ghi vào mắt và da Vụ nổ các nguy hiểm trong khi kiểm tra, hoặc kiểm tra xung quanh thành phố pin. Bỏng Nguy cơ điện giật Tránh đổ hoặc liên hệ với pin axít. Vô hiệu hóa pin axit tràn với baking soda. Không sử dụng bất kỳ pin hoặc bộ sạc lớn hơn 12V để nhảy bắt đầu động cơ. Giữ tia lửa và ngọn lửa từ pin. Tránh tiếp xúc với pin thiết bị đầu cuối.
 7. 7. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 7 Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 3 Trước khi bắt đầu kiểm tra Nâng thành phần Điều khiển hoạt động và khẩn cấp Thiết bị bảo vệ cá nhân Phiếu và té ngã truy cập giá trong giỏ hàng Sử dụng 3 điểm tiếp xúc, phải đối mặt với giá trong giỏ hàng khi leo vào và ra khỏi giá trong giỏ hàng. DỪNG KHẨN CẤP Đảm bảo nền tảng và giày là sạch, khô, và dầu miễn phí
 8. 8. FWT JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 8 Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 4 Trước khi bắt đầu kiểm tra Nâng thành phần Thủy lực, không khí, khí nén, nhiên liệu và hệ thống điện; Sợi thủy tinh và các thành phần cách điện khác; Thiếu hoặc không thể đọc placards, cảnh báo, hoặc hoạt động, giảng dạy và kiểm soát dấu hiệu; Dây khóa phec mơ cơ khí và khóa chân; Cáp và dây điện bảo hiểm; Outriggers, ổn định và các cấu trúc khác; Lỏng hoặc thiếu phần; Hệ thống hộ Lan tôn sóng. Hóa chất thâm nhập và bỏng mắt và da. Cháy và nổ nguy hiểm. Ngộ độc khí Carbon Monoxide Vết cắt và vết xước Phiếu và té ngã Pinch điểm từ trên nắp động cơ Luôn luôn bao gồm da tiếp xúc, kính Nitrile găng tay an toàn. Tránh đổ hoặc liên hệ với nhiên liệu/chất lỏng. Giữ tia lửa và ngọn lửa ra khỏi khu vực kiểm tra. Giữ bàn tay rõ ràng của nhọn và pinch điểm Thiếu hoặc không thể đọc placards, cảnh báo, hoặc hoạt động, giảng dạy và kiểm soát dấu hiệu
 9. 9. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 9 Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 5 Kiểm tra khu vực làm việc Kiểm tra /Assess du lịch làm việc trang web nơi thiết bị Thang máy sẽ được hoạt động và đường dẫn của du lịch đến và đi từ khu vực nâng cho phép khu vực lưu trữ. Thả, lỗ, hoặc các bề mặt không ổn định như lỏng bẩn Không đủ trần heights Dốc, mương hoặc những va chạm; Mảnh vụn và tầng vật cản; Đường dây điện trên không điện và dây cáp thông tin liên lạc Các vật cản trên không; Các địa điểm nguy hiểm và khí quyển; Gió cao và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác, chẳng hạn như băng; và Sự hiện diện của những người khác gần với công việc Không đủ ánh sáng Triệt để kiểm tra địa hình trước khi bắt đầu đi du lịch cho sườn, lỗ, trơn bề mặt Đánh giá tất cả trên không cấu trúc cho đầy đủ chiều cao và tràn đầy sinh lực kỹ thuật điện Đánh giá worksite cho vệ sinh, bao gồm cả các đối tượng nằm trên con đường của du lịch, trục, và các thiết bị di động khác Có được dự báo thời tiết sống để xác định gió, mưa và hay bất kỳ các điều kiện khắc nghiệt khác. Đánh giá số lượng và tính chất công việc của nhân viên trong đường dẫn của du lịch và làm việc trang web
 10. 10. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 10 Tháng 11 năm 2015 Fort Worth, TX Cần cẩu trên không bảo tr {Điều khiển cần cẩu inattentiveness} gây ra các cần cẩu va chạm với Scissor nâng trong khi người lao động vào Thang máy. Nhân viên tổ chức vào để tiết kiệm cuộc sống của mình Dụng cụ vệ sinh nghèo, trơn và en thậm chí bề mặt Mẹo OVERS gây ra. Đảm bảo diện tích công việc là cắm và mảnh vỡ, và là mặt đất vững chắc, mịn, và ổn định
 11. 11. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 11 Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 6 Bảo vệ mùa thu: YÊU CẦU Rơi từ những nơi cao Phải được đào tạo và chứng nhận để mặc PFAS Đảm bảo rằng truy cập cổng hoặc hở đều đóng cửa. Đứng vững chắc trên sàn nhà của nhóm hoặc nâng nền tảng. Không leo lên trên hoặc nạc hơn guardrails hoặc tay vịn. Không dùng ván, cầu thang, hoặc thiết bị khác như là một vị trí làm việc. Sử dụng một dây nịt cơ thể đầy đủ với một dây gắn liền với điểm anchorage trong thùng. Không vành đai-off để cấu trúc liền kề hoặc cực trong khi trong thùng.
 12. 12. Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 6b Kiểm tra và Don đầy đủ cơ thể khai thác. Phiếu, chuyến đi và rơi từ sự thất bại để kiểm tra hoặc mặc khai thác. Phá vỡ, bong gân, và các cơ quan bị vỡ từ sự thất bại để đảm bảo phù hợp snug và thoải mái Kiểm tra khai thác, dây, và Anchorage RỂ Sabre FWT Khai thác kiểm tra danh sách kiểm tra. Đảm bảo phù hợp SNUG thoải mái. Carry Handle Handle Release Valve Oil Filler Plug Extension Screw Saddle Carrying Handle 12 JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" Bước công việc này đòi hỏi Sabre FWT "cho phép đào tạo/chứng nhận" cho "Mùa thu cá nhân bắt giữ hệ thống" Familiarization với Sabre FWT JSA: "Cá nhân mùa thu bắt giữ hệ thống" cùng với hoàn thành các: Sabre FWT "Mùa thu bảo vệ kiểm tra danh sách kiểm tra" CHUẨN BỊ CHO HOẠT ĐỘNG AN TOÀN
 13. 13. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 13 Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 7 Lắp / Dismounting giỏ trên mặt đất Phiếu, chuyến đi, và mùa thu • Luôn luôn sử dụng "ba điểm liên hệ" Găng tay da, Nitrile hoặc vải tùy thuộc vào điều kiện • Sạch thép Toe làm việc khởi động với đầy đủ trên da • Không bao giờ sử dụng điều khiển như xử lý • Không bao giờ leo lên một di chuyển Máy • Không bao giờ leo lên một máy cao • Bảo mật cửa & chuỗi trước khi di chuyển
 14. 14. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 14 Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 8 Hoạt động Đi du lịch/tải: Mẹo-kết thúc rồi, Ejections từ nền tảng lift Liên hệ với cấu trúc trên không Điện giật (điện giật), Va chạm với thiết bị di động hoặc cố định đối tượng Nhân viên nổi bật Sau khi kiểm tra trang web theo kế hoạch công việc. Quan sát cho tắc nghẽn và mối nguy hiểm khác Không vượt quá các giới hạn khả năng tải. Mất trọng lượng kết hợp của worker(s), công cụ và vật liệu vào tài khoản khi tính toán tải. Không sử dụng Thang máy trên không như một cần cẩu. Không thực hiện các đối tượng lớn hơn nền tảng. Không lái xe với nền tảng nâng lên (trừ khi hướng dẫn của nhà sản xuất cho phép này). Không hoạt động điều khiển cấp thấp trừ khi cho phép thu được từ các worker(s) trong các nâng (ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp). Không vượt quá giới hạn tiếp cận thẳng đứng hay nằm ngang. Không hoạt động một Thang máy trên không trong gió mạnh trên những khuyến cáo của các nhà sản xuất. Không ghi đè lên các thiết bị thủy lực, cơ khí hoặc điện an toàn. Đi du lịch ở tốc độ an toàn Âm thanh còi khi làm tròn góc và bước vào tòa nhà
 15. 15. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 15 Xem cho người đi bộ và thiết bị điện thoại di động Xem cho người đi bộ và thiết bị điện thoại di động
 16. 16. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 16 Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 9 Thiết lập tại công việc trang web Nhân sự tấn công của các đối tượng rơi xuống từ lift Nhân viên trúng hay bắt gặp giữa nâng nền tảng và đối tượng văn phòng phẩm Rơi từ cao cấp, Các đối tượng rơi xuống từ lift, Mẹo-kết thúc rồi, Phóng từ nền tảng lift, Cấu trúc thất bại (sụp đổ), Điện giật (electrocutions, Vướng víu mối nguy hiểm, Liên hệ với các đối tượng, và Tiếp xúc với trần nhà và các đối tượng trên không khác. Sau khi kiểm tra trang web theo kế hoạch công việc. Quan sát cho tắc nghẽn và mối nguy hiểm khác Phạt cảnh cáo ảnh hưởng nhân viên và chướng ngại vật nơi hay thận trọng băng để giữ cho người ra khỏi khu vực. Không nên giảm sự bùng nổ, trừ khi các khu vực dưới đây là rõ ràng về nhân sự và vật cản.
 17. 17. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 17 Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 10 Bảo vệ trên không: Tấn công chống lại di chuyển hoặc văn phòng phẩm vật ví dụ như trên không cần cẩu hoặc cấu trúc Đánh bằng cây cầu trên không cần cẩu Liên hệ với đường dây điện có thể dẫn đến sốc hoặc điện giật (tử thần) Lưu ý trên không giải phóng mặt bằng và các đối tượng trên không, trong đó có trần nhà. Khóa ra bất kỳ cần cẩu trên không có thể làm cho liên hệ với Thang máy Không vị trí Thang máy trên không giữa mối nguy hiểm trên không nếu có thể. Điều trị tất cả các đường dây điện trên không và giao tiếp cáp như tràn đầy sinh lực, và ở lại tối thiểu 10 feet. Đảm bảo rằng các tiện ích điện hoặc điện dòng người lao động de-tiếp sinh lực cho đường dây điện trong vùng lân cận công việc. NGUY HIỂM
 18. 18. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 18 Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 11 Sự ổn Định Trong Khu Vực Làm Việc: Mẹo trên Chuyển động không mong đợi đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong Bánh xe sử dụng chocks trên bề mặt nghiêng khi nó là an toàn để làm như vậy. Thiết lập cảnh báo khu vực làm việc, chẳng hạn như nón và dấu hiệu, khi cần thiết để cảnh báo những người khác. Mẹo Trên Mối Nguy Hiểm Quốc gia sử dụng cần phải được quan tâm về Mẹo trong mối nguy hiểm của hai loại, do mặt đất và những do các nhà điều hành 1. Các điều kiện của bề mặt mà trên đó lực nâng phụ thuộc: Bề mặt phải được cấp và rắn. Nhiều tai nạn xảy ra khi nâng kiễu giàn chéo hoạt động tại quá lớn một độ dốc, hoặc khi kiễu giàn chéo nâng số truy cập một lề đường, lỗ trên mặt đất hoặc khác bất thường ở bề mặt trong khi nó đang di chuyển. CẢNH BÁO 2. Hành Vi Của Các Nhà Điều Hành Hoặc Người Sử Dụng Của Thang Máy: Nếu các nhà điều hành leans quá xa ra, nằm trên các guardrails, hoặc sử dụng Thang máy là một thang vận chuyển hàng hóa"," quá giới hạn tải an toàn, Mẹo của hơn có khả năng xảy ra. Một khả năng khác đang chạy vào một số tắc nghẽn hoặc vướng víu đẩy lực nâng trên. Một Mẹo thêm hơn nguy hiểm đến từ đẩy hoặc kéo chống lại một đối tượng cố định, ví dụ, khi khoan vào một bức tường liền kề bề mặt.
 19. 19. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 19 Sabre FWT bảo trì luôn luôn làm cho chắc chắn các CẢNH LÀ AN TOÀN trước khi tiến hành bất kỳ Aerial Lift hoạt động
 20. 20. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 20 Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 12 Làm việc gần đường dây tràn đầy sinh lực thiết bị điện hoặc năng lượng điện  Điện giật (electrocutions) Cách điện máy trên không cung cấp bảo vệ từ điện giật và điện giật bởi cô lập bạn từ điện mặt đất. Tuy nhiên, một Thang máy trên không cách điện không bảo vệ bạn nếu có một đường dẫn đến mặt đất (ví dụ, nếu bạn chạm vào một dây). Để duy trì hiệu quả của thiết bị cách nhiệt, không khoan lỗ trong thùng. Ở tối thiểu 10' từ đường dây điện trên không. Khóa ra bất kỳ và tất cả các chi phí và nguy cơ điện trong khi thực hiện bảo trì. Hệ thống dây dẫn đồng thanh đường sắt trên không cần cẩu hướng dẫn 600 V
 21. 21. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 21 Trên không cần cẩu đường ray có thể nguy hiểm như một dòng điện. Thang máy nước sử dụng phải duy trì ít nhất một 10' quan từ những Lan can. Nếu công việc không cho phép cho giải phóng mặt bằng đường sắt phải được khóa ra bởi một nhân viên được ủy quyền. sẽ không bao giờ cho phép nhân viên làm việc trên hoặc gần sống thiết bị.
 22. 22. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 22 Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 13 Chuyển sang một cấu trúc từ nền tảng của Aerial Lift trong khi nâng cấp Rơi từ cao cấp Nhập/xuất cảnh thông qua các cửa khẩu chỉ với nền tảng trong vòng 1 chân một cấu trúc an toàn và an toàn 100% tie-off là bắt buộc, bằng cách sử dụng hai lanyard. Một dây phải được gắn liền với nền tảng với thứ hai dây gắn liền với cấu trúc. Dây kết nối với nền tảng này không phải bị ngắt cho đến khi thời gian như chuyển giao cho cấu trúc là an toàn và đầy đủ. 100% TIE RA LÀ BẮT BUỘC Xem Sabre FWT JSA: "CÁ NHÂN MÙA THU BắT GIữ Hệ THốNG"
 23. 23. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 23 Bước Trình tự Mối nguy hiểm Hành động được đề nghị 14 "Nhà điều hành trong giỏ không thể một cách an toàn hoạt động Thang máy" Lift hoạt động từ đất/thường điều khiển Xem giới hạn của chi phí Đảm bảo dòng rõ ràng của trang web Sử dụng trinh nếu cần thiết Đẩy E-ngừng để ngăn chặn tất cả các chức năng và tắt động cơ Chọn "Kiểm soát mặt đất" để ghi đè lên "Nền tảng" và E-dừng Hãy chắc chắn cả hai mặt đất và nền tảng E-Stop nút được kéo ra để khởi động lại động cơ Di chuyển và giữ nền tảng khả năng chọn/chức năng kích hoạt tính năng chuyển đổi Di chuyển thích hợp bật tắt chức năng chuyển đổi theo dấu hiệu trên bảng điều khiển
 24. 24. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 24 TỰ CỨU : Nếu những người làm việc ở những độ cao có đúng được chọn và sử dụng của mình mùa thu thiết bị bảo vệ, 90% của người lao động sẽ có thể thực hiện một cứu hộ tự, nên bao gồm các bước sau: 1. leo trở lại lên đến mức mà từ đó ông đã giảm (từ một vài inch đến 2-3 feet). 2. quay trở về sàn hoặc mặt đất để được đánh giá nhất có thể chăm sóc y tế cho một OSHA. 3. loại bỏ tất cả các thành phần của mùa thu bắt giữ hệ thống bị ảnh hưởng bởi sự kiện mùa thu từ các dịch vụ và tài liệu (túi và thẻ) các thành phần với tên, ngày và hoạt động tại thời gian của mùa thu và đem lại cho các thiết bị để quản lý. KẾ HOẠCH GIẢI CỨU Một kế hoạch giải cứu phải là một phần của phân tích an toàn của công việc cho bất kỳ công việc mà đòi hỏi phải làm việc tại chiều cao. Kế hoạch giải cứu phải bao gồm xem xét của loại cứu sau và trường hợp
 25. 25. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 25 HỖ TRỢ TỰ CỨU VỚI HỆ THỐNG MÁY MÓC HỖ TRỢ KÉO/DÂY Nếu tự cứu là không thể, sau đó một hỗ trợ tự cứu sẽ là cần thiết. Các theo nguyên tắc nên được sử dụng trong một máy móc aided cứu: 1. một OSHA/ANSL cứu hộ phù hợp và thiết bị gốc sẽ được bảo đảm để một neo đánh giá cao cho ít nhất 3.000 lbs. 2. dòng đường có thể được đu trên hoặc hạ xuống đến người lao động giảm, những người sẽ lấy cứu cuộc sống snap móc và an toàn của nó để thích hợp D-ring trên hỗ trợ cơ thể của mình. Một kết nối tích cực để D-ring phải được xác minh bởi một trong các thành viên trong đội cứu hộ. 3. đội cứu hộ sẽ tăng hoặc giảm nhân viên giảm để thích hợp làm việc nền tảng hoặc mặt đất và cung cấp các trợ giúp y tế theo yêu cầu của OSHA. 4. hủy bỏ tất cả các thành phần của mùa thu bắt giữ hệ thống bị ảnh hưởng bởi sự kiện mùa thu từ dịch vụ tài liệu (túi và thẻ) các thành phần với tên, ngày và hoạt động tại thời gian của mùa thu và cung cấp cho các thiết bị để quản lý.
 26. 26. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 26 1. cứu hộ phù hợp và thiết bị gốc sẽ được bảo đảm để một neo đánh giá cao nhất ít nhất 3.000 lbs. 2. một thành viên trong đội cứu hộ phải đính kèm dòng đường của người lao động mùa thu bắt giữ hệ thống. Điều này có thể được thực hiện bằng cách truy cập vào các công nhân giảm và sau đó gắn hệ thống cứu hộ trực tiếp với một D-ring trên của công nhân khai thác, hoặc bằng cách sử dụng một cực cứu hộ cho tập tin đính kèm. Đội cứu hộ cũng có thể đính kèm một cứu lấy dây hoặc dọc cuộc sống. 3. đội cứu hộ phải tăng hoặc giảm nhân viên giảm cho nền tảng công việc thích hợp hoặc mặt đất và cung cấp các trợ giúp y tế theo yêu cầu của OSHA. 4. hủy bỏ tất cả các thành phần của mùa thu bắt giữ hệ thống bị ảnh hưởng bởi sự kiện mùa thu từ các dịch vụ và tài liệu (túi và thẻ) các thành phần với tên, ngày và hoạt động tại thời gian của mùa thu và cung cấp cho các thiết bị để quản lý. Nếu các công nhân bị thương ngăn không cho người lao động gắn vào hệ thống cứu hộ, cả hai tự cứu và hỗ trợ tự cứu được không tùy chọn, và một Hoàn toàn hỗ trợ cứu là cần thiết: MECHANICALLY hỗ trợ *(UNCONSCIOUS) với hệ thống HAULING/dây
 27. 27. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 27 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỨU HỘ VỚI MÁY MÓC HỖ TRỢ AERIAL LIFT Hoàn toàn hỗ trợ cứu hộ với 2 Aerial Lift 1. một rescuer sẽ nhận được vào Thang máy trên không và đảm bảo rằng có là một lần thứ hai mùa thu thiết bị bảo vệ, chẳng hạn như một cú sốc hấp thụ dây hoặc tự càng đáp xếp cuộc sống có sẵn cho người lao động giảm. {ĐẢM BẢO 100% TIE RA} 2. Thang máy trên không phải khai vào vị trí (tăng lên bên dưới các công nhân giảm) để cứu hộ có thể thực hiện giải cứu. 3. đính kèm dây hoặc tự càng đáp xếp nhất cuộc sống thứ hai trong chuyến trên không để giảm công nhân. 4. ngắt kết nối nhân viên cứu từ thiết bị bắt giữ ảnh hưởng mùa thu. 5. giảm nhân viên mặt đất và cung cấp các trợ giúp y tế theo yêu cầu của OSHA. 6. loại bỏ tất cả các thành phần của mùa thu bắt giữ hệ thống bị ảnh hưởng bởi sự kiện mùa thu từ các dịch vụ và tài liệu (túi và thẻ) các thành phần với tên, ngày và hoạt động tại thời gian của mùa thu và cung cấp cho các thiết bị để quản lý.
 28. 28. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 28 ĐIềU KHIểN MặT ĐấT Cứu hộ kế hoạch nên bao gồm các bước để đảm bảo rằng nhân viên khác đã được huấn luyện và làm quen để vận hành máy từ các điều khiển mặt đất và một phím còn lại trong các điều khiển mặt đất trong chiến dịch. Thứ hai AWP-đảm bảo rằng kế hoạch cứu hộ của bạn bao gồm sự sẵn có của một AWP thứ hai cùng với các nhà điều hành đào tạo để sử dụng nó trong trường hợp một nhà điều hành trở nên vô hiệu hóa cùng với một phương pháp để chuyển các nhân viên trong một cách có thể ngăn chặn té ngã. Thang máy xách tay-tình huống nhất định sẽ cho phép cho một Thang máy cầm tay để được sử dụng như một phần của một kế hoạch giải cứu để hỗ trợ trong giải cứu các công nhân nã lúc chiều cao bằng cách cung cấp các portability của một cái thang nhưng lợi ích của một nền tảng trên không làm việc. Đảm bảo rằng nhân viên được gán cho Thang máy trong kế hoạch giải cứu đã được tiến hành huấn luyện và làm quen.
 29. 29. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 29 Công nhân bị thương Loại bỏ/cứu chăm sóc Thủ tục hỗ trợ đầu tiên bình thường nên được thực hiện như tình hình phát sinh. Nếu khu vực này là an toàn cho mục nhập, hỗ trợ đầu tiên nên được thực hiện bởi công ty khu vực cho phép 1 ứng với trái tim người Mỹ Hiệp hội tim cấp giấy chứng nhận tiết kiệm. Tất cả gọi cho nhân viên văn phòng: điện thoại cố định/điện thoại số 5555 Trường hợp khẩn cấp tất cả cuộc gọi đài phát thanh Chanel: 16 Dịch vụ khẩn cấp bên ngoài bắt đầu-quay số 911 Quản lý an toàn / chính 1 Responder: 1 thay đổi: 1 viện trợ địa điểm: Bldg 8 Admin. Xây dựng sự thay đổi 2: Kelly Weaver 1 viện trợ địa điểm: Bldg. 2 an toàn/đầu tiên hỗ trợ văn phòng Khác: vị trí ___: ___ Giải cứu cân nhắc. Khi cá nhân mùa thu bắt giữ hệ thống được sử dụng, nhà tuyển dụng phải đảm bảo rằng nhân viên có thể được cứu thoát nhanh chóng hoặc có thể cứu mình nên một mùa thu xảy ra. Sự sẵn có của nhân viên cứu hộ, cầu thang, hoặc các thiết bị cứu hộ khác nên được đánh giá. Trong một số trường hợp, thiết bị cho phép nhân viên để cứu mình sau khi sự sụp đổ đã bị bắt giữ có thể được mong muốn, chẳng hạn như thiết bị có khả năng gốc. Mô tả các phương pháp được sử dụng cho việc loại bỏ worker(s) bị thương: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
 30. 30. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 30 1. riêng người từ mã nguồn của hiện tại Để tắt điện: Rút phích cắm một thiết bị nếu cắm là không bị hư hại hoặc đóng tắt điện qua máy cắt điện, cầu chì hộp, hoặc chuyển đổi bên ngoài. Nếu bạn không thể tắt điện: Đứng trên một cái gì đó khô và phòng không-dẫn điện, chẳng hạn như Nhật báo khô, cuốn sách điện thoại, hoặc hội đồng quản trị bằng gỗ. Cố gắng để tách biệt những người từ hiện tại bằng cách sử dụng các đối tượng phòng không dẫn điện chẳng hạn như xử lý gỗ hay nhựa chổi, ghế, hoặc đối tượng cao su. Nếu đường dây điện áp cao có liên quan: Công ty điện lực địa phương phải tắt chúng đi. Không cố gắng để tách người từ hiện tại nếu bạn cảm thấy một cảm giác ngứa ran ở chân và cơ thể thấp hơn của bạn. Hop trên một chân đến một nơi an toàn nơi bạn có thể chờ đợi cho dòng để bị ngắt kết nối. 2 Thực hiện CPR, nếu cần thiết Khi bạn một cách an toàn có thể chạm vào người, thực hiện CPR nếu người không thở hoặc không có một xung. 3. kiểm tra cho thương tích khác Nếu người đang chảy máu kìa, áp dụng áp lực và nâng cao các vết thương nếu nó trong một cánh tay hoặc chân. Có thể có một gãy xương nếu những cú sốc gây ra người rơi. 5Theo dõi Một bác sĩ sẽ kiểm tra người cho bỏng, gãy xương, lệch, và thương tích khác. Một ECG, xét nghiệm máu, CT scan hoặc MRI có thể cần thiết. Những người có thể được nhận vào bệnh viện hoặc trung tâm ghi. 4. chờ đợi cho 911 để đến Company Trained/Certified 1st Responders Rescue / Care for Electrical Shock Victim
 31. 31. JSA: Aerial Platform Operation "Aerial/Boom Lift" 31 Sau mỗi lần sử dụng Công viên máy tính trên một bề mặt công ty, cấp, rõ ràng về tắc nghẽn và giao thông. Rút và giảm sự bùng nổ vào vị trí stowed. Xoay bàn xoay để sự bùng nổ là giữa phòng không chỉ đạo bánh xe. Bật phím để vị trí tắt và loại bỏ chìa khóa để an toàn khoûi bò söû Chock bánh xe. Mùa thu cá nhân bắt giữ thiết bị (An toàn khai thác, tháo rời Lanyards) PHẢI ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG A Vị trí khu vực cho phép, sạch sẽ và khô & ra khỏi thời tiết {KHÔNG ĐỂ PFAS TRONG GIỎ CỦA THANG MÁY, HOẶC NẰM TRONG CÁC CỬA HÀNG HOẶC NGOÀI TRỜI Tiêu chuẩn áp dụng Tiêu chuẩn OSHA: 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1910.269(p), 29 CFR 1926.21, 29 CFR 1926.453, 29 CFR 1926.502. American National Standards Institutes Standards: ANSI/SIA A92.2-1969; A92.3, ANSI/ASSE Z359.12-2009, ANSI Z359.2-6.1, Z259.16-04 (R2009) ASME A120.1ANSI Z359.4—2007 Yêu cầu an toàn cho hỗ trợ cứu & tự cứu hệ thống, Hệ thống con & phụ kiện

×