ROKE-projektin tulokset ja_tuotokset_23042012 /Henna Kosunen

547 views

Published on

1/3 terveydenhuollon yksiköistä ei pysty takaamaan ravitsemusterapeutin ohjausta keliakiapotilaille.

Keliakialiiton ROKE-projektin (Keliakiapotilaiden ruokavaliohoidon ohjauksen saatavuuden ja laadun kehittäminen 2009-2012) tavoitteena oli keliakian hyvän hoitotasapainon saavuttaminen ja kansansairauksien ehkäiseminen vaikuttamalla ruokavaliohoidon ohjauksen saatavuuteen ja sisältöihin. Projekti toteutettiin yhteistyössä ravitsemusterapeuttien kanssa.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ROKE-projektin tulokset ja_tuotokset_23042012 /Henna Kosunen

 1. 1. ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto
 2. 2. • Keliakian hyvä hoitotasapaino, joka saavutetaan motivoimalla keliakiaa sairastava noudattamaan ruokavaliohoitoa koko elämän ajan.Päämäärä • Ruokavaliohoidon toteuttamisen osaaminen edellyttää riittävää ja Projektin laadukasta ravitsemusterapeutin antamaa ruokavaliohoidon ohjaustalähtökohta keliakiaa sairastavalle. • 1) Parantaa ruokavaliohoidon ohjauksen saatavuutta terveydenhuollossa ja ohjauksen määrällistä riittävyyttä • 2)Kehittää ruokavaliohoidon ohjauksen laatua ja asiakaslähtöisyyttäTavoitteet • Lisätä ammattilaisten keliakiaosaamista ja tuottaa kirjallista aineistoa ohjauksen tueksi2009-2012 • Ehkäistä lisäsairauksia hyvän hoidon avulla • Lisätä keliaakikoille sopivien, hyvien ja terveellisten valintojen osaamista ehkäistä kansanterveydellisiä riskejä 23.4.2012 Henna Kosunen/Keliakialiitto
 3. 3. Toimenpidetavoitteet ja tulokset ruokavaliohoidon ohjauksen saatavuuden kehittämiseksiToimenpide Tavoite TulosSelvitys keliakiapotilaiden Ei alkuperäisessä Selvitys toteutettiin v.ravitsemusohjauksen suunnitelmassa 2010, tulostiivistelmätoteutumisesta terveydenhuollonterveydenhuollossa yksiköihinAudienssit 3-4 kpl 4 kplsairaanhoitopiireihinLausunto rav.ter. Työstetään lausunto ja Luovutus 2012palveluiden Kela- luovutetaan se STM:llekorvaustarpeistaLehtiartikkelit 6-9 artikkelia 12 artikkeliaSeminaari 1-3 kpl 1 kpl 2011ravitsemushoidonmerkityksestäVaikuttaminen eduskunnan Ei alkuperäisessä Luento ja materiaalinkeliakiaverkostoon suunitelmassa toimitus keliakiaverkoston jäsenille 23.4.2012 Henna Kosunen/Keliakialiitto
 4. 4. Selvitys keliakiapotilaidenravitsemusohjauksen toteutumisestaterveydenhuollossa• Kyselylomake lähetettiin 460 terveydenhuollon yksikköön, vastausprosentti n. 40• Päätulos: 1/3 terveydenhuollon yksiköistä ei pysty takaamaan ravitsemusterapeutin ohjausta keliakiapotilaille• Merkittävämpänä syynä heikkoon saatavuuteen se, ettei ravitsemusterapeutin palveluita ole riittävästi saatavilla varsinkaan perusterveydenhuollossa – Ravitsemusterapeutin ohjaus toteutuu 2 kertaa lähes 50 %:ssa erikoissairaanhoidon yksiköistä• Selvityksen tulosten perusteella ohjausta on heikoiten saatavilla keliakiapotilaille Etelä-Pohjanmaa, Lapin ja Helsinki-Uudenmaan sairaanhoitopiireissä 23.4.2012 Henna Kosunen/Keliakialiitto
 5. 5. Audienssit sairaanhoitopiireihin• Tehdyn selvityksen tulosten pohjalta sovittiin luentoja niiden sairaanhoitopiirien alueellisiin kokouksiin, joissa ravitsemusterapeutin palveluja on heikoiten saatavilla tai joissa ei ole ravitsemusterapeutteja perusterveydenhuollossa• Luento toteutui Etelä-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sekä Porvoon sairaanhoitoalueen ja Pirkanmaan alueellisissa kokouksissa• Vaikuttaminen seminaarien kautta Pohjois-Pohjanmaan ja Helsinki-Uudenmaan sairaanhoitopiireissä• Käynnit osoittautuivat hyvin tarpeellisiksi, ravitsemushoidon merkitystä ja hyötyjä ei valitettavasti tunneta lääkärien keskuudessa 23.4.2012 Henna Kosunen/Keliakialiitto
 6. 6. Yhteistyötä ravitsemushoidon saatavuuden parantamiseksitehtiin yhdessä kansanterveys- ja potilasjärjestöjen kanssa- Yhteistyö hyödyllistä, lisäsi toimien painoarvoa monet muutkinpotilasryhmät tarvitsevat ravitsemusterapeutin ohjausta 23.4.2012 Henna Kosunen/Keliakialiitto
 7. 7. http://www.keliakialiitto.fi/liitto/toiminta/projektit/roke/ 23.4.2012 Henna Kosunen/Keliakialiitto
 8. 8. P2090588 23.4.2012 Henna Kosunen/Keliakialiitto
 9. 9. Toimenpidetavoitteet ja tulokset ruokavaliohoidon ohjauksen laadun kehittämiseksiToimenpide Tavoite TulosEsite monipuolisesta Julkaistaan projektin Julkaistiin 2011keliakiaruokavaliosta aikanaGluteenittomien tuotteiden Toteutus 2009 ja Julkaistiin 2009, eikuvasarja uudistaminen 2011 uudistettu 2011 pakkausten jatkuvien muutosten takiaKeliakiatietojen 8-10 kpl, 10 kpl, osallistujiapäivitystilaisuudet osallistujamäärätavoite 25- keskimäärin 31 35 hlöä/tilaisuus hlöä/tilaisuusKeliakiapotilaan Valmistuu projektin aikana, Valmistui 2012, painos 250laadukkaan painos 200 kpl kplruokavaliohoidonohjausmalliJuurruttamistilaisuudet Ei alkuperäisessä 8 kpl keväällä 2012-ohjausmallin käyttöön suunnitelmassaperehtymiseksi 23.4.2012 Henna Kosunen/Keliakialiitto
 10. 10. 23.4.2012 Henna Kosunen/Keliakialiitto
 11. 11. Glut. tuotteiden kuvasarja 2009Ohjausmalliravitsemusterapeuteille Esite ravitsemuste- rapeuttien käyttöön, potilaan kanssa yhdessä läpikäytä- väksi! 23.4.2012 Henna Kosunen/Keliakialiitto
 12. 12. Yhteneväinen ohjaus Ravitsemusjaosto paikkakunnasta linjaukset ja suositukset riippumatta Projektin vaikutukset laadun näkökulmasta Yhteistyö lisääntynyt Ravitsemusterapeuttien huikeasti ohjaustaextranet-palveluun liittynyt tekevien230 ravitsemusterapeuttia ravitsemusterapeuttien kanssa 23.4.2012 Henna Kosunen/Keliakialiitto
 13. 13. Ravitsemusterapiaresurssien kehittyminen terveydenhuollossa• Ravitsemushoidon saatavuuden kehittymistä voidaan arvioida seuraamalla Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen vuosittain keräämiä tietoa ravitsemusterapiaresursseista• 2011-4/2012 välillä ravitsemusterapiaresurssit kasvaneet 118 vakanssista 134 vakanssiin – Perusterveydenhuollossa 1 ravitsemusterapeutti 108 000 asukasta kohti, kun DEHKO:n suositus on 1 ravitsemusterapeutti 30 000 asukasta kohti• Lisäksi määräaikaisen toimen vakinaistaminen Oulussa ja osa- aikaisen toimen muuttaminen kokoaikaiseksi Kuopiossa• Myös ravitsemusterapiapalveluiden hankinta ostopalveluina on lisääntynyt 23.4.2012 Henna Kosunen/Keliakialiitto
 14. 14. Mitä projektin jälkeen?Projektin tulos/toiminta JatkotoimenpiteetSelvitys ruokavaliohoidon ohjauksen -Uusintakysely 2015saatavuudesta -Seuranta ja tilanteesta tiedottaminenVerkostoyhteistyö - Järjestöyhteistyöryhmä kokoontuu jatkossa n. 1 krt/vuosi - Vaikuttaminen eduskunnan keliakiaverkoston kauttaValtakunnalliset keliakiatietojen Eri paikkakunnilla vuorovuosinapäivitystilaisuudetKeliakiapotilaan laadukkaan Säännöllinen päivitys sähköiseenruokavaliohoidon ohjausmalli versioon tietojen muuttuessaRavitsemusterapeuttien extranet - Palvelukanava, jota kehitetään tarpeen mukaan - Sähköinen uutiskirje 23.4.2012 Henna Kosunen/Keliakialiitto
 15. 15. Tyytyväisenä projektia lopetellenja aluetyöhön siirtyen 23.4.2012 Henna Kosunen/Keliakialiitto

×