Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valinnanvapauden toimeenpanohankkeet

293 views

Published on

Valinnanvapauden toimeenpanohankkeet
Hanna Varis, hankepäällikkö KelaVV
Erja Vornanen, hankepäällikkö Soutu

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valinnanvapauden toimeenpanohankkeet

 1. 1. Valinnanvapauden toimeenpanohankkeet, KelaVV ja Soutu Hanna Varis, hankepäällikkö KelaVV Erja Vornanen, hankepäällikkö Soutu 18.1.2018
 2. 2. HANKE Sote-muutosten toimeenpanohankkeet 2 Valinnanvapauden KA:n ja sote- muutosten toimeenpanohanke PROJEKTIT/ HANKKEET Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Kanta-palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) SOTERI - Valviran organisaatiorekisteri (/tietopalvelu) Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK) Kokonaisarkkitehtuuri - ylläpito / hallinta ja täydennykset Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL)
 3. 3. Kelan rooli Sote-uudistuksessa • Kela toteuttaa sote-valinnanvapauskokonaisuuden, johon sisältyvät seuraavat tiedonhallintapalvelut ja kokonaisuudet: • Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu − Asiakkaan, maakunnan ja palveluntuottajan käyttöliittymät − Rajapinnat palveluntuottajien ja maakuntien järjestelmiin − Valintatietojen tallentaminen valinnanvapausjärjestelmään • Tuottajahallintapalvelu − Palveluntuottajien ilmoittautuminen ja ilmoittautumisten hallinta − Tiedot suoran valinnan palveluntuottajista sekä maakunnan ja yksityisten palveluntuottajien välisistä sopimuksista (sopimustiedot) • Maksatus palveluntuottajille − Suoran valinnan palveluiden maksujen välitys maakunnilta palveluntuottajille − Kiinteän korvauksen laskenta • Palvelutuotannon seurantapalvelu − Palveluntuottajien ilmoittamat tiedot asiakkaan saamista palveluista • Henkilökohtainen budjetti ja asiakassetelit − Kansallisen tason tiedon kerääminen palvelusetelijärjestelmistä 3
 4. 4. Kelan valinnanvapaushanke (KelaVV-hanke) • KelaVV-hanke kattaa valinnanvapauden uudet toiminnot − Soutu-hankkeessa tehdään nykyisiin Kanta-palveluihin tulevat muutokset • KelaSUORA-projekti − Toteuttaa ensimmäisessä vaiheessa järjestelmät sote-keskusten pilotointeihin − Julkaisuja suoran valinnan toiminnoista vaiheittain tavoitetilaan asti • Neuvonta ja tuki -projekti − Toteuttaa kansallisen tason yleisneuvonta Kanta-neuvonnan ohessa − Ei sisällä sote-ammattihenkilöiden antamaa neuvontaa − Chat-robotiikalla katetaan osa neuvonnasta − Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan neuvonta pilotointien tueksi • Viestintä − Linkittyy Kanta-viestintään, koska käyttöliittymät Kannassa. • Raportointi ja tietovarastointi • Palvelutuotannon seurantapalvelu − Projektia ei ole vielä käynnistetty • Henkilökohtainen budjetti ja asiakassetelit − Projekti aloitetaan, kun Kelan rooli täsmentynyt 4
 5. 5. KelaSUORA-projektin tehtävien aikataulu LUONNOS 23.1.20185 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Vaihe 5 Vaihe 6 Sote- keskuspilotti Sote-keskuksen tavoitetila Kehittäminen ja ylläpito Suun hoidon yksiköiden tavoitetila Suun hoidon yksiköiden pilotti? Maakunnan liikelaitoksen tavoitetila
 6. 6. 2018 H 2 2019 H 1 2019 H 2 2020 H 1 2020 H 2 2021 H 1 2021 H 2 2022 2023 Maakunnalliset pilotoinnit Suunhoidon yksiköt aloittavat Maakunnan liikelaitokset Sote keskukset aloittavat Roadmap 2024 Henkilökohtainen budjetti Asiakassetelit Maakunnan päätös palveluista, ehdoista ja korvauksista Suunhoidon yksiköt Tuottajat ilmoittautuvat Suunhoidon yksikön valinta Maakunta valitsee asiakkaan puolesta Maakunnan päätös palveluista, ehdoista ja korvauksista Sote-keskukset ilmoittautuvat Sote keskuksen valinta Maakunta valitsee asiakkaan puolesta Sote- keskukset Maakunnan liikelaitokse t Maakunnan liikelaitoksen valinta Laajennettu palveluvalikoima Laajennettu palveluvalikoim a Laajennettu palveluvalikoim a
 7. 7. Toteutus Toteutus 7 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 Maakunnalliset pilotoinnit Toteutus ToteutusToteutus Toteutus Sote-keskus - Julkaisujen Roadmap Toteutus Maakunnat Organisaatiorekisteri (Soteri) Palveluluokitus Valinnanvapauden tietopalvelu (Suomi.fi) Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut Kanta-palveluiden muutokset (Soutu) Blue Seurantapalvelu Käyttäjäpalaute Soteri rekisteri v.2 Valinnanvapauden tietopalvelu v.2 Toteutus Gray (MVP) Valinnanvapauden tietopalvelu v.1 Soteri rekisteri v.1 Hlö-asiakkaan ja Palv.tuottajan toiminnot Peruskapitaation maksatus Toteutus White Tietomallit Rajapintakuvaus Suoran valinnan palveluiden kuvaus Järjestäjän toiminnot Tuottajan ilmoittautuminen Sote-uudistuksen palveluluokitus Sote-yhteiset asiakirjat esisuunnitelma Toteutus Black Suoran valinnan palveluluokitus Tuottajien luokittelut Toimipist. palvelut Rekisterinkäyttö- valtuudet v.1 Kanta-arkiston asiakirjojen siirrot maakunnille Valinnanvapauden Tietopalvelu v.0
 8. 8. 8 Palvelun järjestäjä  Tunnistautuminen  Omien tietojen ylläpito  Ilmoittautuneiden palveluntuottajien hyväksyminen  Sopimustietojen rekisteröinti  Korvausperusteiden hallinta? Kanta.fi  Asiakastietojen perustaminen  VTJ-muutostietojen ylläpito Asiakas- ryhmät Käyttö- liittymätPalvelut Eräajot& Integraatiot Tieto- varannot Maakuntien suoran valinnan pilottien kansalliset tietojärjestelmäpalvelut (White 06/2018)  Sote-keskuksen luokittelu  Suunhoidon yksikön luokittelu  Toimipisteiden palvelut Suomi.fi Sote organisaatio- rekisteri Palvelun järjestäjien tiedot Sopimustiedot Palvelun tuottajien tiedot Henkilö- asiakastiedot Asiakas- ja potilas- tietojärjestelmät  Ostopalveluvaltuutus  Soteri-tietomallit  Rajapintakuvaus  Suomi.fi-Kela Integraatio tuottajanhallinta palveluun Palvelun tuottaja Kanta.fi  Tunnistautuminen  Omien tietojen ylläpito  Palveluntuottajien ilmoittautuminen
 9. 9. 9 Henkilö- asiakas Palvelun järjestäjä Palvelun tuottaja  Tunnistautuminen  Info- ja neuvontapalvelut  Omien tietojen katselu  Palvelutuottajien selaus  Palvelutuottajan valinta  Palvelutuottajan vaihto  Toisen puolesta asiointi (alaikäisen)  Tunnistautuminen  Omien tietojen ylläpito  Ilmoittautuneiden palveluntuottajien hyväksyminen  Sopimustietojen rekisteröinti  Korvausperusteiden hallinta?  Palveluntuottajan valinta/vaihto asiakkaan puolesta  Listaus asiakkaista palv.tuottajittain Omakanta.fi / Suomi.fi Kanta.fi / Suomi.fi Kanta.fi  VTJ-muutostietojen ylläpito  Tunnistautuminen  Omien tietojen ylläpito  Palveluntuottajien ilmoittautuminen  Vastuulla olevien asiakkaiden listaus  Käyttöliittymä  Palveluntuottajan valinta/vaihto asiakkaan puolesta?  Peruskapitaation maksatus Ostopalveluvaltuutus Palvelu- kuvaukset (PTV) Potilastiedon arkisto Valinnanvapaus- asiakastiedot Palvelun järjestäjien tiedot Sopimustiedot Palvelun tuottajien tiedot (Soteri v.1) Henkilö- asiakastiedot Asiakas- ryhmät Käyttö- liittymätPalvelut Eräajot& Integraatiot Tieto- varannot  Rekisteri käytössä  Palvelutuottajien vertailu  Omakanta integraatio  Sote-keskuksen luokittelu  Suunhoidon yksikön luokittelu  Toimipisteiden palvelut  Suomi.fi-Kela Integraatio tuottajahall.palveluun Maakuntien suoran valinnan pilottien kansalliset tietojärjestelmäpalvelut (MVP Gray 09/2018) Suomi.fi Suomi.fi
 10. 10. 10 Henkilö- asiakas Palvelun järjestäjä Palvelun tuottaja  Tunnistautuminen  Info- ja neuvontapalvelut  Omien tietojen katselu  Palvelutuottajien selaus  Palvelutuottajan valinta  Palvelutuottajan vaihto  Toisen puolesta asiointi (alaikäisen)  Käyttäjäpalaute pilottitoteutuksesta  Palvelutapahtuman asiakaskokemus?  Tunnistautuminen  Omien tietojen ylläpito  Ilmoittautuneiden palveluntuottajien hyväksyminen  Sopimustietojen rekisteröinti  Korvausperusteiden hallinta?  Palveluntuottajan valinta/vaihto asiakkaan puolesta  Listaus asiakkaista palv.tuottajittain  Käyttäjäpalaute pilottitoteutuksesta  Seurantapalvelun tietojen katselu (raportointi)? Omakanta.fi / Suomi.fi Kanta.fi / Suomi.fi Kanta.fi  VTJ-muutostietojen ylläpito  Tunnistautuminen  Omien tietojen ylläpito  Palveluntuottajien ilmoittautuminen  Vastuulla olevien asiakkaiden listaus  Käyttöliittymä  Palveluntuottajan valinta/vaihto asiakkaan puolesta?  Käyttäjäpalaute pilottitoteutuksesta  Seurantapalvelun tietojen katselu (raportointi)?  Rajapinnat  Peruskapitaation maksatus  Suoritetiedot Kanta-palveluiden kautta?  Suoriteperusteinen maksatus?  Palvelusetelijärjestelmien tilanteet  Viestinvälitys asiakkaalle (suomi.fi)  Ostopalveluvaltuutuksen tietosisältörajoitukset Palvelu- kuvaukset (PTV) Potilastiedon arkisto Valinnanvapaus- asiakastiedot Palvelun järjestäjien tiedot Sopimustiedot Palvelun tuottajien tiedot (Soteri v.2) Henkilö- asiakastiedot Seuranta- palvelun tietoaltaat? Asiakas- ryhmät Käyttö- liittymätPalvelut Eräajot& Integraatiot Tieto- varannot  Datamigraatiot Valveri/Sote organisaatiorekisteri  Palvelutuottajien vertailu  Omakanta integraatio  Integraatio Kelan tuottajanhallinta palveluun  Asiakaskokemus (Integraatio tuottajanhallintaan?)  Sote-keskuksen luokittelu  Suunhoidon yksikön luokittelu  Toimipisteiden palvelut  Suomi.fi-Kela Integraatio tuottajahall.palveluun Maakuntien suoran valinnan pilottien kansalliset tietojärjestelmäpalvelut (Blue 12/2018) Suomi.fi Suomi.fi
 11. 11. Soutu - hankkeen sisältö • Sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamien muutosten toimeenpano Kanta-palveluissa • THL Operin ja Kelan Kanta-palvelun yhteinen hanke • Hankkeessa toteutetaan Kanta-järjestelmiin ne muutokset, jotka on kirjattu lakiluonnoksiin • maakuntalaki • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki • valinnanvapauslakia siltä osin, kuin siinä määritellään Kanta-palveluihin toteutettavat ratkaisut • sekä • asiakastietolain kautta kirjattuja muutoksia 11
 12. 12. -12 2018 2019 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Asiakirjojen siirto maakunnille (TK1) Asiakirjojen arkistointi ja käyttö maakunnan lukuun (TK2) Omakanta (TK3) Käytönhallinta (TK4) Sote yhteiset asiakirjat (TK5) Kanta-asiakkuus ja käyttöönoton tuki (TK7) Soutu-arkkitehtuuri (TK8) Viestintä Sertifiointi ja yhteistestaus (TK6) SOUTU-HANKE 4.12.2017 Siirtoajojen ajaminen (PTA, SHARK, Kvarkki, vanh) Siirtoajojen toteuttaminen ja muutokset hakuihin ja tallennuksiin Ostopalveluvaltuutus Sote-keskuksen, hebun ja asiakassetelin pilotointi Rekisterinkäyttövaltuutukset (sote-keskus, hebu, asiakasseteli) Tavoitetila (sote-keskusvalinta) …………. Sote-yhteinen asiakassuunnitelma Luovutusten ja suostmusten hallinta THL as.suunnitelma Sote-yhteiset rekisterit (KA) Asiakassuunnitelman pilotointi?Sote-yhteinen asiakassuun. toteutus Sote-yhteiset rekisterit kehittäminen Kanta-asiakkuus, palveluiden käyttöönotto, ohjeet Käyttöönoton tuki, toimintamallit, koulutukset Kanta-palvelujen tekninen arkkitehtuuri ja julkaisusuunnittelu Kansalais- ja ammattilaisviestintä, hankeviestintä, viranomaisviestintä, organisaatioviestintä, ict-viestintä Ostopalveluvaltuutus Rekisterinkäyttövaltuutukset (hebu, asiakasseteli, sote-keskus) Yhteistestausten suunnittelu Asiakassuunnitelma Asiakasseteli Suoranvalinnanpalvelut(Sote-keskuksenvalinta) Pilotointi (sote-keskus) Pilotointi (suun TH) Tavoitetila (suun TH) SUOMI.fi sote integraatio HeBu ja asiakasseteli ? Siirtymävaihe / vanhat ja uudet rek.pitäjät Henkilökohtainenbudjettijaasiakassuunnitelma Käyttömahdollisuuksien tekninen parantaminen (mm. palvelupyynnöt PTA) LUONNOS, tarkentuu edelleen Käytönhallinnan linjaukset Sotekeskusvalinta-pilotointi
 13. 13. - Soutu – Kanta-palvelun ja Valinnanvapausjärjestelmän integraatiot TK1 – Kanta-palvelun asiakirjojen siirto maakunnille • määritellään siirtosäännöt, suunnitellaan tarvittavat tekniset ratkaisut asiakirjojen siirtojen toteuttamista varten ja tehdään toteutus (Potilastiedon arkisto, Kuva-arkisto, Vanhat asiakirjat, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto) TK2 - asiakirjojen arkistointi ja käyttö maakunnan lukuun • määritellään ja toteutetaan ratkaisut (rekisterinkäyttövaltuudet) mahdollistamaan asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistointi maakunnan rekisteriin, ja maakunnan rekisterissä olevien tietojen käyttö niille tuottajille, jotka tuottavat asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa lain mukaisen valinnanvapauden piiriin kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja • Valinnanvapauden pilotointivaiheessa käytetään nykyistä Potilastiedon arkistoon toteutettua ostopalveluvaltuutusta 13
 14. 14. - Soutu – Kanta-palvelun ja Valinnanvapausjärjestelmän integraatiot TK3 – Omakanta • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauteen liittyvien toimintojen toteuttaminen Omakantaan TK5 – Sote-yhteiset asiakirjat, tiedot ja käyttö • yhteisten palvelujen ja niissä laadittavien asiakirjojen käsittelyn toteuttaminen vaatii järjestelmien arkkitehtuuriratkaisujen arviointia • miten yhteistä toimintaa jäsennetään • mitä yhteistä tietoa tallennetaan ja minne • millaisia erilaisia käyttötarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon omille sekä yhdessä laadituille asiakirjoille on • mitkä ovat yhteisiä asiakirjoja ja minkälainen on niiden toiminnallinen ja tekninen rajapinta asiakas- ja potilastietojärjestelmiin TK6 – Yhteistestaus • Muutosten vaatimien yhteistestausten suunnittelu ja koordinointi 14
 15. 15. Kiitos! Lisätietoa Kelan sote-valmistelusta: www.kela.fi/kela-ja-sote Hanna Varis hanna.varis@kela.fi Erja Vornanen erja.vornanen@kela.fi

×