Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018

481 views

Published on

Esityksessä on kuvattu sote- ja maakuntauudistuksen sekä valinnanvapauden toimeenpanoa varten kehitettävä tietojärjestelmäkokonaisuus. Tilanne 12/2018.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018

 1. 1. Etunimi Sukunimi Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 11.12.20181
 2. 2. Omatietovaranto Kanta Asiakas- ja potilastieto Reseptikeskus Suomi.fi Sote-vertaiilu, verkkopalvelu, PTV tunnistaminen, valtuutus ja viestit Väestötietojärjestelmä SoteDigi Oy Maakuntien yhteiset digiratkaisut Asiakas- ja potilastietojärjestelmät Avoimet rajapinnat ja kansalliset ja alueelliset integraatioratkaisut Toisiokäytön ekosysteemi lupaviranomainen palveluoperaattori Sote-tuottajat Valinnanvapaus Kela, THL, STM Tilastot ja rekisterit (TK,VRK) Yksilöllistetty lääketiede Genomikeskus Syöpäkeskus Neurokeskus Biopankit Tilastot ja rekisterit (THL, Kela) Tietoaltaat TietovarastotErillisjärjestelmät Maakunnan liikelaitos Maakunnat, valtion virastot Etuudet Sähköiset asiakaspalvelut Integraatioalusta / Una ydin Järjestäminen & tiedolla johtaminen Perustiedot ja luokitukset Sote org. (Valvira) ja henkilötiedot (VRK) (MDM) Koodistopalvelu (THL) Sote:n ICT-kokonaisuus, tavoitetila 2020 Maakunnat, STM, VM VRK Vimana oy
 3. 3. HANKE Sote-muutosten toimeenpanohankkeet Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin ja sote- muutosten toimeenpanohanke PROJEKTIT/ HANKKEET Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Kanta-palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) SOTERI - Valviran organisaatiorekiste ri (/tietopalvelu) Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK) Kokonaisarkkitehtuuri - ylläpito / hallinta ja täydennykset Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL)
 4. 4. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Tuottajahallintapalvelu • Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu • Valinnanvapauden tietopalvelu • Palvelutuotannon seurantapalvelu • Palvelun tuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu • Lisäksi vv-kokonaisuuteen kuuluvat: • korvausten laskenta ja maksatus palveluntuottajille • maku-sote-uudistuksen muutokset Kanta-palveluihin • neuvonta, käyttöönottojen tuki • tietovarastointiratkaisu, kansallinen sote-tietoallas 4
 5. 5. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Tuottajahallintapalvelu • Ensimmäisessä vaiheessa sote-keskustuottajien hallinta • Käyttöön 03/2019, jos vv-laki hyväksytään • Suunhoidon tuottajat mukaan, kun pilotointimalli selviää (arviolta v. 2019 puolivälissä) • Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelien tuottajien hallinta KA:n mukaan nykyisissä setelijärjestelmissä • Palveluntuottajien ilmoittautuminen • Palveluntuottajan käyttöliittymä Kanta.fi:ssä • Palveluntuottajien tiedot Sote-organisaatiorekisteristä (tavoitilassa Soteri ns. master- rekisteri” • Myös ilmoittautumisen liitteet toimitetaan sähköisesti • Järjestäjällä ilmoittautumisten vastaanotto • Palvelunjärjestäjän käyttöliittymä Kanta.fi:ssä • Ilmoittautumisessa annetut tiedot pohjatietoina sopimustiedoille • Sopimustiedot mahdollistavat tuottajavalinnat ja maksatuksen • Varsinainen tuottajasopimus tallennetaan maakunnan omaan järjestelmään • Tuottajien ja järjestäjien omien yhteystietojen hallinta • Järjestäjälle ja tuottajalle tehdään erilaisia raportointitoimintoja • Tuottajatietojen välittäminen rajapintojen kautta 5 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) SOTERI - Valviran organisaatiorekiste ri (/tietopalvelu) Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK)
 6. 6. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu • Mahdollistaa suoran valinnan palveluntuottajan valinnan • Ensimmäinen versio 03/2019 pilottien käyttöön • Aluksi sote-keskuksen ja myöhemmin suunhoidon yksikön valitseminen • Maakunnan liikelaitoksen valinta toteutetaan 9/2020 • Kela tarjoaa käyttöliittymät ja rajapinnat • Asiakkaan itse tekemät valinnat Omakannassa • Myös lapsen puolesta asiointi mahdollista • Omakanta on yhteydessä VRK:n tarjoamaan Valinnanvapauden tietopalveluun, jossa asiakas voi vertailla sote-keskuksia ja suun terveydenhoidon yksiköitä • Valinnan tallennus myös tuottajan tai järjestäjän käyttöliittymillä Kanta.fi:ssä • Järjestäjälle toiminnallisuudet myös poikkeustilanteisiin, esim. kun asiakas haluaa vaihtaa valinnan ennen kuin 6 kk vaihtoväli on kulunut • Kela tarjoaa mahdollisuuden tehdä valinta rajapintojen kautta järjestäjän ja tuottajan omissa järjestelmissä • Myös valintatiedon välittäminen omiin APT-järjestelmiin 6 Valinnanvapauden tiedonhallinta- palvelut (KelaVV-hanke) Kanta- palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK)
 7. 7. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Valinnanvapauden tietopalvelu • Toteutetaan osaksi Suomi.fi-verkkopalvelua ja sisältää tiedot sote- valinnanvapauden piirissä olevista palvelutuottajista ja heidän tarjoamistaan palveluista • Hyödynnetään THL:n sote-palveluluokitusta, jolla palvelut kuvataan palvelutietovarantoon PTV • Asiakkaan maakunta ja sen mukainen rajaus Suomi.fi-kirjautumisessa tapahtuvalla VTJ-tarkistuksella • Kirjautumaton käyttäjä valitsee maakunnan valintalistasta • Suomi.fi-verkkopalveluun toteutetaan tuottajien Sote-keskusten vertailu, integraatio Omakannan valintapalveluun ja toisaalta Tuottajahallintapalveluun • Tietojen keruu prosessia kehitetään vaiheittain suuntaan, jossa päällekkäinen tiedonsyöttäminen vähenee ja lopulta poistuu Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK) SOTERI - Valviran organisaatiorekiste ri (/tietopalvelu) Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Kanta- palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL)
 8. 8. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Palvelutuotannon seurantapalvelu • Välittää palvelunjärjestäjälle potilastiedon arkistosta tarvittavat tiedot asiakasmaksujen laskentaa ja laskutusta varten • Välittää palvelunjärjestäjälle maakunnan järjestämistehtävissä tarvittavat tiedot • Seurantapalvelusta on tarkoitus tuottaa maakunnalle ensivaiheessa toteumatietoa asiakkaan saamasta terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelusta, jonka perusteella • maakunta pystyisi perimään uuden asiakasmaksulain mukaisia asiakasmaksuja • Kela pystyy laskemaan ja maksamaan palveluntuottajille suoriteperusteisia tuottajakorvauksia maakuntien laatiman hinnaston perusteella. • Terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palveluiden osalta tietolähteenä voidaan hyödyntää tavoitetilassa Potilastiedon arkistoa. • Palvelutuotannon seurantapalvelusta on tavoitetilassa tarkoituksena tuottaa palvelunjärjestäjälle tiedot asiakkaan saamista sosiaalihuollon palveluista sekä asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla tuotetuista palveluista. 8 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Kanta- palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL)
 9. 9. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Palvelutuotannon seurantapalvelu Seurantapalvelun käyttö seuraaviin tarpeisiin on vielä linjaamatta tai määrittelemättä: • Maakunnan järjestämistehtävissä tarvittavien tietojen välitys • Tuottajakohtainen vaikuttavuuden seuraaminen • Järjestämisvastuun toteutumisen seuranta • Palveluiden käytön seuraaminen • Asiakkuuksien toteutuminen • Asiakasmaksukertymän näyttäminen asiakkaalle Omakannassa • Asiakaspalautteen kerääminen käynneistä ja palveluista 9 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Kanta- palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL)
 10. 10. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Palvelun tuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu • Yksityisillä tuottajilla on velvollisuus tuottaa tietoa toiminnastaan • Tilinpäätöstiedot • Verotustiedot • Hallinto- ja ohjausjärjestelmä • Tutkimus- ja kehitystoiminta • Asiakaspalautteiden huomioiminen toiminnassa • Kela toteuttaa tietopalvelun, josta eri toimijat saavat esimerkiksi vertailutietoa tuottajista • Tietoja voidaan katsoa eri käyttöliittymiltä, esim. Omakanta, Suomi.fi • Aikataulu ja tietopalvelun sisältö on vielä tarkemmin määrittelemättä • STM tehnyt esiselvityksen, josta Kela jatkanut selvitystä • Tuottajilla on velvollisuus antaa tietonsa tietopalveluun • Osa tiedoista voi tulla ohjelmallisesti suoraan muilta viranomaisilta • Maakunnat voivat sisällyttää velvollisuuden asettamiinsa tuottajaehtoihin 10 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) SOTERI - Valviran organisaatiorekiste ri (/tietopalvelu) Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK)
 11. 11. Korvausten laskenta ja maksatus • Suoran valinnan palveluiden korvausten laskenta • Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ns. kiinteän korvauksen laskenta ja maksatus • Myöhemmin muut maksuelementit (esim. suorite- ja kannustinperusteiset korvaukset) • Kela laskee asiakaskohtaisen hinnan THL:n määrittämien tarvetekijöiden perusteella • Sote-keskuspilotissa aluksi tarvetekijöinä ikä, sukupuoli ja sairastavuus • Myöhemmin mukaan esim. sosioekonomisia tekijöitä • Asiakaskohtainen hinta lasketaan koko vuodeksi tilanteesta, joka asiakkaalla oli vuoden alussa • Tuottajat eivät saa tietoonsa asiakaskohtaista korvausta, vaan heille maksut menevät könttäsummina • Maksujen välittäminen maakunnilta palveluntuottajille • Korvaus lasketaan Kelassa kuukausittain jälkikäteen päiväkohtaisesti • Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu kertoo, mille tuottajalle kukin asiakas on listautunut • Korvaukset laskutetaan maakunnasta ja tilitetään sen jälkeen tuottajille • Tarvittavat tiedot tuottajista saadaan Tuottajahallintapalvelusta 11 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL) Kanta- palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela)
 12. 12. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Henkilökohtainen budjetti ja asiakassetelit • Asiakkaille myönnetyt setelit ja henkilökohtaiset budjetit hallinnoidaan maakuntien hankkimissa setelijärjestelmissä. • Setelien osalta vastuu järjestelmistä on maakunnilla, suoran valinnan osalta Kelalla. • Tuottajien tietoja hallinnoidaan setelijärjestelmissä • Tiedot hyväksytyistä tuottajista välitetään Kelan Tuottajahallintapalveluun ja siitä edelleen esimerkiksi Suomi.fi Palvelutietovarantoon • Non-sote-tuottajatkin mahdollista saada setelijärjestelmistä • Potilastiedon arkistoon tallennetaan mahdollisesti tiedot asiakasseteleistä ja henkilökohtaisista budjeteista setelijärjestelmistä • Asiakas voi seurata omaa tilannettaan maakunnan setelijärjestelmässä • Omakannassa näkyvät, jos tiedot kerätään kansalliseen tietokantaan • Kansalliset tietovaatimukset ovat vielä avoimia • Tiedot voivat vaihdella maakunnittain, jos kansallista määrittelyä ei ole • Kantaan kirjatut Potilastiedon arkiston palvelutapahtumatiedot välitetään maakuntaan, joka seuraa setelien ja budjettien käyttöä ja palveluiden vaikuttavuutta. 12 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Kanta- palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL) Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK)
 13. 13. 13 Henkilö- asiakas Palvelun järjestäjä Palvelun tuottaja  Tunnistautuminen (Suomi.fi)  Omien tietojen katselu  Palvelutuottajien selaus  Palvelutuottajan valinta  Palvelutuottajan vaihto  Toisen puolesta asiointi (alaikäisen)  Info- ja neuvontapalvelut (mm. ’Sobotti’)  Tunnistautuminen (Katso)  Omien tietojen ylläpito  Ilmoittautuneiden palveluntuottajien hyväksyminen (sote-keskus+suun hoito)  Sopimustietojen rekisteröinti (sote-keskus + suun hoito)  Palveluntuottajan valinta/vaihto asiakkaan puolesta  Raportit asiakkaiden valinnoista  Korvausten hallinta (perityt/maksetut korvaukset) Omakanta.fi / Suomi.fi Kanta.fi / Suomi.fi Kanta.fi  Asiakastietojen perustaminen  VTJ-muutostietojen ylläpito  Tunnistautuminen (Katso)  Omien tietojen ylläpito  Palveluntuottajien ilmoittautuminen (Sote- keskus + suun hoito)  Palveluntuottajan valinta/vaihto asiakkaan puolesta  Vastuulla olevien asiakkaiden listaus  Raporit asiakkaiden valinnoista  Korvausten hallinta (maksetut korvaukset)  Tuottajahallintapalvelun rajapinta (tiedon haku)  Asiakkaan valintapalvelun rajapinta (tiedon haku) Palvelu- kuvaukset (PTV) Ostopalvelu- valtuutus Valinnanvapaus- asiakastiedot Palvelun järjestäjien tiedot Sopimustiedot Palvelun tuottajien tiedot Henkilö- asiakastiedot Asiakas- ryhmät Käyttö- liittymätPalvelut Eräajot& Integraatiot Tieto- varannot  Palvelutuottajien vertailu  Omakanta integraatio  Suomi.fi Palvelutietovarannon ja Kelan Tuottajahallintapalvelun integraatio Maakuntien suoran valinnan pilottien (sote-keskus) kansalliset tietojärjestelmäpalvelut (03/2019) Suomi.fi Rekisterin- pitäjärekisteri Asiakas- ja potilas- tietojärjestelmät  Ostopalveluvaltuutus Sote organisaatio- rekisteri  Kiinteän korvauksen laskenta ja maksatus
 14. 14. Lähdejärjestelmät Sote-valinnanvapausjärjestelmä (Sote-VV) Valinnanvapauden käyttöliittymät Palvelutuotannon seurantapalvelu Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu Yhteiskunta- vastuun tietopalvelu Valinnanvapauden tietopalvelu (VRK) Omakanta Palvelun- tuottajan Kanta ekstranet Palvelun- järjestäjän Kanta ekstranet Potilastiedon arkisto Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Asiakaskohtaiset seuranta- tiedot Tuottajahallinta- palvelu Palvelu- tieto- varanto (VRK) Suomi.fi (VRK) Kiinteät korvaus- perusteet Sopimus- tietojen hallinta Palveluntuotannon yhteiskuntavastuun tiedot Palveluntuottajien hallinta Henkilö- asiakastietojen hallinta Maksatus Valintatietojen hallinta Palvelun- järjestäjien hallinta Valinnanvapauden sidosryhmäjärjestelmät Sote- organisaatio- rekisteri / Soteri Asiakasmaksujen perusteena olevan tiedon käsittely Suoritekorvausten perusteena olevan tiedon käsittely valinnat / valintalistaukset / asiakastiedot palveluntuottajatiedot / palvelutiedot / palvelunjärjestäjätiedot Organisaatioiden yhteiskuntavastu un tiedot Asiakasmaksujen ja suoritekorvausten laskentaan tarvittavat tiedot organisaatiotiedot palveluntuottajatiedo t / palvelutiedot hyödynnä hyödynnä Herätteet Järjestelmä X Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut Asiakas- ja potilastieto- järjestelmät Palveluseteli- järjestelmät Maakuntien hallinnolliset järjestelmät Kansalliset järjestelmät
 15. 15. Mitä muuta valinnanvapausjärjestelmään suunnitellaan vuosina 2019-2021 • Kaikki riippuu lakien etenemisestä ja STM:n ohjauksesta • Suoran valinnan palveluiden pilotoinnit • Suunhoidon yksiköiden valinnanvapauden pilotointi • Uusia korvauslajeja (suoriteperusteiset, kannustinperusteiset ym.) • Asiakkaan valintapalvelun tarjoaminen rajapintoja pitkin • Migraatiot palvelusetelikokeiluista pilotteihin • Asiakasneuvonnan ja -tuen järjestäminen • Käyttöönottoihin tukea • Raporttitoiminnot tuottajille ja järjestäjille • Dataa THL:lle arviointityöhön • Maakunnan liikelaitoksen valinta tavoitetilassa • Palvelutuotannon seurantapalvelu • Suoritetietojen kerääminen Potilastiedon arkistosta • suoriteperusteisia korvauksia varten • Käyntitietojen välittäminen potilastiedon arkistosta maakunnille • asiakasmaksujen hallintaa varten • asiakaspalautteen keräämiseksi • Setelituottajien tietojen integroiminen tuottajahallintapalveluun • Suomi.fi-integraatiota varten • Seteli- ja henkilökohtaisenbudjetin tietojen välittäminen • Palveluntuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu • Valinnanvapaustiedon toisiokäytön ratkaisu 15
 16. 16. Sote-rekisteri pohjana VV- ja PTV-tiedoille piloteissa • Kelan Valinnanvapausjärjestelmä edellyttää, että sote-keskukset löytyvät pilotoinnissa THL:n SOTE-organisaatiorekisteristä • Sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden tulee huolehtia tietojensa ajantasaisuudesta • THL, Kela ja VRK laativat pilottialueille ohjeen, miten tietonsa voi tarkistaa ja mahdolliset puuttuvat tiedot täydentää. • Julkiset organisaatiot ylläpitävät tietojaan SOTE-organisaatiorekisterissä itsenäisesti sote-ylläpitokäyttöliittymällä (tai alueelliselta koodistopalvelimelta, mikäli sellainen on heillä käytössään) • Yksityiset organisaatiot ilmoittavat muutoksista ja puutoksista Valviraan tai aluehallintavirastoon (AVI) • Valviran Valveri-rekisteri konvertoidaan vuonna 2019 Soteriin ja siihen tullaan myöhemmin lisäämään myös julkiset palveluntuottajat • Sote-palveluntuottajan kutakin tietoa ylläpidetään vain yhdessä rekisterissä • Valinnanvapausjärjestelmä ja Kanta-palvelut käyttävät SOTE- organisaatiorekisteriä, jonne palveluntuottajien tiedot päivitetään Soterista. Etunimi Sukunimi11.12.201816 Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL) Kanta- palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) Valinnanvapauden tiedonhallintapalvel ut (KelaVV-hanke) Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK)
 17. 17. Sote-palveluluokitukset valinnanvapautta varten • Sote-palvelujen sisällölliseen luokitteluun ja kuvaamiseen kohdistuu runsaasti tarpeita • Keskeisimpänä sote-uudistus, valinnanvapaus ja tulevat pilotoinnit • Luokitusten käyttökohteita: • Tuottajien rekisteröityminen • Tuottajien palveluvalikoiman todentaminen hyväksymisen yhteydessä • Kansalaisen valinnanvapaus, palveluiden kuvaaminen ja vertailu palvelutietovarannossa • Vv-palveluiden seuranta • Tunnistaa keskeisimmät luokitukset saatavilla olevista ja näiden pohjalta luokitusratkaisu vv- tarpeisiin • Keskitytään vain rajattuihin, priorisoituihin tarpeisiin • Keskitytään palveluiden sisällölliseen luokitteluun • Keskeiset hyödyt • Selkeä malli eri hankkeille ja toimijoille palvelujen luokittelemiseen valinnanvapaudessa ja sote- uudistuksessa • Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edellytysten parantuminen • Tulevien maakuntien ja pilottialueiden näkemykset luokitteluun liittyvistä tarpeista erittäin tärkeitä Etunimi Sukunimi11.12.201817 Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL)
 18. 18. Neuvonta- ja tukipalvelut tiedonhallintapalveluiden ohessa • Kansallisen tason yleisneuvonta Kanta-palveluista ja valinnanvapaudesta • Yleisneuvonta tarkoittaa neuvontaa, jossa asiakasta ei tyypillisesti tunnisteta • Asiakaspalvelijalta ei vaadita syvää sote-substanssiosaamista • Jos neuvonnalla ei pystyä vastaamaan asiakkaan kysymykseen, hänet ohjataan oikeaan palvelukanavaan • Palvelukanavat sote-yleisneuvonnassa • Puhelinpalvelu ja sähköposti kansalaisille, organisaatioille ja järjestelmäkehittäjille • Kanta.fi-neuvonnan kanssa yhdessä • Chat-robotti, ”Sobotti” julkaistu demoversiona sobottidemo.kanta.fi • Tuotantojulkaisu suunniteltu vuoden vaihteeseen • Neuvontamalli kehitetään pilottien aikana maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä • Yhteistyö eri toimijoiden kesken olennaista viestinnässä ja neuvonnassa 18 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke)
 19. 19. 13.4.201819 Omakanta Asiakkaan monet palvelut sote-uudistuksessa Suomi.fi Maakuntien palvelukanavat Kanta.fi Kela.fi Alueuudistus.fi Hyvinvointisovellukset Ajanvarauspalvelut Asiakassetelipalvelut Henkilökohtaisen budjetin palvelut Kokonaisuus käytettävyydeltään korkealaatuiseksi organisaatioiden välisellä yhteistyöllä ja hyvällä ja oikea-aikaisella viestinnällä Palveluntuottajien palvelukanavat
 20. 20. Kanta-palveluiden vaatimukset sote- ja maakuntauudistuksessa 26.11.2018 26.9.201820
 21. 21. Vaatimuksia palveluntuottajille ja -järjestäjille sekä heidän järjestelmilleen pilotointivaiheessa 1. Liittyminen Kanta-palveluun ja Potilastiedon arkisto-palvelun käyttöönotto  Liittyjän tulee täyttää liittymisen vaatimukset (mm. koulutus ja viestintä, tietosuojan ja tietoturvallisuuden omavalvonta huomioiden järjestäjän ja tuottajien vastuulla olevat asiat)  Ks. Kanta-palvelujen käyttöönotto ja asiakkuus  Palveluja tuottavilla tahoilla tulee olla käytössään järjestelmäkokonaisuus, jossa toteutettu vähintään toiminnassa vaadittavat ominaisuudet 26.9.201821
 22. 22. • Arkistoinnin vaatimukset, Kanta-määrittelyt, rakenteisen kirjaamisen opas • Esim. potilaskertomusjärjestelmän perusvaatimukset tai suun terveydenhuollon järjestelmän vaatimukset (ks. THL määräys 2/2016 Liite 3 ja 3c) • Kanta-arkistoon liittymiseen sertifioitu (yhteistestattu ja auditoitu) A-luokan järjestelmä, joka on Valviran rekisterissä • Tietojen arkistointi on toteutettava viipymättä (varmistettava myös toimintatapojen kautta) 26.9.201822 Vaatimuksia palveluntuottajille ja -järjestäjille sekä heidän järjestelmilleen pilotointivaiheessa
 23. 23. Vaatimuksia palveluntuottajille ja -järjestäjille sekä heidän järjestelmilleen pilotointivaiheessa 2. Liittyminen Kanta-palveluun ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto-palvelun käyttöönotto • Pilotoinnit ja sosiaalihuolto vaatii vielä linjauksia, mutta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto-palvelun käyttöönottoja kannattaa edistää • Kanta.fi:ssä: Käyttöönottoon liittyvät ohjeet • THL:n sivuilla: Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-palvelut 26.9.201823
 24. 24. Vaatimuksia palveluntuottajille ja -järjestäjille sekä heidän järjestelmilleen pilotointivaiheessa 3. Tietojen tallentaminen ja hyödyntäminen palvelunjärjestäjän rekisteristä valinnanvapaudessa • Ensi vaiheessa valtuutus koskee Potilastiedon arkistoa, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston osalta ostopalvelutoiminnallisuutta ei ole vielä toteutettu. • Valinnanvapaudessa käytössä vain potilaskohtainen valtuutus • Palveluntuottajien pitää pystyä valtuutusta käyttäen hakemaan potilasasiakirjoja järjestäjän rekisteristä • Ensi vaiheessa valinnanvapaudessa valtuutus suoran valinnan tuottajalle luodaan vain Omakannan tai valinnanvapausjärjestelmän käyttöliittymällä • Ostopalvelun valtuutus koskee yhtä ostopalvelun tuottajaa, eikä siinä voi määritellä alihankintaketjua. 26.9.201824
 25. 25. 4. Asiakastietolain tulevat muutokset toteutetaan voimaantulosäädösten mukaisesti • Säädösmuutosten johdosta tulossa tarkennuksia määrittelyihin mm. kieltojen, suostumusten, asiayhteyden / hoitosuhteen sekä tietojen käytön seurannan (lokit) osalta 5. Muun toteutusten edistäminen pilottien aikana:  Potilastiedon arkisto:  vaiheistusasetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetusterveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista 1257/2015) mukaisen tietosisällön arkistoiminen  Mm. kuva-aineistot, keskeiset terveystiedot, terveys- ja hoitosuunnitelma (edeltää tulevaa asiakassuunnitelmaa, sisältää jo henkilökohtaisen budjetin edellyttämiä tietoja)  Myös muiden Kanta-julkaisuaikataulun mukaisten sisältöjen edistäminen tukee pilotteja 26.9.201825 Vaatimuksia palveluntuottajille ja -järjestäjille sekä heidän järjestelmilleen pilotointivaiheessa
 26. 26. 5. Muita tulossa olevia muutoksia (riippuvuus lainsäädännön etenemiseen):  STM:n tekemän linjauksen mukaan rekisterinpitäjyys määräytyy 1.1.2021 alkaen asiakkaan ja potilaan kotikunnan mukaan  Rekisterien erillään pito toteutettava myös potilastietojärjestelmiin  Kantaan arkistoitujen asiakirjojen siirrosta maakunnille huolehtii Kanta- palvelut  Potilastiedon arkisto:  Palvelutapahtumaluokitteluun muutoksia (asiakasmaksujen hallinta, toteutuneiden käyntien/palveluiden seuranta, henkilökohtainen budjetti ja asiakassetelit – myönnetyt/toteumatiedot) 26.9.201826 Vaatimuksia palveluntuottajille ja -järjestäjille sekä heidän järjestelmilleen
 27. 27.  Palvelupyyntöjä uudistetaan (rajapinnan yksinkertaistaminen sekä palvelupyyntöjen lukumäärän vähentäminen)  Vanha ja uusi rajapinta ovat erikseen määritetyn siirtymäajan rinnakkain käytössä Potilastiedon arkistossa  Potilastiedon arkiston hakuun muutoksia, mm. vähittäinen sivutushaku asiakirjamassan kasvun johdosta 26.9.201827 Vaatimuksia palveluntuottajille ja -järjestäjille sekä heidän järjestelmilleen
 28. 28.  Kanta-palvelun asiakkuuteen ja käyttöönottoon liittyvät muutoksista kerrotaan Kanta.fi:ssä  Käyttöönoton tukea ja ohjausta annetaan yhdessä kansallisella tasolla ja Kanta- palveluista tarvittaessa erikseen 26.9.201828 Käyttöönoton tuki ja ohjaus
 29. 29. Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatiota rakentamassa 26.9.201829
 30. 30. Lisätietoja Soteri-projekti: • katja.turunen@valvira.fi Soutu-hanke: • erja.vornanen@kela.fi • marika.pentikainen@thl.fi Kanta-käyttöönotot: • taina.jokinen@thl.fi Palveluluokitus-projekti • niina.peranen@thl.fi VV-hanke: • hanna.varis@kela.fi • www.kanta.fi/sote Suomi.fi • matti.hiltunen@vrk.fi Pilottien koordinointi • kirsi.paasovaara@stm.fi VV-KA • jari.porrasmaa@stm.fi Etunimi Sukunimi

×