Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ulkomaille muutto ja kotikunta

721 views

Published on

KV-infotilaisuus 27.8.2015.
Torbjörn Sandell, Väestörekisterikeskus.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ulkomaille muutto ja kotikunta

 1. 1. Ulkomaille muutto ja kotikunta Kelan kv-kesätilaisuus 27.8.2015 Torbjörn Sandell
 2. 2. Sisältö • Väestökirjahallinnon lyhyt esittely • Kotikunnan määräytyminen – Pääsääntö ja poikkeukset – Maastamuutto ja maahanmuutto – Maistraattien viimeisimmät linjaukset • Kotikunnan säilyminen Suomessa ulkomaille muuton yhteydessä • Vapaa-ajan asunnossa asuminen • Muuttajan velvollisuudet – Muuttoilmoitus – Väestötietojen pitäminen ajan tasalla
 3. 3. Väestökirjahallinnon organisaatio Valtiovarainministeriö Väestörekisterikeskus Maistraatit 11+1* Aluehallintovirastot sekä Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Hallinnollinen ohjaussuhde Väestökirjahallinnon ohjaussuhde * Ahvenanmaan valtionvirasto
 4. 4. Väestörekisterikeskus (VRK) • Perustettu 1969 • Toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla • Toimitilat Helsingissä ja Kokkolassa • Henkilökuntaa noin 130
 5. 5. Kotikunnan määräytyminen
 6. 6. Kotikunta • Suomessa asuvan henkilön kotikunta määräytyy kotikuntalain (KKL, 201/1994) mukaan • Maistraatti tekee muuttoilmoituksen perusteella kotikuntamerkinnän väestötietojärjestelmään (VTJ) • Tieto välitetään muille viranomaisille, mutta ei sido heitä – Esim. Kela voi tehdä etuuspäätöksen käsittelyssä VTJ:n merkinnästä eroavan kotikuntapäätöksen
 7. 7. Pääsääntö • KKL 2 § – ”Henkilön kotikunta on … se kunta jossa hän asuu.” • KKL 3 § – Kotikunta ei muutu, jos asuminen toisessa kunnassa johtuu pääasiassa • < 1 v. kestävästä työtehtävästä, opiskelusta, sairaudesta tai rinnastettavasta syystä • laitoshoidosta ym. • merillä olosta • rangaistuksen suorittamisesta • julkisesta luottamustoimesta (mm. eduskunta, valtioneuvosto) • asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittamisesta
 8. 8. Poikkeukset • Kahden asunnon tapaukset, KKL 2 § 2 mom. – Kotikunta = kunta, jota perhesuhteidensa, toimeentulonsa tai vastaavien seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja johon on em. seikkojen perusteella kiinteä yhteys – Maistraatilla tietty harkintavalta – Jos omaa käsitystä ei voida selvittää, maistraatti päättää kiinteän yhteyden perusteella • Jos ei asuntoa ollenkaan – Samalla tavalla kuin edellisessä kohdassa • Poikkeuksia myös laitoshoitoon liittyvissä tapauksissa – KKL 3a ja 3b §
 9. 9. Kotikunta maasta muutettaessa • KKL 5 §: Jos muuttaa ulkomaille yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi, ei enää kotikuntaa Suomessa – Poikkeus: Diplomaattien, kehitysyhteistyöntekijöiden ja lähetystyöntekijöiden (+perheiden) kotikunta säilyy • Toinen poikkeus: Jos elinolosuhteiden perusteella kiinteämpi yhteys Suomeen, kotikunta voi säilyä – Vaatii perustelut, eikä voi jatkua rajattomasti – Maistraattien linjaus 1.2.2015: < 3 v., ja vaaditaan selvitystä työsuhteen/opiskelun kestosta sekä paluusta Suomeen • Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen ei mene yksi yhteen kotikunnan säilymisen kanssa!
 10. 10. Kotikunta maahan muutettaessa • KKL 4 §: Suomen kansalaiseen sovelletaan aina kotikuntalakia – Samoin, jos maahan muuttavan henkilön perheenjäsenellä on kotikunta (tai saa kotikunnan) Suomessa • Muiden maiden kansalaisiin kotikuntalakia sovelletaan tietyin edellytyksin • Jos kotikuntalakia sovelletaan, kotikunta määräytyy sitä koskevien säännösten mukaisesti – Mm. KKL 2 ja 3 §, ks. edelliset diat
 11. 11. Pohjoismaat • Pohjoismaiden kanssa muuttosopimus • Kun muuttaa Pohjoismaiden välillä, tulomaan viranomainen päättää, siirtyykö kotikunta – Muuttajan on ilmoittauduttava määräajassa (5–8 pv.) tulomaan viranomaisen luona ja esitettävä virallinen henkilöllisyystodistus – Jos kotikunta siirtyy, muut henkilötiedot siirtyvät sähköisesti => paperisia virkatodistuksia/VTJ-otteita ei yleensä tarvita
 12. 12. Muuttajan velvollisuudet
 13. 13. Muuttoilmoitusvelvollisuus • KKL 7 §: Velvollisuus ilmoittaa muutosta aikaisintaan kuukausi etukäteen tai viikon kuluessa muutosta – Koskee vähintään 3 kk kestäviä muuttoja – Koskee samoin edellytyksin maasta- ja maahanmuuttoa • Ilmoitus tehdään maistraatille – sähköisesti (www.muuttoilmoitus.fi) tai lomakkeella – maasta- tai maahanmuuttoilmoitusta ei voi tehdä puhelimitse • Maistraatti voi tehdä muuttomerkinnän myös ulkopuolisen ilmoituksen perusteella – edellytyksenä on, että ilmoitus ”ilmeisen luotettava” – esim. asunnon uuden asukkaan ilmoitus
 14. 14. Muuttopäivä • KKL 10 § – Muuttopäiväksi merkitään henkilön ilmoittama päivä – Jos ilmoitus saapuu maistraattiin yli kuukauden myöhässä, merkitään vastaanottopäivä • Muuttopäivää ei voida muuttaa jälkikäteen!
 15. 15. Henkilötietojen päivitysvelvollisuus • Ulkomailla asuvalla Suomen kansalaisella on velvollisuus pitää väestötietonsa ajan tasalla! – Maistraatille tulee ilmoittaa syntymistä, avioliitoista, avioeroista, nimenmuutoksista, kuolemista ym. – Ilmoitus lähetetään Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön (international@maistraatti.fi) tai Suomen ulkomaan edustustoon – Liitteeksi aina laillistettu ja käännetty alkuperäinen syntymä-, vihki- ym. todistus, myös passikopio hyvä laittaa mukaan – Jos tiedot eivät ole ajan tasalla, poliisi ei voi myöntää passia • Velvollisuus koskee myös muuttoa ulkomailla osoitteesta toiseen
 16. 16. Bonustieto: Asuminen vapaa-ajan asunnossa
 17. 17. Vapaa-ajan asunnossa asuminen • Jotkut maistraatit ovat hyväksyneet vakinaiset muutot vapaa-ajan rakennuksiin, jotkut eivät • Hallinto-oikeuksista ratkaisuja, joiden mukaan vakinaista muuttoa vapaa-ajan asuntoon ei tulisi sallia • Maistraatit ovat yhtenäistäneet käytäntöjään tämän mukaiseksi 23.9.2014 alkaen – Kotikunta voi kyllä siirtyä vapaa-ajan rakennuksen sijaintikuntaan, mutta henkilö merkitään vailla vakinaista osoitetta olevaksi – Vapaa-ajan asunnon osoite voidaan merkitä postiosoitteeksi
 18. 18. Kysymyksiä? Lisätietoja kotikunta- ja väestönkirjanpitoasioissa saat paikallisesta maistraatistasi. Yhteystiedot: www.maistraatti.fi/maistraatit

×